PhDr. Eduard Bakalář

Soudce Rudolph přivezl do Česka řešení sporů o děti

Německý soudce Jurgen Rudolph, který v praxi dokazuje funkčnost modelu střídavé péče, přijel do Česka pod záštitou ministra vlády pro lidská práva Michaela Kocába.

Soudce Rudolph se na semináři v Hradci Králové podělil se svými zkušenostmi s tzv. Cochemským modelem, který je revoluční v oblasti rodičovských sporů o děti.

A co otcové???

Úloha matky ve výchově dítěte je nezpochybnitelná. Otcové se dají, alespoň dle mínění mnohých českých soudů, nahradit. To je ovšem fatální omyl. Omyl, jehož primárními oběťmi jsou děti. Soudci si často nejsou schopni dobře uvědomit, že řízení péče o děti je vskutku řízením NESPORNÝM, tedy, že se nejedná, respektive nemá jednat o spor stran. Přesto je právě řízení o výchovu dětí a zejména o styk otce s dítětem, které je svěřeno do péče matky, polem pro nejlítější boje.