Pracovní právo

Ačkoliv právní řád České republiky neuznává tak zvané precedenční právo, je právě pracovní právo oblastí, kde jsou vztahy sice regulovány zákonem, ale tento zákon je vykládán množstvím tak zvaných judikátů, tedy rozsudků jednotlivých soudů.

Je tomu tak pravděpodobně i proto, že v současné době Zákoník práce, který je hlavním zdrojem regulace práva v této oblasti, nevyhovuje ani zaměstnancům, ani zaměstnavatelům. Na této situaci se nic nemění ani s novým zákoníkem práce, platným od ledna 2007.

Pokud máte neshodu se zaměstnancem či zaměstnavatelem, je velmi pravděpodobné, že druhá strana sporu vaše pocity nespravedlnosti sdílí. Pakliže je možné dosáhnout dohody, uděláme vše, co je na tomto poli možné. Pakliže je dohoda odmítnuta, nezbývá, než se poohlédnout, jak sjednat nápravu pomocí soudního řízení. V tom vás samozřejmě rádi zastoupíme.

Dovolujeme si obzvláště důrazně upozornit, že ve věcech pracovního práva obvykle bývají velmi krátké lhůty k uplatnění nároků u soudu. Jestliže máte problém z oblasti pracovního práva, navštivte prosím advokáta co nejdříve! Jinak se může stát, že vám bude muset s lítostí říct, že stačilo přijít třeba jen předevčírem, aby vaše práva byla zachována, ale za dané situace není možné udělat již nic…

Pracovně-právní vztahy

Nezaměstnaných je v naší republice asi 400 000 lidí a lidí v produktivním věku je asi 7 000 000. I když někteří další podnikají, je zřejmé, že existuje asi šest milionů lidí v nějakém pracovně-právním vztahu. To je více lidí, než kolik jich je vdaných či ženatých. Pracovně-právní vztah je jedním z nejdůležitějších, který v našem životě máme. Vždyť v práci trávíme osm hodin denně - to je více, než trávíme v bdělém stavu doma.

Pracovně-právní vztah má na nás větší vliv než manželství a stejně tak pracovně-právní vztah zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života. Proto je s podivem, že právě úpravě pracovně-právního vztahu se věnuje tak malá pozornost - a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Jako kdyby pracovně-právní vztah nebyl jedním z nejcennějších, co máme, ale naopak něco, na čem nezáleží.

Naše kancelář si je vědoma toho, že i pracovně-právním vztahům je nutno věnovat řádnou pozornost. Věnujte pracovně-právním vztahům pozornost i VY!!! A to dříve, než bude pozdě - než vám váš pracovně-právní vztah přestane vyhovovat či než zjistíte, že jste se zavázali k věcem, ze kterých není úniku... kontaktujte nás kdykoliv, nejlépe ale PŘED tím, než problém s pracovně-právním vztahem vznikne.