Naši lidé

JUDr. Klára A. SAMKOVÁ, Ph.D.

advokátka, majitelka kanceláře

klara.samkova@lawyers.cz

Je advokátkou od 1. 1. 1994 a má bohaté zkušenosti zejména s aplikací procesních postupů s vizí dosáhnout pro svého klienta nejlepších možných výsledků. Nastavuje strategie vedení případů a stanovení jednotlivých dílčích taktických kroků. Případy vede nejen v mezích práva, avšak též s ohledem na psychologii protistrany i vlastního klienta. Nemá daleko ke koučinku a mediaci, které svým specifickým způsobem svým klientům nadstandardně poskytuje. Jejími zásadními osobními zájmy je budování rozsáhlé soukromé knihovny, četba, výtvarné umění, psychologie, cestování a zájem o věci veřejné. Jako relax má budování své zahrady. Profesní životopis zde.

JUDr. Zuzana SUCHÁ BALOGH

advokátka

Tel: 731 593 228

zuzana.sucha.balogh@lawyers.cz

JUDr. Zuzana Suchá Balogh je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokacii se věnuje od ukončení svých studií, a to od roku 2009. S advokátní kanceláří Kláry Samkové na pozici advokáta spolupracuje od roku 2015. Ve své praxi se zaměřuje na právo trestní, civilní soudní řízení, právo dědické a také právo rodinné.

Mgr. Lenka BOUDOVÁ

advokátka

Tel: 736 670 640

lenka.boudova@lawyers.cz

Mgr. Lenka Boudová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a s kanceláří Kláry Samkové spolupracuje jako advokátka od roku 2015. Hovoří plynně anglickým a německým jazykem a v kanceláři se tak specializuje na cizojazyčnou klientelu. Právní služby poskytuje ve všech oborech práva. Ve svém volném čase se věnuje silniční cyklistice, jízdě na horském kole, lyžování a závodně hraje volejbal.

Mgr. Bc. Lucie FICKOVÁ KROBOTOVÁ

advokátka

Tel: 731 464 998

lucie.krobotova@lawyers.cz

Mgr. Bc. Lucie Ficková Krobotová vystudovala obor Právo a právní věda na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Předtím absolvovala také bakalářské studium oboru Psychologie se zaměřením na vzdělávání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, což považuje za přínos především pro svou praxi v oblasti rodinného práva. Advokátní zkoušky absolvovala v roce 2018, následně začala působit v advokátní kanceláři Kláry Samkové jako advokátka. Specializuje se především na rodinné právo včetně SJM, občanské právo, převody nemovitostí, pracovní právo, trestní právo a exekuce či výkon rozhodnutí. Ve svém volném čase se věnuje jízdě na koni, sportovním aktivitám, puzzle či četbě knih.

JUDr. Michala RABIŇÁKOVÁ (dříve Mašínová)

advokátka

Tel: 603 894 848

michala.rabinakova@lawyers.cz

JUDr. Michala Rabiňáková, dříve Mašínová, působí v týmu advokátní kanceláře Kláry Samkové od roku 2012. Specializuje se na rodinné právo, s důrazem na oblasti, kterými jsou výchova a výživa nezletilých dětí, rozvody a vypořádání společného jmění manželů. Kromě toho se věnuje občanskému právu, zejména v oblasti smluvních vztahů. Ve své praxi vychází ze svého osobního přesvědčení, že každý případ je jedinečný, a proto se snaží porozumět potřebám a představám klientů s cílem dosáhnout nejlepšího výsledku v jejich aktuální životní situaci.

Mgr. Heda WICHOVÁ

advokátka

Tel: 725 082 773

heda.wichova@lawyers.cz

Mgr. Heda Wichová, advokátka. Je čerstvou posilou advokátní kanceláře od roku 2023. V roce 2003 absolvovala Masarykovu univerzitu v Brně a od roku 2010 působí jako advokátka. Má bohaté zkušenosti z obchodního a rodinného práva, zabývá se spory z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a má zkušenosti z oblasti veřejných zakázek a stavebního práva.

Mgr. Petr PROCHÁZKA

advokátní koncipient

Tel: 603 176 351

petr.prochazka@lawyers.cz

Mgr. Petr Procházka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda, v roce 2022. Souběžně s právnickou fakultou vystudoval i Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, obor klavír, kdy studia zakončil absolutorii a absolventským koncertem v roce 2023. Má blízko k autorskému právu, a to právě ve spojení s jeho zkušenostmi výkonného umělce. V letech 2017 až 2022 působil v advokátní kanceláři Kláry Samkové jako právní asistent, následně nastoupil v roce 2022 na pozici advokátního koncipienta. Jako jediný muž v jinak čistě ženské kanceláři se vyznačuje mimořádnou psychickou odolností. Specializuje se na rodinné a trestní právo.

Petra SOUŠKOVÁ

paralegal

petra.souskova@lawyers.cz

Petra Soušková nastoupila do advokátní kanceláře Kláry Samkové jako nadějná studentka práv již v roce 2007. Po několikaleté pauze se do kanceláře vrátila a je studnicí zkušeností nejen pro administraci kanceláře, ale i pro spolupracující advokáty.

Andrea DARWISHOVÁ

vedoucí sekretariátu

Tel: 730 511 405

lawyers@lawyers.cz

Andrea Darwishová zastává svou pozici v advokátní kanceláři Kláry Samkové od roku 2013. Její zásluhou kancelář komunikuje s okolním světem a je schopna dostát administrativním požadavkům, spojeným se specifiky výkonu advokacie, kterých vskutku není málo. Má na starosti primární komunikaci s klienty, organizaci kalendářů a veškerého chodu kanceláře.

Pavla PROKŮPKOVÁ

finanční ředitelka

Tel: 736 762 244

pavla.prokupkova@lawyers.cz

Pavla Prokůpková je oporou celého týmu již od roku 2005, kdy do advokátní kanceláře Kláry Samkové nastoupila jako absolventka střední obchodní školy. Postupně převzala veškerou finanční a evidenčně-účetní agendu kanceláře. Je externí pamětí pro všechny členy advokátní kanceláře ve vztahu k historii jejích klientů. Celý tým udržuje ve „finančním chodu“.