Přátelé

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Naše kancelář poskytuje právní servis a plně podporuje Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice. 

korektorka-editorka.cz

O správnost textů na tomto webu se nám stará Bc. Kateřina Dubnová, korektorka a editorka.