Znalci jinak?!

Od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost nový zákon o soudních znalcích a tlumočnících č. 254/2019 Sb., označovaný jako NZoZ. Zákon č. 36/1967 platil 53 let a od 1. 1. 2021 je zcela zrušen a platí nový zákon.

Zásadní novinky jsou: 

  • Komerční znalecké ústavy se nazývají znaleckými kancelářemi.

  • Znaleckou činnost lze již vykonávat pouze osobně, a to i v rámci znaleckých kanceláří, nikoliv i prostřednictvím kvalifikovaných a poučených osob jako doposud.

  • Znalci musí být povinně pojištěni.

  • Znalci musí během let 2021 – 2025 získat novou certifikaci – splnit podmínky pro činnost znalce.

  • Na znalce – fyzické osoby bude dohlížet pouze Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv krajské soudy.

  • Znalecké posudky budou nově evidovány s číslem a to do 5 dní od objednání znaleckého posudku – kvůli zamezení vydávání posudků zpětně.

  • Znalcům budou povinně kontrolovány minimálně 3 posudky za posledních 5 let nejen po formální stránce, ale může být kontrolována i věcná stránka.

  • O případné podjatosti znalce a případné odpovědnosti s tím související rozhoduje objednatel, znalec by ho měl na případný střet zájmů upozornit.

  • Znalecká kancelář musí od 1. 1. 2021 disponovat alespoň jedním znalcem na dané odvětví či specializaci, od roku 2022 alespoň dvěma znalci. Znalec nemůže vykonávat znaleckou činnost ve spojení s více než jednou znaleckou kanceláří a nemůže zároveň pracovat jako nezávislý znalec – fyzická osoba.

Jak to bude fungovat – ví Bůh… V každém případě se naše advokátní kancelář bude i nadále obracet na znalce s žádostí o posouzení potřebných odborných záležitostí a tyto služby bude svým klientům i nadále zprostředkovávat.

Štítky: