Nevolnicí v manželově firmě

Manžel je úspěšným podnikatelem a vy jeho bědnou zaměstnankyní? Máte nejvyšší čas tento stav změnit.

Nenechte se od manžela vykořisťovat a založte si svůj podnik.

"Můj manžel je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným a jejím jediným jednatelem. Já jsem v jeho firmě formálně zaměstnaná a úředně pobírám plat 5000 Kč měsíčné. V současné době mezi mnou a mým manželem všechno klape, přesto bych měla ráda určitou jistotu, že v případě nějakých rozepří bude brán ohled i na moje velké úsilí a pracovní nasazení, které do firmy investuji. Faktem totiž je, že obchodní oddělení se rozvíjí především díky mé péči a obětavé práci."

- Klára V.

Jestliže se jeden z manželů za trvání manželství stane společníkem obchodní společnosti, podle ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku nezakládá účast druhého z manželů nabytí podílu na této společnosti. Pro vás to v praxi znamená, že v případě rozvodu či jiného majetkového vypořádání máte nárok na polovinu majetku společnosti jako součásti vypořádání společného jmění manželů. Manžel však i nadále zůstane jediným majitelem společnosti a prokazování, co v době rozvodu bylo v majetku společnosti, je více než problematické. Jestliže je manžel navíc jediným jednatelem společností, nedělejte si iluze, jak ve zlé vůli s majetkem společnosti naloží. Musím tedy konstatovat, že vaše obavy jsou více než opodstatněné a navíc svědčí o vašem nerovnoprávném postavení ve společnosti, ­o postavení v manželství ani nemluvě. I kdybyste se svým manželem setrvala ve šťastném svazku až do nejhlubšího stáří, domnívám se, že je více než žádoucí váš vzájemný "firemní" poměr zrovnoprávnit. A jestli to manžel nedovolí, co vám brání založit vlastní společnost s ručením omezeným, za jejíž služby každý měsíc firmě svého manžela předložíte fakturu? Než se však propracujete až k takto strohému řešení, pokusme se najít kroky, které povedou k narovnání současné situace. Především se mi nelíbí výše vašeho platu. Já vím, že "cpát státu do chřtánu" vysoké sociální a zdravotní pojištění se nechce žádnému podnikateli, ale s ohledem na vaše popsané pracovní nasazení by bylo více než vhodné, aby váš hrubý měsíční příjem dosahoval alespoň takové částky, která by vám zaručovala nejvyšší možné dávky sociálního a nemocenského zabezpečení. Ostatně velice pochybuji o tom, že by si pan jednatel společnosti rovněž vyplácel plat ve výši pouhopouhých 5000 Kč hrubého. Dalším krokem je převedení padesátiprocentního obchodního podílu společnosti z manžela na paní choť. Netvrdím, že to je ideální, ale nic lepšího se asi vymyslet nedá. Padesátiprocentní vlastnictví každého ze dvou společníků obchodní společnosti znamená, že společníci se musí dohodnout na zásadních věcech ­a v případě jejich neshody upraví vzájemné poměry soud. Pouze společník má také právo například nahlížet do účetnictví firmy a být i jinak všestranně informován o činnosti společnosti. Převedením obchodního podílu se sice vaše dosavadní postavení zlepší, avšak nevyřeší se beze zbytku. Ještě doporučuji současně s tímto převodem provést dosti zásadní změny ve společenské smlouvě tak, aby byla rozšířena pravomoc valné hromady. Rozšíří se tedy okruh věcí, na kterých se coby společníci musíte dohodnout. Mezi tyto věci můžete zařadit i dispozice s majetkem nad určitou hodnotu, uzavírání smluv, úvěrů, zřizování zástav apod. Vynikající, i když opět ne zcela dokonalé, by bylo, kdyby oba manželé a zároveň obchodní partneři vystupovali jako jednatelé společnosti. Tím se v případě vzájemných konfliktů vyvarujete alespoň toho, že jeden ze společníků bude bezmocně přihlížet, jak mu "odtává" jmění firmy. Zcela ideální je právní úprava jednán jednatelů za společnost, jež je patrná z výpisu z obchodního rejstříku. Nic nebrání tomu, aby v obchodním rejstříku bylo uvedeno, že k uzavření obchodních případů nad určitou sumu, jejíž velikost si společníci dohodnou, je zapotřebí podpisu obou jednatelů. Tvrdíte, že se vám jedná spíše o preventivní opatření než o radu v akutní situaci. Myslím si, že byste se měla se svým manželem o výše navržených krocích urychleně poradit. Jestliže narazíte na méně ochotné či dokonce nevstřícné jednání, je nejvyšší čas přehodnotit situaci a z oblasti prevence přesunout daný problém a jeho řešení do oblasti akutně nutných kroků. I když všechny z nich nebudou třeba nejpříjemnější, jsem pevně přesvědčena o tom, že je s přehledem zvládnete.