Správní řízení

Správní právo je oblast, pod kterou si toho člověk obvykle neumí moc představit. Nejjednodušší způsob, jak definovat, co je správní právo, je říci, že správní právo je VŠECHNO – a od této absolutní sumy pak začít odečítat jednotlivé oblasti, jako je občanské právo, trestní právo, obchodní právo apod. To, co zůstane, je správní právo. Jsou to zákony, vyhlášky a nařízení, které regulují převážnou část oblastí života občanů, a to zejména ve směru ke státním orgánům. A této regulaci nelze uniknout od narození až do smrti. Nevěříte? Nastíníme vám nepatrný zlomek správního práva:

  • Když se narodíte, jste zapsáni do matriky, je vám vydán rodný list a dostane se Vám lékařské péče – to vše dle předpisů SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Začnete chodit  do školy - na základní, střední a posléze na vysokou – způsobem, regulovaným dle předpisů SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Občanský průkaz vám vydají dle předpisů SPRÁVNÍHO PRÁVA
  • Řidičský průkaz? Jeho získání a regulace silničního provozu je oblastí SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Uzavření sňatku – podléhá SPRÁVNÍMU PRÁVU a pokud si ještě nedej bože vezmete cizího státního občana či občanku, bude mít Váš partner či partnerka co do činění s cizineckou policií - dle SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Při podnikání se neobejdete bez řady povolení, vydávaných především orgány stání správy – dle SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Koupě nemovitosti se sice řídí občanským zákoníkem, ale zápis do katastru nemovitostí se řídí příslušnými zákony, spadajícími do oblasti SPRÁVNÍHO PRÁVA
  • Každý zásah do nemovitosti, na kterou se v průběhu života vzmůžete, její stavba či přestavba se řídí stavebním zákonem a dalšími předpisy, které svojí povahou spadají do oblasti SPRÁVNÍHO PRÁVA.
  • Hádky se sousedem, který vám na sousedním pozemku spaluje pneumatiky a čoudí do oken, budou regulovány SPRÁVNÍM PRÁVEM – jednak přestupkovým řízením, jednak předpisy vztahujícími se k ochraně životního prostředí.
  • Až zemřete, s Vaším tělem budou nakládat dle zákona o pohřebnictví – který je částí SPRÁVNÍHO PRÁVA.

Neznalost správního práva neomlouvá. Získávání znalostí správního práva je celoživotním úkolem každého právníka. Je to boj, který nikdy nekončí, protože  předpisy správního práva jsou chrleny pracovitými poslanci snad každý den.

Když se na nás obrátíte s problémy správního práva, pustíme se do boje s touto stohlavou saní s veškerým úsilím. Zatím se nám dařilo sem tam nějakou tu dračí hlavičku useknout. Zdá se vám to málo? My považujeme za úspěch, když princ není v této strašidelné pohádce všedního dne stohlavou saní sežrán. Jestliže vám jiní advokáti tvrdí něco jiného, pak to jsou buď géniové (a těch je vždycky pomálu), nebo zatím na ně drak správního práva vykouknul ze své jeskyně jenom jedním očkem.