Jste si jista vlastní nesmrtelností?

Na tvrzení, že nikdo není nesmrtelný, je něco pravdy. A boj o majetek není pouze filmovou fikcí.

Statistiky smrtelných dopravních nehod i brutálních trestných činů jsou neúprosné. Každoročně zachycují stovky zmařených životů, někdy velice mladých.

Protože nikdo z nás nemá záruku, že to nebude právě, jeho život, který pomůže smutnou statistiku vyplnit, je třeba se zavčas na tuto eventualitu připravit ­ například tím, že pomyslíte na své případné dědice. Může jím být třeba váš biologický otec, o němž jste měla povědomí jen prostřednictvím soudních stání o nezaplacených alimentech. Může to být váš sourozenec, s nímž se už léta nesnášíte, nebo váš manžel, se kterým se stále nemůžete a nemůžete rozvést, protože se ani nenamáhá přijít k soudu. Pročtěte si následující rady a zapřemýšlejte.

Neváhejte a napište svou závět'. Tak se váš majetek dostane vskutku k tomu, k němuž máte citové pouto, a ne k osobě občanským zákoníkem pojmenované jako "dědic ze zákona". Notářská závět' má tu výhodu, že její existence je ohlášena u soudu, který by dědictví po vás projednával. Tak se nemůže stát, že by vaši závět' někdo nenašel, případně záhadně účelově ztratil. Nebude také sporu o tom, že vaše závět' je pravá. V poslední vůli můžete odkázat svůj majetek po libosti - pouze vaše nezletilé děti musí podle závěti dostat tolik co ze zákona a vaše zletilé děti musí dostat polovinu svého zákonného podílu. Pokud závět' nenapíšete, jste patrně smířena s tím, že po vás bude dědit manžel a děti. Jste-li bezdětná, pak manžel a rodiče; potom teprve přicházejí na řadu sourozenci. Mimochodem, říkáme-li rodiče, má občanský zákoník pochopitelně na mysli biologické rodiče bez ohledu na to, kdo vás skutečně vychoval. Proto jako druhé opatření doporučuji, abyste též přihlédla k § 63 a následujícím zákona o rodině, který upravuje osvojení. Nikde v zákoně není uvedeno, že osvojit lze pouze nezletilé dítě, jediný požadavek zní, aby mezi osvojencem a osvojitelem byl přiměřený věkový rozdíl jako mezi rodičem a dítětem. I když je vám už přes osmnáct, stojíte na vlastních nohou a do hrobu se nechystáte, bude jen spravedlivé, když se do právního postavení vašeho otce dostane muž, který vás skutečně vychoval, a ne ten, který vás pouze zplodil a posléze opustil. Protože návrh na osvojení může podat jenom osvojitel, nemůžete ho podat sama. Vánoce se však kvapem blíží, a i když dostat pod stromeček vypracovaný soudní návrh s žádostí o podpis je velmi netradiční, myslím, že skutečný muž by jím byl od své nastávající dcery skutečně potěšen.

A rada na závěr? Nechoďte pozdě v noci podezřelými místy sama. V autě jezděte s rozmyslem. Sportujte s rozvahou a okna myjte na pořádných štaflích, a ne balancujíc na hraně parapetu. Koneckonců úplně všechny statistiky naplnit nemusíte.