Pracovní právo

Ačkoliv právní řád České republiky neuznává tak zvané precedenční právo, je právě pracovní právo oblastí, kde jsou vztahy sice regulovány zákonem, ale tento zákon je vykládán množstvím tak zvaných judikátů, tedy rozsudků jednotlivých soudů.

Je tomu tak pravděpodobně i proto, že v současné době Zákoník práce, který je hlavním zdrojem regulace práva v této oblasti, nevyhovuje ani zaměstnancům, ani zaměstnavatelům. Na této situaci se nici nemění ani s novým zákoníkem práce, platným od ledna 2007.

Pokud máte neshodu se zaměstnancem či zaměstnavatelem, je velmi pravděpodobné, že druhá strana sporu vaše pocity nespravedlnosti sdílí. Pakliže je možné dosáhnout dohody, uděláme vše, co je na tomto poli možné. Pakliže je dohoda odmítnuta, nezbývá, než se poohlédnout, jak sjednat nápravu pomocí soudního řízení. V tom vás samozřejmě rádi zastoupíme.

Dovolujeme si obzvláště důrazně upozornit, že ve věcech pracovního práva obvykle bývají velmi krátké lhůty k uplatnění nároků u soudu. Jestliže máte problém z oblasti pracovního práva, navštivte prosím advokáta co nejdříve! Jinak se může stát, že vám bude muset s lítostí říct, že stačilo přijít třeba jen předevčírem, aby vaše práva byla zachována, ale za dané situace není možné udělat již nic…