Pracovně-právní vztahy

Nezaměstnaných je v naší republice asi 400 000 lidí a lidí v produktivním věku je asi 7 000 000. I když někteří další podnikají, je řejmé, že existuje asi šest milionů lidí v nějakém pracovně-právním vztahu. To je více lidí, než kolik jich je vdaných či ženatých. Pracovně-právní vztah je jeden z nejdůležitějších, který v našem životě máme. Vždyť v práci trávíme osm hodin denně - to je více, než trávíme v bdělém stavu doma.

Pracovně-právní vztah má na nás větší vliv než manželství a stejně tak pracovně-právní vztah zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života. Proto je s podivem, že právě úpravě pracovně-právního vztahu se věnuje tak malá pozornost - a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Jako kdyby pracovně-právní vztah nebyl jedním z nejcennějších, co máme, ale naopak něco, na čem nezáleží.

Naše kancelář si je vědoma toho, že i pracovně-právním vztahům je nutno věnovat řádnou pozornost. Věnujte pracovně-právním vztahům pozornost i VY!! A to dříve, než bude pozdě - než vám váš pracovně-právní vztah přestane vyhovovat či než zjistíte, že jste se zavázali k věcem, ze kterých není úniku.... kontaktujte nás kdykoliv,  nejlépe ale PŘED tím, než problém s pracovně-právním vztahem vznikne...