Mohou vás vyšetřit proti vaší vůli?

Zjistěte, zda vás lékaři mohou testovat na HIV, přestože jste jim k tomu nedala souhlas.

Musím se podrobit malé gynekologické operaci. V rámci předoperačních vyšetření mi vzali krev a prohlásili, že mi musejí udělat i HIV test. Já jsem ho však podstoupit nechtěla. Kdo má pravdu?

- Michaela, Praha

V zásadě platí, že lékař nesmí učinit nic, k čemu neudělíte svolení. Souhlasit se zákrokem můžete výslovně nebo konkludentně - tedy skutečným jednáním. Takhle schvalujete léčbu třeba v případě, že k lékaři natáhnete prst, který jste si spletla s cibulí, a strpíte, aby vám kůži zase přišil zpět. Jestliže máte předepsány určité testy a dostavíte se například k odběru krve, vlastně jste tak k vyšetření mlčky svolila. O čím závažnější, rozsáhlejší a nevratnější zásah se jedná, tím výslovnější, někdy i písemný souhlas se od vás požaduje. Tento postup se opírá o ustanovení § 23 zákona o péči o zdraví lidu. Podle něho může lékař rozhodnout o provedení výkonu pouze u dětí, které ještě nedokážou posoudit jeho nezbytnost. Dále: podle odstavce čtyři uvedeného ustanovení by vás mohli vyšetřovat a léčit bez vašeho souhlasu, pokud byste přenášela nemoc. Tady vstupuje do hry § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví: "Fyzické osoby po nákaze vyvolané AIDS... jsou povinny: a) podrobit se lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření, léčbě a dalším epidemiologickým opatřením, b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči." Zjevně se dostáváte do bludného kruhu: abyste měla povinnost podrobit se všem vyšetřením, případně léčbě AIDS, musí tuto nemoc lékař nejdřív zjistit. Když si ale nenecháte test udělat, pak není co zjišťovat. Nejspíš si myslíte, že nález HIV by byl negativní. Jenže když test odmítnete, vzbudíte v lékaři podezření, že se bojíte výsledku. A on tuto svou domněnku musí hlásit! Navíc existuje ,ještě § 190 trestního zákona, ve kterém se uvádí: "Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem." A teď si představte, že máte AIDS, s vyšetřením nesouhlasíte a partner vás pak nařkne, že od vás nemoc dostal. Vaše původní odmítnutí se bude asi chápat jako odůvodněná obava ze strachu z výsledku. Jelikož jste mohla a měla vědět, že možná trpíte nebezpečnou infekční chorobou, dopustila jste se trestného činu z nedbalosti. Věřte, že bych vás nechtěla obhajovat, jestliže byste i pak trvala na svém stanovisku! Hrozilo by vám totiž obvinění, že pokračujete v šíření nakažlivé nemoci, a vznikl by jasný důvod pro uvalení vazby. Doufám, že jsem vás právním rozborem dostatečně vystrašila, takže souhlas s vyšetřením skutečně dáte. V tomto případě totiž může jít opravdu o život.