Odmítl vás lékař vyšetřit? Braňte se!

Jestliže jste odešla z ordinace s nepořízenou, může vám být přiznáno finanční odškodnění.

„Přišla jsem za svou gynekoložkou s podezřením, že jsem v jiném stavu, protože se mi opozdila menstruace. Lékařka mě však odmítla vyšetřit: měsíčky se mi prý zpozdily kvůli únavě a stresu. Na krevní zkoušky jsem se propracovala až napotřetí, kdy jsem si test, který těhotenství potvrdil, doslova vydupala. Když jsem si stěžovala, že mě tam měla poslat dříve, lékařka na mě začala křičet, že jsem snad mohla poznat sama, že čekám dítě. Na interrupci pak už bylo pozdě. Je mi dvacet, mám přítele, ale nemáme byt ani materiální zajištění. Můžu dostat náhradu za to, že mi lékařka odmítla poskytnout vyšetření, které jsem požadovala.

- Nikola, Nové Město nad Metují

Už úvodní paragraf zákona o péči o zdraví lidu uvádí, že "zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fy­zických a právnických osob v souladu se současnými do­stupnými poznatky lékařské vědy". V § 22 téhož zákona se píše, že "zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí, jejich včasným rozpoznáním a účinným léčením". Vyhláška č. 75/1986 Sb., o umělém pře­rušení těhotenství, která má také zabezpečovat plánované a odpovědné rodičovství, ve svém ustanovení uvádí, že žádost o interrupci musíte podat písemně a zákrok musí být proveden nejpozději do dvanácté­ho týdne těhotenství. Nejprve však musíte na základě krevních testů získat potvrzení zdravotnického zařízení, že opravdu čekáte dítě. Ale pozor, běžné testy, které zakoupíte v lékárně nebo drogerii, rozhodně nestačí. Určení těhotenství z rozboru krve se dnes pokládá za zcela rutinní záležitost a lze jednoznačně prokázat, že odmítnutí takového vyšetření, zvláště když poukazujete na možnost těhotenství, je v zásad­ním rozporu se zákonem o péči o zdraví lidu. Lze tedy snadno prokázat, že vaše lékařka po­rušila svoji povinnost. Proto vám rozhodně doporučujeme, abyste se co nejrychleji obrátila se stížností na Českou lékař­skou komoru, která sídli v ulicí Antala Staška 80 v Praze 4, telefon 02/6100 65 02. Jiná otázka ovšem vzniká v souvislosti s možnou náhradou. Nedovedu si totiž dost dobře představit, že by soud svým rozsudkem přiznal, že se zdravě narozené dítě dá považovat za újmu, která se má odčinit. Podle § 444 občanského zákoníku se při škodě na zdraví jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení společenského uplatnění. § 442 téhož zákoníku uvádí, že se hradí také ušlý zisk. Použijeme-li tato ustanovení na váš případ, zřejmě byste mohla po své lékařce požadovat náhradu za veškeré bolestí, které v souvislosti s těhotenstvím a porodem utrpíte, ale i za omezení, jež vám způsobí gravidita, později kojení a péče o novorozence. K ohodnocení takového ztížení společenského uplatnění se obraťte na soudního znalce z oblasti posudkového lékařství. Ten podle zvláštních předpisů vypočítá částku, která by odpovídala výši škody. Ušlý zisk se stanovuje z rozdílu mezi výší peněžité podpory v mateřství a příjmem, kterého jste dosahovala, než se na něm začalo projevovat těhotenství. Případ vašeho odškodnění za to, že vám lékařka svým špatným postupem v podstatě vzala možnost požádat o interrupci, bude rozhodně obtížný, ne však neřešitelný Protože vaše gynekoložka jednoznačně porušila své povinnosti, soud se s touto otázkou musí vypořádat. Mimo jiné proto, aby k podobným případům v budoucnosti už nedocházelo.