Simona Monyová

Prohlášení k případu Borise Ingra

V průběhu července jsem byla kontaktována údajným známým pana Ingra, zda bych převzala jeho právní zastupování k dovolání  pro trestný čin vraždy, za který byl pan Ingr odsouzen. Zastupování v této věci jsem odmítla jako pro mne eticky nepřijatelné a je pravda, že jsem rovněž sdělila, že z hlediska právního mám zásadní pochybnosti o tom, zda lze dosáhnout jakéhokoliv zvratu v projednávaném případě. 

Část obsahu tohoto mého telefonátu se objevila dne 12. 9. na 6. straně deníku Aha! s titulkem "Dostane ho z vězení Samková?"

s následujícím obsahem:

"BRNO - Boris Ingr (46) dostal za vraždu manželky Simony Monyové (+ 44) 15 let vězení. Chce se ale dostat ven a pomoci mu má prestižní advokátka a kandidátka na hlavu státu Klára Samková (49). Ingr tvrdí, že smrt Monyové nezpůsobily jeho bodné rány, ale fakt, že policie nereagovala dost hbitě a jeho manželku nezachránila. Samková je ale skeptická. „Upřímně řečeno, pravděpodobnost, že nový advokát najde ve spisu nějakou geniální záležitost, která by vedla k úplnému zvratu, považuji za velmi nepravděpodobnou,“ řekla k případnému úspěchu."

 

K tomuto článku považuji z nutné uvést, že jsem nepřevzala právní zastupování Borise Ingra, nikdy jsem o převzetí jeho právního zastupování neuvažovala a naopak jsem je odmítla. Pokud nyní pan Ingr prezentuje moje vyjádření, které bylo součástí mého odmítnutí jako součást své obhajoby, pak jednoznačně a účelově lže. Proti tomuto jeho jednání se ohrazuji a znovu opakuji, že obhajoba pana Ingra pro mne byla a je osobně zcela nepřijatelná.