rodinné právo

Klára Samková

Jak na dluhy vzniklé za manželství?

Nemine takřka den, kdy bych nedostala e-mailem, přes FB nebo i klasickou poštou nějaký dotaz, zoufalou prosbu o právní pomoc. Obvykle popisuje situaci, ze které už moc není úniku. Navíc tyto dopisy píší úplní právní laici, což je vidět nejen z formulace dotazů, ale také z toho, kam je život vůbec dovlekl. Často tak musím z dopisu značně pracně vůbec zformulovat otázky, abych mohla nad jejich zodpovězením uvažovat. Je úplně mimo moje možnost se zabývat všemi otázkami a odpovídat na všechny dopisy a žádosti o pomoc, ale v některých případech se snažím alespoň svoje odpovědi zevšeobecnit, takže by moje odpovědi mohly sloužit i dalším. Jedním z takových dopisů a dotazů je dopis, který jsem si dovolila přeformulovat do série smysluplných dotazů. Třeba budou odpovědi k užitku i dalším lidem.

JUDr. Klára Samková, Ph.D.

 

  Advokátní kancelář JUDr. Kláry Samkové, Ph.D. byla otevřena k 1. lednu  1994 a navázala na předchozí tříletou činnost komerčně-právní kanceláře stejného jména. Od. 10. ledna 2010 přešla do formy společnosti s ručením omezeným pod názvem Advokátní kancelář Veselá Samková, s.r.o. Všichni její právníci jsou lidé, kterým je vlastní kosmopolitní přístup k životu i právu a kteří zároveň zastávají názor, že právo a spravedlnost by měly být v nejširší možné míře totožné. Kancelář je plně vybavena moderní technologií a dobře zásobenou právnickou knihovnou.
 

 

Britské listy: Advokátka Klára Veselá Samková ostře kritizuje novelu občanského zákoníku z dílny ODS

Vzhledem k používané terminologii je novela dle advokátky Kláry Veselé-Samkové kompatibilní nikoliv s právem EU, ale s výnosy Františka Josefa der Erste . Veselá je přesvědčena, že celá struktura novely je především poplatná generační příslušnosti obou tvůrců zákoníku, kteří zřejmě neměli reflexi v názorech mladších, zejména v zahraničí vzdělaných kolegů. "Při veškeré úctě ke stáří zejména prof. Eliáše mám dojem, jako kdyby byl primárním účelem osobní pomník pana profesora...," konstatuje advokátka na svém blogu. Rodinné právo v pojetí "nového" občanského zákoníku vychází podle Veselé, která se zabývá i rozvody, z konceptu 19. století, zcela ignoruje současné trendy i poznatky vědy a ve své podstatě a svém souhrnu tak, jak je předkládáno, OSLABUJE tradiční manželství, které se i tak oslabuje. Manželství je přitom podle advokátky mladou generací vnímáno jako právně svazující institut, který život KOMPLIKUJE, místo toho, aby jej usnadňoval.
Veselou požádalo o stanovisko k připravované novele Ministerstvo spravedlnosti. Svůj obsáhlý a prý "mírně expresivní" komentář pro ministra spravedlnosti z listopadu 2007 poněkud netradičně nyní zveřejnila na svém blogu.
Klára Veselá-Samková: Co mi vadí na návrhu nového občanského zákoníku  

Offshore společnosti z pohledu rodinného práva

(Pro časopis Soudce, publikováno 9/2008)

 

            Chvíle, kdy se protne právo rodinné s právem obchodních společností, je v systému naší právní reality velmi dobře odhadnutelná: je ta chvíle, kdy je na stole návrh na výživné - buď pro děti nebo pro rozvedenou či nerozvedenou manželku. Samy o sobě jsou tyto oblasti práva velmi vzdálené, ovšem v poslední době se začala vynořovat ještě další lahůdka: právní institut, kterého používá, totiž vůbec není nástrojem ani českého ani kontinentálního práva. V tomto případě tedy neplatí známá zásada, že „soud  zná právo", neboť v tomto případě je nezná a znát ani dost dobře nemůže. Proto si dovolím k tomuto novému fenoménu věnovat pár úvah.

Visíš mi půl mega, máti

může říct každé dítě,kterému matka zabraňovala styku s jeho otcem. Iniciativa ministryně Džamily Stehlíkové tomu nezabrání.

Rodinné právo – naše hlavní specializace

Rodinné právo je pilířem činnosti naší advokátní kanceláře a naší hlavní specializací. Máme za sebou tisíce případů, které řešíme po celé České republice. Jsme členy Unie rodinných advokátů, z.s. Pečlivě sledujeme judikaturu v dané oblasti a máme vlastní přehled judikatury. Umíme zhodnotit činnost OSPODu a navrhneme taktické kroky vedoucí ke spolupráci s kolizním opatrovníkem.

Česky