Hildegarda, Jana a Jan

Asi se očekává, že bych měla psát o paní Urbanové, panu Čunkovi, o Romech nebo o lidských právech, o majitelích domů nebo o nějaké další kauze, vršící se mi na psacím stole. Svůj první příspěvek do nového blogu chci ale věnovat Hildegardě z Bingenu.

Byla to představená benediktinského ženského kláštera v Německu ve 12. století. Mystička, provázená od dětství prorockými vizemi. Ve svém rozsáhlém literárním díle popsala, jak na ni sestupovalo Živoucí Světlo a osvěcovalo ji i k tak neobvyklým a pro ženu tehdejší doby nepatřičným úkonům, jako byl výklad Bible.

Hildegarda přesvědčila o pravdivosti svých vizí jak papeže, tak i svoje soudobé kritiky a kritičky. V době, kterou jsme zvyklí nazývat nejtemnějším středověkem, se zabývala vztahem vědy a víry, hlásala, že pokud stvořil Bůh člověka k obrazu svému, pak tak učinil prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících entit – muže a ženy. V jejím podání byla úloha Evy, té podlé svůdnice a příčiny vyhrání z ráje, vyrovnána úlohou Adama jako toho, kdo se až příliš ochotně nechal svést. Její jeptišky předstupovaly před oltář s rozpuštěnými vlasy a se zlatými korunami na hlavách, neboť Krása byla zosobněním a odrazem Boha, který ji přece stvořil... k obrazu svému. Dnes je Hildegarda se svou obsáhlou korespondencí, hudebními skladbami, rozsáhlým literárním a léčitelským odkazem předmětem studia i obdivu, který hraničí s mediálním boomem.

A to je to, co mne na ní fascinuje. Svými názory se podílela na vzniku kritického myšlení v církvi, z něhož povstali reformátoři vrcholného středověku včetně Mistra Jana Husa. Ten ale byl nějakých dvě stě let po ní za názory, které byly oproti těm jejím jenom slabým čajíčkem, upálen. Stejně naložili Francouzi s Johankou z Arku za to, že slyšela svoje hlasy, které ji vedly – mimo jiné – k záchraně Francie před anglickou zkázou. Janu a Jana upálili. Hildegardu ctili, zbožňovali a její odkaz na rozdíl od těch předchozích – přetrvává dodnes. (Pokud se cítíte uraženi, že odkaz Mistra Jana Husa v mojí interpretaci nepřetrvává dodnes a Hildegardin ano, zjistěte si pouhým otevřením googlu, kolik knih se vydává o Hildegardě, včetně jejího díla, a přiznejte si otevřeně, kdy jste si naposled otevřeli sbírku kázání Mistra Jana Husa...)

Na jedné straně hořící hranice, na druhé straně Boží čest a sláva. Jak to, že Husovi a Panně Orleánské se nepodařilo svoje současníky přesvědčit o oprávněnosti svých myšlenek a jak to, že se to Hildegardě podařilo? Co bylo tím základním měřítkem, kterým se právě tehdy oddělila pravda a Boží osvícení od lži a heretického rouhání? A toto rozmezí, tento jeden převáživší důkaz, toto jediné fraktálovité mávnutí motýlími křídly, jehož důsledkem byl buď svatý život nebo mučednická smrt, je stálé nebo se posouvá v čase??? Hranice jednou založená a jednou vyhořelá takovou zůstane již navždy – v tom spočívá její absolutnost. Jaké jsou však ostatní prvky, které takové založení hranice doprovází? Jsou relativní? Procházejí a mění onu hranici mezi dnes již vychladlým popelem a uznaným osvícením?? Na tyto otázky nedává odpovědi ani trestní zákoník, ani zákon o státním zastupitelství, ba ani zákon o Ústavním soudu.

Lepší asi bude spolehnout se na Hildegardino celoživotní dílo „Scivias“. Mimo jiné se v něm praví:

Božím slovem je člověk obdařen rozumem. Rozumu ale Bůh dal dvě křídla: pravé znamená poznání dobrého, levé poznání zlého.

Užití obou těchto křídel je zapotřebí i v těch případech, o kterých jsem proklamativně uvedla, že o nich psát nebudu...

KAVS

DISKUSE

 

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní Samková

překvapila jste mě. Mile.

Maminka článek kontrolovala?

16.08.2007 14:09:19

KAVS napsal(a):

Nekontrolovala, je s naší dcerou na vsetínsku na rekreaci.....KAVS

16.08.2007 14:27:12

Václav Ž. napsal(a):

Díky za pěkný a barevný příspěvek s hlubokými myšlenkami.

Je faktem, že mystici jsou "trpěni" jen potud, pokud se nepletou a nechtějí měnit věci světské.Již vůbec nejde, aby zasahovali a nedej Bože kritizovali světskou moc. Již samotná podstata mysticismu spočívá v tom, že koncentrace, meditace, zklidnění, se nemohou dít s myslí plnou problémů světa. Např.velký mystický slovník Květoslava Minaříka má heslo "politika" a v něm, jen stručně, :" neslučuje se s duchovní cestou, která je zaměřena do nitra, zatímco politika směřuje vždy vně ! Poznání dobra i zla, poznání sebe sama, o tom to celé je a Vaše hrdinka, domnívám se, se nepostavila proti světské moci. Role člověka podle mystiků v tomto světě má jednoduché směřování, poznání. Čeho, to je na dlouhé povídání.

V reálném světě to mávání pravým a levým křídlem, ten let, by měl být vyvážený a vést k harmonii. To by byla jednota. Bohužel, to levé křídlo někdy dominuje. S mysticismes je spojena i karma, i Zákon odplaty, sklizně zasetého, meloucích božích mlýnů atd.. A v případě, o kterém jste nechtěla psát, i v tom ryze světském působení se ukáže Pravda.

Držím Vám palce.

16.08.2007 14:46:50

Pepa Řepa napsal(a):

Nedá mi to, ještě jednou se vracím a chci doplnit, proč jste mě mile překvapila.

Jste tu dvě nové blogařky.Zatímco jedna nám popisuje stav svých vnitřností, druhá naznačuje stav své hlavy. A já raději to druhé.Zvláště, když je téma originální, neotřelé.

Díky.

16.08.2007 14:49:36

klaaarka napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko, jak jsem uviděla Váš příspěvek mezi novými blogy, zaradovala jsem se (a nutno říci, že jsem nebyla zklamána). Zaradovala jsem se proto, že nedávno jsem se setkala s velmi osvěžujícím stylem webových stránek Vaší kanceláře, který mne ve srovnání se značně nabubřelou a suchopárnou prezentací většiny konkurence totálně nadchnul :-)

Přeji krásný den.

16.08.2007 14:59:31

klára Veselá Samková napsal(a):

Pro pana Václava Ž.:

Děkuji za podporu. Minaříka, Weinfurtra, Rudorlfa Steinera, manžele Tomášovy, Břetislava Kafku, Dalailamu etc. má u nás doma v referátu manžel. Já jsem na tu materialistickou stránku věci - to je holt ta dělba údělu..... KAVS

16.08.2007 15:23:20

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Hodnověrný svědek pro KAVS: Kontrolovala před odjezdem.

16.08.2007 17:13:40

alena-velika napsal(a):

Moc hezke a poucne..

16.08.2007 21:14:10

Petr napsal(a):

Pozor, těch 200 let je hodně. Svět byl jiný. Jinak vnímal reptaly. I reptání bylo jiné. V těchto souvislostech by bylo možno jmenovat i jiné osoby a popisovat jejich osud a úlohu. S textem nesouhlasím.

16.08.2007 21:33:59

Zuzana napsal(a):

Pekny blog, zajimave tema. Dekuji!

16.08.2007 23:34:37

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Pepovi Řepovi,oprava: je to jak píše KAVS, opravdu nekontrolovala (bylo to nedorozumění).

17.08.2007 07:59:49

Déžo napsal(a):

Dnes už píše blog kdekdo ...

17.08.2007 14:40:42

Pozorovatel napsal(a):

... ovšem také Déžo.

17.08.2007 15:36:16

JimiW napsal(a):

Souhlasím s Vámi,že to byla jistě velká žena,která dokázala své myšlenky shrnou do knih,které i dnes najdou čtenáře.Avšak mě trochu dojímá,že takto podceňujete osobnost Mistra Jana Husa a Jany z Arku.Jejich velkolepost netkvěla pouze v halucinogennních vizích,ale v jejich činnech.Pro tehdejší dobu byli průkopníci.Hus měl reforační vizi,pro kterou byl ochoten zemřít.Tuto vizi převzali i jeho nástupci,kteří započali husitství v Čechách.

Jana z Arku zase svou dokonalou schopností taktiky a přesvědčovacími metodami vyburcovala Francouze, aby vyhnali Angličany.

Nedovolil bych si tyto osobnosti, o kterých se učí i na základních školách,podceňovat

17.08.2007 16:24:48

Jana J napsal(a):

Žít Hildegarda o 200 až 3OO let později, byli by ji pravděpodobně upálili také. Po Kladivu na čarodějnice už bylo všechno jinak.

17.08.2007 23:22:07

-m- napsal(a):

Přijde mi dost hrozné, že paní Klára musí vysvětlovat, že není ani židovka, ani Romka, jako by na něčem takovém vůbec záleželo. Ale v Čechách je zřejmě zvykem kádrovat. Naučili jsme se to z vlastní iniciativy za Druhé republiky a komunisté v tom zdárně pokračovali. Ten zvyk je dost odporný, měli bychom se ho konečně jednou provždy zbavit.

18.08.2007 09:29:37

betsy napsal(a):

Vtipné,milé, překvapující. Ale domnívám se, že Vám byl blog nabídnut právě kvůli kauzám, které zastupujete. Domnívám se, že zastupování p. Urbanové jste nevzala za ten správný konec ... neměla podávat svěděctví. Já myslím, že naopak měla a že tato společnost má problém se způsobem (ne) vyšetřování korupce. Že i tato kauza dokazuje, že pokud má někdo dost odvahy (nebo naivity) nahlásit korupci, tak skončí pošpiněný a ten, kdo korumpuje nebo je korumpovaný vychází jako vítěz. Ale chce tato společnost být řízena takovými vítězi ??? Co na to říká světice Hildegarda ? Naní Hus pro paní Urbanovou přece jen lepším patronem ???

18.08.2007 11:59:50

Janus napsal(a):

na vizionářskou mnišku Hildegardu von Bingen se lze dívat

a) jako na historickou postavu, která si dovolila mluvit o Božím soudu nad císařem i papežem (v 12. století bylo bednediktýnské varování varování před úpadkem ještě tolerované).

b) jako na mystický symbol askeze "pauperes Christi", kteří chudobu i např. proženský mariánský kult přenášeli z pohanských dob do svých časů.

Sorry, ale jako atheista mystiku chápu jako rituál niterné indoktrinace, leč připouštím že v rovině podvědomého ztotožnění s určitými hodnotami to může mít i pozitivní význam.

Stejně tak nejspíš schizoidní psychika Jean d´Arc se mohla stát symbolem protianglického odporu.

Takže se s paní doktorkou shodnu s potřebou Světla i když přitom zůstanu oným atheistou.

19.08.2007 00:14:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní betsy,

mýlíte se. Blog jsem paní doktorce nabídl proto, že ji považuji za zajímavou osobnost se zajímavými názory, které navíc umí pregnantně a čtivě formulovat. Ne proto, že právě nyní zastupuje paní Urbanovu popř. se zabývá dalšímu mediálně vděčnými kauzami.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal, editor blogů

19.08.2007 12:03:57

M.P. napsal(a):

Paní Dr. Samková,

Vaše zajímavá úvaha o mnišce Hildegardě mě zaujala, byla to určitě mimořádná žena. Ovšem srovnávání s Mistrem Janem Husem nebo s Johankou z Arcu podle mého názoru trochu kulhá - asi jako každé srovnávání nebo paušalizování. Přeji Vám hodně úspěchů a těším se na další Vaše příspěvky...

20.08.2007 09:52:39

ztratila napsal(a):

Tohle je krásný úvod.

20.08.2007 20:27:05

saša napsal(a):

Já vás viděla jen jednou v televizi a přišla jste mi, teď promiňte, trochu agresivní. Tenhle článek je ale super, ráda se budu k vašemu blogu vracet.

25.08.2007 18:15:50

KLÁRA VESELÁ SAMKOVÁ napsal(a):

Díky za víceméně všeobecnou podporu a uvážlivé opoziční názory.

Pro p. Sašu: obávám se, že jsem trochu agresivní: tváří vtvář lidské blbosti a obecné nespravedlnosti se občas přestávám ovládat. Ale pracuju na sobě. Kdyby tak začali i ti ostatní!!

KVS

29.08.2007 19:34:14