Znásilnil vás? Začněte přemýšlet…

Byl na vás spáchán trestný čin. Sice ponižující, ale to neznamená, že nemáte bránit svá práva.

Lovci mamutů již vymřeli. Je nejvyšší čas, aby je také následovali lovci žen.

"V květnovém Cosmopolitanu jste psali o znásilnění, o tělesném i duševním traumatu obětí a o tom, jak se na ně dívá jejich okolí. Mě skoro před rokem znásilnil muž, do kterého bych to nikdy neřekla; znali jsme se od vidění několik let. Moje rodina mě podpořila, takže jsem se z toho brzy dostala. Všichni mě povzbuzovali ve vzteku na toho hajzla a přesvědčili mě, abych podala trestní oznámení. Dobře jsem udělala. Odsoudili ho a už je ve vězení.“

Jana B.

Když žena řekne ne, je to vždycky ne, a nikoliv: "Ano, možná, snad," jak nám někdy podsouvají všelijací vtipálkové. Zvláštní je, že vždycky jsou mužského pohlaví... Pokud jste se stala obětí trestného činu, musíte jej okamžitě nahlásit. Musíte?
V § 168 trestního zákona jsou vyjmenovány trestné činy, které opravdu musíte oznámit, jestliže se sama nechcete dopustit trestného činu. Trestný čin znásilnění mezi nimi není, takže vidíte - nemusíte nic... Znásilnění byste však nahlásit měla i proto, že totéž, co se stalo vám, se může přihodit i jiné ženě. A ta už možná nebude schopna cokoliv oznámit proto, že zločin nepřežije. Sílu, kterou v sobě musíte najít pro oznámení znásilnění, tedy sbírejte nejen za sebe, ale i za všechny možné budoucí oběti pachatele, který ponížil vás.

Se svým oznámením se obraťte na policii, a to na místní oddělení, jež je nejblíže místa činu. Pamatujte, že toto oznámení má být učiněno co nejdříve. Bohužel není možné požadovat, aby vaší výpovědi nebyl přítomen policista, ale policistka, jak by vám bylo asi příjemnější. Doufejme však, že stejné jako zákon o policii uvádí, a to v § 13 odst. 7, že osobní prohlídku provádí vždy osoba stejného pohlaví, stane se prioritou našich poslankyň uzákonit totéž pro případ znásilnění. Spolehněme se zatím na ustanovení § 6 odst. 1 zákona o policii, podle něhož "je policista povinen dbát cti, vážností a důstojnosti osob i své vlastní". Pokud by se tedy někdo o vás vyjadřoval jakkoliv neuctivě, či zpochybnil, zda šlo skutečně o znásilnění, neprodleně se proti takovému jednání ohraďte. O tom, zda byl spáchán trestný čin znásilnění, či nikoliv, je oprávněn rozhodnout pouze soud. Komentovat danou věc policistovi nepřísluší. Přísluší mu pouze ve smyslu § 55 odst. 1 písm. d trestního řádu sepsat protokol. Protože jste nejen oznamovatelka trestného činu, ale i poškozená, náleží vám ve smyslu § 43 trestního řádu jistá nezadatelná práva.

Jak se stanete poškozenou z hlediska trestního procesního práva? Na otázku, zda se připojujete k trestnímu stíhání, odpovíte: "Ano." Od této chvíle máte právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy a smíte se zúčastnit hlavního líčení u soudu, kde také můžete žádat o náhradu škody. Současná praxe tvrdí, že se nemůžete zúčastnit výslechu ostatních svědků či pachatele trestného činu. Podle mého názoru to je více než sporné, neboť takové uspořádání znamená, že vy jako poškozená máte méně práv než pachatel. To pokládám za rozpor s tzv. Evropskou úmluvou o lidských právech, kde je zaručeno právo na spravedlivý proces. Nicméně jako poškozená máte právo být plně obeznámena s tím, jak se vaše oznámení vyvíjí, jak je vyšetřováno a co se s ním děje. Jedním z vašich nezadatelných práv je také zvolit si ve smyslu § 50 trestního řádu zmocněnce. Ten má stejná práva jako vy. Pokud jste nezletilá, zúčastní se celého řízení i orgán péče o děti a rodiče mají právo zúčastnit se výslechu a činit i další úkony vaším jménem.

Postavení poškozeného v našem trestním řízení není nijak vynikající a po přestálých útrapách budete asi muset vydržet i nepříjemné výslechy. Přesto jsem přesvědčena, že oznamovat trestné činy znásilnění je naprostá nutnost. Nejde o extrémní výpad proti pánům tvorstva. To, že vás někdo znásilnil, není vaše ostuda. Jenom trestním oznámením ochráníte napříště sebe a možná i jiné ženy. Dáte jistému druhu mužů na vědomí, že lovci mamutů již vymřeli a je nejvyšší čas, aby vymřeli i lovci žen.