Průmyslové vlastnictví

Co je po jméně!

 

Vždyť ta, již zveme růží,

 

stejně sladce voněla by,

 

byť jiným jménem zvána. 

                                    (W. Shakespeare)

Shakespeare byl určitě mimořádný spisovatel, ale jako marketingový ředitel by určitě neuspěl. Jméno je jedním z nejdůležitějších obchodních artiklů dneška. Na rozdíl od minulých století, kdy bohatství bylo tvořeno z přírodních zdrojů za pomoci výroby, dnešní největší bohatství pochází z nápadů a intelektuální tvořivosti.

Ochranné známky, patenty, průmyslové vzory nabývají nového významu. V naší advokátní kanceláři tvoří především zajišťování jména a loga pomocí ochranné známky nedílnou součást preventivní právní pomoci všem našim stálým klientům.

Svoje klienty zastoupíme ve všech oblastech průmyslového vlastnictví, včetně mezinárodní ochrany.