Jste taková "jiná". Jste lesbička.

Vaše jinakost nikoho neopravňuje k tomu, aby s vámi zacházel jako s méněcennou.

Jsem lesbička a v našem městě se nic neutají. Už dvakrát jsem dostala dopis, kde mi kvůli mé homosexualitě vyhrožují, že mě zmlátí nebo dokonce zabijí. Několikrát mi lidé na ulici nadávali a uráželi mě. Mám teď život naruby a přiznám se, že i velký strach. Co mám dělat?

Především si musíte uvědomit. že jste rovnoprávný a plnoprávný občan České republiky, kterému náleží naprosto stejná práva jako kterémukoli jinému občanovi. První věcí, kterou musíte udělat, je, že přestanete diskriminovat sama sebe. Až se narovnáte a vnitřně si uvědomíte, že v právu jste vy, a nikoli vaši pronásledovatelé, měla byste udělat druhý krok, který povede k tomu, abyste se osvobodila od strachu. Bude velmi obtížné jej udělat, neboť alternativou k tomuto kroku je útěk z vašeho rodného maloměsta do velkoměsta, kde bez problémů splynete s dívkami stejného založení, aniž si vás kdokoli povšimne. Jestliže se tedy rozhodnete neutéct, musíte logicky dospět k názoru, že za svoji ochranu a bezpečnost budete bojovat. Povinnost státu při tomto boji vás ochránit vyplývá mimo jiné i ze zákona o policii číslo 283/1991 Sb. ve znění novel, kde je jako jeden ze základních úkolů policie uvedena ochrana bezpečnosti osob.

Aby vás ovšem mohl někdo chránit, musíte mu dát k tomu šanci. Z vašeho dopisu vyplývá, že jste se nikomu s útoky na sebe dosud nesvěřila. Teď nastal čas, abyste tak učinila, a to bud' na Policii ČR přímo v místě, kde bydlíte, nebo na státním zastupitelství. Na obou místech jsou povinni převzít vaše oznámení o trestném činu.

Slovní útok i anonymní dopisy totiž jsou útokem, jsou trestným činem. Právně by se dal tento trestný čin kvalifikovat podle § 235 trestního zákona, tj. vydírání. V úvahu by rovněž připadala kvalifikace podle § 237 trestního  zákona, kde je útisk definován jako stav, při němž někdo nutí někoho jiného, zneužívaje jeho tísně, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Ve vašem případě vás doposud neidentifikovaní pachatelé nutí, abyste se vzdala své sexuální orientace.

Obraťte se proto na policisty, podrobně popište veškeré útoky na vás a dejte jím k dispozici i anonymní dopisy, pokud možno s obálkami. Policie či státní zastupitelství mají ze zákona povinnost vaše oznámení přijmout a stejně tak mají i povinnost vám na požádání dát kopii protokolu s vaší výpovědí. Jako poškozená máte dále právo nahlížet do vyšetřovacího spisu a být obeznamována s úkony, které jsou ve vašem případu činěny za účelem šetření vašeho oznámení. Vaše mlčení je to, na co útočníci spoléhají. Jestli seberete silu a odvahu, udělejte to, co nikdo neočekává: zajděte do redakce místních novin a svůj problém otevřete na jeho stránkách. Co je veřejně známo, se stává nezajímavým. ·