Aktuality

Střídavá péče: ano či ne?

Co myslíte - jsem pro anebo proti střídavé péči o děti? Zřejmě vás překvapím, ale jsem velkým zastáncem střídavé péče, ovšem z důvodů, které asi řada lidí nebude považovat za „správné“. Myslím totiž nejen na děti, ale především na matky...

Konzultace pro naše klienty formou videokonferencí přes platformu ZOOM

Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že nově nabízíme možnost vedení konzultací prostřednictvím videokonferencí přes platformu ZOOM jako variantu k osobním schůzkám.

Diplomová práce „Právo rodiče na styk s dítětem a jeho úprava“

Dovolujeme si upozornit naše klienty na zajímavou diplomovou práci paní Kamily Kaplanové na téma: Právo rodiče na styk s dítětem a jeho úprava.

Znalci jinak?!

Od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost nový zákon o soudních znalcích a tlumočnících č. 254/2019 Sb., označovaný jako NZoZ. Zákon č. 36/1967 platil 53 let a od 1. 1. 2021 je zcela zrušen a platí nový zákon.

Klára Samková

TRAGÉDIE SVJ – PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA VČERA, DNES … A NA VĚKY

Podle současných dostupných informací existuje v České republice celkem  68 987 společenství vlastníků jednotek, přičemž tato společenství jsou zastoupena 187 376 členy výboru. Pokud bychom mohli předpokládat, že v každém SVJ je průměrně 20 jednotek, dostáváme se ke grandióznímu číslu 1 379 740 vlastníků. I když někteří vlastníci mohou být právnické osoby a někteří vlastníci mohou vlastnit více jednotek, je zřejmé, že do SVJ je v České republice zapojeno přes milion lidí. Existuje pouze jeden jiný další právní institut, který by byl osobami pobývajícími na území naší země tak masově využíván, a tím je institut manželství, případně rodičovství.

Klára Samková

Chtějí rodiče skutečně střídavou či vlastní výlučnou péči?

Hitem opatrovnických sporů v péči o děti je střídavá péče. Ústavním soudem je považována za nejlepší a jedinou vhodnou., pokud rodiče opravdu nejsou omezeni nějakou významnou neschopností či vadou osobnosti.

Právo se zahalovat

Stále platná úvaha advokátky Kláry Samkové k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci stížnosti muslimky pobývající ve Francii na to, že jí Francie bránila se údajně „svobodně“ po islámsku zahalovat.

NOVÁ KNÍŽKA KLÁRY A. SAMKOVÉ „POHLEDY VZAD A VÝHLEDY VPŘED“

Na vědomí veřejnosti se dává, že již nyní je možno si v nakladatelství Olympia objednávat novou knížku Kláry A. Samkové „Pohledy vzad a výhledy vpřed“.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O CHODU KANCELÁŘE BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU

Vážení klienti naší advokátní kanceláře, dovolujeme si vás informovat o tom, jakým způsobem se aktuální situace týkající se koronaviru promítla do chodu naší kanceláře:

Stanovisko Unie rodinných advokátů k tzv. oprávněnému zájmu klienta

Unie rodinných advokátů se neztotožňuje s přístupem některých advokátů, kteří své klienty podporují v eskalaci rodinných konfliktů a brání druhému rodiči ve výkonu jeho rodičovských práv a povinností.

Stránky