Naši lidé

Advokátní kancelář Klára Samková, s.r.o. je pojištěna z odpovědnosti za škodu do výše 50.000.000,- Kč ročně.
Kromě tohoto pojištění advokátní společnosti je pojištěn každý spolupracující advokát na částku 5.000.000,- ročně.

Pokud advokát zanedbá svoji práci tak, že poškodí zájmy svého klienta, vzniklou škodu uhradí klientovi pojišťovna advokáta.