Jdete na mateřskou dovolenou?

Kromě našich gratulací přijměte i několik právních rad. Jste-li provdána za cizince, mohou se hodit.

Chystám se na mateřskou, ale můj manžel, který je občanem Spolkové republiky Německo, naléhá, abych porodila právě tam, a to z důvodu vyššího standardu lékařské péče. Zajímalo by mě, kdo mi bude vyplácet mateřskou...

Pokud jste se provdala za cizince, mám pro vás špatnou zprávu: mateřskou vám nebude vyplácet nikdo, protože na ni nemáte nárok. Podle zákona č. 117/1995 Sb. se v souvislosti s porodem a péčí o dítě poskytují tyto sociální dávky: porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Pro všechny tyto kategorie přídavků je ovšem rozhodující § 3 zákona, kde je vymezen okruh oprávněných osob. Záleží tedy nejen na žadatelce, která uplatňuje nárok na dávku, ale také na všech takzvaně společně posuzovaných osobách. Tito rodinní příslušníci musí mít všichni bud' trvalý, nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky. Pokud tu váš manžel tedy nemá trvalý či dlouhodobý pobyt, ztratila jste vy i vaše dítě - bez ohledu na to, kde bude přivedeno na svět - právo na jakoukoli sociální státní podporu včetně takzvané mateřské. Jestliže má váš manžel v ČR trvalé či dlouhodobé bydliště, postupujte obvyklým způsobem a o dávku sociální podpory požádejte. Podle § 66 zákona rozhodne o přiznání dávky okresní úřad podle místa vašeho trvalého bydliště. Místo narození dítěte nerozhoduje, ale jestliže se narodilo v cizině, nechte si vyhotovit i český rodný list, abyste mohla prokázat nárok na dávku. Vydá vám ho mezinárodní matrika Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže v Brně. Mezi dávky, jejichž vyplácení přichází v souvislosti s narozením dítěte v úvahu, patří také dávky nemocenského pojištění ve smyslu zákona č. ~4/19~6 Sb. o nemocenském pojištění, pochopitelně ve znění posledních novel. Jedná se především o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dále o peněžitou pomoc v mateřství, jejichž vyplácení dál upravuje samostatný zákon č. 88/1968 Sb. Pro vyplacení těchto dávek rozhoduje, zda jste byla účastna nemocenského pojištěni. Peněžitá pomoc v mateřství zahrnuje 28 týdnů mateřské dovolené a je vyplácena ve výši nemocenské. Ustanovení § 51 zákona číslo 54/1956 Sb. přitom uvádí, že v zásadě není možné vyplácení těchto dávek do ciziny, pokud Česká republika není se zemí, kde se zdržujete, svázána mezinárodní dohodou o reciproční výplatě takovýchto dávek. K rozdílnému postavení žen, jež si dovolily se provdat za cizince, si dovoluji pouze připomenout čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která tvoří část ústavního pořádku: nikdo nesmí být diskriminován, mimo jiné také z důvodu svého sociálního původu či jiného postavení.