Nekalá soutěž

Ačkoliv v České republice řadu let funguje Úřad na ochranu hospodářské soutěže, není ani tento úřad, ani hospodářská soutěž a nekalá hospodářská soutěž českou veřejností vnímáno jako něco, co by se mohlo právě této veřejnosti dotknout. Otázka hospodářské soutěže se přece může dotýkat tak nanejvýš nadnárodních společností, ale ne českého podnikatele! Tento postoj je zcela chybný. I když máte stánek s květinami na rohu, mohou se vás ustanovení o hospodářské soutěži významně dotknout.

Zákonem o hospodářské soutěži jsou navíc povinny se řídit i obce, což bývá někdy zdrojem velkého údivu jejich představitelů.

Otázky hospodářské soutěže jsou jednou z nejrozpracovanějších právních oblastí Evropské unie. Proto zvláště v těch případech, kdy se váš stánek s květinami rozšířil i na druhý roh, mějte na paměti, že sankce za nekalou hospodářskou soutěž mohou být velmi citelné. Můžete jednat protiprávně, aniž byste o tom věděli. Bylo  by nemilé, kdyby vás na to upozornil až Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Nezapomeňte taky, že § 149 trestního zákona charakterizuje nekalou soutěž jako trestný čin. Toho se dopustí ten, „kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele“. Trest za tento trestný čin je stanoven odnětím svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci.