Tiskové prohlášení k případu "falšování plných mocí" v případu Červeňákovi

Dne 20. 9. 2004 proběhlo před Krajským soudem v Ústí nad Labem soudní jednání ve věci žaloby na ochranu osobnosti, kde žalujícími byli mimo jiné i Margita a Gejza Červeňákovi.

Tyto žalující jsem zastupovala v různých případech souvisejících s jejich vystěhováním z Ústí nad Labem od května 1993, kdy mi dali generální plnou moc. Pro zastupování před soudem pro lidská práva mi Margita Červeňáková dala v květnu 2003 plnou moc dokonce formou notářského zápisu. Oba klienti udělili řadu plných mocí pro jednotlivá řízení, mimo jiné i pro zastupování ve věci žaloby na ochranu osobnosti. Tato žaloba byla podána 2. 1. 1996.

Na jednání dne 20. 9. 2004 Margita a Gejza Červeňákovi dle vyjádření tisku uvedli, že mne žádnou plnou moc k žalobě na ochranu osobnosti vedenou proti Městu Ústí nad Labem nedali a tuto jsem musela já zfalšovat. K tomuto jejich tvrzení považuji za nutné poukázat na některá fakta, která dle mého názoru toto tvrzení mých bývalých klientů zcela vyvracejí:

Pan Gejza Červeňák se osobně zúčastnil na dvou soudních řízeních vedených v této věci, a to za mojí přítomnosti jako jeho právní zástupkyně. Jednání probíhala dne 10. 1. 2000 a 31. 8. 2001. Jeho účast na jednáních je zachycena soudními protokoly. Paní Margita Červeňáková se těchto jednání neúčastnila a byla mnou omlouvána pro svůj špatný zdravotní stav, což je rovněž zachyceno v protokolu. Předvolání k soudu jí však bylo ve všech případech doručeno, což soud opět protokolárně zkonstatoval. Pan Gejza Červeňák by měl vysvětlit, proč se za mojí přítomnosti účastnil dvou soudních jednání a nezpochybnil již tehdy moje právní zastupování.

V únoru 1996 jsem Krajskému soudu v Ústí nad Labem k danému případu zasílala také rozhodnutí o sociálních dávkách Margity Červeňákové, která bych asi těžko získala jinak než od svojí klientky.

Již ve své výpovědi plné moci ze dne 12. srpna 2004 jsem uvedla, že důvodem, který mne vede k výpovědi plných mocí je fakt, že "průběhu poskytování právního zastoupení vyšlo najevo, že zájmy (klientů) jsou v rozporu s mými zájmy." Uvedla jsem, že dle mého přesvědčení se v současné době mám stát obětním beránkem politických bojů v ústeckém kraji, kdy negativní politická kampaň proti mojí osobě má povznést místní politiky do kýžených křesel.

Prohlášení manželů Gejzy a Margity Červeňákových plně naplňuje moje obavy o defamaci mojí osoby. Osobně mám závažné pochybnosti o tom, že na soudu uváděná tvrzení mají oba z vlastní hlavy. V současné době existují minimálně dvě zájmové skupiny, které mají eminentní zájem na tom, aby veškerá moje činnost a její výsledky byly zpochybněny, a to nejlépe prostřednictvím dehonestace mojí osoby. Pozoruhodné ovšem je, že se k této úloze propůjčila i Česká televize ve svém hlavním vysílacím čase.

Jak říká slavný čínský stratég Sun Tzu ve svém nesmrtelném díle "Umění války", každý není velký jen svou vlastní velikostí, ale i velikostí nepřátel, kteří považují za nutné proti němu vytáhnout svoje zbraně. Protože mými nepřáteli bezpochyby nejsou manželé Gejza a Margita Červeňákovi, kteří se pravděpodobně stali jen nevědomým nástrojem v rukou jiných, mohu jenom říci, že velikostí mediální kampaně, vedené proti mně a velikostí svých nepřátel jsem svým způsobem poctěna.

v Praze, dne 21. 9. 2004 JUDr. Klára Veselá Samková, advokátka