Ještě za něj uklízíte? Máte právo na peníze!

Jste také na nejlepší cestě stát se obětním beránkem vlastni svědomitosti? Pokud z nejrůznějších důvodů posluhujete bývalému manželovi, neváhejte a rozhodně si nechte za svou práci zaplatit. Přeměna usoužené frustrované manželky v unavenou a zničenou exmanželku může mít nejrůznější podoby.

"Před šesti lety jsem se rozvedla, ale moc jsem si nepomohla. Vzhledem k neutěšeným bytovým poměrům jsme museli s exmanželem zůstat ve společném bytě. I když obytné místnosti máme rozděleny, příslušenství - tedy WC, koupelnu, kuchyni a předsíň - užíváme společně. Za celou dobu od rozvodu se nestalo, aby bývalý manžel po sobě umyl vanu, vytřel předsíň, koupil toaletní papír nebo prášek na nádobí. To mimochodem po něm umývám také já, což je jediná šance. jak se dostat k dřezu. Když jsem nádobí odložila vedle, jediným výsledkem byl neuvěřitelný zápach trvající do doby, než jsem je opět umyla. Takže ručníky a utěrky jsou vyprané a vyžehlené (mnou), okna v kuchyni umytá (mnou), čisticí prostředky na místě (zakoupené mnou) a předsíň vytřená (mnou). Z částečně placené služky v roli manželky jsem se změnila v neplacenou služku poskytující úvěr cizímu chlapovi... Už mě to vážně nebaví."

Marie, V., Tachov  

Přeměna usoužené frustrované manželky v usouženou frustrovanou exmanželku má mnoho forem a důvodů. Jestliže se nemůžete dostat ze společného bytu s exmanželem, jste v horším případě na cestě k válce Roseových, v lepším případě na cestě k tomu, abyste se stala obětním beránkem své svědomitosti. Pokud není zbytí - uklízejte. Není psá­no, že to musíte dělat zdarma. To, že jste za dobu trvání manželství kupovala do spoluvlastnictví patřící toaletní papír, krém na boty a užívala je ve prospěch chotě, vyplývalo z právního hlediska zákona o rodině. Tím, že váš rozvodový rozsudek nabyl právní moci, se ovšem situace změnila. K vytírání zablácené předsíně a plovoucí koupelny již nedochází na základě "společné péče o domácnost", ale na základě nesvobodně učiněného rozhodnutí - nutnosti. Váš bývalý tak přijde k tomu, že pro něj zadarmo pracujete, přičemž v jeho prospěch plynou vaše finance.

V občanském zákoníku je vymezen pojem, který by vás měl začít extrémně zajímat - pojem bezdůvodného obohacení. "Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního důvodu nebo plněním z důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů." Práce pro bývalého manžela, ke kterému vás neváže žádný právní vztah, je ocenitelnou položkou. To, že tato práce je vykonávána pro něj bez právního důvodu a navíc zdarma, ukazuje, že váš bývalý muž se ve smyslu občanského zákoníku na vás bezdůvodně obohacuje. Tím spíš tato skutečnost platí, jestliže do něj „vrážíte" i svoje finance. Jak uvedenému stavu zabránit? Řešení nespočívá v tom, když přestanete uklízet. Jediný, kdo na to doplatí, budete opět vy, přinucená žít ve špíně a za podmínek, které vám jsou vnuceny. Pokusme se tedy onu osobu mužského pohlaví přinutit, aby vám za práci platila a aby se podílela rovněž na nákladech. Když odmítne, nevadí. Je načase obrátit se na soud. Ten bude vycházet při rozhodování o vašich požadavcích z několika aspektů: Jak velká je plocha bytu, kterou obýváte společně? Kolik osob v domácnosti žije? Děti, které s vámi žijí, jsou zletilé, či nezletilé? Jaké práce a v jakém rozsahu vykonáváte a jaké prostředky používáte? Pokud se budete chystat k podobnému boji za to, abyste byla alespoň placenou služkou, podnikněte několika­měsíční pozorování. Pečlivě si zaznamenávejte, jak dlouhou dobu jste se věnovala činnosti, z niž má váš bývalý užitek. Schovávejte si veškeré pokladní doklady o koupi všech věcí, které k této činnosti spotřebujete. Připravte soudu podklady týkající se bytu, zejména velikosti jeho jednotlivých částí. Hodilo by se také potvrzení alespoň o vašich příjmech. Pokud jste na pochybách, že tyto přípravy vám u soudu pomohou, mám pro vás na závěr sladkou zprávu: vaše úsilí a míru vaši práce i vašich nákladů může ohodnotit soudní znalec. Pokud tento způsob prokazování výše částky, kterou vám má váš spolubydlící zaplatit, u soudu navrhnete, těžko může soud provedení takového znaleckého posudku nepřipustit.

Takže pokud se právě proháníte s mokrým hadrem za zády někoho, kdo už tam dávno nemá být, skloňte ještě trochu hlavu, ať není hned vidět, že jste se (možná po dlouhé době) začala usmívat. A než dočtete tenhle článek do konce, raději přejděte do vedlejší místnosti. Tam se budete moci začít nahlas smát, vědoma si toho, že promlčecí doba na vymáhání náhrady za bezdůvodné obohacení je tři roky zpátky.