Vyhrožuje vám? Může dostat tři roky

Pokud se váš bývalý rozhodl nebrat rozchod na vědomí, hrozí mu, že za to draze zaplatí.

Po tříleté známosti jsem se s přítelem rozešla. Do mého života vstoupil nový muž, ale také hotové peklo. Můj bývalý se totiž nechce s rozchodem smířit. Hysterické telefonáty bych ještě zvládla, ale naposledy mi vnikl do auta a odmítal vystou­pit. Souhlasila jsem s tím, že si pro­mluvíme u mě doma, ale on mě na­konec zavřel na balkoně a odmítal pustit ven, dokud neobnovím náš vztah. Vyhrožuje, že zbije mého no­vého přítele. Mám strach. Můžu na něj podat trestní oznámení?

- Soňa, Třeboň

Kdybyste žila v Kalifornii, soud by váš problém vyřešil jednoduše: například by vašemu bývalému příteli zakázal zdržovat se do vzdálenosti 500 metrů od vašeho bydliště a 300 metrů od vás. V Americe ale nejsme a českému trestnímu právu bohužel chybí institut předběžného opatření v trestní věci, takže se musíte poohlédnout po jiných možnostech. Váš expřítel by měl především vědět, že se už teď dopustil několika trestných činů, za které může dostat nepříjemný trest. Zdá se, že vám není až příliš ochoten naslouchat, a proto vřele doporučuji, abyste se co nejrychleji obrátila na nějakého schopného advokáta. On vašemu bývalému příteli napíše dopis, ve kterém mu vysvětlí, jak neradostné je jeho současné postavení.

Hysterické telefonáty - podle § 237 trestního zákona jde o jednání, kterým někdo někoho k něčemu nutí a zneužívá jeho tísně nebo závislosti, aby ho přinutil něco konat, opominout nebo trpět. Vy musíte trpět jeho telefonáty - pokud chcete, aby se vám dovolaly i jiné osoby, nemůžete telefon vypnout. Při vniknutí do auta jde o podobný čin. Váš bývalý partner se tedy v obou případech do­pouští trestného činu útisku, za který může dostat trest odnětí svobody do šesti měsíců.

Zamknutí na balkoně - podle § 231 jde o omezování osobní svobody, za které může jít do vězení až na dva roky. V úvahu přichází také ustanovení paragrafu 238 trestního zákona, tedy porušování domovní svobody, jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do domu či bytu nebo tam setrvává. Toho se váš bývalý přítel dopustil, jestliže jste jej vyzvala, aby odešel, a on neuposlechl. Také v tomto případě mu hrozí až dvouletý trest.

Vyhrožování - váš partner v tuto chvíli naplňuje trestný čin podle § 235 trestního zákona tím, že násilím, pohrůžkou násilí nebo těžké újmy na zdraví někoho nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Obětí trestného činu se bohužel stává také váš nový přítel, který by se vás měl na základě jeho vydírání vzdát. K naplnění skutkové podstaty vydírání stačí pouhá pohrůžka násilí, ke kterému nemusí nakonec dojít. Protože se za vyhrožování udělují tři roky vězení, měl by si váš bývalý partner dobře rozmyslet, co dělá. Jestliže se dopis vašeho advokáta s výzvou, aby obtěžovatel nechal svého jednání, mine účinkem, nezbývá než podat trestní oznámení na Policii ČR. Zákonný důvod pro uvalení vazby nastává, pokud vás bývalý partner bude obtěžovat i nadále.

Svou situaci rozhodně neberte na lehkou váhu. Moji přítelkyni JUDr. Alenu Benešovou, o které jsem psala v říjnovém Cosmopolitanu, zavraždil bývalý přítel právě proto, že se s ním chtěla rozejít. Máte právo na plnou ochranu svého života, zdraví a osobní svobody tak, jak uvádí Ústava České republiky i Listina základních lidských práv. Policie, státní zástupce i soud jsou povinni vám k tomu dopomoci.