Rozvod a děti po rozvodu

Rodinné právo je jedním z pilířů činnosti naší advokátní kanceláře, a to zejména s ohledem na dlouhodobou spolupráci se Sdružením Justice. Stejně jako členové tohoto sdružení zastáváme názor, že rozvod rodičů nemůže znamenat ukončení vztahu dítěte s tím rodičem, jemuž nebylo svěřeno do péče.

Jelikož v současné době české soudy svěřují po rozvodu děti do péče matky ve více než 90 % případů, zastupujeme především otce při uplatňování jejich nezadatelného práva na podílení se na výchově a na citovém životě jejich dítěte.

Zastáváme názor, že ženy jsou intelektuálně rovnocenné mužům a není možné je diskriminovat v zaměstnání či kdekoliv jinde na základě jejich pohlaví, pak samozřejmě musíme zastávat i názor, že muži jsou emocionálně rovnocenní ženám a není možné je v jejich rodinném životě diskriminovat právě na základě jejich pohlaví…. V době, kdy se dělba rolí na ženskou a mužskou stírá stále víc, nám podobné rozlišování připadá nejen staromódní, ale neodpovídající potřebám a skutečnostem moderního světa.

Víte, co předchází svatbě? Doby, kdy svatbě předcházelo zasnoubení, jsou nenávratně pryč. Stále častěji a častěji svatbě předchází rozvod… A právník - specialista na rozvody a svěření dětí do péče pak je častým neplánovaným společníkem rozvádějících se partnerů.

Jestliže si nechcete zničit valnou část dalšího života a dalšího partnerského vztahu, je ve vašem nejvlastnějším zájmu uspořádat svůj rozvod dohodou, s vyloučením vzájemných odplat a tak zvaného praní špinavého prádla. Zastupujeme několik klientů, jejichž rozvody a spory o děti se táhnou řadu let s devastujícím účinkem na obě strany sporu, takže víme, o čem mluvíme. Snažíme se proto najít řešení, které by bylo únosné pro obě strany a jsme ochotni zprostředkovat svým klientům i značně netradiční, avšak vyzkoušené a důvěryhodné poradce a pomocníky, jako jsou psychologové, kineziologická poradna či etikoterapie. Víme, že úroveň našich zákonných soudních znalců bývá někdy přímo tristní, a tak se snažíme obklopit se takovými spolupracovníky a soudními znalci, kteří nejenom, že reflektují poslední světové vývojové trendy ve svých oborech, ale jejichž etické a názorové principy jsou podobné našim.

Jestliže dohoda možná není, bijeme se za své klienty s maximálním úsilím. Víme, že se jedná o emocionálně velmi náročné spory. Můžeme vás ujistit, že budeme stát v těžkých chvílích vždy při vás – našich klientech.

Hlavní oblasti poskytování právní porady a zastupování zasahující do rodinného práva:
 

  • tzv. předmanželské smlouvy
  • uznání či popření otcovství
  • rozvod, včetně majetkového vypořádání
  • svěření dětí do péče, změna výchovného prostředí
  • úprava výživného dětí, rozvedeného i nerozvedeného manžela

Obecné rady, jak na dluhy vzniklé během manželství