MF DNES: KAUZA HORSKY: Problémový pan domácí

KAUZA HORSKY. Jak vypadají spory snad nejznámějšího a nejtvrdšího majitele domů na severu Čech? Když nájemníci například nepodepsali jím navržené smlouvy, nechal jim odpojit vodu. I soud konstatoval, že lidé byli v právu. Děčín - Nájemnice jednoho z bytů v domě č. 5 v děčínské Zámecké ulici Marie Brtinská nemá podle svých slov jak zaplatit nájem svému domácímu - Janu Davidovi Horskému. Jde o další ze stovek zádrhelů doprovázející spory mezi majitelem domu a jeho nájemníky. Ty se táhnou už od roku 2000, kdy navrátivší se emigrant Horsky koupil domy v Děčíně.
Horsky proslul tím, že velmi tvrdě jednal s nájemníky, chtěl rušit regulované nájemné a stanovit vyšší a na dobu určitou. Když se nájemníci bránili, nechal jim vypnout vodu.
"Banka přestala brát peníze, které jsme podle nájemní smlouvy Horskému posílali, neboť má obstavený účet. Správce domu pan Křovák nám dal pro platby nové číslo účtu. Tam jsem nájem poslala," popisuje nájemnice. Podle svých slov pak z výpisu zjistila, že to není účet Horského, nýbrž že je Martiny Blahoušové, která Horského zastupovala u soudu.
"Správci jsem tedy řekla, že požaduji od paní Blahoušové písemnou zprávu, že to mohu na toto číslo platit. Aby na mě potom Horsky nevymáhal peníze s tím, že jemu jsem neplatila. Mohu mít jistotu, když budu posílat peníze jinam, než tomu, s kým mám nájemní smlouvu?" ptá se Brtinská. Když se tak nestalo, poslala nájem raději složenkou. "Peníze se mi vrátily, nikdo je nepřevzal," poznamenala důchodkyně.
Správce, který ale není Horského zaměstnancem, včera potvrdil, že vzkaz nájemnice Blahoušové předal. Ta pak Brtinské vzkázala, aby platila na účet, uvedený v platebním výměru, a že platby složenkou nepřijímají. Blahoušovou se nepodařilo v kanceláři na adrese Nábřeží 43, kde sídlí Horského firma City Apartments, zastihnout. Na dveřích visí oznámení, že kancelář je na dobu neurčitou uzavřena. Jako důvod je zde uvedeno "bezpříkladné pronásledování majitele domů Jana Davida Horského, brutální vydírání, vyhrožování a kriminální jednání různých nekalých živlů a osob z řad levicových extrémistů, prorostlých i do regionálních politických kruhů a do oficiálních státních institucí ve městě."
V oznámení datovaném 1. prosince loňského roku a podepsaném Blahoušovou se také uvádí, že z tohoto důvodu nemůže firma v současné době pronajímat volné byty v centru města. Blahoušová ale už Horského možná u některých soudů zastupovat nebude. "Na jednání u okresního soudu v Děčíně v květnu tohoto roku bylo doručeno panem Horským odvolání plné moci, kterou před tím dal paní Blahoušové ve věci vymáhání dluhu na nájemném," uvedl Podrábský.

Konec kauzy v nedohlednu

V Horského domech žije ještě několik nájemníků, musí se obejít bez vody, kterou majitel nechal vypnout. Kdy voda poteče, dnes nikdo nedokáže říct. Soudy přitom jasně řekly, že Horsky vodu pustit musí a za neuposlechnutí byl i pokutován. I on se však soudí, tvrdí, že je v právu. Média i nájemníci jsou však odkázáni jen na vyjádření jeho právních zástupců. Horsky nekomunikuje a není k sehnání. Po Děčíně se dokonce šířily fámy, že je mrtev. Jeho advokáti však fámy vyvracejí, prý s ním byli a jsou v kontaktu.
"Dovolání je stále u Nejvyššího soudu. Naposledy jsme v listopadu 2006 zaplatili soudní poplatek v této věci. Takové řízení trvá minimálně jeden rok," říká Zuzana Navrátilová z advokátní kanceláře, zastupující Horského v dovolání uNejvyššího soudu. Tady může věc skončit trojím způsobem. Buď se tím Nejvyšší soud vůbec nebude zabývat a dovolání odmítne jako nepřípustné, nebo dovolání zamítne. To by potvrdilo rozsudek ve prospěch nájemníků.
V případě, že by v dosavadních soudních řízeních Nejvyšší soud našel nějakou chybu, rozhodnutí děčínského soudu zruší a celý spor se vlastně dostane úplně na začátek. To by zřejmě na neurčito oddálilo šance na to, že zbylí nájemníci se opět dočkají pitné vody. Tím méně, že naprázdno vyzněla také snaha děčínské radnice odkoupit od Horského zpět domy, které mu v roce 2000 město i s nájemníky prodalo.
Klára Veselá - Samková, která Horského u Nejvyššího soudu zastupuje, již dříve prohlásila, že tento případ je zapříčiněn neústavním stavem českých zákonů, a tvrdí, že okresní i krajský soud měly nejdříve řízení přerušit a poslat kauzu přímo k Ústavnímu soudu. Nad Ústavním soudem je ještě Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. To je další instance, kde může být rozhodnutí okresního a krajského soudu zvráceno. Klidně až tam chce případ Samková - Veselá dostat.

Nájemnice chce vysvětlení

Brtinská, která podle svých slov stále Horskému platí nájemné, si z něj strhává částky, které utratila za balenou pitnou vodu, a účty si schovává. Teď má namířeno k vodařům. "Žádali jsme vodárnu, aby nám vodu pustili, že jsme Horskému nezůstali nic dlužni, a že on dluží nám. Za služby jsme přeplatili, a on nám to nevyúčtoval. Teď se na ně obrátíme znovu. Pokud vím, Horsky dluží i vodárnám, ale jemu vodu v jeho domě nezastavili. Tvrdí to lidé, kteří v domě byli. Pokud to tak je, proč také jemu vodu neodpojí," klade otázku Brtinská.
I jí už jde celá vlekoucí se kauza doslova na nervy. Před časem vzkázala po správci Horskému, že byt za 400 tisíc opustí. Odpověď ale nepřišla. "Pan Horsky a jeho zástupkyně paní Blahoušová nemají žádný zájem nás kontaktovat. Jediný, koho vidíme, je jeho správce, který chodí kontrolovat domy," krčí rameny nájemnice.

Trestní oznámení

Kromě řady občansko-právních soudů museli do sporů vstoupit také policejní vyšetřovatelé, když nájemníci oznámili policii, že majitel domu porušuje jejich práva k bytu. Policie se s případem potýkala řadu měsíců, protože Horsky se ze zdravotních důvodů omlouval z výslechů. "Nakonec ho vyšetřovatel vyslechl, pak jsme zahájili jeho trestní stíhání a záležitost předali státnímu zastupitelství s návrhem na obžalobu. Byl obžalován," říká mluvčí děčínské policie Jan Šmíd. Děčínská policie prošetřovala či šetří desítky případů, týkajících se Horského a jeho nájemníků.

* Příklady sporů Jana Davida Horskyho s nájemníky Soud o pitnou vodu Nájemníci několika Horského domů v Zámecké, Ruské, Kamenické ulici a na Máchově náměstí v Děčíně se soudní cestou domáhali puštění pitné vody. V Zámecké ulici vodu Horsky odpojil v únoru 2005 s odůvodněním, že mu lidé dluží. Okresní soud nakonec rozhodl, že vodu musí pustit, což majitel neudělal. Soud mu vyměřil pokutu 400 tisíc korun. Omezování práva na byt Nájemníci podali na J. D. Horského v roce 2005 kvůli zastavení vody trestní oznámení kvůli omezování svých práv k bytu. Policie pak zahájila jeho trestní stíhání, a záležitost předala státnímu zastupitelství. Horsky byl obžalován. Hrozí mu až dva roky vězení. Vydírání a zpronevěra Trestní oznámení podali v srpnu 2005 na Horského nájemníci z Kamenické ulice, kterým majitel domu neprodloužil nájemní smlouvy, a když se odmítli vystěhovat, odpojil jim pitnou vodu. Jednalo se o romskou komunitu. V listopadu téhož roku podal Horsky na tyto nájemníky trestní oznámení pro nedovolené užívání bytu. Vysoké nájemné V prosinci 2005 soud konstatoval, že nová nájemní smlouva, kterou s Horskym podepsala jedna z nájemnic Marie Brtinská, neodpovídá platné vyhlášce o výši nájemného.

* Kdo je Horsky Rakouský podnikatel českého původu Jan David Horsky spolu s manželkou v roce 2000 vydražil od města Děčín za 15 milionů korun třináct činžovních domů. Od té doby se snažil přinutit více než stovku nájemníků většinou s regulovaným nájmem, aby podepsali pro ně nevýhodné smlouvy. V roce 2004 a 2005 jim nechal vypnout pitnou vodu, mnoho lidí z jeho bytů už odešlo. S nájemníky vede desítky soudních sporů. V roce 2003 koupil za 400 tisíc také zničené domy v ulici Na Nivách v Ústí, ve kterých nikdo nebydlel. Přes slib stomilionové investice dodnes nikdo zruinované domy nezačal opravovat.