Chcete být naším klientem?

Stát se naším klientem je velmi jednoduché. První kontakt můžete uskutečnit

e-mailem:   lawyers@lawyers.cz

nebo

telefonem:  +420 602 394 593

                     +420 224 211 816 

                     +420 224 239 390 

V e-mailu stručně popište Váš problém a uveďte své telefonní číslo. Co nejdříve odpovíme a navrhneme společnou schůzku s advokátem.

Termín schůzky s advokátem je možné domluvit i telefonicky.

Na první schůzce probereme všechny možnosti řešení Vašeho případu a také odhad jeho vývoje. Upozorníme Vás na finanční náročnost a rizika případu. Rozhodnete se, zda půjde pouze o jednorázovou konzultaci, nebo zda máte zájem o naše právní zastupování. První konzultace se platí vždy na místě v hotovosti, následně Vám vystavíme zálohovou fakturu.

Z každé schůzky je vyhotovován úřední záznam, kde je stručně zaznamenán průběh schůzky, právní závěry a další dohodnutý postup. 

V případě, že po úvodní konzultaci převezmeme Vaše právní zastupování, budeme Vás o průběhu Vašeho právního zastupování informovat a zasílat Vám i listiny obdržené a odeslané ve Vaší věci. Konkrétní způsob, jak probíhá komunikace mezi klientem a kanceláří, je popsán ve smlouvě o právní pomoci, která má fakticky úlohu směrnice. Základní text této smlouvy, stejně jako text úředního záznamu a plných mocí, je k dohledání na naší webové stránce, a to v sekci

https://www.lawyers.cz/czech/kolik-u-nas-zaplatite-kdy-a-jak.html .

Pro všechny zaměstnance naší advokátní kanceláře platí, že jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Vaše data jsou u nás chráněna, a to v písemné i elektronické podobě.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz).