JUDr. Klára Samková, Ph.D.

 

  Advokátní kancelář JUDr. Kláry Samkové, Ph.D. byla otevřena k 1. lednu 1994 a navázala na předchozí tříletou činnost komerčně-právní kanceláře stejného jména. Od. 10. ledna 2010 přešla do formy společnosti s ručením omezeným pod názvem Advokátní kancelář Veselá Samková, s.r.o. Všichni její právníci jsou lidé, kterým je vlastní kosmopolitní přístup k životu i právu a kteří zároveň zastávají názor, že právo a spravedlnost by měly být v nejširší možné míře totožné. Kancelář je plně vybavena moderní technologií a dobře zásobenou právnickou knihovnou.
 

 

Kancelář staví svůj přístup k případům ze všech oblastí práva na obhajobě lidských práv. Ta totiž považujeme za integrální součást všech případů, včetně na příklad případů obchodních. Tento ne zcela obvyklý přístup umožňuje kanceláři netradiční řešení případů jejichž výsledkem je, že cestou rozsudků odvolacích soudů či nálezů Ústavního soudu advokátní kancelář právo a zákony nejen aplikuje, ale také napomáhá jejich výkladu i případné změně. Kancelář se zabývá všeobecnou agendou, avšak v některých oblastech si vydobyla zvláštní postavení.

Kancelář se věnuje rozsáhlé občanskoprávní i korporátní agendě, zvláštní postavení však máme ve dvou oblastech: v oblasti rodinného práva, kde se zabýváme zejména právem rodiče, který nemá dítě ve své péči, na styk s ním, a oblast nemovitostí, zejména nájemního bydlení.

Úzce spolupracujeme s občanským sdružením majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí (viz http://www.osmd.cz/) a nikoliv nepodstatnou část naší klientely tvoří právě majitelé nájemních domů. V této oblasti poskytujeme nejen právní služby, ale též poradenství v oblasti správy majetku či přímo jeho správu.

Blíže je agenda kancelář popsána v Oblasti právních služeb.

Domníváme se, že našim úkolem je zejména preventivní poradenství. Našim stálým klientům poskytujeme právní poradenství s ohledem na všechny možné oblasti práva a snažíme se eliminovat co nejvíce problémů, které může přinést budoucnost. Naše vztahy s našimi klienty bývají velmi důvěrné. Za každých okolností zaručujeme naprostou mlčenlivost stejně jako naši loajalitu.

Kancelář  příležitostně vydává v elektronické podobě bulletin, který je rozesílán  našim klientům. Klára Samková od srpna 2007 vyjadřovala své názory jak z oblasti práva, tak i k jiným oblastem, na svém blogu na prestižním http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/klara-samkova-vesela-.php. Publikované články jsou stále dostupné, ale začátkem roku 2011 Klára Samková tuto aktivitu uzavřela a nyní publikuje své články na serverech www.penize.cz a www.finmag.cz .