Koupě a prodej nemovitostí

Otázky vlastnického práva k nemovitostem řešíme v naší kanceláři snad každý den. Spolupracujeme s řadou pražských realitních kanceláří, a tak k nám přicházejí jejich prostřednictvím případy, které přesahují svojí komplikovaností možnosti realitních makléřů.

Řetězce smluv o smlouvách budoucích, kde zároveň dochází k vypořádání spoluvlastnických vztahů a spoluvlastnické vztahy všeobecně. Rozdělení domů na jednotlivé bytové jednotky dle zákona o vlastnictví bytů a jejich následný prodej. Otázky rozděleného vlastnictví budov a pozemků. Otázka předkupního práva a mnohé další. Za své praxe jsme se setkali s nejabsurdnějšími situacemi a díky našim dlouholetým zkušenostem vám můžeme navrhnout opravdu efektivní řešení vašich problémů.

Jsme schopni zahrnout do smlouvy způsob předávání nemovitosti a také způsob úhrady kupní ceny. Na základě tak zvané „svěřenecké doložky“ v kupní smlouvě přebíráme kupní cenu do úschovy a vydáme ji straně prodávající pouze za podmínek, které obě strany odsouhlasí.

Řešíme problémy spjaté s katastrem nemovitostí, provádíme právní průzkum nemovitostí.

Umíme se vypořádat se zástavním právem a s realizací zástavy na nemovitosti, aniž by věřitel byl nucen poskytnout dlužníkovi náhradní  byt.

Pokud máte problém s nemovitostí, obraťte se s veškerou důvěrou na nás. Že pro vás nalezneme vyhovující řešení můžeme zaručit téměř stoprocentně.