Právní zastupování JUDr.Jindřicha Rajchla

Advokátní kancelář Kláry Samkové převzala právní zastupování JUDr.Jindřicha Rajchla v jeho stíhání Českou advokátní komorou. Média na kárné stíhání politicky angažovaného advokáta reagovala tněkolika články.