Bytové právo

Jelikož po řadu let byla naším klientem Městská část Praha 1, kterou jsme zastupovali v oblasti nájmu bytů, můžeme říci, že máme za sebou stovky soudních stání a těžko za námi přijdete s problémem, který bychom již dříve neřešili…

Jelikož provozujeme i správu nemovitostí, známe danou problematiku i z hlediska soukromého vlastníka.

V oblasti bytového práva máme řadu judikátů, které jsou výsledkem práce naší advokátní kanceláře, a můžeme velmi přesně odhadnout výsledek sporu.

Provozujeme podrobný rozbor právního postavení nájemníků bytů. Tuto investigativní službu můžeme poskytnout i v dalších případech a jsme přesvědčeni, že zejména ve spojení se znalostí restitučních předpisů můžeme objevit nečekané spojitosti a právní aspekty, které mohou vést i k podstatnému zhodnocení nemovitosti.

Intenzivně spolupracujeme s Občanským sdružením majitelů domů (OSMD). 

Jelikož jsme velmi dobře obeznámeni i s předešlou úpravou bytového práva a relevantními ustanoveními stavebních předpisů, můžeme v této oblasti poskytnout opravdu vyčerpávající odpovědi.