Zakládání a přeměny společností

Zakládání a přeměny společností, převody obchodních podílů či změny společenských smluv patří k základním činnostem naší kanceláře. Doby, kdy „eseróčka“ byla zakládána jako na běžícím pásu se standardním zněním společenské smlouvy jsou již pryč a ke slovu se dostává sofistikovanější práce.

Jelikož řadu společností s ručením omezeným zastupujeme od doby jejich založení, víme o řadě úskalích, která může přinést nedokonalá společenská smlouva.

Neshody mezi společníky, které vedou k vystoupení některých společníků ze společnosti, rozdělení společnosti či převodu obchodních podílů mohou být někdy horší než manželský rozvod – jen s tou výjimkou, že společníci spolu většinou nemají děti, o jejichž péči musí být také rozhodnuto. Neshody tohoto druhu mohou vážně poškodit jak společnost, tak jednotlivé společníky, a právně precizní řešení je prostě nutností. Nejde sice o život, ale často jde o příliš velké peníze.

S rozvojem podnikání dochází i ke změně struktury společností. Zažili jste už přeměnu „živnostňáku“ na akciovou společnost se základním jměním desítek milionů korun? My ano. Ještě jsme nedospěli k tomu, aby nás náš klient požádal o přeměnu společnosti na společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze, ale s potěšením sledujeme, jak několik našich klientů se k tomuto stádiu neodvratně blíží. Až za námi se svým požadavkem přijdete, my budeme připraveni….