Výzva k podání vysvětlení (hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti) - Klára Samková

 

Dne 14. 6. 2016 dorazila na adresu advokátní kanceláře Klára Samková výzva k podání vysvětlení dle § 158 odst. 7 trestního řádu, adresované přímo JUDr. Kláře A. Samkové, Ph.D. v souvislosti s jejím projevem na konferenci "Máme se bát islámu?", pořádané v poslanecké sněmovně 18. 5. 2016 poslancem PhDr. Zdeňkem Soukupem (ANO). Klára Samková je podezřelá ze spáchání přečinu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, přečin Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 tr. zákoníku.

 

výzva k podání vysvětlení 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výzva k podání vysvětlení 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výzva k podání vysvětlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď JUDr. Kláry A. Samkové: "Vážený pane komisaři Motyko, dovoluji si zdvořile požádat o omluvu, že se ve Vámi určený termín na vaši součást PČR nedostavím, neboť se po celý červen zdržuji v Japonsku. Víte, to je ta země, ve které je islám vřele nedoporučovaný a jeho vyznávání není dovoleno. Předpokládám, že ČR z tohoto důvodu přeruší s Japonským císařstvím diplomatické styky."