Občanskoprávní vztahy

Všeobecně lze říci, že občanské právo a spory z něj vyplývající tvoří velkou část práce naší advokátní kanceláře.

Občanské právo je však tak široký pojem, že pouze obtížně lze poukázat na všechny jeho kapitoly. Některé z nich jsou tak jedinečné, že i na našich webových stránkách mají samostatné místo. Ani tak však není možné celý rozsah občanského práva zde naznačit. Upozorníme proto pouze na některé aspekty, které se nám zdají významné.

  • Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy – zdroj věčných nesrovnalostí a sporů.

  • Společné jmění manželů – většinou přijde na přetřes až při rozvodu. Nebylo by lepší sporům předcházet i za cenu, že to vypadá neromanticky?

  • Odpovědnost za škodu a náhrada škody: Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Z tohoto základu se vše odvíjí. Jednoduše to bohužel vypadá pouze na první pohled….

  • Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte? Když jdete do samoobsluhy koupit byť jen jeden litr mléka, uzavíráte s obchodem smlouvu.  Platit můžete v hotovosti, na splátky, na leasing, poskytnutím protiplnění …. úprava závazkového práva tvoří velkou část občanského zákoníku a týká se všech, kteří vstupují do závazkových vztahů. A to jsme bez výjimky všichni…

Jestliže je váš problém z oblasti občanského práva, je možné, že bude značně náročný. Je možné, že bude velmi jednoduchý. Je možné, že po právní stránce soud rozhodne ve váš prospěch, ale bude velmi obtížné dosáhnout výkonu soudního rozsudku.

Abychom Vám mohli pomoci, musíme o Vašem problému vědět víc…..