společenství vlastníků jednotek

A z čeho to, paninko, platěj?

(psáno pro Právního rádce – Hospodářské noviny)

Členství ve společenství vlastníků jednotek neznamená jen to, že jste vlastníkem nějakého bytu či nebytového prostoru. S tímto vlastnictvím je spojena řada finančních otázek, jejichž zodpovězení vůbec není jednoduché. Týkají se zejména plateb, které jsou spojené jednak s užíváním a jednak s vlastnictvím jednotky.

Klára Samková

TRAGÉDIE SVJ – PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA VČERA, DNES … A NA VĚKY

Podle současných dostupných informací existuje v České republice celkem  68 987 společenství vlastníků jednotek, přičemž tato společenství jsou zastoupena 187 376 členy výboru. Pokud bychom mohli předpokládat, že v každém SVJ je průměrně 20 jednotek, dostáváme se ke grandióznímu číslu 1 379 740 vlastníků. I když někteří vlastníci mohou být právnické osoby a někteří vlastníci mohou vlastnit více jednotek, je zřejmé, že do SVJ je v České republice zapojeno přes milion lidí. Existuje pouze jeden jiný další právní institut, který by byl osobami pobývajícími na území naší země tak masově využíván, a tím je institut manželství, případně rodičovství.

Bytová družstva a SVJ

Doba, kdy Praze vládla dvě tři bytová družstva, která obhospodařovala tisíce domů, jsou nenávratně pryč.  Mnohá družstva se rozdělila, další množství družstev bylo založeno nájemníky domů za účelem privatizace bytového fondu.

Česky