Odříkaného chleba největší Čunek

Zapřísahala jsem se, že budu psát na samá obecná témata, aby mne nikdo nemohl nařknout z toho, že si přihřívám vlastní polívčičku. Zase to nevyšlo.

Byla jsem vyzvána panem Stejskalem (proč to na něj nepíchnout), jestli bych přece jen nemohla něco k tomu Čunkovi...... to bylo předevčírem, po odvysílání reportáže ČR o sociálních dávkách pana vicepremiéra. A jestli prý nevím, kdo to mohl provalit, že když mu to řeknu, tak to na mě neřekne. To jsem skutečně nevěděla a tudíž jsem říci nemohla. Nicméně jsem napsala textík, z kterého, jak se ukázalo následně, se náš milý editor mírně orosil a pravil, že tohle teda anonymně nepustí..... A nepustil. Tož jsem si řekla, že pustím já.
Nic z toho, co uvádím níže, nemohu doložit, dokázat, prokázat či potvrdit. Jsou to všechno drby. Ovšem jsme v Čechách a na každém drbu......
Značnou část mých teoriích, vypocených původně přes úterní noc, potvrdila středa.
O čtvrtku nehovoře.....

Tak se nám prý nahnětl pan ministr spravedlnosti a žádá, aby se podrobně vyšetřilo, odkud z Nejvyššího státního zastupitelství unikly informace o tom, kterak státní zástupce, připravující rozhodnutí jak naložit s causou Čunek, tyto materiály připravil.
Pana ministra jistě potěšila v rámci tohoto urputného vyšetřování i reportáž ČT, ze které v podstatě vyplynulo, že Česká televize disponuje pravděpodobně celým vyšetřovacím spisem a o jakémkoliv utajení nemůže být ani řeči.
Tímto "únikem" případ rozkryl svoje další patra, která už nemají s Čunkem, jeho sekretářkou a v podstatě ani s nějakými úplatky vůbec nic do činění. Jestli totiž chce pan ministr něco vyšetřovat, měl by začít s kolegou Langrem vyšetřovat to, že se mu totálně rozpadá systém státního zastupitelství a nejvyšších policejních složek. (Dodatek ze čtvrtka – a to nám odešel od policie Kubice a 45 elitních detektivů, což jsem při psaní původního textu ještě nevěděla...)

Případ Čunek totiž je pokračováním případu "Katarský princ" a státní zastupitelé i elitní policisté už toho začínají mít tak právě plné zuby. Případ "Katarský princ" byl evidentně zpolitizovaným uzurpováním moci tehdejšího ministra spravedlnosti, který s vyšetřovaným případem naložil možná v mezích zákona, zato způsobem, který nebyl nikdy před tím aplikován a který byl proti zdravému selskému rozumu. Z právního hlediska by se dalo dlouze diskutovat o "úmyslu zákonodárce při formulaci pravomocí ministra" a předkládat i jiné vysoce vznešené právní argumenty, ale prostému právně neozbrojenému oku bylo zřejmé, že když si někdo svoji krásnou hoteliérku bere ausgerechnet v Dubaji a pár měsíců nato protlačí katarského prince ze smrdutého Pankráce zpět do slunných Emirátů, budou v tom s pravděpodobností blížící se jistotě "zvláštní vztahy". Ostatně je signifikantní, že autor causy "Katarský princ" se točí i okolo causy Čunkova údajného úplatku a kolem Renaty Vesecké, kterou přece za svého panování instaloval.

Tomuto politickému uchopení práva se vzepřela a posléze padla za oběť bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která si tím vysloužila u řady státních zástupců a policejních důstojníků vrcholný respekt. Ti už totiž různých telefonátů začínají mít plné zuby. Ano, je pravda, že na nejvyšších služebních místech slouží řada lidí z minulého režimu. To má však i některé svoje výhody. Pamatují si totiž velmi dobře, jak to "za komoušů" chodilo - jak se čekalo, zda "bude voláno" z "pravého břehu" či z "levého břehu" (Vltavy), tedy, pro nezasvěcené mladší ročníky, zda intervence přijde z vlády nebo z ÚV KSČ. Teď tito státní zástupci a nejvyšší policejní důstojníci vidí, jak se věci vracejí a zase "začíná být telefonováno". Mnohé z nich minulé poměry politických intervencí pěkně hnětly už tehdy. Dnes, 18 let "PO", se považují za apolitické profesionály a nepřejí si být s žádným politickým režimem spojováni. Jde jim o jejich práci, o jejich profesi a stavovskou čest.
V práci jim nyní brání na základě politických tlaků nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Jak se mezi policejně - státnězástupcovskými kruhy traduje, je to paní schopná a ochotná pro svoji kariéru učinit naprosto cokoliv. Tohoto "cokoliv" se právě policejní a státnězástupcovské složky nesmírně obávají. To cokoliv je také úplné politické zaprodání práva, spravedlnosti a profesionální práce dotyčných složek činných v trestním řízení a v oblasti bezpečnosti státu.

Za této situace dochází k faktickému rozštěpení osazenstva státních zastupitelství, které si dovolím čistě subjektivně odhadnout následně:
cca 20 % přisluhovačů R. Vesecké, kteří profesní hrdost necítí a stále mají dojem, že orgány činné v trestním řízení jsou přirozené závislé na "politických poměrech".
cca 10 % totálně znechucených a pasivních
cca 50 % totálně naštvaných jdoucích či ochotných jít proti R.V.
cca 20 % nejen naštvaných, ale vytvářejících i paralelní struktury vztahů.
U posledně jmenovaných je potřeba se zastavit. Ti jsou schopni pustit jakékoliv informace, aby rozkladu struktury státního zastupitelství a nucenému podřízení se politickým tlakům zabránili - a jsou alespoň mlčky podporování těmi 50 %, kteří jsou "jen" naštvaní. Jestliže máte ve struktuře 20 % děr, je nemožné zjistit, kterou dírou právě ta která informace utekla. Proto je snažení pana ministra na jejich identifikaci, eventuelně ucpání, úplně neproduktivní a pokud nepřijme jiná opatření, bude se výše naznačený rozpor pouze prohlubovat.

20 % "paralelníků" se přirozeně sdružuje kolem první oběti zpolitizování práce policie a státních zastupitelství, Marie Benešové. Troufám si tvrdit, že tato faktická druhá (nebo první???) nejvyšší státní zástupkyně je i nyní jednou z nejlépe, ne-li nejlépe informovanou osobou v zemi. Jen takový teoretický příklad: zdá se, že existuje řada informací, které na příklad sbírá BIS a které pravidelně končí v šuplíku, protože politické struktury - a to napříč politickým spektrem - o ně nemají zájem. Aplikace uvedených informací by totiž ohrozily mocenské a/nebo ekonomické zájmy jedné i druhé politické strany, které zdaleka nemusí být v rozporu. Naproti tomu Marie Benešová vlídně všechny informační "drobečky" sbírá a ukládá je do svého mozku, který, co se výkonnosti týká, jako by zabíral celé její nikoliv nerozložité tělo.... Mezi složkami marně neplatí úsloví "povím na tě Mařeně..." a dotyčný je rád, že bude povězeno, neboť co je na tomto harddisku uloženo, nic se neztratí....

Uvedená situace má pochopitelně i svoje politické paralely. Jak shora řečeno, vůbec nejde o Čunka, Urbanovou, úplatky. Vzniklou situaci z politického hlediska vítají jak soc. dem. tak ODS, protože konečně někdo (v tomto případě pan Topolánek, který konec konců má prý ve svých šuplících na pana Čunka ještě několik obdobných složek, jako je ta, kterou vytáhla Česká televize) drží lidovce pod krkem a nedovolí jim manipulovat politickou scénou zcela v rozporu s volebními výsledky - totiž tak, že několikaprocentní partaj v podstatě rozhoduje o zbytku politické scény.
Vzniklá situace vyhovuje trochu více ODS, neboť - a konečně je potřeba to říci – rýsuje se zde na obzoru možnost slučovacího sjezdu ODS a KDU - ČSL. Lidovci totiž dlouhodobě balancují na hranici nějakých 6 % a je otázka, jak dlouho budou ještě volitelnou stranou. Příklad známého ex-senátora Stodůlky, lidovce se zdánlivě neotřesitelnou pozicí na Zlínsku, ukazuje, že i na Moravě začínají mít babičky lidoveckého folklóru plné zuby a bez ohledu na to, co bude pan páter říkat z kazatelny, lidovecké hlasovací lístky do urny hodit nemusí. Tím se ovšem rozehrává boj uprostřed lidovecké strany, kdože bude "kooptovaným" vedením spojené ODS-KDU-ČSL. Protože pro obě křídla místečka pochopitelně nezbudou. Bude to koalice Čunek - Svoboda nebo Kalousek-Kasal???

Pokud chceme porozumět případu Čunek, je nutno kalkulovat se všemi výše poskládanými informacemi. Volba presidenta je v tomto kontextu sekundární záležitostí. Primární záležitostí je faktická změna volebního systému na systém dvou silných politických stran, střídajících se u moci. Kvůli právě stanovisku lidovců nebylo možno tento systém přijmout formou změny Ústavy. Dochází proto k jeho faktickému vytváření tím, že na politické scéně prakticky zbudou dvě velké politické strany. Komunisté se časem zbaví Grebeníčka a podobných fundamentalistických chlapců a bude možno je znovu zapojit do vládních struktur, eventuelně po nějakých letech je rozpustit v ČSSD.

Dlužno ještě říci, že tento politický vývoj by vyhovoval s pravděpodobností blížící se jistotě i policejnímu sboru a státním zástupcům. U dvou partají by totiž muselo začít platit pravidlo "padni komu padni", protože "každý chvilku tahá pilku". Nastal by stav "dynamické rovnováhy", následkem čehož by zúčastněné složky mohly začít dělat svoji práci profesionálně a bez politických tlaků.

A ještě jedna listopadová...... asi se už pozapomnělo na to, že jistý generál Lorenc věděl o každém zakašlání, které se odehrálo v jistém Činoherním klubu jednoho listopadového večera a že to byl právě on, kdo rozhodl silou své autority, že tato akce proběhne bez jakýchkoliv zásahů státní moci. Díky svým analytikům dobře věděl, jaká je situace v zemi a dobře věděl, že kdyby to nebyl listopad, byl by to 10. prosinec nebo Palachův týden... prostě, že situace je z historického hlediska neudržitelná. Možná to podryje naše sebevědomí, ale velkou zásluhu na změně politického režimu u nás a hlavně na jeho poklidném průběhu má nejvyšší velitel StB. Jak vidět, u nás se dějí revoluce zevnitř.
Když jsem si přečetla dnešní první stránku Mladé fronty Dnes o angažmá jistého Mrázka na Ministerstvu vnitra, vznáším jen jeden dovětek: pane Kubice, scénář je znám....

P.S. Všechny čtenáře si dovoluji upozornit, že jsem obyčejná politická mrtvola, jakých se povaluje na smetišti české politické scény tucty. Z titulu politické mrtvoly se ale holt ledaskde potloukám a lidi toho napovídaj... však víte. Mým zájmem je, aby tato země a právo v ní fungovalo. Dovoluji si proto velmi naléhavě požádat p.t. čtenáře, aby laskavě odhlédli od toho, že zastupuji jistou M. U.

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Petrman napsal(a):

Hezky napsáno, jak říkáte jsou to jenom drby, ale já bych tomu celkem věřil......to co píšete o Němcovi přesně popisuje i to co si něm myslím já.
Jinak to že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou rovnější platilo, platí a bude platit. Tak už to prostě je.
K listopadu mám jen to, že jsem měl vždy ten dojem, že si to "Pravda a láska" dohodl s "komanči" dopředu.....výměnu korýtek za beztrestnost určitých lidí, ale třeba jsem jenom paranoik a slyším i trávu růst.

01.11.2007 14:57:49

Karel napsal(a):

A tak si říkám, jak je dnes z historického hlediska tento režim udržitelný. Chtěli jsme vůbec v roce 1989 toto, prostě pokračování svinstva jinými prostředky?

01.11.2007 15:18:36

Zbiral napsal(a):

Tak,tak a jedine tak.Ono pravo spravedlnost tak jak si je predstavujeme tu nebude nikdy,ale zase ceho je moc...

01.11.2007 15:36:42

hawk napsal(a):

No, tak tohle se vám opravdu povedlo, výborná analýza. Ze své praxe vyšetřovatele bych jen podotkl, že jediné maličké chybičky jste se dopustila v procentech, protože cca 20% policistů - zástupců pustí vše, a to za kariérní postup nebo za peníze.

Ostatní se skládají z těch nasraných.

Ale jinak brilantní postřehy, teď nemám už čas, ale zítra bychom mohli poklábosit:-)

01.11.2007 15:37:50

Žižka napsal(a):

Jsou mezi námi i tací, kteří:
"Na množství nehledí, nepřátel se nelekají."
Paní Kláro děkuji za Vaši odvahu. Prožil jsem zde 63 roků svého života. První naději jsme měli v roce 1968, nevyšla. A neporazily nás sovětské tanky, ale podobně jako u Lipan naši lidé, kteří využili příležitosti pro získání moci. Další naděje v roce 1989, i když tentokrát žádné tanky nepřijely, podle mně také nevyšla podle našich představ ze stejných důvodů jako po roce 1968. Bylo by na čase, abychom se toho Lipanského syndromu konečně zbavili.

01.11.2007 15:41:08

hv napsal(a):

Ani se nedivim, ze se z toho pan Stejskal orosil :-)

Zbyva tu otazka, proc se vytahovalo ze zamcenych supliku prave ted a ne, jak je obvykle, az dva mesice pred volbami?

Mozna se neco ukaze i na zaklade vyvoje v KDU-CSL.

01.11.2007 15:42:56

Petrman napsal(a):

pro hv:
Poučení z krizového vývoje v KDU-ČSL?

01.11.2007 15:48:34

Evita napsal(a):

Paní Kláro,tentokrát negratuluji k Vašemu svátku,ale ke skvěle napsanému odvážnému článku.Jste chytrá a statečná žena a jak jsem již jednou psala,kdyby něco(no,nedej Bože),tak vždycky jen Vás.Moc pozdravů Evita

01.11.2007 15:57:56

Winpoj napsal(a):

Jenom aby to nebylo "každý chvilku tahá pilku", a tudíž je třeba být s oběma stranami zadobře.

01.11.2007 16:01:20

Martin napsal(a):

Paní Kláro , naprostej souhlas. Děkuji za ženy jako Vy které se nebojí hájit pravdu a spravedlnost.

01.11.2007 16:19:40

Jan Pollak napsal(a):

To je vono, Vy ste hlava, pane vachmajstr, diky a jeste jednou diky.

01.11.2007 16:23:48

green napsal(a):

Samková, první půlka za 1, druhá půlka za 4. V první půlce chybí akorát to, že bylo dopředu jasné, že v Kataru není souzené zneužití nezletilých trestné, což pan ministra sakra věděl. V druhé části je chyba daná tím, že už je to dávno, co jste ods prošla. Ale měla byste vědět, že když jsou modří u moci, tak nechtějí od ní a proto si nebudou likvidovat koaličního partnera, i kdyby ho vedl Člunek. Proto dostala paní Vesecká asi politické zadání "soudružko vyřešte!". Je fakt, že nemáme jednu ODS, ale nejméně 3-4, ale všechny vědí, že v příštích volbách s Paroubkem prohrají, leda že by udělali koalici. Stávající vládní ods chce malé strany v koalici a proto je ochotna jít s Čunkem až tam, kde jsme dnes. A ještě drobnost, preotože i vy jste měla možnost si pár dokumentů z Lorencovi skvělé doby a působení přečíst, měla byste vědět, že to, co se tehdy stalo nebyla mistrovská, ale zpackaná operace. I Lorenc byl líáný politický Lempl, který nedokázal nic udělat pořádně, a když chtěl střídat vedení KSČ, rozmlátil to celé. A kdyby si to mohl protáhnout třeba do 10. ledna, tak neváhá. není pravda, že ve zdegenerovaných komunistických poměrech fungovala skvělá a profesionální stb. Byli zdegenrovaní a neschopní pitomci stejně jako jejich komunističtí protihráči. V Činoherním klubu už ztratili kontakt s dynamikou. Dobře reportujete vnitřek justice a policie, špatně konstruujete spiknutí. To, že policejní důstojník nebo státní zástupce nevydržel a "pustil" to ČT je jasné. Že je to proti politickým zakázkám také. Teď to doveďte k odpovědnosti a neodvádějte to na Lorence. Hezký večer

01.11.2007 16:24:23

Ivan napsal(a):

Paní Kláro, pěkný článek, ale moc smutno z něj. Když takto se zamyslím, a mám už mnoho za sebou, přál bych všem, aby se moc nekřičelo "už je to tady", ale skutečně se konečně změnily morální hodnoty.

01.11.2007 16:31:51

Filip napsal(a):

Dobrý den, Váš komentář je opravdu zajímavý, ale dovolil bych si poznámku o generálu Lorencovi: to, že se bál ostře vystoupit proti tomu, co se dělo v Činoherním klubu, ještě neznamená, že to způsobil - prostě už mu bylo jasné, že revoluce přijde a nemá cenu "se cukat", aby náhodou nezamířil rovnou do vězení...

01.11.2007 16:38:18

Kadlous napsal(a):

Mám zálibu v dlouhých litániích. Ale zde musím krátce napsat - paní Kláro - mám úplně stejný názor na dění v tomto státu - děkuji za velmi pěkně napsanou pravdu.

Loučím se slovy George Orwella:
"V dobách všeobecného lhaní je již pouhé říkání pravdy revoluční akt".

01.11.2007 16:47:05

erre napsal(a):

dobrá analýza. Výborný noční výpotek. Vy a politická mrtvola? V tom případě zasloužíte resuscitaci nejlépe z úst do úst. Škoda, že to netu není možné.

01.11.2007 17:02:41

Sonny napsal(a):

Paní Samková, poprvé od Vašeho navýsost trapného angažmá s Červeňákovými něco, co aspoň zavání pravdou.
Ale fakt nevím, proč mám dojem jako když promluvil takový malý Mrva.

01.11.2007 17:28:11

Jirik.3 napsal(a):

Děkuji - přesné a výstižné -málokdo má-bohužel nyní-takovouto odvahu.

01.11.2007 17:51:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Pani Klaro,
klobouk dolu - nejzajimavejsi clanek, ktery dosud na Alktualne.cz byl. Kdy Vam konecne nabidnou misto ministryne spravedlnosti?

01.11.2007 17:53:03

Čochtan napsal(a):

Jó je to bída, jak z toho ven ?
Což takhle zrušit republiku a "back to the roots" ? Zpátky do knížetství ? O jednom knížeti bych věděl, kdyby ten to vzal, ....
Co bychom ušetřili za volby, parlament, politické strany,...

Kdyby nám Německo navíc povolilo vývoz volů ! .... :-)))

01.11.2007 18:00:52

Líný černý pes napsal(a):

to Čochtan :
Bída to je, ven z ní vede jen pomalá cesta. A jestli si myslíte, že by to zachránila jen změna republiky na monarchii, mýlíte se, i monarchiích je zkočinců nemálo.
Jo, a ty voly jsme nevyváželi jako zboží, platili jsme jimi "daň z míru", ale i tak to stálo zato. Jak řekl Werich : "to by se to tu vylidnilo".

01.11.2007 18:06:56

Ládik napsal(a):

Máte pravdu s tím Lorencem - listopadový převrat byl pokus o převrácení se svině z levého boku na pravý bok. Nepovedlo se jí to, zůstala ležet na zádech. Teď škube nohama a táhne ji to zase doleva, protože tam má důlek.

01.11.2007 18:09:45

prog 0473 napsal(a):

přesné,vystižné,odvážné!Zaujala jste mě. děkuji a přeji hezký den

01.11.2007 18:46:03

J. Švorčík napsal(a):

HM, když o sobě říkáte, že jste politická mrtvola, tak by jste měla vědět, že se do politických mrtvol nekope. To, že redaktoři veřejnoprávní televize disponují tajnými informacemi mne celkem znepokojuje. Určitě nebyly zadarmo, tak bych to čekal spíš od komerční televize. Pan Čunek měl odstoupit dávno, ale když už odstoupil, nechme ho žít. Vy jistě jako jako právnička víte, že se ve svých úvahách pohybujete na samé hraně.

01.11.2007 19:45:18

BIS napsal(a):

Aféra Čunek:Podle Senátora J.Štětiny se jedná o spiknutí estébáckých struktur. Řekl to dnes na Rádiožurnálu!! Více zde:http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3169

01.11.2007 20:10:13

Goral napsal(a):

Vynikající rozbor - tak nějak jsem to analyzoval svým selským rozumem . Vzácná shoda ...
Vyčistit tu stoku bude chvíli trvat !

01.11.2007 20:49:37

bigjirka napsal(a):

No, že je to spiknutí, je jasné. Čí je to spiknutí, jasné není. Jasné je také to, že Čunek má víc peněz, než by měl mít. Odkud pocházejí, čertví. Jestli to bylo nějaké šmé s auty před starostenstvím? Já už teď vidím, že on v pořádku není. To ovšem nemění nic na věci, že se kolem něj dějí divné věci. Vynořování starých výpisů bankovních kont a výpisů dávek.. a dávání dohromady dat, ke kterým se jeden člověk nedostane... to je divné. Dnes znovu běžela v televizi vyprávěnka o 499 vyzvednutých firmou a 497 uložených Čunkem. Jenže firma to vyzvedávala do kasy a tady nám někdo (jak to ověřit?) našeptal (přítel na telefonu) že peníze do kasy přišly. Dřív jsem Čunkovi spíš věřil a teď, když vylezlo, že uložil asi 3,5M, to moji důvěru velmi zkrouhlo. Nic to ovšem nemění na věci, že se kolem něho dějí věci prapodivné.

01.11.2007 21:28:21

VVV napsal(a):

Nečekal jsem od Vás nic zajímavého /viz. Vaše poslední věta/, a proto se Vám hluboce klaním. TREFILA JSTE HŘEBÍK NA HLAVIČKU. Takovou neutrální analýzu jsem dlouho nečetl. Dík.

01.11.2007 21:28:27

JaL napsal(a):

Paní doktorko Samková,kde se to ve Vás vzalo? Je to přesné, trefné a já mám tak trochu pocit, že jste se prostě právě dnes rozhodla nazývat věci už jen jejich pravými jmény, děj se co děj. Dlouho se řídím sloganem "rozhodnutí osvobozuje". Možná Vás to právě "potkalo. Ať tak či onak díky, je to skvělý článek. Držím Vám palce

01.11.2007 22:05:10

Čochtan napsal(a):

Bigjirko:
Každej kdo má víc než já, ten má víc peněz, než by měl mít ! :-)))

01.11.2007 22:05:47

Rebel napsal(a):

To se každému líbit nebude.
Jistě by si pár řádek zasloužili taky pan Hučín s panem Štětinou.

01.11.2007 22:27:47

Javít napsal(a):

Tak na mně, díky čl. paní KVS, zase jednou padl smutek.
Bohužel, článek jen potvrzuje to, co si asi většina slušných lidí myslí. "Politika je svinstvo", a ta naše "Česká" tuplem.
Již dost dlouho je mi špatně od žaludku, kdykoliv vidím některého z našich 300 politiků (parlament + senát).
Bohužel, "poctivé politiky" se od našich rádoby politiků (zatím to jsou spíše političtí hochštapleři) dočkáme až za dalších několik desítek let.
Pro starší osoby je to asi hodně deprimující.

01.11.2007 22:45:06

Miki napsal(a):

Hezky napsáno, ale s tím Lorencem je to snad jinak.

Moje bohaté zkušenosti s vyšetřovateli hospodářské kriminality však napovídají něco jiného, než říká paní Samková - banda neschopných a nevzdělaných lumpů, která brání trestnímu stíhání osob, které spáchaly prokazatelně trestné činy. Vyšetřovatelé by rozhodně neměli rozhodovat o tom, zda věc půjde k soudu - to je naprostý nesmysl. Kauza Čunek to naprosto jasně dokazuje.

Sestřelení Čunka vítám a mělo by se pokračovat jeho kolegou ve vládě, který nemá před názvem funkce slůvko "vice". Kauza VAE nebyla dosud úplně rozkryta, kauza Tlakové plynárny v Ústí nad Labem a pana Veverky by taktéž měla být více rozkryta. Je velmi pravděpodobné, že uvedené kauzy navzájem souvisí.

Nebylo by zřejmě vůbec špatné postupně zdecimovat všechny politické špičky. Takže hurá na Tlusté, Kalousky, Bémy, Topolánky, Melčáky, Pohanky a další a další .......

01.11.2007 23:19:41

Zach napsal(a):

Opravdu silná "polévka",doufám,ale,že mnohým dodá sílu přejít z procentuální skupiny těch nas@aných,do té,která s tím temnem chce opravdu skončit.
Jen si budu moc přát,atˇ nikdy,paní KVS,nemáte svého Srbu.

02.11.2007 05:30:57

Robinek napsal(a):

Paní doktorko,
výborně napsané, asi pravdivé, ale co s tím, nás 90 % lidí může teď dělat, jedině být naštvaný.

02.11.2007 07:56:39

JO napsal(a):

Quod bonum, faustum, felix fortunatumque eveniat...

02.11.2007 09:19:28

Berta napsal(a):

Poslyšte, nezdá se vám podivné, že sotva několik hodin poté, co mediálně poplivaný, sociálně uštvaný a ukřižovaný politik oznámí své odstoupení, objeví se zpráva, že se vlastně nic nestalo (v kauze dávky), že na vyplácené peníze měl nárok a v době rozhodující pro jejich přiznání žádné milinoy uloženy neměl?Komu se,sakra, jeho odchod tak moc hodil, že vyvolal celou tuhle nechutnou kampaň?A do z nás, ostatních, dělá celou dobu pitomce??To by mne moc zajímalo.Doufám, že slova "sakra" a "pitomec" nezpůsobí vyloučení tohoto příspěvku !

02.11.2007 09:25:07

bigjirka napsal(a):

Čochtane, tak takhle hnusnej bys na mne bejt nemusel. Čunek byl v té době BOZP technikem a mohl mít tak max. 20t. Paní Čunková zařizovala ordinaci a byla na mateřské. Takže u uložených 3,5M by to chtělo trochu něco vysvětlit, včetně zdanění, ne? Proto říkám, mohlo tam být nějaké šméčko, šedá zóna... Ale nemyslím, že bychom měli připustit, že se takové ciférky nosí jako kapesné.

02.11.2007 09:40:56

VP napsal(a):

Vy jste si večer lízla žábu a nemohla jste spát, co?:)

02.11.2007 10:07:32

jaryn napsal(a):

Paní Samková,

díky. Je to poprvé, co člověk, pohybující se v kruzích běžným lidem nedostupných, alespoň trošku poodkrývá to, o čem lidé léta spekulují.
Lidi nejsou blbec, smrad z hůry vanoucí vnímají povětšinou všichni, ale vše jen v rovině dohadů. Tam to zůstává koneckonců i nadále, ale přesto je to posun.
Ze všeho toho, o čem píšete, je člověku úzko. Jediný světýlko snad je, pokud by se u nás povedlo časem zavést systém pouhých dvou střídavě vládnoucích politických stran. Wagnerismů jsme si za ta léta užili ažaž, k ohromným škodám jak ekonomickým, tak morálním.
Díky, paní Samková. A dávejte prosím na sebe aspoň jedním očkem trochu pozor...

02.11.2007 10:18:32

František z Asisi napsal(a):

Výborně napsáno.Měla byste to poslat k přečtení panu Topolánkovi.
Už aby byl rok 2010 a volby a nynější vládní garnitura zmizela v propadlišti dějin.
90% národa dát na nový rok dárek v podobě zvýšené DPH,poplatky u lékaře jen aby se vybralo 15 miliard,které obratem získá několik desítek milionářů.

02.11.2007 10:23:25

jaryn napsal(a):

F.z Asisi:

Hlubokomyslné. Opsáno z Rudého práva nebo Pravdy?

02.11.2007 10:35:44

bab napsal(a):

Miky: Přimlouvám se, ač silně sociálně cítící spoluobčanka, nevynechávat i řady levé. Gross, Zgarba, Palas, Fencl. Hurá i na ně...
Paní Kláro Veselá Samková, kdyby Vaše slova neměla tragický význam, bavila bych se.

02.11.2007 10:38:46

klaravesela napsal(a):

Vážení čtenáři, děkuji vám za vezkrze kladné ohlasy. dovolím si na některé reagovat níže:

AD Karel: taky si říkám, jestli je udržitelný... ale obvyklá dvacetiletá perioda českých dějinných zvratů se blíží, tak to je snad nadějné.

AD Hawk: Díky, obzvláště Vaší chvály si vážím.

AD Evita: Taky Vám samozřejmě nepřeji, že "kdyby nedej bože", ale upřímně řečeno, nějaký přísun klientely bych vítala. Po tomto článku jen čekám, kdy si na mne zase někdo začne stěžovat na Českou advokátní komoru v naději, že mne připraví o advokátní licenci. A svatá pravda je, že pouze finanční nezávislost může dopřát ten luxus nezávislosti. A já bych si ráda ten luxus dopřála co nejdéle....

AD Green: Vážený pane Greene, buďte prosím tak laskav a buď vynechte oslovení úplně nebo jej doplňte nějakým společensky přijatelným doplňkem, jako třeba titulem "paní". Užití pouze přájmení, ještě neúplného, navozuje negativní konotace - to jste chtěl?? Nejsem si zcela jista, jestli to byla zrovna ODS, kteru jsem "prošla". Procházím totiž životem a strkám svůj zvědavý frňák do kdejaké hromady hnoje.... Obávám se, že nemáte pravdu, když o StB i o komunistech říkáte, že byli (jsou) zdegenerovaní. Dnešní poměry na to nevypadají.

AD Filip: Nečiním si vůbec žádné idealistické iluze o humanismu gen. Lorence: ten jen zanalyzoval a přiměřeně jednal.

AD Sonny: Slibuji, že ke kauze Červeňákovi se vrátím v samostatném blogu a opět se pokusím vyložit, o co šlo. Zatím odkazuji na obsáhlou diskusi na toto téma pod mými staršími blogy, kde bylo mnoho objasněno zejména BigJirkou a Čochtanem. Nedomnívám se, že moje angažmá ve věci Č. bylo trapné. Domnívám se, že kauza Č. byla předzvěst všech dalších právních svinstev, kterých jsme svědky nyní.
Prosím doplňte moje vzdělání - kdo je to Mrva?? Nějaký pěkný reportér z kdysi Rudého Práva??

AD: Vaclav Hořejší - Jestli se někdy na něčem zdejší politická scéna dokonale shodne, pak na tom, že mi nenabídne nikdo nic.... ale není i to pěkný výsledek? Takhle sjednotit politickou scénu??

AD Ládík: Ano, máte s tím převracením svině z levého boku na pravý bok pravdu. Tehdejšími nástroji již nebylo možno korýtka dostatečně plnit, bylo nutno vynajít nový šrotovod, což se také bezezbytku zadařilo. Hojím se jen nadějí, že s ohledem na "vnitřní přeměnu" poměrů per analogiam to začnou být skutečně policisté a státní zástupci, kteří se skutečně začnou starat o právo a stpravedlnost a tyto plitické hrátky již odmítnou. A v návaznosti na to souedci přestanou kličkovat občanským soudním řádem (eventuelně trestním řádem) a začnou skutečně soudit a rozhodovat s důstojností, která jim náleží.

AD J.Švorčík: Nejsem si úplně jista, zda se nepohybuji za hranou... nemohla jsem si ale pomoci, neboť, jak zde již bylo řečeno v diskusi panem/paní JaL "rozhodnutí osvobozuje".

AD BIS: Ať se pan Štětina stará o to, přoč Člověk v tísni nedostal status pozorovatele OSN a nechá estébácká spiknutí napokoji...

AD Javít: Na mne z toho taky padá smutek: čím se my, ubozí právníci, máme živit když tady existuje fenomén skleněného stropu? Když na něj narazíte, zjistíte, že od jistých pater přestávají platit jakékoliv zákony včetně těch fyzikálních a místo gravitace spisy začínají levitovat...

AD p. Zach: Díky za starost. Už jsem kontaktovala paní Sabinu Slonkovou, abych nasbírala zkušenosti....

02.11.2007 10:43:16

bab napsal(a):

Berta: Nezdá. Najděte si na ČT reportáž z pondělka, pečlivě znovu sludujte a zjistíte, že o neoprávněnosti dávek nebyla ani zmínka. Předmětem byly neobjasněný původ milionů na kontech Čunka. A v této souvislosti položena otázka, zda není neetické a nemorální mít miliony a žádat o dávky. Takže etika a morálka, vážená(ý).

02.11.2007 10:45:57

hawk napsal(a):

František z Asisi:

no to je blábol hodný vás, opravdu:-)

02.11.2007 10:46:32

Heda napsal(a):

Velice hezky a výstižně napsané napsané.

02.11.2007 10:48:11

hawk napsal(a):

Paní Samková,

jestli jste si všimla, tak Mf Dnes začíná pomaloučku polehoučku také pouště své vědomosti. Ještě bude velmi zajímavé rozkrytí čachrů policie za dob Standy Grosse, kdy MV velel a dále pak jeho pokračování, co by předsedy vlády. On si z některých složek policie totiž udělal soukromý byznys, jak na prašule, tak na získávání informací o svých politických konkurentech i souputníků:-) Fakt se na to těším, ono to historicky jednou vyplave na povrch.

Standy má plné zuby víc lidí, včetně docela vysokých činitelů policie ČR. A mimo jiné, taky pan Dalík, který mu tak nějak nemůže odpustit, že ho zatkli před TV kamerami, kdy ryl obličejem v zemi, pak ho naložili do vrtulníku, kde mu tak zkroutili ruce a nohy, že se pozvracel. Tohle bude mít časem pro Standu fatální následky, jen jak bude správná příležitost, nebylo mu totiž nikdy odpuštěno:-)

02.11.2007 10:55:06

bigjirka napsal(a):

Jak vyčistit ten Augiášův chlév?

02.11.2007 11:08:06

klaravesela napsal(a):

AD Hawk: Já se taky těším a doufám, že těch vysokých činitelů policie je opravdu dost, že jsou opravdu dostatečně nahněteni a jsou dostatečně vysoko. Myslím, že je na čase, aby začali zaprvé mluvit a zadruhé jednat - padni komu padni. KVS

02.11.2007 11:08:34

Sova-sovička napsal(a):

Také naprosto souhlasím, kromě toho Lorenze. Je to asi určitě pravda a podobná štvanice, jako na pana Čunka, tu jistě nebyla už několik desítek let. Takže by určitě bylo zajímavé zjistit, komu /všem/ tak vlastně vadil a hlavně proč? Já osobně se domnívám, že měl možná binec v papírech, což se lidem, kteří pracují hodně stává a že si nepamatuje přesně, co se stalo před 10 a více lety? Kdo z nás by si to pamatoval.? Já to považuji za nanejvýš trapnou a diskriminující štvanici jednoho člověka, který mluvil vždy pravdu a co měl na srdci / i když někdy asi dost zbrkle/, ale právě proto mu věřím a to, co nám předvedla politická scéna jasně ukazuje na to, že se opravdu dnešním prolhaným politikům ve všech stranách opravdu moc a moc! nehodil. Co kdyby časem fakt něco někde, nedej Bože řekl, třeba i pravdu a on by to některý z těch politiků, co se jim pravda nehodí pak odnesl? To je hlavní důvod, že byl zlikvidován, říkal co si myslí a neuměl v tom kličkovat... Díky za skvělý rozbor a také za snahu být objektivní, to se už dnes opravdu nenosí. A záchrana je dle mého názoru jedině v morální obrodě zdevastovaného národa a to bude trvat minimálně takdlouho, jak se ta morálka ničila a to tedy nejmíň 40 let. Holt zřeknutí se desatera při výchově dětí a mládeže má své důsledky a nese bohaté ovoce. Když není respekt před Nejvyšším řádem, tak proč nekrást, nelhát, nepodvádět, neznásilňovat, nezneužívat děti, neopouštět milující manželky pro pouhou zamilovanost do mladší, jak nám dávají "dobrý" příklad naši vedoucí politici atd.atd...Myslete si co chcete, ale jiné cesty není, jinak také náš národ zanikne v propadlišti dějin a zanikly i větší národy, tak proč ne ten náš? Je to na každém z nás. Každý na svém místě ať je osobností a ne dobytkem ve stádě, které neví a nepřemýšlí o tom, kam se valí.Hlavně, když tam jde většina... A to dnes bohužel platí pro většinu našich lidí. Berou jako pravdu cokoliv, co jim řeknou média všeho druhu. Nějak jsme zapoměli přemýšlet, ono to fakt někdy bolí a chce to dost osobní statečnosti. Přeji všem zdravý rozum a přeji pěkný den.

02.11.2007 11:12:54

hawk napsal(a):

klarasamkova-vesela :

Ale takhle to nebude, oni nezačnou mluvit sami od sebe, ti to prodají, je jen otázkou komu, že:-)

Ale to nic nemění na situaci, že to všechno načala vláda Miloše Zemana a prohloubil to samotný Standa, tobyl docela "dobrý" počin, když chlapec dostal téměř neomezenou moc a doma říká "manželko, teď už nám nic nebrání ve světovládě". Já si to opravdu dovedu představit, jak je mašinfíra úplně mimo a nadnesen nad obyčejné starosti, uchvácen svou vlastní mocí.

Bigjirka:

nevím čoveče jak a nevím ani jestli zda:-)

02.11.2007 11:14:22

Taras napsal(a):

Hawku (přemejšlím, jestli jste ten Hawk, ale to je celkem jedno) - nevím, kde jste sebral informaci o soukromém byznysu pana Grosse v policii, ale mám vlastní zkušenost: na návštěvě v krajském městě mi vykradli auťák, policie sepsala protokoly (dvakrát, jednou na místě, podruhý na služebně, a to bylo také všechno, co ve věci udělala). No a policajt z té služebny se mnou vyšel po sepsání na chodbu, doprovodit mě, pozorný chlapec, a tam mi mezi čtyřma očima navrhnul kšeftík: abych dělal dealera v okolí svého bydliště, prej tam ještě nikoho nemají, vede to prej paní Šárka a on už byl dvakrát na školení. Chtěl jsem to pustit tisku, ale nebyl zájem. Napsal jsem to do regionálního tisku, kde jsem měl rubriku, ohlas nulový. Policie zloděje nenajde, ale navonět by se jejím prostřednicvím šlo.

02.11.2007 11:14:46

hawk napsal(a):

Taras:

to je moc malá rybička, takový policista z místního oddělení, to nezvyšuje čtenost tisku ani sledovanost televize. Nikoho to nezajímá, protože to je normální blb.

Jinak, co se Vašeho auta týče, tam vám Pán Bůh pomáhej, policie asi ne:-)

02.11.2007 11:21:50

bigjirka napsal(a):

hawk je přece hawk!

hawku, já ty naše aktivity sám nezvládnu, nerozjedu. taky musím pracovat, pes spí, blecha je v kožichu a jestřáb asi hnízdí, nebo co. paní Klára se zdráhá a František taky

02.11.2007 11:34:12

hawk napsal(a):

bigjirka:

já vím, že je to jen na tobě, teď. Pejsek měl udělat stanovy, pokud vím a vůbec bychom to měli vzít za lepčí konec. Jenže je konec roku, pomalu a každý máme práce moc. Vydrž ještě, chlupáči:-))

02.11.2007 11:37:03

Taras napsal(a):

Tak asi nejste TEN Hawk. Ale podcenil jste brizanci věci: policista ve službě dělá dealera firmě manželky pana ministra a shání další dealery do kšeftu. Navíc, pokud vím, to policistům přímo zakazuje zákon o policii, takovéhle vedlejšáky.

02.11.2007 11:42:07

green napsal(a):

Pro Klara Samková:
Omlouvám se, oslovení evokuje "kantorské" známkování prvé části za 1 a druhé za 4. Pokud se vás dotklo promiňte. Nicméně ve federálu jste měla možnost vidět dokumenty k 17. listopadu a trvám na tom, že Lorenc a spol. v stb. byli naprostí babráci a pitomci. Vysvětlovat současný chaos policie a justice působením kontinuity a skrytého plánu, modrého či rudého, pozdvihuje topolánkovu "mediocracy" (a on si myslí, že je to mediokracie) na racionální a cílevědomé jednání. V tom se mýlíte, žáádný plán není, jen brzda a pak plyn, brzda a pak plyn, a projet zatáčku za každou cenu abychom se udrželi v sedle. Že se v průběhu toho dostávají k moci zkažení a zkazitelní je součástí degradace poměrů. Ale tajný plán to není jen invaze barbarů, od Němce, přes Paroubka až po Čunka a Topolánka.

02.11.2007 11:42:32

hawk napsal(a):

Taras:

Aha, já jsem přehlédl tu Šárku, tak to jo, tohle by mělo být zajímavé. S tím, že to mají policisté zakázané máte pravdu, nicméně, já mám taky zakázáno jezdit v obci více jak 50 km/h a moc toho nedbám. Takže to je jen odraz etiky společnosti. Ale se Šárkou je to pěkné:-)

A nevím jakého hawka máte na mysli.

02.11.2007 11:56:50

hawk napsal(a):

green:

Lorenc a spol. byli opravdu babráci a pitomci, nicméně se uměli pohybovat na křídlech své moci a měli pud sebezáchovy silně vyvinutý. To bych nepodceňoval.

Podívejte na Standu Grose, opravdový "inteligent a zkušený matador", že a jak panečku uměl moc využít. Jen nepočítal, při svém rozjařeném mládí a nezkušenosti, s tím, že to jednou skončí. Vzhledem ke své nezkušenosti a blbosti neměl dobře vyvinutý právě pud sebezáchovy:-)

02.11.2007 12:00:24

Taras napsal(a):

Jeden etablovaný Hawk chodí po Pavoucích a okolí.

02.11.2007 12:02:26

klaravesela napsal(a):

AD Green: Vážený pane Greene, to víte, my děti z kantorských rodin máme vyvinutý pod sebezáchovy co se známkování týká :-)
Jsem naprosto daleka toho vysvětlovat současný chaos v policii a justici skrytým plánem - jsem naprostým odpůrcem skrytých plánů a tajně řízených akcí. Jsem nezvratně přesvědčena o tom, že naprostou většinu "skrytých plánů" má na svědomí lidská blbost, nevzdělanost, hloupost, lenost a ješitnost... slibuju blog na dané téma - nejlépe i s fotodokumentací, jen co se ji naučím vkládat... zdravím, KVS

02.11.2007 12:05:22

hawk napsal(a):

Taras:

dokonce ani nevím, co jsou pavouci a okolí, to jsem ale nevzdělaný.

02.11.2007 12:14:25

jankasl napsal(a):

Napsala jste skvělý text.
Díky.
J.Kasl

02.11.2007 12:43:05

Čochtan napsal(a):

Sorry Bigjirko, to nebyl zle myšlené, byl tam smajlík!

02.11.2007 12:53:06

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, něco mimo téma, co nová škola? Jak se tam dcerce líbí ? Jinak článek je moc zajímavý, poněkud pro silné žaludky,.. pište dál pokud to habilitace dovolí. To víte, normální smrtelník se do těchto kruhů nedostane natož k těmto informacím.

02.11.2007 12:55:52

bigjirka napsal(a):

Přátelé, život není černobílý. Lidská blbost je určitě silným faktorem. Taky lumpárna. Ale tajné plány existují, na to vemte jed! Informace z banky a ze sociálky se samy od sebe neseberou a dohromady nedají, ani se nevypustí v pravou chvíli. Za tím prostě je racionální plán, to jsou věci, které se náhodou prostě stát nemohou. Čunka se již nezastávám, protože má víc, než je schopen a ochoten vysvětlit. To není závist, i na jeho straně je těch náhod nějak moc.

02.11.2007 13:03:50

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro: Mrva, figurka z doby "Omladiny", policejní konfident, špicl a provokatér, budete ho možná znát ze Sňatků z rozumu (Vladimír Neff) nevím už který díl, (Zlá krev ?) Jinak historická osoba.

02.11.2007 13:11:25

klaravesela napsal(a):

AD Čochtan: Já vůl..... samozřejmě - Sňatky z rozumu znám, vlastním, moje oblíbené... už stárnu a kornatím. On případ Omladiny by vůbec zasluhoval zase jednou oprášit - mládež už vůbec neví, co to je (ani moje právničky, které mají zkoušky z právní historie - fuj).

Díky za dotaz ohledně školy: dcera po mém i manželově silném váhání do Soukromé základní školy Cesta k úspěchu v Praze nastoupila. Blbé je dojíždění, je to až na Petřinách. Nicméně já mám doma klidné, vyrovnáné, laskavé a smějavé dítě. Jak pravila moje cynická matka - ty jsi snad rodila v Třebíči..... Doporučuji shlédnout http://www.skoladetem.cz

Disertační práce je napsána, nyní dolaďuji - ale v zásadě je hotovo.... až bude úplně hotovo, pověsím na web, aby mi náhodou někdo něco neřek... mimochodem, nemohla by už taky vyplatat na povrch geniální doktorská práce JUDr. Stanislava Grosse?? Tu podle mých inforčmací nikdy v životě nikdo neviděl a v knihovně PF v Plzni - kupodivu - není a není..... Čímžto nenápadně poukazuji na skutečně geniální informační systém Masarykovy University v Brně, který přes leckdy tuhý odpor akademiků protlačil v dobách svého rektorství senátor Zlatuška: jakákoliv - bakalářská, diplomová či disertační práce je odevzdána v okamžiku, kdy visí na univezsitním webu a viset tam navždy zůstane... Přiřazeny jsou i oponentské posudky a posudek vedoucího práce - mooooc poučný čtení.

02.11.2007 13:40:22

Jana J napsal(a):

Moc pěkné. Jen se jaksi - místo oslavných tanečků nad pokořeným Čunkem ptám - Qui prodest - a pořád mi vychází, že panu Kalouskovi,proti němuž je pan Čunek hotový žabař. Být novinářem ČT, ptám se také, proč je najednou tolik dovoleno? Mouřeníni odcházejí, doufám, že dojde i na paní Veseckou, která ze svého úřadu udělala dobytčí trh. Ale že by to byl obrat k lepšímu, dokud rozhodují pánové Langr, Bursík, Dalík a Topolánek, o tom pochybuji.Ne že bych čekala na Paroubka. Kde nic není, ani smrt nebere.

02.11.2007 13:47:49

hawk napsal(a):

Jana J:

Docela dobré postřehy, jen ten Dalík nerozhoduje vůbec o ničem. Víte proč? Protože nechce. A nechce proto, že chce, aby kolem něj bylo ticho, než to bouchne:-) Opravdu.

02.11.2007 14:04:07

Sonny napsal(a):

To Čochtan:
Děkuji za odpověď místo mne. Nestíhám sem tak často.
Sonny

02.11.2007 14:12:36

Evelína Líná napsal(a):

Díky za článek, držím palce Vám i Vaší odvaze.To se dnes moc nepoštěstí číst řádky a nemuset číst v diplomaticky nicneříkajících slovech mezi řádky. Eve L.

02.11.2007 14:12:44

Blanka napsal(a):

Paní Kláro skvělej článek. Jenom bych chtěla připomenout, že Čunek ukládal své penízky na falešný OP.Protože vlastně ztratil neztratil bývalý OP.
Tudíž vše měl předem důsledně promyšlené a před kamerami si hraje jako na hloupého Honzu.
Jak může někdo nahlásit ztrátu OP a za pár měsíců si může uložit na ůdajně ztracený OP miliony, může protože má vše předem vymyšlené, akorát nepočítal s tým, že lidé zde všechno vykecaj.
Ještě by to chtělo pohádku jak Paroubek,Tlustý, Béhm,Kalousek, Němec, Macek,Rath,Sokol,Čermák, Dlouhý, Gross, Zgarba, Grebeníček,Topolánek, Dalík a Pepík z Honkongu ke penízkům přišel.

02.11.2007 14:42:06

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Tedy, paní Kláro,

...skoro se bojím s Vámi souhlasit, abych nezačal být za tuto svou opovážlivost odposloucháván.

Mimochodem, Vy už jste, nebo ještě jo..?

Cha, cha, cha, Bretšnajdře, jsi-li tu, na Aktuálně.Blogy.cz, zjef se a promluv hlasem svým...
:-)))

02.11.2007 14:49:00

bigjirka napsal(a):

Tak zrovna s tou občankou mi to připadá dost hloupý a nedovedu si představit z toho žádnou výhodu, jen malér. Obávám se, že kdybychom si mohli přečíst Standovu diplomku, mohli bychom zešílet. Žišmarjá to je jmen a dalo by se furt přidávat. Ransdorfovy lokomotivy,... kakaový bobek,..

02.11.2007 14:49:51

hawk napsal(a):

bigjirka:

přesně tak, to by snad udělal jen debil, protože v té občance je všechno stejné, kromě čísla.

02.11.2007 14:52:47

klaravesela napsal(a):

Bezvýznamnýbambulo!!!!
Moc jsem Vás postrádala v diskusi, díky za přihlášení!
O moje odposlechy si vůbec nedělejte starosti, jsem bedlivě a všestranně monitorována od doby, kdy jsem začala obhajovat majitele domů, vyžadujících na státu spravedlivé odškodnění za to, že táhnou nesociální nájemníky z vlastní kapsy....

02.11.2007 15:03:20

sidney napsal(a):

Hezky clanek, ale pada z nej celkove smutek a je videt, ze to s tou demokracii take nikam nedotahnem. Za komunistu jsem si alespon mohl delat iluze, ze jinde to je lepsi. Ted vidim, ze obcas i horsi, ale ty iluze zmizely, protoze neni videt jina nadeje. Tak snad pouze monarchie....Dedousek alespon rikaval, ze nejlepe bylo za Cisare Pana-pamatoval vsechny rezimy a mohl srovnavat...

02.11.2007 15:07:46

bezvýznamnýbambula napsal(a):

paní Kláře.

Hmmm, tak to máte dobrý, teda vlastně špatný, nebo spíš tajný a napíchnutý (na Háku?).
:o))

A teď vážně.

Já se přiznám, že je mi vlastně pana Čunka tak trochu líto. Ať už to bylo tak a nebo tak, pohled na zlomeného člověka je vždycky smutný, ...ale já věřím na tu báji, na tu nesmrtelnou legendu o Neohroženém Ptáku FÉNIXOVI(!), ...teď, ...snad, přijde jeho čas a on se bude moci v Nesnesitelném Žáru palčivých otázek téměř alchymisticky transmutovat do podoby Holubice Míru, Spravedlnosti a Práva.

Rabi Jošua budiž mu slitovným svědkem za ramenem zkoušeného..., óóóóóóó, tak, tak.
({:^))

02.11.2007 15:19:28

klaravesela napsal(a):

Milý Bezvýznamnýbambulo.
Jo, máte právdu, mám to na háku. Jinak bych byla já na háku.
Čunka mi je taky líto - opravdu. Myslím si, že je to takový pěkný příklad toho, jak moravský synek do Prahy přišel a pražskejm rafanům naletěl. A protože má každý nějaké hříšky (těžko životem projít bez ztráty kytičky)neodhadnul správně, že co mu projde pod jalovcem, neprojde v Matičce... Pokud ovšem vím, tak byli tací - a nebylo jich málo - co byli připraveni ať zištně či nezištně mu pomoc poskytnouti, leč on nedbal. Asi se domníval, že s valaškou vystačí.... to jsou prostě ty rozpory plynoucí z toho, zkteré strany se na Větrný Jeníkov díváte....

02.11.2007 15:26:39

Emzak napsal(a):

Jsem šťastný, že jsem si zachoval svůj charakter. Když jsme před pár lety byli s manželkou oba nezaměstnaní (zrušily se státní podniky) a děri studovali VŠ, obrátil jsem se s žádostí o sociální dávky na příslušný odbor, kde jsem poctivě vyplnil dotazník o majetku a přiznal, že mám auto, byt a chatu. Na to mi dotyčná úřednice řekla, že mi dá hovno, ať všechno prodám a přijdu za 10 let, kdy nebudu mít nic. Stálo mne to 300.000 Kč úspor (na nové auto), ale od státu jsem nic dál nechtěl. Krizi jsme přežili, chatu prodali, jezdíme ve 12 let staré škodovce a těšíme se z toho, že nejsme takové bezcharakterní zrůdy, jako je pan Čunek a jemu podobná čuňata. Někteří lidé jsou zkrátka rovnoprávnější, ale to už tu kdysi bylo......

02.11.2007 15:36:35

Bobo E napsal(a):

Možná, že na těch drbech něco pravdy je, ale celkový dojem: "Paranoidní exhibicionismus"

02.11.2007 15:47:50

Anba napsal(a):

Taky myslím s paní Janou J., že prospěch bude mít hlavně Kalousek. Dokonce se domnívám, že hybatelem dění není jakákoli konspirace, ale prostě naštvání lidí, "kteří vědí",ale nemohou legálně pravdu použít.Prostě "Král Lávra..". Dalším hybatelem je to, že vedení je vesměs mužské a jejich ješitnost a hulvátství je určující i v politice. Dalík neodpustí Grossovi, že zvracel ve vrtulníku, Gross neodpustí nikomu, že byl přistižen při hlouposti (nejméně to), Paroubek neodpustí zhanobení Kubicem a Topolánkem (nepodal mu v TV ruku, Rath neodpustí Mackovi sprostotu v přímém přenosu, nikdo neodpustí Melčákovi a Pohankovi, policisti neodpustí Langrovi snížení platů. Nemyslíte, že těch chlapů v politice, jejich hulvátství a ješitnosti je moc? Paní Veselá-Samková by opravdu měla být ministryni spravedlnosti, i když já bych ji navrhla na Hrad.

02.11.2007 15:50:12

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro paní Kláru.

Jo, jo, tidle chlapácí, to sou holt borcí, ale pak skutek utek, každej kouká jenom na ty svoje papíry. Když je možnost opisovat, tak to jo, ale dát někomu opsat, tó zase né, :o))), ...já se tady přiznám klidně ještě k jedné věci, to je zase takový můj jeden kostlivec ve skříni, a sice jde o to, že jsem v posledních parlamentních volbách tak tak, těsně o fous NEZVOLIL Stranu zelených, ...na poslední chvíli, doslova za plentou, jsem se teprve rozhodoval ze dvou lístků, to se mi mimochodem ještě nestalo, většinou chodím jenom s jedním, ale tentokrát jsem opravdu nevěděl..., ...takže jsem ten zelený lístek nakonec zase přinesl domů.
Pak jsem hořce litoval, neboť se Zelení do parlamentu nakonec dostali. Pak jsem však už jenom zíral a zíral a zíral a zavíral si sám sobě zapomenutá ústa dokořán. No a dnes, bohužel, musím říci, že se mi po těle naopak rozlévá téměř blažený pocit, že jsem nakonec nevhodil a domů donesl.
Asi tušíte, co jsem tam hodil místo toho. Také nic moc, ale zřejmě nejlepší z toho, co bylo bohužel k mání, ale to už se opakuji.
Opravdu mne to trochu zklamalo, já jsem holt takový hodňoučký bambula, který myslí vždy vše opravdově a vono to je pak dycky trochu jináč.
Přesto k volbám chodím dál, a chodím tam rád!!!
Už aby zase nějaké byly, ...jenom chudák ty staré babičky, co tam vždycky musí v té studené tělocvičně do noci sedět, kolik už ony asi mají upletených svetrů, co? Zase jim to co nevidět začne, už aby začaly shánět nějakou kvalitní vlnu do komise, aby bylo co štrikovat, když nechoděj zrovna lidi :o)), zase další svetry a nikdo, kdo by je nosil, no, tak si alespoň budou moci na sebe vzít příště tři, alespoň jim tam nebude zima. (;-))

Tak, a teď jdu na sváču, takže tady nějakou dobu nebudu, pak Vám to ale zase přídu zkontrolovat, ano?.:o))

02.11.2007 15:51:07

bigjirka napsal(a):

bambulko, já už tam do konce života nic levého nehodím. dosť bolo komuny

02.11.2007 16:00:24

klaravesela napsal(a):

Vysoce vážený pane Bezvýznamný bambulo, i já odsedám od strojů, takže nebudu. Nicméně díky za dlouhý postřeh. Volila jsem Evropské demokraty a ten zelený lístek jsem měla též v ruce.A též jsem jej nevhodila. Co se štrykování týká, mám rozsáhlé zkušenosti, nabyté za dlouhých povinných přednášek marxleninismu. Když svetry (i přednášky) došly, dříve obštrykovaná rodina se začala doposud marně domáhat dalších. Včera jsem na schůzi správní rady Občanského sdružení majitelů domů několik hodin pilně vyšívala jmenovky na oblečení jednomu svému svěřenci do dětského domova, čímž jsem si připomenula staré dobré časy. Myslím, že se taky poohlédnu po nějaké kvalitní vlně. I když za plentou se blbě štrykuje - asi na mne zbude ta komis.... srdečně, KVS

02.11.2007 16:05:13

Javít napsal(a):

Jak již bylo v minulosti mnohokrát řečeno "kdo nekrade, okrádá rodinu".
Naši politici v tom "hrdinně" pokračují, udělali si k tomu sami pravidla, jsou nepostižitelní a nebo jen tehdy, když toho, který to přehnal, vydají policii. To se však stává málokdy. I vyšetřování policie lze zastavit, to dokázali mnohokrát.
Byla tady vyřčena otázka, co s tím? Jak ty naše vykutálené šibaly donutit k poctivosti?
Mám pocit, že je to neřešitelné, to by se musel zvolit jiný volební systém, a to oni nedopustí.
Jiné strany oni do parlamentu nepustí.
Asi jediná šance je, čekat až si nahrabou, pak z nich budou, možná, normální politici, jako v jiných státech.
Nepěkná vyhlídka.

02.11.2007 16:34:16

Charlie napsal(a):

To hawk:
hawk napsal(a):
No, tak tohle se vám opravdu povedlo, výborná analýza. Ze své praxe vyšetřovatele bych jen podotkl, že jediné maličké chybičky jste se dopustila v procentech, protože cca 20% policistů - zástupců pustí vše, a to za kariérní postup nebo za peníze.

Ostatní se skládají z těch nasraných.

Ale jinak brilantní postřehy, teď nemám už čas, ale zítra bychom mohli poklábosit:-)
01.11.2007 15:37:50

No pane již jsem četl spoustu příspěvků od autora s nickem hawk. Byly vesměs jednostranné a primitivní bez skutečných argumentů, navíc na hranici vulgarity a - no jestli jste skutečně vyšetřovatel - tak mám husí kůži - je to úroveň 4té cenové. Poděkování právě od paní Samkové mi v té souvislosti připadá obzvláště pikantní,(doporučoval bych jí přečíst si Vaše příspěvky i v dalších diskusích).

02.11.2007 16:57:25

bezvýznamnýbambula napsal(a):

panu BigJirkovi.

Jasně, chápu, respektuji, chtěl jsem jenom říci tolik, že já se řídím prostě pravidlem výběru, tedy jinými slovy: asi jako jediný v téhle pidizemičce čtu volební programy, uvažuji nad nimi, přemítám, vybírám, a pak S DŮVĚROU vhazuji.
Že je potom všechno trochu úplně zcela jinak ale už moje vina není, ...takže tak.
Dobrý večer!
:-)
pro p. Javíta.

Pane Javíte, hmmm, dobrá otázka, jak někoho donutit k poctivosti, ...hmmm, opravdu, ...jenom kdyby to nebyl protimluv, tak bych se vůbec nezlobil.
Jenomže, když musíte někoho k poctivosti DONUCOVAT, tak mu to stejně moc dlouho nevydrží, ...ono by úplně stačilo, kdyby se ten dotyčný uměl alespoň stydět, když ne vyloženě chovat slušně..., ...a teď vůbec nemám na mysli pana Čunka, neboť o tom jak to s ním vlastně bylo, nemám naprosto ponětí, ...počkáme a uvidíme. Pokud dojde k soudu, zcela jistě bude i dokazováno důkazy, jakož i vyvraceno protiargumenty, ...uvidíme.
V každém případě škoda promarněného času, pokud bychom si z něj neměli odnést ponaučení.
...Zase jedna lekce demokracie a Novodobé České Státnosti je za námi, nová se na Obzoru rýsujíce.

02.11.2007 17:01:05

bigjirka napsal(a):

Charlie, váš příspěvek obsahuje jen a jen osobní útok na hawka. Je prototypem příspěvku, které bych na místě pana Stejskala okamžitě mazal. Děkuji, že jste poskytl příklad, lepší bych nevymyslel.

02.11.2007 17:02:36

nalim2007 napsal(a):

Nejste náhodou ta paní advokátka,která byla sama obviněna z neoprávněného braní podpory?Pokud ano,tak se nestarejte o druhé,ale začněte u sebe.Nejste náhodou manželka cikánského bosse Veselého,který prohlásil,že vezme na naše lidi kalašnikovy a postřílí je?Pokud ano,tak držte ústa.Pokud je to jen shoda jmen,hluboce se vám omlouvám.Pokud ne,tak nezapomeňte,že i my nezapomínáme.

02.11.2007 17:05:27

bigjirka napsal(a):

Bambulko, já volím vždy ODS, neb ji považuji za nejmenší zlo. Greenhorni, to je hrůza a spolek pana architekta Kasra... nebo snad docela černozadečkáři (snad jsem to napsal dost PC). Změnu provedu, až založíme Naši Liberální. Už jste navštívil http://strana.liberalcz.cz/ ? ?

02.11.2007 17:06:41

Charlie napsal(a):

to bigjirka
ten pan hwk mě stál alespoň za osobní útok (on je vůči ostatním nepoužívá že?)
Jen vyjimečně jsem si přečetl příspěvek od bigjirka - jinak je pro jejich nenávistnou a primitivní úroveň ani nečtu - horší už zde nikdo nepíše.

02.11.2007 17:13:18

Pavel napsal(a):

Kláro díky za krásný a pravdivý komentář.Držím Vám palce a víc takových jako jste Vy

02.11.2007 17:29:38

Nebojsa napsal(a):

AD hawk

měl jsem příležitost jednat s Grossem a musím konstatovat, že se velice mýlíte, když si myslíte, že je nezkušený a hloupý. Při jednání byl naprosto profesionální a jednání s ním ve velmi důležité a dalo by se říct veřejné věci bylo velmi konstruktivní. A hlavně - co slíbil, to také splnil.
Je velmi pravděpodobné, že neměl pud sebezáchovy, ale pokud vím, tak aféru s jeho bytem připravili lidé z jeho nejbližšího okolí (údajně jeho mluvčí....kdepak ta holka asi je???)

02.11.2007 17:38:22

Nebojsa napsal(a):

AD klarasamkova-vesela :

Což o to, doktorská práce JUDr. Grosse by byla jistě zajímavá. Ale co takhle pan prezident se svým doktorátem? Jeho práci také neseženete....

02.11.2007 17:46:05

Frantisek Ciganek, DPS Jizni ctvrt I/25, napsal(a):

Nebudou v budoucnu lidovci litovat slouceni s ODS (?) - tot hamletovska otazka! KDU-CSL tim vsak ztrati svou historickou "tvar". Mnozi lidovecti stoupenci ze "stare gardy" nebudou s fuzi ODS-KDU souhlasit. Bude to pro ne znamenat pad krestanske orientace na ceske politicke scene? - CUI BONO-CUI PRODEST?

02.11.2007 18:29:00

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro BigJirku.

Tak jsem se tam k Vám právě díval, a..., ...jenom taková poznámka, ...co je to to: ČL???
:-))
Nééééé, jááá už vím, teď mi to docvaklo, jasně: Češťí Liberálové, že?

Jinak co se týká programu, dovolím si říci, že mi to zatím přijde takové jakoby na můj vkus až příliš prudce úderné (bez urážky!:-)), já jsem holt trochu jiné povahy, či-li, kdybych měl možnost si ty na mne zatím příliš strohé body přečíst nějak rozvedené, tak bych teprve mohl říci nějaké bližší stanovisko.

Ještě možná k volebního systému: onehdy mne napadla jedna taková naivní myšlenka na změnu, kterou, snad nebudu daleko od tématu, bych se tu osmělil navrhnout.

A sice:

jde o to, že by se snížila procentní hranice pro vstup do Parlamentu tak, aby to bylo opravdu spravedlivé. O co přesně mi jde, počítejte se mnou: to máme celkem 200 křesel, že, ...či-li 200 křesel je sto procent hlasů, to znamená: kolik je jedno procento ze dvou set? 0,5 !!! Jeden poslanec tedy znamená teoreticky 0,5% odevzdaných platných hlasů. Protože již jednoho člověka dále, aniž by to přežil, půlit nejde, vychází jako logická hranice pro minimální zastoupení v poslanecké sněmovně na půl procenta, či-li na jednoho našeho člověka, který tam bude hovořit za nás. To by ovšem znamenalo, že by se muselo také přistoupit na nějaký jiný systém zaokrouhlení na celá, resp. na celé desetiny procent volebního výsledku.

příklad:

strana A 21,38 % platných hlasů.
strana B 18,67 % platných hlasů.
strana C 45,27 % platných hlasů.
strana D 14,05 % platných hlasů.
strana E 0,63 % platných hlasů.
===============================
celkem: 100,00 % platných hlasů.

po zaokrouhlení:

strana A 21,5
strana B 19
strana C 45
strana D 14
strana E 0,5
==============
celkem: 100,0

mandáty:(procenta po zaokrouhl./0,5)

strana A 43 křesel
strana B 38 křesel
strana C 90 křesel
strana D 28 křesel
strana E 1 křeslo
==================
celkem: 200 křesel

...a byl by klid.

02.11.2007 18:50:22

Tribun napsal(a):

Myslel jsem si, že jsem paranoidní pesimista, ale v porovnání se skutečností nastíněnou pí Samkovou-Veselou jsem byl optimista. Přesně podle hesla že optimista je pouze špatně informovaný pesimista.

Ono už to muselo ven, asi jako průjem. A teď je to venku a co s tím, ptám se? Spousta lidí to cítí podobně, jsou přesvědčeni, že je potřeba něco udělat, jenže neví co a jak, protože jakmile vybočí z řady, dostanou nálepku komunisty a je s nimi konec.

Ale možná by stačilo jediné - nebát se změny a nedat ve volbách znova hlasy těm, kteří už tolikrát selhali.

Jenom aby to nedopadlo podle starého arabského přísloví: "psi štěkají, ale karavana táhne dál," totiž že plebs se vykecá, zanadává si, a nic se nezmění, protože peněz a moci se naše "elita" drží pevněji, než pověstné hovno košile.

02.11.2007 18:50:28

Vanek napsal(a):

Gauneri na Statnim zastupitelstvi v Olomouci!!!
-------------------
Tajne sluzby CR pronasleduji emigranty!

Z obvyklych velmi dobre informovanych kruhu se mi dostalo nasledujici informace: Nikdo nema rad, kdyz mu na dvere domu zaklepe policie - obzvlast ta federalni (ja vim, to u vas nemate). Australsky obcan ceskeho puvodu (bez ceskeho obcanstvi) Jiri Vanek se stal trnem v zadku (nikoliv v oku) tajne sluzbe Ceske republiky zvane BIS. Pokud nevite, co je to BIS: Za valky se to jmenovalo Gestapo, po valce to prejmenovali na StB a po listopadu to prejmenovali na BIS. Lidi, kancelare a moresy se nezmenily. Jiri Vanek neni jen tak obycejny emigrant , byl signatarem Charty77 a v roce 1978 byl nasilne, prave tim StB, vystehovan do Rakouska a byl prinucen se vzdat ceskeho obcanstvi. Tak to tehdy chodilo. Ze svych chartistickych casu Vanek znal nejen Vaclava Havla, ale bohuzel i hodnostare BIS plukovnika "Cunase" Starka a reditele olomoucke BIS Jana Prince, ktery je hlavnim iniciatorem mnohaleteho pronasledovani Vladimira Hucina. A Vanek se Hucina velmi hlasite zastava. Zacina vam svitat? BISka rozhodla, ze je treba si posvitit na toho otravneho emigranta Vanka v daleke Australii. Ze je to kagebacke svinstvo a navic nelegalni, na tom prece vubec nezalezi.

Ceska BIS tedy "pozadala" olomoucke Statni zastupitelstvi (Jan Princ tam ma coby kamenem dohodil), ktere pozadalo Cesky konzulat v Sydney, Australia a ten vznesl dalsi zadost na australskou federalni policii (AFP), aby vysetrila zda Jiri Vanek nenavstivil Ceskou republiku v dobe kolem 13. ledna 2005 (doba bombovych utoku na Morave). Dalsi vec o kterou melo zajem Statni zastupitelstvi/BIS v Olomouci bylo zjistit jestli Vanek zna tyto lidi: Radim OBST, Karel STUDENY, Vladimir DOSTAL, Petr KOVANDA, Ladislav PROUZA, Ondrej STARY. Tedy osoby tak ci onak spojene s tou spinavou akci proti Hucinovi.

Zacatkem roku 2007 rozeslal Jiri Vanek nasledujici informaci: "Dobry den damy a vazeni panove, v minulych dnech probihalo a vlastne jeste probiha setkani mezi mnou a agenty Australske Federalni Policie (AFP) v Sydney kteri me kontaktovali telefonicky a pozadali me o navstevu v mem byte. Na zaklade zadosti ze Statniho zastupitelstvi v Olomouci Cesky konzulat v Sydney pozadal AFP aby zjistila jestli jsem navstivil Ceskou republiku v dobe kolem 13. ledna roku 2005. Dalsi vec o kterou ma zajem Statni zastupitelstvi v Olomouci je zjistit jestli znam tyto lidi: Radim OBST, Karel STUDENY, Vladimir DOSTAL, Petr KOVANDA, Ladislav PROUZA, Ondrej STARY. Tyhle jmena jsou vsude, racte se presvedcit."

Takze agenti australske federalni policie (AFP) prisli, popovidali si, vypili kafe, zjistili ze Vanek byl v Cesku naposledy v roce 1991 a ze ty jmenovane lidicky vubec nezna, protoze kdyz byl jeste Jiri Vanek v Cesku, tak byli vsichni nezletili a jezdili na kole s vetrnikem. Vsechno byla jen ucelova pomluva ze strany BIS a zglajchsaltovaneho Statniho zastupitelstvi a estebaky prolezlych konzulatu.

Co to ale znamena? Znamena to, ze soucasny neokomunisticky rezim v Ceske republice si je natolik nejist v kramflecich, ze se boji i jednoho duchodce nekde v Australii, ktery se bavi tim, ze si pise na internetu. Presne jako za Husaka, kdy se zaviralo za pouhe vlastnictvi knihu George Orwella 1984. To byl zlocin. To jste to daleko dopracovali s tim Havlem a Klausem, co?

Ze se nejedna o zadnou vyjimku, ale je v tom jasny pattern - tedy je to delano systematicky, svedci priklad jineho, stejne otravneho emigranta, Rosse Hedvicka. V clanku "Dukazy me vlastni vyjimecnosti" uvadi priklady hate-stranek, ktere o nem mladi marxiste z Ceska vytvari. V jednom pripade stranka vyzyva k psani falesnych udani proti Hedvickovi na FBI (coz je ekvivalent australske AFP), mistni policii a dokonce i na CIA! Je otazkou zda byla i tahle stranka vytvorena mladymi marxisty nekde z Budejic a nebo postarsimi marxisty z ceske BIS? Podobnost je tezko k prehlednuti.

Nemela by ceska BIS uz konecne dostat prikaz zabyvat se tim, cim ma a ne pronasledovanim a harrassmentem emigrantu? No jo, ovsem ten prikaz by jim musel dat nekdo nadrizeny, ze? Tak to nepujde, ryba smrdi od hlavy.
---

Dostavam vice a vice emailu na toto tema, priste budu pokracovat. Vase komentare mi piste primo na moji adresu pt.jungwirth@gmail.com

02.11.2007 20:23:09

bigjirka napsal(a):

bambulko, nad volebním systémem jsme dosud neuvažovali. zásady jsou zatím dosti stručné a hlásím se k jejich "autorství" - je to jakýsi průnik toho, co tu naše squadra hájí v diskusích. program bude zcela určitě diskutován a popsán podrobněji.

02.11.2007 21:03:49

bigjirka napsal(a):

Ano, Charlie, tento styl jsem přesně navrhl panu Stejskalovi, že by měl být mazán okamžitě.

02.11.2007 21:06:34

VK-Can. napsal(a):

Vazena pani Samkova Vesela.
Jsem "prespolni" (presneji "presoceansky") tak do ceske politiky sice "nekafram",ale hodne se o ni zajimam.
Tak neco k veci, jako jste napsala, jsem jeste necetl!
Sklanim se nejen pred Vasi odvahou, ale i schopnosti psat srozumitelne!
Budu se tesit na Vase dalsi radky.

02.11.2007 21:25:44

bigjirka napsal(a):

VK, já paní Kláře moc fandím.. Kubice už skončil.. chudák si myslel, že vadí jen socanům... ..chjo..

02.11.2007 21:59:03

zírám napsal(a):

BEZVÝZNAMNÝBAMBULKO: Nemohu se dopočítat! V desetinné soustavě - pokud učebnice říkají pravdu - činí 1% z 200 rovné číslo 2. Dožaduji se "matematického vývodu"!

02.11.2007 23:16:32

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Zírajícímu.

Máte pravdu, pardon, jsem jenom pouhý laik a bambula, chtěl jsem říci 100%/200 křesel = 0,5% na jedno křeslo.

Či-li skutečně, jedno procento jsou křesla dvě, ale já měl za to, že by se dalo jít ještě níže až na křeslo jedno, což by bylo procenta půl.
...To byl jenom takový nápad, ...zkuste to nějak vylepšit, domyslet, oponovat, a pak uvidíme.
Co myslíte, bylo by to spravedlivější a nebo ne.
Samozřejmě by takový osamocený poslanec musel zřejmě zůstat jako nezařazený. Něco jako minisenátor svých voličů.
No já vím, je to nesmysl, ale aspoň jsme se zasmáli, ne?
(;-))

02.11.2007 23:57:19

JEJ napsal(a):

Milá paní Kláro,
konečně někdo pozvedl hlas,tleskáme a držíme Vám palce při dalším odkrývání toho nesmírného politického svinstva dnešních dnů! Už je ho FAKT AŽ AŽ!
Těšíme se stále na setkání v našem společném Brně,dávejte na sebe pozor, aby k němu mohlo brzy dojít.
Srdečně zdravíme * JEJ

03.11.2007 00:07:05

J. Švorčík napsal(a):

Ad: Bigjirka.
Ke Kubicemu: mouřenín posloužil, mouřenín může jít...

03.11.2007 03:01:41

bigjirka napsal(a):

Pro p. Švorčíka - chtěl jsem tím říct, že ta žumpa jde napříč politickými stranami, je politicky invariantní. Ale možná jste myslel něco podobného?

03.11.2007 07:46:03

bigjirka napsal(a):

Charlie, možná se mýlím, ale od vás jsem tu nenašel nic než ty osobní útoky, názor žádný.. ??

03.11.2007 07:47:52

Klára Veselá Samková napsal(a):

Dobré ranko!
AD nalim 2000: nejsem ani náhodou advokátka, která byla obviněna z neoprávněného braní podpory. Žádnou jsem totiž nikdy nebrala, neberu ani přídavky na dítě, neb to považuji za nedůstojné...
Takže držte ústa.
Můj manžel je Rom Ivan Veselý a není žádný boss. Kalašnikovem jej nazvala paní Jílková v pořadu Kotel. Nikomu vystřílením nevyhrožoval. Takže si srovnějte informační zdroje, a nevyhrožujte, spoléhaje na svoji zbabělou anonymitu. A držte ústa.

AD VK-Can. díky za ochvalu. Doufám, že mi pomůžete se získáním politického azylu, až přijde čas....

03.11.2007 08:34:03

Čochtan napsal(a):

AD nalim 2000:
Nejdřív si pořádně přečti debatu na
http://blog.aktualne.centru...
nejspíš změníš názor.

03.11.2007 08:43:23

Frank napsal(a):

Po článcích Doležala a jemu podobných jsem po dlouhé době něco přečetl až do konce. Děkuji.

03.11.2007 09:08:45

bara napsal(a):

Dobry den,
...az se ucho utrhne...
Treba je, pani doktorko, realita jeste horsi, nez je patrno z Vaseho clanku. Je naivni stavet na tvrzeni: vseho schopna Vesecka a spravedliva Benesova. Spravedlivi lide se "tam nahore" nevyskytuji. Jiste jste se o tom jako poslankyne FS presvedcila a mozna prave proto jste se rozhodla byt "politicka mrtvola" jak pisete.
Hezky den vsem ctenarum.

03.11.2007 09:44:09

maku napsal(a):

Paní Kláro,
máte plnou pravdu a článek přesně ukazuje
jak jsme se sami uzavřeli do ulity a ke všemu ostatnímu jsme nevšímaví. Je tu ještě nějaká vůle všechno rozkrýt? Vy by jste mohla, jste ten správný člověk.

03.11.2007 09:59:27

Zacheus napsal(a):

Vážená paní doktorko, díky za zajímavý článek. Jen tak po ránu mne napadlo, jestli by nestálo za pokus namítnout podjatost okresního státního zástupce, který se zcela jednoznačně a kategoricky vyjadřoval v sdělovacích prostředcích ( a činil konečné právní závěry) k případu, který by měl nyní znovu mít svěřen k vyřízení.

03.11.2007 10:10:21

VK-Can. napsal(a):

Mila pani doktorko Vesela Samkova.
Pevne verim ze potreba azylu pro Vas nenastane. Spise nastane, pokud uz davno nenastala, potreba, aby jste se ujmula vyssi posice v politice. Cim vyssi, tim lepsi!
K tomu Vam drzim palce!
A kdyby se preci jen ten azyl konal, no radeji nebudem malovat certa na zed...

03.11.2007 13:13:45

Sapeuer-Pompier napsal(a):

Opravdu exceletní článek.Jen houšť a větší kapky.Díky !

03.11.2007 14:05:53

1948 rok emigrací napsal(a):

Proč to tedy píšete, když to nemůžete podložit dokonce ani logikou? Opravdu těžko se chápe, proč si vymýšlejí pohádky o politice v AHA či Blesku, ale proč to dělá právník je už naprostá záhada. Vždy jsem se domníval, že právník má hájit právo na základě faktů a to ještě jen a pouze před soudem. Vyjadřovat na veřejnosti by se měl spíš PR, tedy nejen taxikáři, hostinští, ale už i právnici se i zde pletou role, velm podivná země.

03.11.2007 16:18:18

JSP napsal(a):

..tak tohle jsou bláboly hodně chorého mozku - ani jsem to nedočetl!

03.11.2007 18:29:44

pedagog napsal(a):

Jenom se vždycky dobře dívejte kolem sebe a raději se i trochu bojte, myslím, že Vašeho rozumu by bylo škoda.Ale stejně gratuluji.

03.11.2007 18:35:32

Jiri napsal(a):

Jen bych podtrhl o doplnil odstavec

"Dlužno ještě říci.....vyhovoval občanům ČR a s pravděpodobností blížící se jistotě..............."

03.11.2007 18:50:13

reaur napsal(a):

K tomuto článku není co dodat. Určitě budou výhrady k obsahu-nečtu nahoře diskusi, ale jsem rád, že jsem se zastavil.
K Renátě Vesecké není co dodat!

03.11.2007 18:52:19

Kalkul napsal(a):

Kecáte o věcech nepodstatných,zakopaný pes je
právní agebtura NOVÁK a spol,
která tuto kauzu připravila!!
Štětina to je přisluhovač a agent KGB.

03.11.2007 19:24:17

dupsy@seznam.cz napsal(a):

No, paní doktorko, co kdybyste se raději než politické situaci v ČR věnovala kauze regulovaného nájemného. Tam byste pro nás žádné informace neměla???????
Děkuji.

03.11.2007 20:10:10

bigjirka napsal(a):

Všechno souvisí se vším. Tak i regulované nájemné souvisí s politickou situací.

03.11.2007 20:29:09

klaravesela napsal(a):

Dobré ránko poznovu všem:-)

AD Kalkul: právní agentury Novák a spol. sjem si vědoma - máte nějaký nápad, co s ní mám dělat?? Já ne. případ p. Štětiny je pro novináře, ne pro mne - nebo mi zase "1948 rok emigrací" vynadá, že se pletu do věcí, do kterých nemám (ty tuny právníků, kteří se po celou naši historii pletli do politiky, včetně JUDr. Rašína, mu evidentně nevadí - ne že bych se srovnávala s rašínem, ale systémově pan/í 1948 neřídí data)

AD dupsy: joooo, já bych taky ráda měla jějaké informace vě věci regulovaného nájemného. Zatím mám pouze ty, že vláda hledná spoustu neoficiálních cestiček do Štrasburku a zdržuje. Vy očekáváte něco jiného? Já už ani ne.

04.11.2007 09:42:02

Halina napsal(a):

uz chystam zase zvonivé klíče!a budu je držet v zubech.jinak děkuji za profesionální přístup.

04.11.2007 18:05:44

oldold napsal(a):

Necinkat klíči, nerevolucionizovat.
Všichni jsou pohrobci bolševiků, ale co dělají v tichoučku ti současní, to nikdo pořádně neví. ODS je na kusy, KDU již prakticky není, šlechtě ukradené nemovitosti už nikdy vráceny nebudou, majitelům domů jimi stále jen částečně vlastněné byty zestátní přes daň z nemovitosti, dle velkého ruského vzoru zabaví firmy pro neplacení zbytečně vysokých daní. Tanečky kolem tvrdohlavého Valacha a plky kdo na koho komu donáší .... - vláda si bere zbytečně moc peněz a neumí kontrolovat jak jsou utráceny - tedy ani nevyžaduje a nekontroluje řádně a podle pravidel odvedenou práci od soudců, zástupců, policie. Pravidla jsou komplikovaná tak, že se v nich prý vyznají jen právníci, novináři a pracovníci dávkových oddělení ... A na to všeckno je nejlepší lék založit novou partaj???

05.11.2007 04:56:28

klaravesela napsal(a):

Dobré ranko!!
Pane Oldold: konečně rozumné slovo. Konečně rozumný odhad budoucího vývoje. Jen jedno doplnění: v těch pravidlech se už nevyznají ani právníci...
Možná je nejlepší lék založit nikoliv novou partaj, ale nový stát. Bohužel tím státem bude Evropská Unie, čímž si pomůžeme z bláta do louže. Haj hou.

05.11.2007 06:15:54

bigjirka napsal(a):

oldolde, napadá vás něco jiného? To s tou Evropou není moc dobrý nápad,Evropa je marasmus. Tak nás holt napadlo zkusit alespoň něco :-/

05.11.2007 08:27:02

bigjirka napsal(a):

Jenže ten nový stát bychom asi museli založit někde v Patagonii.

05.11.2007 09:57:23

stejskal napsal(a):

Skvělý postřeh, pane oldolde,

i mně mluvíte z duše. Na novou partaj bych to neviděl, na nový stát už vůbec ne.

Jediná šance je podle mne v tom, že se budeme jeden každý víc angažovat ve vztahu ke správě věcí veřejných. Je to náročné, vyčerpávající, s mnoha slepými cestami, ale jedině v tom vidím šanci, aby se to tu pomalu zlepšovalo (interpelovat poslance, ptát se jich, nedávat jim hlasy ve volbách).

Bude to trvat dlouho, desítky let, řada z nás se markantního zlepšení situace nedožije (ale posun správným směrem za posledních 18 let je podle mne zřejmý). Přesto si myslím, že to stojí za to.

Libor Stejskal

05.11.2007 10:11:14

bigjirka napsal(a):

jenže oni na nás pane Stejskale zcela serou. V celém politickém spektru. Hrabou, konstruují korupční kanály a my je naprosto nezajímáme. Protože to je průřezová partička a oni si ve skutečnosti po krku nejdou. Jen po Čunkovi vyjeli doopravdy, asi není členem bratrstva.

05.11.2007 10:18:25

stejskal napsal(a):

Přistoupím-li v demokracie na schématické dělení "my-oni", znamená to, že jsem rezignoval na samotnou podstatu demokracie, pane bigjirko. Přestal jsem věřit, že je to ten v současnosti nejlepší možný způsob správy věcí veřejných. Přestal jsem věřit v sama sebe. Ve schopnost své i nás všech věci měnit k lepšímu. A takto se mi nechtělo uvažovat ani za bolševismus, a to byla diametrálně jiná situace. Tam to skutečně byli "oni." "My" nemohli nic. Dnes stačí jedny volby a oni budou v ... však víte, kde?

Libor Stejskal

05.11.2007 10:35:41

Zuzana napsal(a):

Zajimavy postreh to "my versus oni", pane Stejskale..

05.11.2007 11:51:47

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, třeba mi to teď dělají toxiny z bronchitidy. Nicméně mám pocit, že si sice můžeme říkat, co chceme, ale vliv to má 0. Máte pravdu, že nepociťuji, že bych měl něco společného s Paroubkem, Topolánkem, Čunkem... že vidím tak asi 3-4 poslance, kteří jsou pro mne osobně přijatelní průřezem mezi stranami. Snad z toho zoufalství jsme začali připravovat svou novou stranu, to Vám taky připadá jako blbost, já si připadám jako v pasti a nevím, kudy z toho ven. Se "svými" poslanci se solidarizovat nedokážu, je to banda křečků napojených na všelijaké lotrovské sítě. Kontakty kdekoho z nich začínají někde u Mrázků a Krejčířů. Nějak mne to zmáhá.

05.11.2007 12:07:34

bigjirka napsal(a):

V polovině devadesátých let jsem měl dojem, že se z něčeho vyhrabáváme, tržní mechanismy jako by začínaly fungovat... Pak přišlo Sarajevo, pád vlády a od té doby nekonečné plácanice, ani na ty Debaty se nedá koukat, protože buď je tam někdo hnusný jako Rath ovšem bez argumentů, anebo to vypadá, že si největší protivníci odběhnou na úřad zaregistrovat partnerství.
Kryptokracie - viz Čunek. Jeho osoby už mám taky plné zuby, ale to, co se děje proti němu, to je bytelná zpravodajská hra. Pracuje se s údaji, ke kterým se jen tak někdo nedostane a z nich se filtrovaně pouští jenom to, co se někomu hodí. Btw., v žádném z těch "úniků" nebylo uvedeno, zda těch 0,5M vyzvednutých firmou přišlo či nepřišlo do firemní kasy, což je pro vyšetřování případu korupce dosti zásadní. A pokud by nebyly v pokladním deníku, tak na firmu může berňák velmi jednoduše a rozpadne se jí celé roční účetnictví. To by by vyšlo pěkně draho a bylo by to na samostatné trestní stíhání nejspíš. Tady nám "přítel na telefonu" pošeptal, že to do kasy přišlo. Pokud je to pravda, čím uplatili Čunka?

Tím samozřejmě neobhajuji Čunka - ten má mnohem víc peněz, než zatím dokázal vysvětlit. Za co jsou? Šmé s auty?

05.11.2007 12:19:43

bigjirka napsal(a):

A od toho 96 je to horší a horší. Poslední premiéři, nad kterými si člověk nemusel zrovna odplivnout - Klaus, Zeman, Špidla.

Takže co, když ne oni/my?

Pane Stejskale, co to bylo v noci? Ironie, nebo pochvala? A za co?

05.11.2007 12:23:20

bigjirka napsal(a):

Jo. Nový stát v Patagonii. Ten by si tam mohli založit poslanci napříč stranami. A my bysme tu začli znova.

05.11.2007 12:26:33

stejskal napsal(a):

Zkusím to na určitém příkladu, pane bigjirko (neberto to osobně, ani já nejsem žádný vzor občanské dokonalosti):

Kolikrát jste navštívil svého poslance, senátora atd. v jeho kanceláři? Kolik jste mu poslal mejlů či dopisů? Ptal jste se ho někdy, proč hlasoval tak, jak hlasoval? Řekl jste mu někdy, co od něj očekáváte, žádal jste vysvětlení ohledně jeho majetku? Kolikrát jste byl na jednání Vašeho městského úřadu? Jak často mluvíte se svým zastupitelem?

Já moc často ne (párkrát). Jsem jeden z těch, který nedělá mnoho proto, aby zde nastavil alespoň o něco funkčnější mechanismy zastupitelské demokracie. Snažím se to alespoň kompenzovat tím, že nenadávám na vše, co se kolem mne děje. Spíš se snažím pochopit souvislosti a hledat v rámci svých možností způsoby, jak neco zlepšovat (charita, angažovanost v místě, kde bydlím atd).

Proč myslíte, že to třeba v Německu či Rakousku funguje lépe? Protože tam jsou lidé daleko ochotnější něco podobného dělat. Jsou ochotni se angažovat ohledně správy věcí veřejných.

My (mluvím o tendenci, nechci paušalizovat) v této zemi ochotni moc nejsme. Nadějí je, že je to pomalu lepší a lepší. Lidé se učí vládnout si. Bude to ale trvat ještě hodně dlouho. Padne ještě hodně nadávek na politiky a naopak agresívních odpovědí z jejich strany. Řada šíbrů si ještě hodně nakrade. Ale jinou cestu nevidím.

Vaše otázka ohledně mého nočního příspěvku pod jiným blogem: ironie, pane bigjirko, ironie. Váš dvouvětý příspěvek: "Čochtane, kdo nevěří, ať tam běží, podívej se na Gabala a jeho NGO. A nedávno byl on idiotboard a vypadal mocmoc spokojeně a napapaně," mi příliš věcný nepřišel.

Libor Stejskal

05.11.2007 14:35:29

M.H. napsal(a):

Četl jsem si článek i komentáře a docela mě udivilo, že většina lidí opravdu ví o "velkém problému" v našem státě. Proto mě překvapuje, že se ještě nevyšlo do ulic. Bude to muset opravdu nakonec dojít až ke zopakování události z 30. července 1419 v Praze ?

05.11.2007 14:45:58

Alžběta napsal(a):

Politické strany by si osobnosti typu JUDr. Veselé- Samkové měly hýčkat. Dovídaly by se pravdy sice často nepříjemné, ale co si budem povídat. Stále platí a dále platit bude poučení o kálení do vlastího hnízda,byť někdo nemoudrý prohlásil, že se to nemá. Jen tak totiž dojde k vyprázdnění, očistě, katarzi. Jen tak mohou v Čechách zvláštní, podivná a podezřelá uskupení, zvaná politické strany dosáhnout bazální morální očisty.A tak místo, aby postkomunistické politické strany využívaly informací a kritických připomínek okolí ke svému zušlechtění, spřádají plány na jejich odhalení a likvidaci/činnost to pohříchu totalitní!!!/ A tak s povděkem kvituji, že Vás milá paní doktorko odkopli, že jste politickou mrtvolou, že se můžeme dočíst i o Vašem osobním postoji. Tiše též doufám, že ani 45 Kubiceho podřízených nebude mlčet. Zanícený vřed totiž pomalu praská...

05.11.2007 15:03:34

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, myslel jsem si to. Víte, tyhle projektíky, to je docela dobrá cestička z veřejných peněz. Pochopitelně o tom vím o něco víc, než jsem napsal tady (ne tedy o konkrétní cause, ale generally). moc povzbudivé to není, zajímá-li Vás to, vyšlete kouřový signál. možná, že jste si všiml, že o dosti věcech něco vím. myslím, že ad rem to bylo, byť to bylo poněkud ironické. ale p. Gabal tam vypadal opravdu mocmoc spokojeně. ale uklidním Vás, není sám, nijak jsem si na něj nezased, takových dovedů je.. politické známosti tomu sámo velice mocmoc pomáhají, o objektivitě výběrových řízení si nechte vyprávět (mohl by to být lék na narkolepsii, protože pak hned tak neusnete).

Abych chodil za zločinci a ptal se jich na původy jejich majetků po mě nechtějte, protože u voleb mám stejně jen ten standardní výběr ODS=ČSSD, lidovci ve vládě od r. 1918 s výjimkou Zemana, komunisti a větráková lobby. Prozatím jsem vždy volil ODS, napřed kvůli Klausovi a pak z nostalgie. Proč mám za někým chodit a ptát se ho na něco, pro co mne pošle do prdele, anebo mi pověsí na nos kdejakého bulíka? U nás je to bejvalá starostka - taková kráva, že mi neodpovídá na pozdrav (manželka po ní kdysi v úředních hodinách něco chtěla a ona že odjíždí, že nemá čas. manželka se tomu podivila a od té doby jsme na jejím blacklistu). No to nevím... ale zase zrovna o ní nevím, že by přímo kradla... eh, naplít na to! A rozhodně si nemyslím, že snad lepší situace ve "starých zemích" by mohla být způsobena chozením za poslanci. prozatím setrvávám u myšlenky té strany, litujíc, že jsem tady zůstal.

05.11.2007 16:40:23

stejskal napsal(a):

To, že jsou "projektíky" občas velmi dobrá a ne zcela čistá cesta k veřejným penězům, je fakt, pane bigjirko

Řada lidí si tak jistě přišla na slušné peníze. A ještě přijde. Nicméně odsuzovat je en bloc je nespravedlivé. A navíc to k ničemu nevede. Ve světě se jedná se o naprosto běžný, vyzkoušený a funkční postup. Jinde už to funguje, tady se k tomu budeme musíte teprve dopracovat. Jako ke všemu.

Nechat padnout na pana Gabala stín podezření z čehosi nekalého a pak napsat, že o této konkrétní kauze nic nevím.... Nezlobte se...

Nenutím Vás chovat se občansky angažovaně. Jen jsem přesvědčen, že dokud to nebudeme dělat, nezbude nám nic jiného než ty nadávky. A to i v případě, kdyby Vaše strana vyhrála volby. Nikdy by totiž nikdo neuhlídal, aby se do ní nenatáhli prospěcháři a nezačali se chovat, jak je v kraji zvykem. Za tichého přihlížení mlčící většiny. Jen ta většina voličů, pokud tedy přestane mlčet, začne se ptát a vystavovat účty.

Libor Stejskal

P.S Jestli máte nějaké informace (fakta) o jakémkoliv nelegálním jednání kohokoliv, pošlete mi mejl. Bude-li to zajímavé, naši re¨daktoři to prověří.

05.11.2007 17:24:56

Stan napsal(a):

Též jsem byl bez zaměstnání a protože jsem si jezdil přivydělat do Rakouska, bylo mi nefér požadovat od státu soc.dávky a šetřil jsemmu výdaje. Dnes mi to stát vrací tím, že mi toto období neuznává za odpracované a krátí mi důchod. Za dobrotu na žebrotu. To k panu Čunkovi. K Vašemu komentáři paní JUDr Samková, se mohu jenom poklonit s hlubokou úctou a obdivem.

05.11.2007 22:23:03

Lada napsal(a):

Paní Samková, tleskám vstoje :) Není co dodat.
http://www.blisty.cz/art/37...

05.11.2007 23:48:54

klára veselá samková napsal(a):

AD Lada - dáky, ale není třeba. Je třeba, by "to" konečně prasklo. A to "to" není Čunek - řekněme to konečně otevřeně.... dáky za podporu všem.

06.11.2007 09:38:28

Arnošt Burget napsal(a):

Pani doktorko, vraťte váš diplom na KU /předpokládám, že ta vám jej dala/ a začněte psát pohádky, báchorky či jiné literární útvary.
'Skoda té noci, kterou jste strávila při psaní těchto báchorek.
Je vás škoda v advokacii. V psaní nesmyslů se možná uživíte "lépěji"

06.11.2007 10:44:37

hawk napsal(a):

Arnošt Burget:

Víte co je největší psina? Že paní Samková nekecá:-)

06.11.2007 12:20:46

tahador napsal(a):

vateVážená paní Samková, pěkně jste to popsala, je to velmi věrohodné a "zapadající".

Mám ještě jeden nápad-spekulaci. Připadá mi, že kdosi (a nemusí to být jedinec) vlastní "tajemnou skříň", z níž postupně na zvolenou osobu vytáhne malého kostlivce - obviněný se brání, takže sáhne pro většího s tvrdším úderem a napadenému dojde, že másla na hlavě má víc a vzdá to. Je to divoké nebo pravděpodobné?

06.11.2007 16:43:32

bigjirka napsal(a):

tahadore, takhle to fungovat nemůže. to je aktuální pečlivá zpravodajská práce. v případě Čunek musela stát nejméně několik milionů - zkuste si představit, kolik je to práce pro kvalifikované lidi, včetně držhubného..

06.11.2007 16:52:38

klaravesela napsal(a):

AD tahador: no samozřejmě, přesně takto to funguje. A věřte, že to ani nestojí ty miliony, o kterých píše bigjirka. Stačí poslouchat, opít se až poslední a ostatní vám to povětšinou nahrnou sami....

06.11.2007 17:00:40

klaravesela napsal(a):

Vážení čtenáři,
zdravím vás při příležitosti dosažení své první desetitisícovky shlédnutí blogu.
Děkuji vám za zájem, který je mi podporou.
Obávám se, že nás ovšem v této zemi trápí daleko podstatnější věci, keré se v mezidobí od uveřejnění tohoto článku objevily. Včerejší a dnešní Mladá Fronta Dnes dokládá, že p. Kubice měl zcela pravdu s tím prorůstáním vrcholové politiky a zločinu. Fakta, která nám jsou předkládáná, jsou strašlivá a divím se jak je možné,. že MFD nevychází v černém rámečku jako parte. Parte za demokracii v této zemi, možná parte za tuto zemi samotnou. Je mi skutečně smutno...

06.11.2007 17:12:26

tahador napsal(a):

Vážená paní Samková, po přečtení (Vámi doporučených) včerejší a dnešní MF na mne skutečně padá tíseň, ba dokonce pocit bezmoci - jako kdysi?!

Bohorovnost většiny (?)našich představitelů opravdu už nezná meze. Je zřejmé, proč morálka se stala vysmívanou vlastností.

Vám osobně přeju zdraví, pevné nervy a hodně dobré a úspěšné práce.

06.11.2007 18:05:49

bigjirka napsal(a):

Samozřejmě, že měl Kubice pravdu. Asi si naivně myslel, že je to věc jen momentálně právě vládnoucí strany, nebo proč vybral, to, co vybral. Otázka další, zda sám měl zcela čisté ruce. Ale v této zemi už nic, kudy tečou veřejné peníze, neběží úplně normálně.
Paní Kláro, taková játra nikdo nemá, aby si vytvořil tak univerzální kostliveckou skříň. A minimálně musíte platit právě třeba toho lihového vyšetřovatele. Tak si vynásobte třeba 1000/hod těmi hodinami...
Pokud připustíme, že případ Čunek je z "kostníku", pak bychom si měli myslet, že někdo už sbírá na každého z nás? Ale ta plošnost je taky drahá, to je metoda StB... ta na to měla 30000lidí a věděli prakticky o všem, co se šustlo, protože každý z "nevinných" spolupracovníků dal "nevinnou" informaci. To jsou dvě metodiky. Buď ta plošná, nebo forenzní. Případ Čunek bych typoval na forenzní. Beznákladová není žádná z nich. Peněz je tu v oběhu dost. Třetinky z třetinkového systému, nadceněné dálnice (cca 2x větší náklady než v Německu) a další...

07.11.2007 10:19:17

bigjirka napsal(a):

no, jak pan Čunek ušetřil v době, kdy je na tom rodina nejhůř, melouna.. i to je dost obtížné.. rodina katolická drží pohromadě... to je těžko potvrdit nebo vyvrátit, vyšetřováno asi nic není... zajímavější než ty peníze je to pimprlový divadýlko, Loutkáře už to muselo stát víc než ty "čunkovy miliony", když to vezmeme od začátku.

07.11.2007 10:48:49

tahador napsal(a):

Ona "kostlivecká skříň" nemusí být nutně velká. Nemůžete srovnávat s StB, tu přece zajímal každý (podtrhuji) každý nepohodlný člověk. Proto měla tolik lidí všude, aby se dozvěděla i ten nejmenší "protistátní drb" z nejmenší hodpůdky. Připadá mi, že nyní má kdosi "nasbíráno" na lidi vlivné. Kdesi jsem četla o jakémsi "archivu" Fr.Mrázka - je to pravda nebo fantazie?

07.11.2007 16:39:18

bigjirka napsal(a):

tahadore, a kdo je tedy v ní? Od starostů okresních měst vejš? Ale to je pěkná paletka... ne, kamaráde, na tvůj kostn nevěřím...

07.11.2007 20:49:13

tahador napsal(a):

Mně by se taky raději nechtělo věřit, je to skutečně spekulace, zato docela pravděpodobná. Většina malérů totiž vyplouvá napovrch v pravý čas - buď je potřeba něco ovlivnit a vlivná osoba se nechce nechat přitlačit, nebo se potřebuje kdosi kamsi "naistalovat" a dosavadní nechce uvolnit místo atd. Možná i p. Kubice byl dotlačen šikanováním svých podřízených ke svému kroku ve vhodnou dobu - kdo to ví, odpoví...

07.11.2007 21:03:36

bigjirka napsal(a):

jenže to není v kostnu. to je šetření proti správné osobě ve správnou chvíli. že bohužel málokdo z našich politiků je tak čistý, aby něco nezabralo, je smutek..

07.11.2007 22:14:44

David napsal(a):

Pane Čunek,

ptám se Vás, proč jste v on-line rozhovoru na Aktuálně.cz dne 7.11.2007 lhal, když jste uvedl, cituji: „Jiří Čunek: Ačkoliv nám Váš návod na přísahu nepřišel,....“, což je evidentní lež. Důkaz předkládám v následujícím textu a ptám se, jak dlouho ještě budete, dnes už celý národ, otravovat těmi svými prolhanými výroky???

Čunek: Ukázal jsem bratrance, teď už vedou hon na něj

Jiří Čunek na on-line rozhovoru v Aktuálně.cz krátce po své demisi větší obrázek
Zdroj: Aktuálně.cz
19:48 | 7.11.2007 | Aktualizováno

Odpovědi p. Čunka na otázky........

Odpovězeno: 07. 11. | 15:57Autor: bublina

Otázka: Hezký den, pane předsedo,
Podpoříte při volbě prezidenta Václava Klause nebo jiného kandidáta?

Jiří Čunek: Podpořím toho, na kom se dohodne KDU-ČSL a nebude to bránit mému svědomí. Protože tato dohoda ještě není dokončena, nemohu vám nic sdělit.

Odpovězeno: 07. 11. | 16:02Autor: David

Otázka: Pane Čunek,

jste schopen veřejně přísahat na svou čest a svědomí a zejména i jako křesťan před Bohem, že jste žádný úplatek nikdy nevzal a že jste veřejnosti také v této souvislosti nikdy nelhal? Můžete takovou veřejnou přísahu udělat právě teď v tomto online rozhovoru?

Přísaha:

Já, Jiří

Jiří Čunek: Ačkoliv nám Váš návod na přísahu nepřišel, mohu Vám sdělit, že jsem úplatek nikdy nezval. Byl bych rád, kdybyste se o tomto přesvědčili ve městě Vsetíně, kde jsem osm let byl starostou, a kde lidé musí vědět a ví, jak to s jejich starostou je. Je to město příliš malé, aby za tak dlouhou dobu o svém starostovi nevěděli. Samozřejmě se neptejte paní Urbanové. Ta pravdu říci nemůže, protože by za ní mohla být trestně stíhána.
A když zmiňujete křesťanství, křesťan by takto přísahat neměl. Ale mohu Vás ujistit, že je mi to zcela jedno, jestli je to formou tou, kterou jsem uvedl, anebo přísahou.

Odpovězeno: 07. 11. | 16:08Autor: Bubak313

Otázka: dokazovala co všechno pro soukromé majitele dělá, ve skutečnosti ale nedělala nic, tak jako to dělaly i vlády předchozí a to celých 18 let ?

Jiří Čunek: Já Vás skutečně chápu, bohužel ale žijeme ve světě, který je spíše mediální a pocitový, než skutečný. Takže vím, že majitel domu, který chodí do normální práce a vydělává průměrné peníze, a má dům, který mu byl vrácen v rozbitém stavu a má nájemníky s regulovaným nájemným, je na tom velmi špatně. Bohužel ale politická reprezentace raději vyslyší ty, kterých je většina, tedy nemajitelů domů. A bohužel u mnohých politiků nejde o spravedlnost, ale o hlasy.

08.11.2007 07:37:19

David napsal(a):

Důkaz, že pan Čunek lhal.

Článek na Aktuálně.cz.

V den, kdy opustil vládu, přijde Čunek na on-line.
13:50 | 7.11.2007 | Aktualizováno |

Praha - Jiří Čunek dnes po jedenácti měsících opustil vládní kabinet Mirka Topolánka. Ještě naposledy se zúčastnil zasedání vlády a hned poté zamíří do redakce Aktuálně.cz, kde bude se čtenáři diskutovat o svém odchodu i okolnostech, které k němu vedly.

Online rozhovor s Jiřím Čunkem je naplánovaný na 15.00.

Položené otázky............v takovém pořadí byly otázky kladeny.

07. 11. 2007 14:51 - jana

dobry den chtěla bych vědět jak našetřit milion ze soc. davek když z poctive prace to nelze děkuji jana

07. 11. 2007 14:51 - David-pokračování

i v televizi? Proč jste podobnou veřejnou přísahu i s patřičnou věrohodnou argumentací neudělal už dávno? Já být na Vašem místě, a kdybych měl skutečně čisté svědomí, tak bych to tak udělal už dávno.

07. 11. 2007 14:51 - Jiří, Kutná Hora

Přeji hezký den Jiří,jsem rád, že jsi zůstal předsedou a doufám,že se očistí zrno od plev. Vše dobré do příštích dní, v jednotě. Jirka

07. 11. 2007 14:50 - jana k.

Vazeny pane Cunek,
nemyslite, ze bylo tech trapnosti z Vasi strany uz az az? Muj manzel s vami pracoval drive ve Zbrojovce Vsetin a pokud vim, mohl jste byt rad, ze jste to dotahl tam, kam jste to vubec dotahl. Lidi uz jsou z vasich kauz otraveni. Ani o nasem panu prezidentovi toho neslysime tolik.

07. 11. 2007 14:50 - Zdenda

Dobrý den pane Čunek, chtěl bych se zeptat jestli po objasnění všech nepravdivých napadení vůči celé vaší rodině se chcete vrátit zpět do vlády. Děkuji a držím palce, ať vše ustojíte.

07. 11. 2007 14:50 - Domrémy

Myslíte že můžete fungovat jako předseda strany mimo vládu?

07. 11. 2007 14:49 - David-pokračování

Já, Jiří Čunek, přísahám na svou čest a svědomí, a to před celým národem a zejména jako křesťan i před Bohem, že jsem nikdy nevzal žádný úplatek a že jsem v této souvislosti také veřejnosti nikdy nelhal.

Jste schopen se pod takovou přísahu podepsat a zopakovat ji osobně i v televizi? Proč jste p

07. 11. 2007 14:49 - Jan Dlask

Politická kultura ve vyspělých demokratických zemích je taková, že je-li politik z něčeho podezřelý, odstoupí ze svých funkcí - neprokáže-li se podezření, může se do nich vrátit. Proč jste se tohoto mechanismu nedržel a dosud nedržíte? Uvědomujete si svůj negativní vliv na českou politickou kulturu?

07. 11. 2007 14:48 - Mirek

Dobrý den.Pane Čunku chci se Vás zeptat,jak to děláte,že se dokážete tak ovládat?Moc Vám fandím a přeju hodně štěstí.

07. 11. 2007 14:48 - Helča

Můžeme mi, prosím, vysvětlit, jak mohla rodina se 4 dětmi a maminou věčně na mateřské, našetřit milion korun? S manželem jsme měli v téže době děti dvě, oba jsme pracovali, manžel měl příjem vysoko nad průměrem, já zhruba průměr, nejsme rozhazovační, ale o takové úspoře se nám ani nesnilo.

07. 11. 2007 14:48 - David

Pane Čunek,

jste schopen veřejně přísahat na svou čest a svědomí a zejména i jako křesťan před Bohem, že jste žádný úplatek nikdy nevzal a že jste veřejnosti také v této souvislosti nikdy nelhal? Můžete takovou veřejnou přísahu udělat právě teď v tomto online rozhovoru?

Přísaha:

Já, Jiří

07. 11. 2007 14:48 - Bubak313

dokazovala co všechno pro soukromé majitele dělá, ve skutečnosti ale nedělala nic, tak jako to dělaly i vlády předchozí a to celých 18 let ?

07. 11. 2007 14:47 - bublina

Hezký den, pane předsedo,
Podpoříte při volbě prezidenta Václava Klause nebo jiného kandidáta?

08.11.2007 07:46:25

David napsal(a):

Ještě bych chtěl k výše uvedenému dodat následující:

14.08.2007: Causa Čunek aneb jak probíhá trestní řízení v Česku
Autor: Čtenářův blog
Přečteno 1590 krát
Pošli e-mailem
135 komentářů

David napsal(a):

Pro pana Hemmra:
Řada občanů se ptá, proč paní Urbanová nemluvila o úplatku už před 5 roky? Já říkám. Zeptejte se třeba 40 sboristek Bambini di Praga, proč o sexuálním obtěžování od p. Kulinského také promluvily až po řadě let. Podle výkladu zákonů, které děláte pane Hemmr, nás všechny, kteří se někdy jen pokusíme bojovat proti korupci, tak nás čeká jen trestní stíhání, viz pan Hemmr pro pana Denyho 15.8. v 11:49. Takže nás pak logicky čeká další, tentokrát přímo gigantická kauza, protože bude zahájeno trestní stíhání 40 sboristek Bambini di Praga, protože také bez důkazů křivě obvinily pana Kulinského. Ptám se odborníků, a to ve srovnání s kauzou Čunek, jak je vůbec možné, že orgány činné v trestním řízení mohli podat obžalobu na p. Kulinského, když byla také založena jen na tvrzení proti tvrzení. Je vidět, že stále bohužel platí, že v našem „právním státě“ si nejsme všichni před zákonem rovni. Ptám se, jak chcete při takových zákonech a i jejich výkladu bojovat proti korupci? Boj proti korupci? To je jen celonárodní pokrytectví pro byrokraty v Bruselu. Darebáci se smějí a těm slušným nezbývá nic jiného než držet hubu, a to stejně jako tomu bylo před rokem 1989. Chci tímto upozornit, že v případě p. Čunka by měl být trestně stíhán i soudní znalec, který vydal „nepravdivý“ posudek, že paní Urbanová je věrohodný svědek, i když mu to opravdu nepřeji, ale asi ho to také čeká v tomto našem Absurdistánu. Já tvrdím, že p. Salichov, bez důkazů a lživě, obvinil paní Urbanovou ze lží a z nevěrohodnosti (v rozporu se znaleckým posudkem), takže buď za to bude pan Salichov trestně stíhán nebo musí být trestně stíhán soudní znalec, který nepravdivý posudek vypracoval. Když jsou útoky na věrohodnost p. Čunka ze strany občanů, tak je státním aparátem chráněn, když jsou útoky na věrohodnost paní Urbanové, tak jí se nikdo ze strany státního aparátu nezastane. Nezapomínejte, že občané nejsou hlupáci a možná vám to spočítají při příštích volbách. A k výkladu p. Hemmra na nepovolené magnetofonové záznamy? Ve vyspělých demokraciích, například v USA už v roce 1974 musel kvůli aféře Watergate odstoupit z funkce prezident Nixon, kde právě nelegálně pořízené magnetofonové nahrávky byly použity jako klíčový důkaz. A je také pravda, že už v současné době naše „některé“ soudy uznávají i tyto nelegálně pořízené záznamy (audio, video) jako věrohodný důkaz ke svému rozhodnutí, a proto nepovažuji za fér od pana Hemmra, že takto mlží a nepřímo občany zastrašuje, aby si ani nedovolili bojovat proti korupci, protože je čeká jen to, co paní Urbanovou. Pane Hemmr, pro vás není dostatečně věrohodným důkazem to, že paní Urbanová uvedla nejdříve datum, kdy mělo dojít k úplatku a když to policie začala prověřovat, tak se ukázalo, že "shodou náhod", které se stávají podle doktora "Chocholouška" jednou za 100 let, tak co firma vybrala 500 tisíc, tak za dva dny uložil p. Čunek jen o 2 ticíce méně? A jinak ve slušných demokraciích (tuším, že v Británii) platí zákon, že pokud neprokážete věrohodným způsobem jak jste dosáhl svého majetku - oproti svým příjmům uvedených v daňových přiznáních, tak se vám zabaví majetek jehož nabytí jste neprokázal. Takže p. Čunek by měl věrohodným způsobem prokázat, jak ke svému majetku přišel a právě to se mu vůbec nedaří, takže on je především ten, kdo je nevěrohodný. O důkaznímu břemenu bych řekl. Bylo věrohodně prokázáno, že p. Čunek věrohodně neprokázal, jak ke svému majetku přišel!!!
15.08.2007 15:01:43

08.11.2007 09:41:56

jentakjdukolem napsal(a):

to David:
Byl krome pani Urbanove dalsi svedek?
Ne.
Kolik bylo sboristek?
40

08.11.2007 10:48:17

TTT napsal(a):

ad Stejskal/
Podtrhuji Vaše slova viz "
Kolikrát jste navštívil svého poslance, senátora atd. v jeho kanceláři? Kolik jste mu poslal mejlů či dopisů? Ptal jste se ho někdy, proč hlasoval tak, jak hlasoval? Řekl jste mu někdy, co od něj očekáváte, žádal jste vysvětlení ohledně jeho majetku? Kolikrát jste byl na jednání Vašeho městského úřadu? Jak často mluvíte se svým zastupitelem?".
Problém je v tom, že naprostá většina lidí - včetně vysokoškoláků - se o politiku nezajímá, resp. zajímá se o ní jen okrajově. Kolik lidí politikům nastavuje zrcadlo? Je jich strašně málo. Něco o tom vím, poněvadž internerové stránky těch kterých politiků sleduji. Ve svém okolí mám řadu inteligentních lidí, kteří ale sledují politické dění jen letmo. Pak jdou za 4 roky volit a hodí někomu hlas. Dikuse nejen na akutalne.centrum.cz umožnuje nastavit politkům zrcadlo. Kolik lidí to ale činí? K.Sámková se raduje, že má 10000 navštívenek. Ale je to hodně? Já si osobně myslím, že je to pořád žalostný výsledek. Když tam vidím číslo přes 10000 návštěv, nejedná se o počet lidí - to Vy jistě víte. Tahle země má přes 7 mil dospělých lidí, přesto jsou blogy politiků v uvozovkách "prázdné"! Když už lidé politiku sledují, tak mám často pocit, že jí vesměs konzumují - odžívají se ty které frustrace a představy. Můj odhad je, že sem chodá z většiny ti stejní lidé. Co si myslíte Vy, pane L.Stejskale?

08.11.2007 13:42:03

stejskal napsal(a):

Chodí, pane TTT,

těch skalních diskutujících je několik desítek. Unikátních IP adres, které denně navštíví tyto stránky, několik tisíc.

Jsem dalek toho, abych přeceňoval vliv našich blogů i možnost interakce, kterou čtenáři skýtají (i když někteří blogeři diskuse opravdu čtou a pár jich i reaguje). Spíš mne zarážejí ty prázdné poslanecké a senátorské kanceláře v úředních hodinách zakonodárců (resp. nezarážející, považuji to za vcelku pochopitelný jev odrážející opět poměrně logický stav této společnosti; sebe do toho počítaje). Jsem ale přesvědčen, že dokud si tohle nezačneme uvědomovat (a chovat se podle toho), lepší to nebude. Možná horší. Od spílání a frustrace je k radikalismu někdy nebezpečně blízko.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal

08.11.2007 14:39:58

bigjirka napsal(a):

V ÚHÚLu už zase nemají co dělat

08.11.2007 18:44:38

Blechová Hana napsal(a):

Pane Stejskale,
tohle jste vystihnul přesně to, čeho se už pár let bojím:

"Od spílání a frustrace je k radikalismu někdy nebezpečně blízko."

Proto by se mi líbilo, kdyby naši politici začali poctivě makat, místo toho mlácení prázdné slámy.

09.11.2007 17:41:10

Jan napsal(a):

Případ Čunek je typickým příkladem "kdo hledá najde". Vůbec se pana Čunka zastávat nechci, ale pořád přemýšlím o jedné věci. Naši politikové nám pořád tvrdí, že žijeme v právním státě, vyšetřovatelé, státní zástupci i soudci mají přímo povinnost hledat nejen důkazy pro vinu, ale i pro nevinu. Tak proč všichni tihle politikové, kteří tak skálopevně věří v dokonalost našeho právního řádu a neovlivnitelnost osob, které jej uvádějí v život tak skálopevně lpějí na svojí vlastní imunitě a ve shodě napříč celým politickým spektrem vždy rozehrají divadélko kolem jejího omezení a pak iniciativu pro nějakou formální chybičku pohřbí?

12.11.2007 12:35:20

tahador napsal(a):

Dobrý večer, vážená paní Samková,

zajímal by mě Váš názor na opět rozvířenou hladinu kolem p. Hučína (Aktuálně - p. Štětina). Článek stojí za přečtení, diskuze pod ním nikoliv.

Díky.

12.11.2007 22:41:29

klaravesela napsal(a):

AD Tahador: vážený pane/paní, na některé věci si nejsem schopna názor vytvořit, neboť jsem přehlcena informacemi, které ovšem na druhé straně zase postrádám. Jsou to v zásadě dvě kauzy: případ MUDr. J. Uzungolu a případ p. Hučína. Jsem pravidelně zásobována všemi stanovisky p. Jemelíka, spolku Šalamoun, Martina Stína a dašlích a dalších, jejichž stanoviska jsou velmi agresivní. Z případy tohoto druhu mám pouze jednu osobní zkušenost, když jsem stála od samého začátku u případu, který s uvedenými dvěma tvoří zajímavé trio, totiž s případem Marty Chadimové. Na večer, kdy u mých dveří zazvonil zoufalý plačící Mikuláš Chadima (!!!) nikdy nezapomenu. Tímto pocitem jsem tak poznamenána, že nemohu soudit ani další dva případy objektivně. Doufám, že to pochopíte. KVS

18.11.2007 11:43:48

Honza999 napsal(a):

Paní doktorko,

nejste ve svých požadavcích příliš skromná?? Cituji: "Mým zájmem je, aby tato země a právo v ní fungovalo."

Ono totiž i 18 let poté platí staré bolševické heslo že "právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon"....

Domnívám se, že chcete-li být opravdu právníkem v tom správném významu tohoto slova, nesmíte se spokojit s fungováním práva, to je totiž vždy jen něčí a samozřejmě "majitel" se svým právem manipuluje ku prospěchu svému a většinou v neprospěch jiných (já mám "právo", on má "právo", my, vy, oni mají "právo"...moje právo je silnější než jejich práva....).

Musíte žádat, aby fungovala SPRAVEDLNOST, ta není ničí, má být pro všechny.

20.11.2007 15:32:45

klára veselá samková napsal(a):

Vážený pane Honzo 999. Máte samozřejmě pravdu. Pojy právo a spravedlnost jsou ve 100% překryvu pouze v ideálním případě. Když se tak ale někdy dívám okolo sebe, byla bych docela spokojena, kdyby fungovalo právo. Vždy stejné, vždy stejně a vždy vůči všem. I to je idealistický požadavek... o spravedlnosti v právu ani nehovoře. Ach jo. Že by listopadová deprese?? Spíš setrvalý stav utrpěný právně bezvědomým okolím. To holt bude tím třídním pohledem. KVS

20.11.2007 17:04:09

JohnyW napsal(a):

Paní Kláro!
Ačkoli ne vždy s Vámi soulasím, dnes cítím, že přes všechny "možné" chyby máte v mnohém dobrý odhad, tedy - dá se říci - i pravdu. Je to takovej balvan do zdánlivě klidných vod. Naše země je morálně v rozkladu. Jde jen o to si to přiznat a vyvodit z toho důsledky. Kdo se toho však chytí (řešení a vyřešení), když jsme všichni tak omylní a nemoudří?

27.11.2007 14:03:30

Karel Berka napsal(a):

Paní Samková máte ve všem pravdu. V roce 1989 se opravdu nic nestalo, pouze prasata a svině si vyměnili koryta ! Tato charakteristika p.Margoliuse je trvale platná. Jelikož politika je pouze koncentrovaná ekonomika, bude vždy pro laiky špinavá ! Jinak tomu v kapitalismu ani být nemůže! Lorenc a Hegenbart své role v roce 1989 splnili velmi dobře. Dnes nám vládne finanční oligarchie složená z bývalých nomenklaturních kádrů KSČ a směsky disidentů a jejich rodinných příslušníků. Morální rozklad současné společnosti snad nejlépe dokresluje vládnoucí koalice, která sama je postavena na politické korupci dvou politických prostitutek !

27.11.2007 18:45:38