Jak advokát ke vzdělávání ve věcech finančních přišel

Mezi právníky a ekonomy zuří již dlouhá léta boj, spočívající v hádkách o to, podle jakých pravidel svět vlastně funguje. Podle těch ekonomických, nebo podle systému právních norem, složitých to konstruktů, které si na sebe společnost upletla a které často připomínají sebemrskačské důtky?

Článek se serveru penize.cz ze 4. 1. 2011: http://www.penize.cz/ekonomika/185177-jak-advokat-ke-vzdelavani-ve-financich-prisel

K odpovědi téměř nemožno se dobrat, rozhodně nemožno se k ní dobrat jednoduše. Jak říkal Albert Einstein, svět je příliš složitý na to, abychom na složité otázky mohli najít jednoduché odpovědi. Domnívat se, že jednoduchá řešení skutečně mohou existovat, je prostě iluzorní, nerealistické a vlastně nezodpovědné.

Svět nebyl nikdy jednoduchý

Pravda ovšem je, že svět nebyl nikdy jednoduchý, stejně jako odpovědi na životem kladené otázky. Einstein se mýlí, když se domnívá, že onu složitost přinesla až dnešní doba. Když byla dřívka mokrá nebo ocílka měkká, byl stejný kumšt rozdělat oheň jako dnes předpovědět chování burzy či trefit se raketou na Mars. Problém vždycky byl a je výběr a pochopení bazálních jevů, jejich vzájemné poměření a jejich výsledné skloubení.

Jinak řečeno: porozumět životu a jeho projevům je možné, pakliže uchopíme analytický výsledek a včleníme jej do globálního jevu. To dříve i nyní je schopen provést pouze syntetik s „povrchními“ encyklopedickými znalostmi. Bohužel, svět je dnes založen na analýze, chybí ono encyklopedické uchopení bytí. Všichni táhnou proti globalizaci, což není nic jiného než pojmenování komplexního – holistického – chápání života. Oficiální vědci táhnou proti encyklopedismu, který je pro svoji údajnou povrchnost shazován do škarpy ne-vědy. K úspěchu dnes mají stačit diplomy, tituly, papouškování partikulárních dat prezentovaných ve formě předem obodovatelných odpovědí tak, jak jsou předkládány na příklad SCIO testy či PISA srovnáváním. Jen na základě těchto škatulek pak dnešní společenský systém stratifikuje společnost, zařazuje jedince do nové socioekonomické kasty, vyjádřené platovou tabulkou.

Zpátky do podvědomí

Tato prezentace reality má pouze jeden „drobný“ problém. Nepřináší kýžený výsledek, nepřináší porozumění životu. Je to tedy přístup, který je pro potřeby lidské mysli a zejména lidského bytí nepoužitelný. Nestačí. Je nutno se vrátit k oné „povrchnosti“, k náhodnému sběru dat a vědomostí. S jejich výběrem nemůžeme udělat nic jiného než spolehnout se na své podvědomí a doufat, že ono si sáhne přesně pro ten článek puzzle, který potřebuje pro sestavení další části obrazu reality okolo nás.

Právě v tomto rozpoložení mysli jsem začala sahat po různých ekonomických informacích – po informacích z oboru, kterému jsem vůbec nerozuměla a který byl mému vnímání reality víc než cizí. Jeví se mi, že v tom nelítám sama. Že je nás víc, kteří se snažíme zrovna zde sebrat pár střípků a doplnit je k obrazu porozumění světa. Předkládám proto zdejším čtenářům svůj plán na „povrchnost“ a „neodbornost“. Bude mi ctí na zdejším serveru uveřejňovat svoje úvahy, v nichž budu pravidelně brousit okolo jevů, které nejsou mým oborem. Budu tak činit s vědomím, že Titanic postavili odborníci a základní princip, jak vyřešit problém fungování tokamaku, navrhla sekretářka. Takže, konec konců, proč by právník nemohl psát o ekonomii, že?

Přeju vše nejlepší do nového roku 2011, hodně analýzy a ještě více syntézy. Ať vás život baví a ať vás baví odhalovat tajemství jeho složitosti. Na viděnou.