Nový zákon o rodině na obzoru

Vdáváte se? Rozvádíte? Soudíte se o děti? Investice do odborné literatury se vám vyplatí.

 

Tak už je to tady. Nejdřív říkali, že zákon o rodině budou muset vkomponovat až do nové kodifikace občanského zákoníku, aby byla podtržena důležitost těchto ustanovení. Potom říkali, že před zákonem o rodině je nutno rozhodnout o důležitějších věcech, než jsou vztahy dvou lidí. Výsledkem byl - jak tomu v zemích Koruny české často bývá - kompromis. Novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb. se měla pokusit napravit největší anachronismy starého zákona ­ například v § 31 odst. 2 původního zákona zakotvenou povinnost rodičů vést dítě k "uvědomělému dodržování pravidel socialistického soužití", a to v nerozlučné jednotě s Československým svazem mládeže a jeho pionýrskou organizací (viz § 30). Jestli změna zákona novelou opravdu přinese vylepšení, to ukáže praxe. Při zevrubném čtení odsouhlasených změn však můžete zjistit, že ať se nacházíte v jakémkoliv rodinném stavu, stanete se i vy objektem manipulace novou zákonnou úpravou.

 

Protože zákon o rodině hovoří o rodinném životě a právních vztazích z toho vyplývajících od kolébky až do hrobu, začněme zprostředka, kterým to většinou začíná - totiž svatbou.

 

Chcete-li se vdát po 1. srpnu, kdy zákon vstupuje v platnost, pak vězte, že před příslušným orgánem nebudete muset se svým snoubencem jen prohlásit, že navzájem znáte svůj zdravotní stav, ale také to, že jste zvážili úpravu (svých vlastních) budoucích majetkových vztahů, uspořádání bydlení a hmotného zabezpečení rodiny. Co se asi stane, když snoubenci prohlásí, že hodlají bydlet pod mostem a živit se sezónními pracemi? Sezdá je úřad? Dobrou zprávou je, že nevěstám může odpadnout mírně trapné dohadování se svým nastávajícím o tom, že jej sice prudce milují, ale že z nejrůznějších důvodů by přece jen rády dál používaly svoje příjmení. Podle nové úpravy může vedle svého přijatého příjmení ten z partnerů, u kterého dochází ke změně příjmení, používat i nadále jméno svoje. K dramatickým změnám dochází při rozvodu. Nově se zavádí rozvod dohodou. K tomu může dojít, jestliže jsou manželé spolu alespoň jeden rok a z toho alespoň půl roku od sebe. Veškeré "drobnosti", jako je dohoda o rozdělení majetku, bydlení a vyživovací povinnosti, musí být předem dohodnuty. Abyste mohli být šťastně rozvedeni, musíte se také bezpodmínečně předem dohodnout nebo soud musí pravomocně rozhodnout o výchově vašich nezletilých dětí v době po rozvodu. Nedohodnete-li se či začne-li jeden z rodičů mít příliš odlišný názor na způsob uspořádání styku s dětmi a vyjádří to v četných odvoláních, má druhý partner smůlu. Nerozvedou ho. A vězte, že manželé stále i po novele mají povinnost spolu žít a být si věrni. Snad pomůže to, že novela zákona umožňuje vynesení rozsudku znějící na svěření dítěte do společné, případně též střídavé péče. Co když ale už jste šťastně rozvedeni a úprava styku s dětmi se vám nelíbí? Od 1. srpna dochází ke změně právních poměrů, neboť zde máme nový zákon. Po tomto datu je možno se obrátit na soud s žádostí, aby znovu posoudil všechny skutečnosti týkající se vás a vašich dětí. Při rozhodování má soud nově uloženo za povinnost dbát o to, aby bylo respektována právo dítěte na péči obou rodičů, na udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo toho rodiče, kterému dítě nebylo svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. V praxi to bude zřejmě znamenat, že máte již právní oporu ve svých žádostech o sdělení zdravotního stavu dítěte jeho lékařkou, ve škole vás pak musí obeznámit s prospěchem dítěte. Při samot­ném rozhodování soudu o tom, komu bude dítě svěřeno do výchovy, přihlédne soud i ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem. Jestliže jeden z rodičů brání bezdůvodně a opakovaně druhému ve styku s dítětem, je takovéto počínání důvodem pro to, aby soud znovu rozhodl, kde má dítě vyrůstat. Jak je vidět, čekají nás po 1. srpnu veselé časy. Snad nám může být útěchou, že se alespoň schyluje ke konci bezpodílového spoluvlastnictví manželů, které bude nahrazeno tzv. společným jměním manželů. O tom, co to bude v praxi obnášet, si povíme v příští právní poradně.