Únorový Právní barometr Lidových novin

Od ledna 2016 se pravidelně účastním ankety Lidových novin na téma přímo související s právem a justicí. Lidové noviny každý měsíc vypisují jedno téma. Seznámím vás vždy se svým názorem. I pro mne bude zajímavé, jak "zapadne" do názoru mých kolegů.

 

ÚNOROVÉ TÉMA: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

OTÁZKA: Je zavedení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů krok správným směrem? 

MOJE ODPOVĚĎ:

Zavedení řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou považuji za protiústavní a pouze zdánlivě nahrávající spotřebitelům. Proti orgánu, kterému je určeno mimosoudní řešení, nemůžete vznést námitku podjatosti, není žádný jiný orgán, který by jej nahradil. Fakticky to znamená porušení práva na spravedlivý proces před nezávislým soudem. Zvláště si dovoluji upozornit na katastrofu, kterou za naprostého nezájmu České advokátní komory tato novela přinesla advokátům. Ti se totiž také stali  "dodavateli", jejichž práce může být "reklamována"! A to za souběžné platnosti zákona o advokacii a vnitrostavovských předpisů, kdy advokát
a) není oprávněn zkoumat, zda mu klient říká pravdu
b) není vázán právním názorem klienta.
 
Takže když věc nedopadne tak, jak si klient představuje, může ji  "reklamovat" u České advokátní komory.
ČAK je sdružením advokátů a mohlo by se předpokládat, že tedy bude hájit zájmy advokátů. Spotřebitel - odběratel právních služeb se již tímto může cítit být poškozen. Já naopak tvrdím, že poškozeni mohou být advokáti. například já mám s ČAK tak špatné vztahy, že na základě toho již předem odepisuji naprosto všechny nezaplacené faktury, kdy klient bude moje vyúčtování rozporovat... mám v  tomto směru hojné zkušenosti s kárnými řízeními ČAK...
 
Všeobecně je možno vyjít z předpokladu, že tato úprava má zlepšit ochranu spotřebitele coby slabší strany. Ve skutečnosti dojde k tomu, že dodavatelé se začnou neúměrně chránit, což povede jednak ke zdražení výrobků, jednak k možnosti faktického vydírání dodavatele spotřebiteli - a ne že by se takové věci nedály. Tato úprava je výsledkem faktického selhání České obchodní inspekce, která naprosto není schopna řešit případy "šmejdů", kteří zneužívají zejména starých osob k vnucování nekvalitního a předraženého zboží. Takže opět jako obvykle: s vaničkou jsme vylili i dítě...

 

http://ceskapozice.lidovky.cz/spotrebitel-se-konecne-muze-domoci-svych-prav-ale-fvp-/hlas-elity.aspx?c=A160216_173223_pozice-hlas-elity_lube