Chcete být naším klientem?

Stát se naším klientem je velmi jednoduché. První kontakt obvykle je e-mailem na lawyers@lawyers.cz anebo telefonátem na náš sekretariát na číslech 224211816 či 224239390.  V e-mailu je dobré, když stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouho poté Vám odpovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci. Pokud zatelefonujete na sekretariát, vedoucí sekretariátu si vezme na Vás kontakt, zjistí od Vás základní informace  - zejména čeho přibližně se Vaše záležitost týká, a vezme si na Vás telefonní číslo. Vyptá se Vás, kdy by Vám časově vyhovovala schůzka a po domluvě s právničkami kanceláře Vám zavolá zpět.

Konkrétní podmínky poskytování právní služby včetně odměny s Vámi projednáme poté, co se s Vaší věcí blíže seznámíme. Odměnu  účtujeme až po předchozí domluvě s Vámi. Samozřejmostí je dohoda o postupu při poskytování právní služby včetně jejího rozboru a v mezích možností také odhad vývoje Vašeho případu. 

Na první osobní konzultaci se proberou všechny možnosti a rozhodnete se, zda půjde pouze o jednorázovou konzultaci, nebo převezmeme Vaše právní zastupování. První konzultace se platí vždy na místě buď v hotovosti, nebo kartou.

O průběhu poskytování právní služby Vás budeme pravidelně informovat a zasílat Vám i listiny obdržené a odeslané ve Vaší věci. Konkrétní způsob, jak probíhá komunikace mezi klientem a kanceláří, je popsán ve smlouvě o právní pomoci, která má fakticky úlohu směrnice.

Pro všechny zaměstnance naší advokátní kanceláře platí, že jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Vaše data jsou u nás chráněna, a to v písemné i elektronické podobě. 

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz).