Další vývoj ve věci kárné žaloby na JUDr.Jindřicha Rajchla

JUDr. Jindřich Rajchl byl vyzván Českou advokátní komorou, aby se vyjádřil ke kárné žalobě, která na něj byla podána. Právní zástupkyně J. Rajchla. K. Samková, podala jménem svého klienta vyjádření pouze k formálním náležitostem kárné žaloby a požádala o nahlédnutí do spisu, protože s některými částmi původně na něj podané stížnoti nebyl její klient vůbec seznámen.  Následně se k průběhu svého kárného obvinění vyjádřil i kárně stíhaný JUDr. Jindřich Rajchl ve svém veřejném prohlášení.
Zde přinášíme:
 
O dalším řízení ve věci budeme i nadále informovat.