Aktuality

Úvaha o příčinách a následcích

V poslední době (tedy cca půl roce) se mi doslova hromadí příšerné případy chování dospělých dětí k rodičům. Takže řeším žaloby na vrácení darů a vydědění. Hodně.... Jak se tak na ty causy dívám, tak ovšem dohlídám i jejich konec, či spíše začátek.

Právničky na universitě a v praxi

Návštěva antikvariátu patří vždy mezi rizikové aktivity, neboť dojde k újmě na finančních prostředcích i k zabrání dalšího místa v knihovně. Nejinak tomu bylo i v září 2022, kdy Klára Samková navštívila svůj oblíbený antikvariát. Nedošlo sice k újmě finanční, ba ani prostorové, leč intelektuální. 

Ne každé rozdělení společného jmění manželů - SJM - je spravedlivé!

Stále častěji se setkávám se situací, kdy vypořádání společného jmění manželů „půl na půl“ postrádá prvky tak zvané „obecné spravedlnosti. Tedy, „půl na půl“ je v souladu se zákonem, ale z hlediska obecné morálky a vnímání spravedlnosti je výrazem zoufalství.

Klára Samková

Klára Samková o tradiční rodině i duhových rodinách pro časopis LUI

V době, kdy málokteré dítě žije se svými biologickými rodiči, je na pováženou trvat na "tradiční rodině". A to se zdaleka netýká jen homosexuálně orientovaných párů.

Stanovisko Kláry Samkové k opakovaným nálezům Ústavního soudu k otázce střídavé péče

Ústavní soud se opakovaně vyjadřuje k otázkám střídavé péče. V posledním svém nálezu z 10. 5. 2022 uvedl, že nízký věk dítěte není důvodem pro odepření střídavé péče.

Klára Samková

Advokátka Klára A. Samková: „Úlohou práva není hodnotit. Úlohou práva je pomáhat lidem žít“

Vnímání lidských práv může být různé – velmi specifický pohled pak mají právníci. Advokátka Klára A. Samková tak objasňuje, jak vnímá prosazování práv minorit, vysvětluje, proč dosahování rovnosti pomocí systémových nástrojů není zrovna ideální, a také vysílá jasný apel týkající se nedostatečnosti české legislativy vzhledem k rodičovství leseb a gayů.

Klára Samková

Právo jako odvětví průmyslu, kde klienti musí střílet naslepo

(psáno pro Právního rádce - Economia, a.s., publikováno v č. 12/2021)

Ačkoliv má současná regulace reklamy zachovávat „důstojnost advokacie“, děje se tak na úkor klienta, pro kterého je stále obtížnější najít skutečně specializovaného advokáta.

K VÁNOČNÍMU PROJEVU PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA (A K TOMU, CO NEŘEKL...)

Projev prezidenta Miloše Zemana byl dle mého názoru zcela korektní, důstojný a k věci, reflektující naše problémy a navrhující jejich řešení. Přesto, že s tímto hodnocením pravděpodobně nebudu zcela osamělá, již je jeho projev kritizován, že údajně obsahuje řadu dezinformací. Dezinformace a jejich obsah je ovšem problém, který pan prezident opomněl zmínit (a to neměl). Platí totiž podezřele často, že co bylo dezinformací před rokem, je dnes pravda. Co je dnes označováno za dezinformaci, může být pravda dříve než za rok...

Klára Samková

K debatě na TV Prima CNN dne 16. prosince 2021

Dne 16. 12. proběhla na TV Prima CNN v pořadu „Co Čech, to politik“ debata na téma coronavirus mezi prezidentem lékařské komory MUDr. Milanem Kubkem, „pravičákem“ Milanem Knížákem a Klárou A. Samkovou, která byla přizvána, aby „pokryla“ právní aspekty problematiky.

Klára Samková

A paninko, jak to maj s tou dé pé há !?

(psáno pro Právního rádce - Hospodářské noviny)

Víte, co to je „paremiologie“? Je to lingvistická disciplína, která se zabývá příslovími. Jejich vznikem a významem. Právě s tím významem bývá potíž, protože čas neúprosně běží a původní význam přísloví byl stále zapomenut, i když to, co chce přísloví vyjádřit, zůstává stále stejné. I my chápeme přísloví „Má voko jak z Kašparovy krávy“, a to i v případech, kdy nejde o žádného Kašpara, tím méně o krávu. Nejhůř je na tom údajně holandština, které zůstaly stovky, ba tisíce naprosto nesrozumitelných přísloví, která vznikla v dobách, kdy světový obchod zajišťovalo dobře 5000 plachetnic Východoindické společnosti. I když se jedná o různé vratiplachty, ráhna a vůbec terminologii technologií, které již dávno nejsou na špici doby, Holanďani svá přísloví stále používají v původním smyslu, aniž by věděli proč. Dobře jim tak, to mají za tu staletí trvající hegemonii, která, ať si myslí Zuckerberg s Muskem cokoliv, co do objemu majetku nebyla dosud překonána.

Stránky