Rodinné právo – naše hlavní specializace

Rodinné právo je pilířem činnosti naší advokátní kanceláře a naší hlavní specializací. Máme za sebou tisíce případů, které řešíme po celé České republice. Jsme členy Unie rodinných advokátů, z.s. Pečlivě sledujeme judikaturu v dané oblasti a máme vlastní přehled judikatury. Umíme zhodnotit činnost OSPODu a navrhneme taktické kroky vedoucí ke spolupráci s kolizním opatrovníkem.

Zastáváme názor, že rozvod rodičů nemůže znamenat ukončení vztahu dítěte s tím rodičem, jemuž nebylo svěřeno do péče. Jsme přesvědčeni, že ženy jsou intelektuálně rovnocenné mužům a není možné je diskriminovat v zaměstnání či kdekoliv jinde na základě jejich pohlaví. Druhá strana této mince ovšem je, že muži jsou emocionálně rovnocenní ženám a není možné je v jejich rodinném životě diskriminovat právě na základě jejich pohlaví… V době, kdy se dělba rolí na ženskou a mužskou stírá stále víc, nám podobné rozlišování připadá nejen staromódní, ale neodpovídající potřebám a skutečnostem moderního světa, především však potřebám dětí. Ve smyslu stanoviska Unie rodinných advokátů razíme názor, že nejlepším zájmem našeho klienta je nejlepší zájem jeho dítěte. 

Našim klientům jsme průvodci nejen rodinným právem, ale i emocionálně zatěžujícími a psychologicky náročnými stavy, které nutnost aplikace rodinného práva poměrně pravidelně provází.

Víte, co předchází svatbě? Doby, kdy svatbě předcházelo zasnoubení, jsou nenávratně pryč. Stále častěji a častěji svatbě předchází rozvod… předchozího manželství. A právník - specialista na rozvody a svěření dětí do péče pak je častým neplánovaným společníkem nejen rozvádějících se partnerů, ale i těch, kteří spolu začínají nový život.

Jestliže si nechcete zničit valnou část dalšího života a dalšího partnerského vztahu, je ve vašem nejvlastnějším zájmu uspořádat svůj rozvod dohodou, s vyloučením vzájemných odplat a tak zvaného praní špinavého prádla. Zastupujeme několik klientů, jejichž rozvody a spory o děti se táhnou řadu let s devastujícím účinkem na obě strany sporu, takže víme, o čem mluvíme. Snažíme se proto najít řešení, které by bylo únosné pro obě strany a jsme ochotni zprostředkovat svým klientům i značně netradiční, avšak vyzkoušené a důvěryhodné poradce a pomocníky, jako jsou psychologové, psychosomatičtí lékaři, kineziologická poradna či etikoterapie. Víme, že úroveň našich zákonných soudních znalců bývá někdy přímo tristní, a tak se snažíme obklopit se takovými spolupracovníky a soudními znalci, kteří nejenom že reflektují poslední světové vývojové trendy ve svých oborech, ale jejichž etické a názorové principy jsou blízké těm našim.

Jestliže dohoda možná není, bijeme se za své klienty s maximálním úsilím. Víme, že se jedná o emocionálně velmi náročné spory. Můžeme vás ujistit, že budeme stát v těžkých chvílích vždy při vás – našich klientech.

Hlavní oblasti poskytování právní porady a zastupování zasahující do rodinného práva

  • tzv. předmanželské smlouvy

  • uznání či popření otcovství

  • rozvod, včetně majetkového vypořádání

  • svěření dětí do péče, změna výchovného prostředí

  • úprava výživného dětí

  • výživné rozvedeného i nerozvedeného manžela

Obecné rady, jak na dluhy vzniklé během manželství