SVJ

Klára Samková

A paninko, jak to maj s tou dé pé há !?

(psáno pro Právního rádce - Hospodářské noviny)

Víte, co to je „paremiologie“? Je to lingvistická disciplína, která se zabývá příslovími. Jejich vznikem a významem. Právě s tím významem bývá potíž, protože čas neúprosně běží a původní význam přísloví byl stále zapomenut, i když to, co chce přísloví vyjádřit, zůstává stále stejné. I my chápeme přísloví „Má voko jak z Kašparovy krávy“, a to i v případech, kdy nejde o žádného Kašpara, tím méně o krávu. Nejhůř je na tom údajně holandština, které zůstaly stovky, ba tisíce naprosto nesrozumitelných přísloví, která vznikla v dobách, kdy světový obchod zajišťovalo dobře 5000 plachetnic Východoindické společnosti. I když se jedná o různé vratiplachty, ráhna a vůbec terminologii technologií, které již dávno nejsou na špici doby, Holanďani svá přísloví stále používají v původním smyslu, aniž by věděli proč. Dobře jim tak, to mají za tu staletí trvající hegemonii, která, ať si myslí Zuckerberg s Muskem cokoliv, co do objemu majetku nebyla dosud překonána.

A z čeho to, paninko, platěj?

(psáno pro Právního rádce – Hospodářské noviny)

Členství ve společenství vlastníků jednotek neznamená jen to, že jste vlastníkem nějakého bytu či nebytového prostoru. S tímto vlastnictvím je spojena řada finančních otázek, jejichž zodpovězení vůbec není jednoduché. Týkají se zejména plateb, které jsou spojené jednak s užíváním a jednak s vlastnictvím jednotky.

A paninko, máte to aj se zdma? (Absurdní drama na téma prohlášení vlastníka SVJ)

(psáno pro Právního rádce - Hospodářské noviny)

Zákon č. 72/1994 Sb., který nabyl účinnosti na prvního máje uvedeného roku, byl bezpochyby krokem správným směrem, a to krokem směrem od mávátek a prvomájových průvodů. Na jeho základě se nejenom že mohla družstva začít tak zvaně „privatizovat“, ale mohly též poprvé začít být vlastněny byty a nebytové jednotky jako samostatné nemovitosti. Nových a do té doby nevídaných zákonných úprav bylo v zákoně „... kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)“ povícero. Například poprvé se objevilo sousloví „Společenství vlastníků jednotek“ a především „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého šlo rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky a ty zapsat jako samostatné nemovitosti v katastru nemovitostí.

Klára Samková

TRAGÉDIE SVJ – PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA VČERA, DNES … A NA VĚKY

Podle současných dostupných informací existuje v České republice celkem  68 987 společenství vlastníků jednotek, přičemž tato společenství jsou zastoupena 187 376 členy výboru. Pokud bychom mohli předpokládat, že v každém SVJ je průměrně 20 jednotek, dostáváme se ke grandióznímu číslu 1 379 740 vlastníků. I když někteří vlastníci mohou být právnické osoby a někteří vlastníci mohou vlastnit více jednotek, je zřejmé, že do SVJ je v České republice zapojeno přes milion lidí. Existuje pouze jeden jiný další právní institut, který by byl osobami pobývajícími na území naší země tak masově využíván, a tím je institut manželství, případně rodičovství.

Klára Samková

iDnes.cz: Sousedské války - zamykání oken na chodbě v paneláku

Klára Samková tentokrát v dalším cyklu právnického poradenství Sousedské války, který vyšel na serveru iDnes.cz, zkoušela odpovědět na dotaz, jak řešit situaci v panelovém domě, kdy předsedkyně sdružení vlastníků jednotek zamkla všechna okna na chodbách a v domě se tak nedá větrat a po chodbách se šíří zápach.

Bytová družstva a SVJ

Doba, kdy Praze vládla dvě tři bytová družstva, která obhospodařovala tisíce domů, jsou nenávratně pryč.  Mnohá družstva se rozdělila, další množství družstev bylo založeno nájemníky domů za účelem privatizace bytového fondu.

Česky