Bytová družstva a SVJ

Doba, kdy Praze vládla dvě tři bytová družstva, která obhospodařovala tisíce domů, jsou nenávratně pryč.  Mnohá družstva se rozdělila, další množství družstev bylo založeno nájemníky domů za účelem privatizace bytového fondu.

Agenda, která pro malá družstva z privatizace či rozdělení velkých družstev vyplynula, je rozsáhlá a obtížná. Poměry v družstvech jsou často chaotické, někdy komplikované špatnými osobními vztahy mezi družstevníky – sousedy.

Jak těmto případům čelit?

Umíme napsat takové stanovy družstva, které jsou i k něčemu jinému, než aby „prošly“ registrací u obchodního rejstříku – dá se podle nich opravdu jednat!

Ze stanov, které jsou nevyhovující, umíme udělat takové stanovy, které vyjadřují skutečnou vůli družstevníků a řeší spletité vztahy mezi nimi.

Umíme připravit členskou schůzi a můžeme dát také návod, jak skutečně věci řešit – nejenom po stránce právní, ale také po stránce praktické.

Připravíme převod družstevních bytů do osobního vlastnictví družstevníků.

Můžeme pomoci i v těch případech, kdy se majitelé bytů rozhodnou založit jinou právnickou osobu než družstvo, a osvětlit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů sdružování.

Převezmeme obhajobu družstva vůči jednotlivému družstevníkovi, nebo naopak, v případech, kdy jedna nebo druhá strana neplní svoje závazky či povinnosti dané stanovami družstva.

Poradíme s účetnictvím a správou nemovitostí.

Vše, co je výše řečeno o bytových družstvech, platí také o Společenství vlastníků jednotek. Zde je ovšem situace ještě komplikovanější, protože činnost SVJ se řídí občanským zákoníkem - analogicky ke spolkům. Intenzivně se rozvíjí nová judikatura ohledně společenství vlastníků, kterou sledujeme.