Happening v Táboře

(aneb jak medvěd zbuzeroval lesní zvířátka) Advokacie se dá provozovat různým způsobem. Obvykle se tak činí výdělečně a osoby neplatící jsou odehnávány od prahů advokátních kanceláří. Též se tak za účelem obživy snažím činit, ale přesto mi Osud posílá do cesty případy, kdy prostě jenom polknu, zasednu ke strojům a po penězích se neptám. On to někdy někdo zaplatí…. Třeba Pán Bůh….
(viz též http://www.blisty.cz/art/41595.html) Jedním z takových případů je samozřejmě i Bushka (Libuše) Bryndová, která se ke mně dostala „postrkem“, to znamená řetězcem vzájemných kamarádů, jimž těžko odmítnout (alespoň já to neumím) a sociálních vazeb, do kterých jsme všichni zapleteni jak mouchy v pavoučí síti těsně před vysosnutím. (A dlužno říci, že se tak většinu svého advokátského života i cítím).

Libuše Bryndová je dáma lehce přes padesát se silně extravagantní životní minulostí (viz životopis), žije na vesnici u Tábora, živí se překlady zejména z a do angličtiny a pěstuje kytku jménem konopí seté. Tu následně různě rozmatlává a pleská si ji na různé části těla, které ji bolí, eventuelně ji inhaluje, vyvařuje si z ní čajíčky a obkladečky a taky jí dává slepicím, které po ní báječně nesou.

Kromě toho je Bushka útočištěm pro půl vesnice a pro rozsochacenou síť dalších pazgřivců, které taky bolí nohy, kolena či jiné artritické okončetiny a kteří následně následkem patlání příslušné Bushčiny masti odhazují berle, vstávají z invalidních vozíků a běhají po světě dál. (A pak že jen Panna Maria Lourdská….)

Tato její činnost byla ovšem shledána naší slavnou Policií ČR jako činnost podvratná a následně byla vůči paní Bryndové (normálně a dále pouze „Teta Bushka“) podrobena obžalobě.

Příprava na soud, který se konal u Okresního soudu v Táboře, začala ve velkém stylu. Jako první se přihlásila ku odvozu k hlavnímu líčení poslankyně Anna Čurdová, ochránkyně vdov, sirotků, slabých a utlačovaných, jinak též stínová ministryně ČSSD pro ženu a rodinu. Jako druhý se přihlásil redaktor Britských listů Štěpán Kotrba a jako třetí jistý pan Dušan Dvořák, o němž je možno se dočíst ZDE

Dámy zaujaly přední pozice, pánové zadní, což se posléze ukázalo jako zásadní omyl, neboť pan Dvořák byl odhalen jako zásadní pravičák, pan Kotrba coby zavilý levičák a zadní partie vozu měly tím pádem tendenci si navzájem spílati. Dlužno říci, že od volantu se to blbě pacifikovalo a poslanecká autorita byla ne vždy uplatňována úspěšně.

V příslušné obci jsme přibrali Bushku, která ovšem ještě musela krmit slepice, vyhnala nás na maliny a neustále nás vzdělávala o blahodárných účincích konopí. Moje snahy probrat taktiku pro nadcházející soudní líčení se nesetkávaly s úspěchem, nicméně posléze se mi podařilo veškeré osazenstvo nahnat do vozu, který pod společnou vahou poklesl na úroveň náprav cca 3 cm nad silnici.

Následně jsme zabloudili v historickém centru Tábora, neb jsem si GPS zapomněla doma.
Logickým důsledkem bylo, že jsme na soud dorazili pozdě (ale jen trošku) a tudíž jsme si mohli užít průchod špalírem procesuchtivého obecenstva, skládajícího se zejména z okolistých členů strany Zelených v čele s poslankyní Danou Kuchtovou a aktivistů petice „konopí je lék“ (viz www.konopijelek.cz). To vše okořeněno houfem novinářů v čele se třemi kameramany třech televizí, z nichž jedna nejmenovaná, ale každý určitě ví která, zůstala zapnuta i poté, co pan soudce řekl, že již zapnuta být nemá.

Následoval přednes obžaloby státní zástupkyně, která nám sdělila, že obžalovaná nedovoleně vyrobila psychotropní látku, čímž se dopustila trestného činu „nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle ust. § 187 odst. 1 trestního zákona.“

V tuto chvíli se do projednávání věci zapojilo cca padesátičlenné auditorium, které jednotlivá vystoupení procesních stran v trestním řízení jakož i soudu samého odměňovalo tu pochvalným mručením, tu nesouhlasným halasem. Kotrba po vzoru Dáši Havlové pískal na prsty a ovlivňoval názor soudu sděleními, že „vše je spiknutí“.

Soudce zachoval chladnou hlavu, vlídně a mírně veřejnost požádal o klid k práci a následně bylo možno vidět, jak mu v průběhu řízení nad hlavou narůstá svatozář trpělivosti.

Následovalo provádění důkazů a výslech svědků, a to jmenovitě dvou sousedů Tety Bushky z místní vesnice. Ti se totiž neprozřetelně účastnili onoho veselého večera, který jeden ze svědků popsal tak, že za Bushkou přijel televizní štáb z nějaké televize, všichni se totálně ožrali (zde cituji soudní protokol, takže žádám p.t. blogvedúcího Stejskala aby nemazal) blíže nezjištěným množstvím hruškovice blíže nezjištěného původu a následně toho vzniknul desetiminutový dokumentární film o Bushce.

Abyste tomu totiž rozuměli: celé trestní stíhání Tety Bushky vzniklo právě na základě onoho bezelstně poskytnutého rozhovoru pro veřejnoprávní (ano, veřejnoprávní!!!) ČT2, ve kterém se Bushka přiznala, že konopí pěstuje a také jej kouří – pravda, k léčebným účelům. Zde si dovolím ne-happeningové odbočení od tématu, abych p.t. čtenářstvu sdělila, co si o dotyčném režisérovi za tento jeho umělecký počin myslím: je to darebák, se kterým by měla ČT2 navždy skoncovat a jen co mi zbude chvilka času, sepíšu alespoň stížnost na syndikát novinářů. Některé věci se prostě nedělají - na příklad se nezneužívá důvěry člověka, který vás přátelsky a upřímně přijme, podělí se s vámi o svůj život a vy jej za to vystavíte trestnímu stíhání. A neříkejte mi, že se ten dokument nedal natočit jinak, ohleduplně a bez rizik, na to už nemám věk. To by to ovšem ztratilo tu šťávu, že, pane režisére!

Před hojně veřejností komentovaném promítání onoho „dokumentu“ byla ovšem přestávka v řízení, v níž všichni novináři zneužili přeplněnosti mého močového měchýře a z toho plynoucí nutnosti se vzdálit od mojí klientky, a vrhli se na ni. Po svém střelhbitém úprku z WC, odkud jsem byla odvolána osobami upozorňujícími mne na to, co se děje, jsem se pokusila svoji klientku zastavit a umlčet ji, a to i vlastním tělem. Z toho pak vyplynuly ty bulvární fotografie jak se s klientkou držím v objetí.

Bushka se ovšem statečně nedala mnou zastavit, spáchala během tří minut asi tak patnáct úkonů, které by mohly být kvalifikovány jako nejrůznější trestné činy (ještě že už alespoň z trestního zákona vymizela urážka ústavního činitele) a i nadále odmítala brát na vědomí, že přerušení hlavního líčení v její trestní věci NEBYLO vyhlášeno za účelem naplnění jejích pedagogických potřeb a vzdělání všech přítomných včetně justiční stráže o blahodárných účincích konopí. Tiše jsem se sunula po zdi, vzývala svatou Pannu Marii orodovnici a opětovné zahájení hlavního líčení přijala se skutečnou úlevou.

Dál už to šlo ráz na ráz a výsledkem bylo odsouzení. Soudce, věda že se pohybuje nikoliv na tenkém ledě, ale na ledě v podstatě virtuálním, dělal co mohl. Utáhnul Bushku na tom, že konopí kouřila. A to je toxikománie a to se nemá, respektive nesmí. Celkem jej chápu. Jak sám ve svém odůvodnění rozsudku uvedl, samotné pěstování konopí není trestné. Ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 52/2008 ani výroba konopné masti není trestná. Co tedy zbývá?? To kouření… Marně jsem namítala, že co se toxikomanského využití materiálu Tety Bushky týká, každý řádný narkoman by jí dal na budku, kdyby mu něco takového dala ke kuřbě, neboť to narkomany zbožňovaného THC je v jí pěstovaném materiálu takové množství, že si jím je možno uhnat maximálně bolení hlavy. V právní řeči povediac, hovořila jsem o páchání trestného činu nezpůsobilým předmětem. Též jsem jak ten Jan svatý Zlatoústý pojednala o nedostatku subjektivní stránky trestného činu.

Pan soudce vyslechl obhajobu a z jeho reakcí vyplynulo, že v rámci přípravy na řízení dělal totéž, co já: totiž seděl na Bushčině webu a snažil se věci porozumět. Na rozdíl od něj jsem ovšem byla já ve výhodě, neboť do mne potřebné vědomosti narvala Bushka a další znalé osoby pod tlakem, jehož dobrodiní naše justice nemůže požívat. I proto byla následně, po skončení soudního jednání, jeho ctihodnost nachytána v rámci novinářského rozhovoru Štěpánem Kotrbou na švestkách, když stále zaměňoval konopí a marihuanu a posléze se vyjádřil v tom smyslu, že coby marjána se kouří LISTY konopí setého. To ovšem pan soudce neměl dělat, protože celou zpáteční cestu jsem musela poslouchat Kotrbovo spílání české justici, jak je úplně blbá a já se dostala do nezáviděníhodné a pro mne naprosto neobvyklé situace, kdy jsem musela českou justici bránit (sic!!! – a to já!!!), že za to nemůže, neb já jsem si před vzdělávací invazí konopí do mého právního života ROVNĚŽ myslela, že se kouří listy.

Celá věc byla po stránce právní kvalifikace shrnuta takto: pěstování konopí setého trestné není. Výroba masti také ne. Takže logicky musí být trestné alespoň to kouření dej se co děj. Jak pan soudce správně připodotknul, on tady není od toho, aby lámal nedostatky legislativy a četné díry, které ve výkladu tohoto ustanovení ve směru ke konopí existují, nechť si příležitostně vyplní Nejvyšší soud. Takovou nahrávku na smeč jsem ovšem nemohla nechat dopadnout na hřiště naprázdno a hbitě jsem panu soudci kontrovala, že my se tedy té práce pro Vlast a Národ ujmeme a k tomu nejvyšáku to dotlačíme. Z procesně-právního hlediska se tomu říká „odvolat se na místě“…..

Nu a tím celá záležitost skončila, soudci padla a účastníci jednání se odebrali do svých domovů. Dalo by se říci, že zazvonil zvonec a pohádky sice konec není, ale můžeme se těšit na projednávání věci u odvolačky na Krajském soudě v Českých Budějovicích, pobočka Tábor. Konec konců to přece byla – když pomineme ty Bushčiny dva měsíce odnětí svobody s odkladem na jeden rok – sranda…..

Tedy sranda. Sranda by to byla, kdyby z hlediska právního nešlo o naprosto zásadní a úhelnou věc: totiž o svobodu. Případ B.B. je v zásadě o nejvýsostnějších právních principech, které v právu vůbec existují. Je to případ o tom, do jaké míry je stát oprávněn zasahovat do našich životů, určovat jeho průběh a jeho kvalitu. Je BB a další, užívající konopí seté k léčebným účelům, POVINEN nechat se dát léčit (s regulačním poplatkem, leč přesto dle Ústavního soudu bezplatně) oficiálními lékaři?? Je pacient POVINEN podporovat zisk farmaceutických firem nucenou koupí drahých léků, když často mnohem kvalitnější samoléčby lze dosáhnout s takřka nulovými náklady? Je stát OPRÁVNĚN takto zasahovat do života svých občanů??? A co sociální rozměr celé věci??? Kde je ochrana starých nemocných, sociálně slabých a venkovanů – což jsou přesně kategorie osob, které Bushčinu mast užívají a potřebují nejvíce? Jak je možné, že se nám v poslední době zdvíhá kriminalita starodůchodců, tvrdě se provinivších pěstováním pár rostlin konopí, přičemž velkopěstírny vietnamských gangů zůstávají dlouhou dobu neodhaleny??? Je toto trend, který je možno v demokratické společnosti tolerovat???

Případ Bushky Bryndové se tak řadí po bok k dalším otázkám svobody, u nichž je nutno hledat hranice. Otázka očkování dětí, právo na domácí porody, na svobodu rodičů rozhodovat o způsobu školní výuky dětí – a zde svoboda rozhodovat se, jakým způsobem chci pečovat o svoje zdraví.

To, čím je nutno se zabývat, je otázka zodpovězená velmi obšírně i v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, otázka ROVNOVÁHY. Jestliže na jedné straně existuje nějaké omezení (v intencích probíraného rozhodnutí omezení možnosti kouřit konopí pro zmírnění své choroby), musí existovat minimálně stejný rovnovážný benefit pro společnost, který z tohoto omezení plyne. Zde by bylo nasnadě považovat za onen benefit ochranu před toxikomanií. Podle mého názoru však omezení v užití konopí k léčebným účelům touto ochranou zájmu společnosti před toxickým užitím látky však není. – Jsou to totiž věci, které spolu souvisí pouze velmi zdánlivě.

Právě protože se jedná o obecnou otázku SVOBODY, případ jedné babky kořenářky z jižních Čech dotýká nás všech. Což mi připomíná nutnost zmínit se o skutečném paradoxu dějin: zatímco táborský soud moji klientku odsuzoval k trestu odnětí svobody za to, že konopí seté též inhalovala k léčbě svého astmatu (s prokazatelnými následky okamžité úlevy od nastupujícího astmatického záchvatu) , o cca 70 km jižněji, totiž v Rakousku, tamější parlament právě hlasoval a odhlasoval, že pěstování konopí setého pro lékařské účely není trestné. Viz ZDE

Takže to všechno asi je přece jenom sranda ...

P.S. tak mi přišlo, že moje kárné stíhání za nedůstojnou reprezentaci advokátního stavu, ke kterému jsem byla dodána v rámci svých článků na tomto blogu, ještě nebylo projednáno. Tož jsem zvědavá, jestli si zase někdo přisadí….. /*<'+'/script>'); /*]]>*/

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Čochtan napsal(a):

Vy si někdy užijete srandy při té vaší advokacii !
Někdy je to ale jak Becherovka. Nejdřív sladká a pak hořká sranda.
Třeba se nejvyšší soud dohodne, že pěstování pro lékařské účely a vlastní potřebu (neobchodovat s tím) nebude trestné. Možná by nebyl marný dohled lékaře při aplikacích konopí. Tedy občasné návštěvy a konzultace. Možná by to prospělo i medicíně vůbec.

11.07.2008 11:29:59

actor_publicus napsal(a):

Co na to říct. Vcelku souhlasím až na ty velkopěstírny vietnamských gangů, které údajně zůstávají dlouhou dobu neodhaleny. To je jen Vaše tvrzení.

Ale pokud to řešil Táborský soud tak to se ani nedivím. Nejkrásnější je, že odvolání se bude řešit kde jinde než opět v Táboře.

11.07.2008 11:31:08

scientist napsal(a):

Kláro, Vy jste boží!

škoda, že když koukám na ty děcka co chodí na práva, tak tam vidím podobných typů jako šafránu. Zato mladých vyčůránků je tam dost a dost...

11.07.2008 11:52:24

Misterio No.1 napsal(a):

Moooc pekne pocteni, vy umite i to soudni liceni tak zabavne podat! :)))
Chtel jsem vam vlastne podekovat, ze se zastavate takovych lidi jako je pani Bushka, ktera podle mne nic spatneho neudelala a spolecenska nebezpecnost jejiho cinu je k smichu... doslova! :)))

11.07.2008 11:56:27

celem napsal(a):

napadá mne jeden příměr, soud tento bylo chytání dvou kilového kapra ve dvacetilitrovém akváriu, narkomani a jejich "dealeři" jo to jsou¨pstruzi v hoské bystřině, a znáte to, jíst se musí ....

11.07.2008 11:59:13

Zuzka napsal(a):

Paní Samková, skvělý článek. Má to vtip, nadhled i informační hodnotu. Takovými články by jste se mohla i živit, kdyby jste moc často "jen polykala". Snad nebude nepatřičné (s ohledem na téma) říct, že jsem se moc pobavila.I když Váš cíl byl asi trochu jiný. Hezký den a díky.

11.07.2008 12:09:09

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Jo, není nad obsah soudního jednání reprodukovaný přímým účastníkem -právníkem.

Zkuste si představit, že jste v Polsku, kde se nesmí pěstovat a prodávat mák - to by bylo šťavnatých caus. Podotýkám, že psi mák pěstují, buchty s mákem milují a Poláky litují.

11.07.2008 12:10:17

tata napsal(a):

paní KVS

Mě se líbí jak dokážete po lidsky říkat věci že jim skorem rozumím ja obyčejnej,,nechce se mi napsat blbej,,A navíc at souhlasím nebo ne mě nak dokažete, pobavit v tom dobrém slova smyslu.DĚKUJI,Přece ma cenu tady pobyvat,někdy o tom mam pochyby kvuli té zlobě co zde je.

11.07.2008 12:10:41

Pobo napsal(a):

Pěkný článek, moc se Vám povedl.

Jenom v rámci absurdity mi tam ještě chybí obvinění z týrání zvířat: Jak k tomu přijde taková "zhulená" slepice, co si myslí, že je (dejme tomu) žába a přitom nemůže pochopit proč kvoká když by měla kvákat.
Ale to by nejspíš i na poměry našeho soudnictví bylo asi už moc.

11.07.2008 12:20:51

Petr186 napsal(a):

Kam by přišlo naše zdravotnictví a ty různé Zentivy, kdyby si lidé vyráběli léky sami. A narkomani, přijeďte sem, máku tu máme desítky hektarů, to si pošušňáte.

11.07.2008 12:47:24

klára veselá samková napsal(a):

Pobo - jenže ty slepice se nezhulej!! THC je tam tak málo, že se nedostane dost ani na ně, chudinky malý kvokavý.... ostatně listy konopí jsou prý taky velmi dobré do salátku s rucolou i ledový, rajčáttka navrch - teda řříkala Bushka...

11.07.2008 13:08:21

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá přestaňte Kláro, nemáte semínka ? Já rád salát! A frťana!

11.07.2008 13:12:58

klára veselá samková napsal(a):

Jo, Čochty Čochty, a budu obviněna z šíření nárkománie a depfinitívně k radosti mnohých přijdu o licenci.... ale Bushka má... Já bych spíš s Vámi někdy na toho frťana :-)

11.07.2008 13:18:00

Jiraak napsal(a):

No tedy.. sám bych to nenapsal lépe.. ;o)
Děkuji za opět pěkný blog.

11.07.2008 13:22:23

skeptický napsal(a):

Nechci tu bejt za prdelku.

Ale stejně by se dalo argumentovat,že mám právo mít nehlášenou zbraň,kterou mám pro vlastní potřebu,kdybych se chtěl zastřelit,případně na zapůjčení kamarádovi zdarma,pro stejný účel.Mimochodem policie jich odhaduje mezi lidmi čtvrt až půl milionu.

To jen aby tu byla taky nějaká oposice,je mi to srdečně jedno.Odsoudit a konec,přidat za zatěžování soudů.Od čeho by pak byly zákony,aby si je každý chtěl měnit podle vlastí potřeby.

11.07.2008 13:29:44

Jiraak napsal(a):

bolí mě záda a mám větry.. asi ubalím.. Není to zneužívání? Ono okamžitý pocit úlevy mi to přinese, ale jak dalece je to vlastně moudré nevím, nevím..

11.07.2008 13:30:58

Jiraak napsal(a):

skeptický: konopí je zde využíváno k ůlevě a léčení.. to jsem ještě o žádné zbrani neslyšel.. A od čeho jsou zákony jestliže jejich dodržování je prakticky nemožné? Nebo chcete zakázat trávě růst? Je to bylina koexistující s námi po tisíciletí i déle, nepochybně.. A věřte mi, že i Váš vývoj ovlivnila..

11.07.2008 13:34:11

Pobo napsal(a):

A já jsem se tak těšil, paní Kláro, že byste tady třeba někdy na svůj blog dala nějakou tu fotku slepice s vytřeštěnýma očima a potrhlým úsměvem na zobáku. 8<>>> (<-- pokus o smajlík slepice pod vlivem.) Ale nějak to skousnu.

Hezký den

11.07.2008 13:35:58

Jiraak napsal(a):

ehm.. *úlevě..

11.07.2008 13:37:30

skeptický napsal(a):

Ve vyspělých kapitalistických zemích by ji zavřeli navíc za léčení bez lékařského diplomu.Tamnější lékařské komory jsou velmi žárlivé.

11.07.2008 13:40:21

Imhotep napsal(a):

pro KVS:
Moc hezky napsáno. Neuvažujete o vydání knihy?
Bushka je z mého rodného kraje a tam je podobných "božích" lidí naštěstí dost :)Bohužel narazila na senzacechtivého novináře. Ono je někdy lepší, když člověk žije jinak než konzumně, držet se stranou.
Celý problém je ale především v tom, že zákonodárci nerozlišují mezi přírodními drogami, které za sebou mají dlouhou a pestrou historii, a syntetickými drogami, což je nebetyčné návykové svinstvo určeté pro kšeft.
Kdyby se někdo z lidí, kteří tvoří zákony, vyhlášky atd. laskavě uráčil prostudovat rostlinu konopí a její široké možnosti užití, pak by se možná něco změnilo. A to už nemluvím o některých houbičkách. Sama jste u konopí zjistila, co všechno se s ním dá dělat - kupř. i šampon na vlasy a čokoláda.
Zákon by mohl ale rozeznávat situace, kdy jde o léčbu a samoléčbu a kdy o pěstování za cílem dalšího prodeje a distribuce ve velkém.
Celý proces a rozsudek je naprosto nesmyslná záležitost a svědčí o zásadních trhlinách ve vědomostech naší doby.

P.S. Živě si představuji pana Kotrbu v tom autě a u soudu. Z toho se válím smíchy už delší dobu:D

11.07.2008 13:43:27

Jiraak napsal(a):

skeptický: no jo.. nemůžou být vyspělé ve všech stránkách.. a mimochodem o lékařské komoře se KVS také zmiňuje a to ve Vámi tušeném smyslu, že si nenechají do výnosného léčení nákladnými léky kecat od nějaké babky z Horní-dolní, která má výsledky a tím jim bere zisk..

11.07.2008 13:44:40

Dee21 napsal(a):

To Jiraak:
Konopí se nemusí nutně kouřit, aniž by pomohlo ! To je jen představa, méně rozumově zdatných jedinců ! To je stejný, jako kdybych si chtěl píchnouti do žil pivko !!! Fuj tajbl ;-)

11.07.2008 13:45:13

Imhotep napsal(a):

pro skeptického:

Dobrý argument, ale ona ta zbraň je přeci jenom určen pouze k jedné věci: střílet a ...., což se o konopí říci nedá.

11.07.2008 13:47:42

Jiraak napsal(a):

Dee21: to jsem si nezasloužil.. Nijak jsem Vás nenapadl, ani se nepokusil zesměšňovat Vaše názory. Nedělejte to ani Vy. Vypovídá to více než byste tušil. Jinak psal jsem o svém osobním problému se zády a td.. A holt mám doma model jen ke kouření.. Ale pomáhá to taky.. Tak nějak morálně.. ;o)

11.07.2008 13:50:13

Jiraak napsal(a):

Dee21: a možná by byla zajímavá léčba Hemoroidů pomocí kouření marihuany spodním koncem.. ale to už asi zacházím.. no típnu to už

11.07.2008 13:54:10

skeptický napsal(a):

to Jiraak

Úleva zaručena.Zbaví Vás to definitivně nejen všech bolestí a neduhů ,ale i starostí.Přijde Vás to na 3-4 Kč.

Víte,že v některých vyspělých kapitalistických státech je pokus o sebevraždu trestný?

Ohledně ovlivnění mého vývoje,to máte pravdu,jen nevím,jak se to k Vám dostalo po tolika letech.Jako afrodisiak to nefunguje,netušil jsem,že to všude rozhlásí.Pak věřte ženskejm.

11.07.2008 13:54:49

Jiraak napsal(a):

no tak já si asi půjdu odsedět ten rok in memoriam za sebevraždu..

Jistě tušíte, že oním ovlivněním jsem měl na mysli především historické vlivy užívání psychotropních látek v kultuře národů..

Tedy Vaše anabáze ve svislém směru bylo jen zbytečné odkopání vlastních hříchů mládí..
nicméně i tak je to informace zajímavá..
Přeji štěstí do budoucna

11.07.2008 14:00:43

skeptický napsal(a):

Já jen vypadám blbě,ale prý to dělám dobře.

Vzpomínky na hříchy mládí jsou jediné,co nám zůstává.

Rušit zákony,protože se nedá prosadit jejich dodržování?To nelze u žádného zákona.

Přikázání bylo deset,porušení stěží poloviny z nich je trestné podle právního řádu,a koukejte,kam to vede.

11.07.2008 14:09:16

Jiraak napsal(a):

skeptický: nemyslím si že by zákony měly zůstávat konstantní. Mění se doba, lidi, vlády, systémy.. Svět není konstantní a byly-li by zákony, nutně s otáčejícím se světem nebudou korespondovat..

11.07.2008 14:13:03

skeptický napsal(a):

Je to tak.Svět spěje k horšímu,přizpůsobme si zákony ne k nápravě,ale vyhovět lidem.Kde to skončí?Střílet chodce mimo sezónu,anebo bez loveckého lístku se trestá dle zákona?

11.07.2008 14:16:29

Jiraak napsal(a):

dobře.. uznávám, vraťme se tedy zpět. Ať ženy chodí zahalené a nejlépe sedí jen doma a háčkují.. Čarodejnice zásadně pálit! Do škol samozřejmě bití patří. A už vůbec nechápu, proč bylo zrušeno nevolnictví..

11.07.2008 14:20:27

Jiraak napsal(a):

Konopí, Marihuana a Hašiš bude problematický pouze do té doby, než někdo přijde na to jak ho úspěšně zdanit. Jak ve formě léků, bylin i konzumace v klubech a doma. U nás to asi první nebude, neb taková změna chce nový zákon, a to propracovaný.. Co si budem nalhávat, práce, zéjmena kvalitní práce, nepatří do Menu naší vlády..

11.07.2008 14:24:31

Čochtan napsal(a):

Konopí se nemusí nutně kouřit, taky se dá z něj udělat pevný provaz a z provazu oprátka.
Velice užitečná věc ! Škoda, věčná škoda, že jsme ji v roce 1989 nepoužili ! Bylo mnoho kandidátů.

11.07.2008 14:25:42

skeptický napsal(a):

Vidíte to,návrat ke kořenům je začátkem moudrosti.Jsem rád,že jsem Vás k tomu nenásilně přivedl.
Nevolnictví bylo zrušeno,protože podvratné živly,které stojí za reformací církve a znemravňující humanisté,kteří mají stejného tatínka,chtěli zároveň podlomit moc šlechty.
Kde je dneska církev,kde je šlechta?Máme demokracii.Bordel.

11.07.2008 14:26:48

skeptický napsal(a):

P.S.
Demokracie ale opět vede k nevolnictví.

11.07.2008 14:30:46

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Vážená paní Kláro. Ohromně se to četlo, nejen příběh sám, ale i Vaše filosofické vývody z něj. Nicméně mi z nich čiší jeden fakt, který shledávám typickým v současnosti - "mám právo svobodně se rozhodnout". To je v pořádku, jenže nikdo jaksi nechce slyšet, že součástí tohoto práva jsou i jakési povinnosti (např. u zmíněného práva rodičů rozhodnout o očkování svých dětí třeba povinnost nečerpat finance své pojišťovny, když se jejich dítě potká se zarděnkami?, šlo by to?)

11.07.2008 14:33:55

buldatra napsal(a):

Baby kořenářky jsou nebezpečná individua.Dědky kořenáře nevyjímaje.
Ohrožují zisky průmyslu farmaceutického.Ohrožují pracovní místa pracovníků odvětví alopatických,od vrátného až po nejvyššího managera.Baby kořenářky a i dědci kořenáři jsou těžkou konkurencí tam,kde má dojít k vyléčení a ne jen k léčení a následné péči.
Nejhorší na tom všem je,že tak mnohé báby zlomyslné,činí zdarma.Zhusta bez regulačních poplatků.To je neodpustitelné.
Ba co víc,je to odsouzeníhodné.
Konopí v rukou báby kořenářky pak zjevně představuje doslova zbraň hromadného ničení.Jak známo, obrana proti těmto zbraním je velice nákladná,problematická a diskutabilní až nemožná.Nedivím se naší policii a justici,že jdou nekompromisně po krku kořenářkám,vyzbrojených konopím.
Obávám se jen,že je to práce Sisyfova.
Kořenářky totiž nevyhubila ani inkvizice .

Slavná tradice naší justice je zárukou alespoň toho,že se s kořenářkami nikdo párat nebude.
Ani v Táboře ne.Délka procesu kořenářku umoří.
A protože mám plnou zahradu bylin všeho druhu,pořídím si na počest paní Bushky ještě navíc nějaké to konopí.Abych mohl okoštovat.Něco na tom bude,když po tom ty slépky tak dobře nesou.

11.07.2008 14:51:05

skeptický napsal(a):

V zemích koruny České ve středověku byly zvlášť zákony pro šlechtu,měšťanstvo,svobodný lid,a poddané.

A bylo jasno.Každý stav měl svůj soud,milost udílel jen král.
Odvolání žádná,za žhářství usmažení v omastku,každý si dal bacha.

11.07.2008 14:55:37

skeptický napsal(a):

to buldatra

Tož to okoštujte,a estli Vám to bude šmakovat,dejte vědět.
Jestli je to práce Syfilisova,tak by mu ji brát neměli.

11.07.2008 15:02:36

Fraser napsal(a):

autor: opravdu pekne, takhle jsem se uz dlouho nezasmal. Nechcete napsat knihu 'Zaklady pravniho povedomi v kostce' pro pravem nezasazene jako jsem ja? Vsadim se, ze jsem uhodl hned na poprve ;).

11.07.2008 15:10:09

Fraser napsal(a):

omlouvam se, mela tam byt autorka

11.07.2008 15:14:40

Fraser napsal(a):

skeptický: "Ale stejně by se dalo argumentovat,že mám právo mít nehlášenou zbraň ..." No to by byla urcite strasna katastrofa, kdyby lidi meli nenahlasene zbrane. Opravdu bych nechtel zit ve spolecnosti, kde neni nahlasena kazda vidlicka.

Vy ale mate na mysli pistole atd., ze? Proc by mel 'slusny' clovek vlastnit zbran? Treba pro pripad, ze by se nahodou k moci dostal nekdo jako vy, kdo v tom ma jasno a rad by v tom udelal jasno i ostatnim.

11.07.2008 15:16:15

petka napsal(a):

Paní Kláro, znáte pana Švandrlíka ( to jistě ano) a jeho knihu Dobrodružství žáků Kopyta a Mńouka ? Já tu knihu od dětství zbožňuji a Vy jste mi ji svým stylem psaní připomněla. Děkuji a ještě jednou.
Humor, nadsázka...v případě p.Bryndové to asi až tak humorné není, ale já věřím, že ZDRAVÝ ROZUM zvítězí. Co se konopí týče jsem už zcela "vyjevila" u "medvěda a lesních zvířátek", takže se nebudu opakovat a obtěžovat. Hodně zdaru...o:))

11.07.2008 16:36:16

Dan.Brno napsal(a):

Pěkný článek, trefně napsáno. Rozhodně zastávám názor, že články takovéto úrovně reprezentují advokátní stav z té lepší stránky. Doufám, že k podobnému názoru dospěje i advokátní komora.

11.07.2008 16:39:44

klára veselá samková napsal(a):

AD Martin, toho jména druhý: uvedeného sepětí práv a povinnnností si jsem velmi dobře vědoma. Je vždy otázka, jak to řešit. A je to vždy otázka oné již výše mnou zmiňované MÍRY. Míry výhod pro jedince nas traně jedné, míry rizika pro společnost na straně druhé. Zejména u toho očkování je to zřejmé, protože funguje prakticky pouze tehdy, když je určitá míra proočkovanosti populace (tedy pokud vím). V určité míře nedostatku proočkovanosti přestává obecný efekt obecně působit. To však nemůže být důvodem pro to, aby se očkování nedala rozložit na vícekrát (na př. u tzv. "trojkombinace", která je pro mnoho miminek skutečně moc najednou) nebo odložit na dobu pozdější. Takováto modifikace dle mého názoru nemůže být obecnému blahu společnosti na škodu a rodiče by měli mít možnost o ní rozhodnout. Vždyť je řada studií, které upozorňují na možnost i velmi vážných následků očkování - byť i ve velmi malém procenttu (či zlomku procenta) případů. Když ale do toho zlomku procenta ale spadne Vaše dítě, je to fakt blbý....

11.07.2008 16:59:04

klára veselá samková napsal(a):

Ještě Martine, toho jména druhý: neexistence spjatosti svobodného rozhodnutí s ochotou nésti všestranné důsledky za tato rozhodnutí je jedním z aspektů, které mne dovádějí do zuřivosti. Moje sociální cítění slábne vždy, když vidím, jak se někdo huntuje, případně se neopatruje (a nebo dělá svobodná rozhodnutí, to vyjde nastejno) a pak se domáhá nejen soucitu, ale i odpovědnosti za toto jeho jednání - ale od všech ostatních. Nemyslete si, že nevím, o čem mluvím. Sama jsem prošla velmi obtížným zdravotním obdobím, kdy jsem to se svojí váhou "dotáhla" až na 103 kg a bylo jasné, že jestli něco neudělám, tak to dopadne VELMI blbě. Bylo to obtížné, náročné, bolestivé a drahé, ale hledala jsem a neustávala jsem tak dlouho, dokud jsem se zase nedobrala zpět svých 60ti živé váhy... Podle mého náázoru jde téměř vše: ale musí se po tom jít a musí se brát za to zodpovědnost... to ale ve zdejěí zemi těžko vysvětlíte.

11.07.2008 17:04:32

klára veselá samková napsal(a):

Milý Frasere, "Základy právního pvědomí v kostce" bych napsala s mimořádným potěšením, neb, jak vyplývá asi dost zřetelně z mých blogů i diskusí, psané mne baví. Je to ale pohříchu nevýdělečná činnost a moci si dovolit takový luxus jako psát, potřebovala bych nějaký skutečně pořádný právní kšeftík, který by mi trochu uvolnil ruce. Věřte, že vím, o čem mluvím. Loňský rok jsem cca 5 měsíců psala disertační práci (i když pravda vědecký text je něco jiného než beletrie) a pokles v příjmech byl řádově téměř půl milionu... to jen tak na okraj...finančně tento svůj exkurz do světa vědy rozdejchávám doposud.

11.07.2008 17:08:10

klára veselá samková napsal(a):

Petko, žáci Kopyto a Mňou k jsou,l obávám se, integrální součástí i mojí osobnosti. Ale neříkejte to na mne. Oni by si třeba někteří mohli začít myslet, že si z nich dělám srandu. A mohli by přijít na to, že si to myslí správně... Takže pšššššt!!

11.07.2008 17:10:19

Kritik napsal(a):

Když se někdo doma opije až spadne pod stůl, také mu policie nebude kontrolovat hladinu alkoholu v krvi, ani ho neobviní z opilství. Totéž by mohlo platit o konopí.

Nicméně je v článku několik sporných detailů: Kouřila to Bushka sama nebo dávala ze svých zdrojů šňupnout jiným? Také v závěru článku, že pěstování konopí setého pro lékařské účely není v Rakousku trestné, je trochu pod pás a možná na případ, pokud nejsou uvedeny podrobnosti, nesedí. Mnohá farmaceutická firma vyrábí opiáty též v souladu se zákonem.

Avšak otázka, zda si člověk může ničit svobodně své zdraví či život bez zásahu státu, je plně legitimní. Ostatně - stát takový záměr občana nemůže bez mimořádného vniknutí do jeho soukromí nikterak ovlivnit, pouze znesnadnit. Je na jednotlivci, zda si on sám podá morfium až upadne do smrtelného kómatu, nebo zda se nechá morfiem kontrolovaně zbavit bolestí. Člověk je totiž od narození tvor stoprocentně svobodný, ač se později mnozí o svobodu sami připraví "vymydlením mozku" a stanou se otroky. Člověk se dokonce může svobodně rozhodnout, zda bude žít nebo ne. Tomuto se věnovali již starověcí stoikové se závěrem: svoboda je pouze a jen vnitřní stav člověka. Jak takovou svobodu může stát omezit? Zdokonalí snad svůj dohled a bude nás sledovat i doma? Nicméně stát může, a to také dělá, nám znesnadnit přístup k morfiu či k ... zde si dosaďte co chcete z kategorie zla (pozor! rozlišovací schopnost je nutná).

11.07.2008 17:16:21

skeptický napsal(a):

to Fraser,

Jsem rád,že jsem někoho zvedl.
Pistole je asi pro zmíněný účel to nejpraktičtější.Puška je moc dlouhá,než zmáčknete spoušť a oběhnete ji,kulka je dávno pryč.

U takové pistole je dobré i to,že když se napoprvé netrefíte,lze to zopakovat.

Doporučuji system Browning,s tím nám zabili Ferdinanda.

Totalitární režimy tohle nerady vidí.Jeden teď právě zakládají u našich nových kamarádů,tak jsem zvědav,jak se to vyvrbí.

Milí staříci jako já se k moci obvykle nedostávají,nemusíte mít strach.

Stát nemá sebevraždy rád,připravuje je to o daňové poplatníky,a není koho soudit.
Výjimkou by byli snad jen movití lidé bez dědiců.

Asi bych měl používat smajlík,aby lidé věděli,kdy se smát,dva,kdy se smát srdečně.

11.07.2008 17:20:26

Petr186 napsal(a):

Ta oprátka z konopí není špatný nápad, budu o tom uvažovat až mne budou chtít poslat do soukromé LDNky.

11.07.2008 17:43:54

grőssling napsal(a):

Pani Samková, napsáno je to mile, ale ... co Vaše děti ? Přinesete jim konopné produkty? Poznal jsem pár lidí z této komunity. Jen bláboly o zdravotních účincích, ale v zásadě je to jenom maska a špatný pokus o omluvu drogové závislosti. Pokud zhulení nevadí jiným, tož ať dělají co mohou. Jenže ona úplná izolace od opovrhované společnosti nejde zařídit. A tak nakonec skončí v té síti sociální.

11.07.2008 17:55:34

klára veselá samková napsal(a):

Ad Kritik: Bushka INHALOVALA - nekouřila, respektive nebalila si cigárra. Inhalovala materiál, který může mít žádné či jen minimální toxické účinky, neboť není pěstován za tímto úelem. Zato směs všech těch serepatiček, která se v konopí setém nachází, spolehlivě roztahuje bronchy, právě se stahující k astmatickému záchvatu.
Nikdy nikdo ani zdaleka netvrdil, že by Bushka komukoliv dávala cokoliv jiného než masti.

Pane Groesslinge, já sama hovořím z velmi osobně nepevné pozice, neboť jsem zavilý nekuřák, trpící kouřením manžela (tedy jeho tabákovou závislostí) a následkem toho, že buď řídím nebo se starám o dítko nebo pracuji jsem prakticky abstinující od alkoholu.
Nevím, proč bych měla komukoliv přinášet jakékoliv produkty, kterých mu ze zdravotního hlediska není třeba. Pokud toho bude ze zdravotního hlediska třeba a nebudu moci najít jinou alternativu v oficiální medicíně, jsem hotova přinést komukoliv naprosto cokoliv, neboť zbavit své bližní utrpení považuji za naprostý morální imperativ.
Pokud by moje dcera začala jet v drogách, udělám naprosto cokoliv, abych ji z nich dostala a již nyní činím zásadní preventivní kroky v ttéto obblasti pomocí diskusí s Darinkou na dané téma - a to opakovaně. Zmehnout však samozřejmě může a stát se může cokoliv. K rozklíčování "zdravotního použití" je poměrně jednoduché východisko: co bylo dříve? Užití drogy nebo zdravotní problémy?? V případě, že první bylo užití drog, není celkem vzato se o čem bavit..
Co se týká odpovědnosti a sebezodpovědnosti, to jsou velká témata, o kterých je vlastně celé dnešní povídání prakticky všech diskutujících...

11.07.2008 18:55:00

Marty napsal(a):

Lecivost konopne masti mohu potvrdit. Muj otec mel kdysi problemy s klouby, tak si nechal privest seminka z Holandska. Konopi vsak nebylo technicke, ale navysost kvalitni. Jelikoz byl muj otec vasnivy zahradkar, brzo jsme meli doma plno nejlepsi Bile vdovy, jakou jsem kdy okusil. A nakonec i na ty masticky neco zbylo.

11.07.2008 20:52:29

Fraser napsal(a):

klára veselá samková: na VS jsme s nekterymi profesory probirali, proc se ucime podle skript/materialu starych nekolik let, v extremnich pripadech i nekolik desitek let (v IT to je 'trochu' problem), takze otazka vydelecnosti takovychto pocinu je mi jasna. Navic nejsem clovek, ktery by vas do neceho nutil, "protoze je to vase poslani a povinnost vuci spolecnosti a beztak uz mate dost". Doufam, ze jednou ten poradny kseft dostanete a za par mesicu se objevi na pultech vase nova kniha ;).

skeptický: pokud jsem nepochopil legraci, tak se omlouvam. Nicmene se tady vyskytuji spousty diskutujich, kteri by se pod vase prispevku klidne podepsali a to bez smajliku.

Je smutne sledovat, co se u nasich kamaradu deje. Vite, ze Kongres dal 100m $ na zajisteni sjezdu obou stran? Asi 25M pujde na nakup zbrani. Obrana 'demokracie' neni zadna sranda...

11.07.2008 23:01:57

im napsal(a):

@LČP k příspěvku 11/7 12:10
Zdravím :-) Jak se vyřádili doktoři na chrupu?

Musím přičinit malou poznámku k máku a Polsku - z praktické zkušenosti vím, že se tam pěstuje a prodává. Moje mlsná kolegyně mi vozí z nakupovacích výletů do Polska jejich výrobek,hotovou makovou nádivku, skoro kilovou plechovku s nápisem "Masa makowa", z62% je v ní mak niebiejski, pak med, hrozinky, atd.

Buchty makové s touhle náplní rodina miluje a raduje se, kdykoliv je udělám. Tedy, doufám, že se radují z toho máku...:-)

12.07.2008 00:55:29

vlk napsal(a):

Dr. Klára Samková - Veselá

Nezapdnu do houfu obdivovatelů vaší lehké ruky a espritu, s kterým jste napsala tento blog a dobrovolně s epět postavím do role otloukánka zdejšího diskusního fora. Nevadí.
V každém případě díky za blog a za osvětlení detailů.
V tomto světle už pro mne rozhodnutí táborkého soudu není ani skandální, ani nepochopitelné alebrž jej shledávám logickým a přiměřeným. Paní Bushka Bryndová promine, ale je to tak.
Onen soudce neměl na vybranu. Je tu jakýsi zákon. Ten zákon platí. Byť v době jeho přijímaní nikdo nezvažoval okrajovou možnost, že konopí může také někdo pěstovat za jiiným účelem než proto,aby buď si dočasně vygumoval hlavu a dostal se někam,kde starosti buď nejsou nebo je jich vydatně méně nebo jej pěstuje za účelem prodeje těm, co jsem právě popsal. Tyto osoby měl na mysli zákonodárc. Který prostě nechtěl do legálního oběhu připustit další drogu. I tak jic tu máme dost. Což mu osobně velmi schvaluji.
Původně jsem si myslel,že táborský soud si chtěl ulehčit práci a jen mechanicky aplikoval zákon. PAk by ovšem rozsudek byl skandální a hloupý. A ono , ejhle, je to jinak. Soudce zákon aplikoval, alepředevším vyložil. A sdělil celé veřejnosti následující. Nevidí jako odsouzení hodné pěstování zakázaného konopí za účelem výroby léků Třeba ve formě mastiček. Tím méně vidí jako odsouzení hodné výrobu těchto léků a jejich užívání. Třeba ve formě mastiček. Bushka Bryndová může své záslužné dílo v tomto směru konat dokonce s jeho požehnáním, dále. Leč měl, pro mne naprosto pochopitelný, problém s tím, když paní Bushka konopí užívá k účelu,který zákon definoval jako protizákonný.
On totiž neměl na vybranou. Pokud nechtěl umožnit všem huličům absolutní beztrestnost. S poukazem na astma.
V dnešn době totiž není žádný problém, aby nějaký pseudovědec přišel s tvrzením a třeba i klinickou studií, že na astma pomáhá také heroin nebo koks.
troufnu si tvrdit , že světě jsou stamiliony lidí, trpících na astma. A kupodivu jsou léčeni klasickou medikamntozní léčbou.A funguje to.

Chápu, že tvůrci nového zdravotního systému s emusí cítit být výrokem táborského soudu deprimováni.Jejich snem totiž ej přesně pacient jako Bushka Bryndová. Která nějakým způsobem do systému přispívá.Ale nic za to nechce. Doktory neotravuje, péči nečerpá. Léčiva si vyrábí sama ve vlastní režii a ve vlastní režii zkouší nové léčebné postupy.
Ovšem já zkrátka zůstanu u svého. Je mi líto, pokud paní Bushka také konopí kouřila.Má smůlu. A po zásluze.

A ještě drobnost . Obecenstvo v místnosti, jeho reakce,příznačná petice atd. přesně naznačují o co v tomhle procesu zejména šlo. Paní Bushka byla jen nástrojem.

12.07.2008 10:02:54

klaravesela napsal(a):

Milý Vlku, nemyslím si, že Bushka byla nástrojem, protože opravdu neprovozuje a nehodlá provozovat a nepropaguje koužení marihuany k toxikomanským účelům.
Předpokládám, že při svém analytickém mozku jste postřehl, že jsem se na rozdíl od mnohých jiných táborského soudce dost hodně zastávala, a to prakticky ze stejných důvodů jako Vy. Má skutečně malé pole k nějaké "kreativní" řešení. Jediné, co mu já vytýkám, je paušalizace, že kdo kouří či inhaluje konopí seté, tak užívá marihuanu narkomansky. To prostě není pravda.
Jinak k Vašemu argumentu, že na astma trpí sramiliony lidí, jsou léčeni standardní léčbou a funguje to: jo, jsou léčeni kortikoidy. Doporučuji k samostudiu co dlouhodobé užívání kortikoidů způsobuje.... s astmatem pomůže, ledviny, játra a další spolehlivě zlikviduje.. akže ty názory na to fungování se mohou lišit...
zdravím srdečně,. KVS

12.07.2008 10:41:19

vlk napsal(a):

KVS
Paní doktorko, paní Bushka byla nástrojem. Celého toho auditoria, jak jste jej popsala. To v jejím procesu vidí a vidělo přesně ten pravý prostředek, jak prolomit zákon.
To co tam byli za petci Konopáí je lék jsou nejspíš vevěku, kdy ani neví, že nějaký doktor existuje, pokud si tam náhodou nejdou nechat předepsat antikoncpci nebo něco proti akné. To, kteří jsou starší nejspíš leží téěmř na smrtelné posteli s těžkým astmatem. Protože tomu by nejspíš odpovídala detekce stop po "inhalování" marijánky. Samozřejěm za léčebným účelem.

Pokud jde o medikaménty obecně. Jsem totálně nevzdělán a prost zkušeností. Naštěstí.

leč promiňte - kdyby lečení a stma bylo přes konopí účinné, srovnatelně s klasikou, bez vedlejších účinků a podobně, zcela nepochybně by bylo součástí standardního léčebného procesu . Nejspíš bve všech zemích světa.
Jsou li v lékařství používány jedy, radioaktivní látky opiáty, nepochybně by konopí nebylo problémem. Ideologickým problém. JAk se ti za peticí Konopí je lék vehementně snaží naznačit.

A vytýkat soudci, že neumí rozlišit mezi medikamentozním kouřením , pardon inhalováním a hulením? To zrovna tak od něj můžete chtít , aby skočil do výšky 3,5metru. Prostě neumí.
A jeho postup má dokonalou oporu. Tisíckrát prověřenou. V antidopingových testech sportovců. Tam buď sportovec má dopředu klinický nález a a velmi detailně předepsanou a zdůvodněnou léčbu za pomoci přesně specifikovaných preparátů nebo má prostě smůlu. Je li chycen. V tom přiúadě dopoval. Je mi líto, ale lidstvo zatím nic dokonalejšího na tomto poli nevymyslelo. Druhou možností je zrušení zákonaalegalizace měkkých drog. To je to,oč tu běží. Jsem proti. Proč jsem dostatečně popsal na Mihovičové.

12.07.2008 11:05:34

#13 napsal(a):

Všechny drogy mají být legální. Co je komu do toho, co kdo jí (kouří, pije)? Viz např. Miltona Friedmana.

12.07.2008 11:35:57

Iva2 napsal(a):

13

Chci věřit že tohle právo vztahujete na všechny svéprávné....rozumějte...dospělé.

12.07.2008 12:23:37

#13 napsal(a):

Iva2: Nechápu vaši větu.

12.07.2008 16:01:02

Iva2 napsal(a):

13

To nevadí.

12.07.2008 17:02:39

#13 napsal(a):

Iva2: Aha, tak to jste mohla říct rovnou, že smíte jenom naznačovat a tvářit se tajemně.

12.07.2008 17:34:58

Imhotep napsal(a):

pro vlka:

Díky za váš názor. Dovolím si k němu učinit pár poznámek.
Při přijímaní zákona se skutečně zapomnělo rozlišovat mezi přírodními drogami, které už lidstvo používá po staletí naprosto běžně, a syntetickými drogami, které jsou skutečně nebezpečné a jsou určeny výhradně pro kšeft a demolici lidství.
Ty druhé bez výjimky zakázat a jejich výrobce a distrobutory tvrdě trestat. A šel bych ještě dál. Kdo si užíváním syntetické drogy poškodí zdraví, nechť si pěkně na svoji léčbu nemocí z toho vyplývajících připlácí.
K přírodním drogám by se měl zaujmout odstupňovaný přístup. Především by se ale měla těmto látkám věnovat osvěta. Ani paní KVS a ani soudce o ní vlastně nic neví. Stejně tak o tom ví houby mladí huliči, kteří se tím prostě předvádějí. Ani neví, co činí a pak na to někdy tvrdě doplácí.
Ano konopí je lék a marihuana nemusí být návyková. Ale pouze v rukou toho, kdo o tom něco ví, jinak je to pěkně záludná věc. Stejnějako houbičky atd.
Ten proces je neskutečnýomyl. Chyba je ale především na vyšetřovateli a na žalobci. Oni pohnali Bushku před soud a tím z ní nevědomky ten nástroj udělali. Měli si s Bushkou promluvit a celou tu věc prostě odložit. Ta dáma se skutečně ničeho nedopustila, protože to, co nazvala kouřením,žádné kouření ve skutečnosti nebylo. Jednalo se asi o takovou drogu, jako když si ubalíte cigáro z lučních trav.
Mimochodem, pan prezident teď dal milost nějakému distrobutorovi drog. V tomto světle je celý proces už zcela postavený na hlavu.
Nejsem udiven tím, že přírodní léčiva nejsou moc propagována. Farmaceutický průmysl by asi splakal nad výdělkem, kdyby tomu tak bylo. Přitom ale existují obory medicíny, které s takovými léky běžně pracují. např. v Evropě je mnoha zemích zvykem, že akademičtí lékaři běžně konzultují se svými anthroposofickými kolegy atd. Je také známo, že farmaceutické firmy mají mnoho lidí, kteří cíleně vyhledávají přírodní léčivé látky např. u amazonských indiánů a pak je upravují, patentují,....a draze prodávají. Konopí je ale poněkud výjimečná záležitost. Ono umí nejenom léčit, ale i jiné věci. Možná právě z toho je ten strach.
Na závěr upozorňuji, že nejsem zastáncem legalizace marihuany a podobných aktivit. Byl bych jenom rád, kdyby se lidstvo laskavě začalo zabývat i tímto historickým dědictvím.

12.07.2008 18:17:23

Imhotep napsal(a):

pro KVS:

Dovolil bych si Vám doporučit film V moci ďábla z r. 2005 av režii Scotta Derricksona. Ten název je zavádějící, nejde o žádný horor. Původní anglický název byl Exorcism of Emily Rose. Je to podle skutečného procestu s exorcistou v USA. Možná by Vám to mohlo pomoci v tom procescu. Mimochodem, je tam i obhájkyně, která přichází pozdě na soudní líčení :)

12.07.2008 18:24:48

vlk napsal(a):

Imhotep

veleknězi, díky za repliku! Nad touse dá velmi přemýšlet. A nedá se proti ní diskutovat.

S postojem státního zastupitelství a policie máš jasně pravdu.To se dalo smáznout už tady a bylo. Nehrozilo, že huliči budou mít svůj precedens. Takhle je sázka hodně vysoká a paní Bushka z toho nejspíš vyjde s flastrem.
Víš z čím se neztotužňuji je ten za každou cenu zlý farmaceutický průmysl. On totiž pořád vydělává hodně velké peníze na laciných lécích typu aspirin. A určitě by nebyl proti vyvinout za laciné peníze jednoduché léky , které by byly vysokoobrátkové.Nový lék dnes totiž stojí nepředstavitelné peníze.
Nota bene, na jeho chování nemáme a nebudeme mít vliv. Na české orgány bychom aspoň minimální, jako občané vliv mít měli.

Jo a ještě jedna věta, abych nezapomněl. Ano oprávněně jsi poukázal na to , jaký jsme Absurdistán. Paní Bushka dostane v Čechách flastr. Sice malý , ale dostane. Pár dnů po otm, co president omylostní chlapa, kterého chytili v Thajsku s balíkem drog.které převážel na kšeft.
Nic na tom, že byl vydán z tamního vězení do Čech s e slibem zdejších orgánů, že milost nepřichází v úvahu a když tak, že bude konzultována s Thajci! On byl prostě omilostněn. Protože se člověk na Hradě tak rozhodl. On přeci má na to právo. Paradoxně odsoudil všechny další potenciálně chycené v Thajsku k tomu, že si své doživotí odsedí v tamních věznicích Jeho Veličenstva. Protože Thajci nejspíš už nikdy sliv nikoho z České republiky nebudou brát vážně. Ve světle téhle milosti je skutečně jakýkolvi flastr pro paní Bushku čirou fantasmagorií. Chudák táborský soudce. Snaží se dodržovat zákon a dokonce jej aplikovat.

12.07.2008 18:33:36

Iva2 napsal(a):

Ale kdež,nechci být tajemná,jsem líná.....Vysvětlovat zjevné věci.

12.07.2008 18:56:17

Imhotep napsal(a):

pro vlka:
Asi jsem se špatně vyjádřil ohledně toho farmaceutického průmyslu. Rozhodně ho neodsuzuji jako celek. To by byla zhůvěřilost. Měl jsem na mysly některé jeho výstřelky a úlety, které vedly k tragickým důsledkům. Nu a pak mi také vadí, že někdy zcela bezohledně zcizuje majetek přírodních národů a kupčí s ním.

12.07.2008 19:18:32

vlk napsal(a):

Imhotep

ok. Souhlas.

12.07.2008 19:43:29

klaravesela napsal(a):

Milí pánové Vlku a Imhotepe, to jsem skutečně ráda, že jste se shodli... ještě do té shody zapojit BigJirku a Čochtana, (ale ten je právě na meruňkách, takže má omluvenku)a jsme zase o krok dále.
Je nepochybné, pane Vlku, že před tím, než se mi zjevila na stole "Causa Bushka" jsem o konopí a marihuaně nevěděla naprosto nic. Te´d mám už více než slušný přehled. To bystě nevěřil, co všechno musí právníci nastudovat, aby mohli řádně obhajovat! Ani omylem jen právo - takyspoustu matérie o věci samé - až jde z toho hlava kolem...
Co se týká milosti p. presidenta pro dealera drog z Thajska, rozumím tomu, že jej chtěl pustit. Ale bohužel Česká republika se vyznačuje i navenek naprostou arogancí moci a máme velmi špatnou diplomatickou pověst právě z těchto důvodů: Komise pro lidská práva OSN - jeden odsudek proti ná za druhým, každý na to tady kašle. Úmluva proti mučení - stížnosti vůči způsobům, jak si počínáme proti chovancům blázinců i jiných. Zde plivnuto Thajcům do očí... a to jen co jsem si vzpomněla takhle poránu... Národ metařů svinstva pod koberec - tak by nám měli říkat. To jsem zvědavá, co zameteme při našem slavném předsedování. V rámci naší odbornosti předpokládám, že to bude i řada cizích exkrementů...

13.07.2008 07:01:46

dana napsal(a):

Dovolte jen malé připomenutí. Paní Bryndová je konopná aktivistka. Kdyby ji vyšetřovatel
a žalobce ignorovali, nejspíš by se jí to silně dotklo - koho by bavilo se věšet na strom či připoutávat k Temelínu, kdyby okolo toho nebyl patřičný mediální humbuk.Takže si
napřed pozvala televizi na zahrádku, potom k soudu ...Řekla bych, že jsou všichni spokojeni. Paní Klára se bude odvolávat výše
a výše a budou nejen zlaťáky, ale i mnoho veselých historek. Paní Bushka bude osvobozena a získá na konto své proslulosti
teplé místo v senátu. A co se týká ubohých
chudých vesnických kořenářů s kterými se teď licituje - tak věřte, že ty tyhle panské hry vůbec nezajímají...stejně jako oni vůbec nezajímají své "zástupce".

13.07.2008 07:21:19

Pepa Řepa napsal(a):

Je pravdou, že si po vynesení rozsudku vzal soudce paní Bryndovou stranou a požádal jí o skleničku mastičky na svou artrózu?

13.07.2008 07:46:10

Jana Mihovičová napsal(a):

Hezký den Kláro. Já můžu jen psát, ale vy můžete něco skutečně změnit. Držím palce. Tohle skutečně není JEN o trávě.

13.07.2008 09:51:43

vlk napsal(a):

KVS

s veleknězem nejsme , většinou, nijak nepřekonatelně od sebe. Jeho náboženský kult jest věru založen na pořádné porci rozumu, racionality a záviděníhodném penzu znalostí. Moje přízemní praktičnost sice za ním často jen chytá stopu, ale většinou se sejdem.

Rád vám věřím, že před kauzou Bushka jste o konopí nevěděla nic. Proč také? Jenže určitě něco víte o tom, jaknavodit situaci. Víte cosi o základech manipulativních technik.Jako advokátka byste totiž mnla. A jako žena jste se s tímnejspíš narodila / tohle není míněno ve zlém/. Takže jste to měla použít. V zájmu klientky. Což by pro mne znamenalo ten proces dělat za minimálního zájmu medií, bez publika a zejména bez aktivistů. Soudím, že v komorním prostředí jste měla dost dobrou šanci na zprošťující rozsudek.
Takhle , i když ten soudce skutečně dělal co mohl, prostě na něj šanci neměl.

Co s e týká Klausovy milosti - toje skandální záležitost! O tom už jsem psal. A další ČEši, chycenv Thajsku mají šanci na podobné zacházení jako Novotný asi jako sněhovákoule v pekle. Ti tam teď shnijí.
ˇumluva proti mučení- to jste snad přehnala, co říkáte? Bavíme s e o klecových lůžkách? Nejsem odborník, a nerozumím tomu, ale naprat do někoho sedativa a udělat z něj živou mumiii mi nepřipadá vůbec lepší.
Ostatně , když vaše dcera byla malá nejspíš jste ji měla také v dětské postýlce, která není nic jiného než klecové lůžko. Prootže by si mohla ublížit.
Ti potrefení nešťatsníci v oněch ústavech jsou sice postavou dospělí, leč často duševně naúrovni 1 letého dítěte.Co s tím?

Ale máet pravdu o zametání pod koberec. O vší té špíně, co nám vrší naše politické elity každý den před vchd do našich domovů a říkají, s drzostí sobě vlastní -občane- koukej ,co si za tvoje peníze můžeme všechno dovolit.
Je to děsivé. A bude jen dobře, když si nás svět bud e za předsednictví trošku více všímat. Třeba držitelé klíčů zase získají trošku světloplachosti.

13.07.2008 09:56:21

bara napsal(a):

pro KVS:

"Národ metařů svinstva pod koberec - tak by nám měli říkat."

To jste myslela vazne, pani doktorko?

13.07.2008 10:31:27

klaravesela napsal(a):

Jo, to jsem úplně myslela vážně, paní Báro. Když někdo neumí čelit svým problémům čelem - ať na úrovni osobní tak národní, tak je mete pod koberec. největšími svinstvy počínaje, pochopitelně... mám pokračovat ve výčtu? KVS

13.07.2008 11:07:00

klaravesela napsal(a):

Milý Pepo Řepo, to jsou jen bohapusté lži a pomluvy naší justice. Soudce byl maximálně seriozní a o paní Bushku soukromě ani nezavadil. Jsem ovšem silně zvědavá, v jaském stavu se k nám vrátí ty dva kelímky masti, zabavené PČR a též spousta masťového nepřefiltrovaného polotovatu....
Mají být v policejním skladu - tož uvidíme. S jejich vydáním, které má být dle rozsudku uskutečněno, vskutku nikod nepočítal.

Paní Dano, kdybyste věděla o nějakých zlaťácích, které se dle Vašeho názoru pro mne ještě posypou, prosím, dejte vědět už teď. Musím říci, že páchání dobročinnosti mne stojí dost peněz, času a energie, takže ačkoliv hlady nehynu, rozhodně nejsem zlaťáky zasypávána a zasypána. Naopak by se mooooc hodily. Děkuji předem. KVS

13.07.2008 11:12:31

Pepa Řepa napsal(a):

To KVS
dneska i spravedlnost potřebuje dobré promo.

A co takhle obejít pár artrotických soudních staříků a dam v nejlepších letech a každému zdarma věnovat jedno mazání.Pro jistotu bych začal u Krajského soudu, kam zřejmě půjde odvolání.Jestli Lourdy zafungují a stařík pookřeje, hned se bude soudit lépe.
Také bych klientce poradil používat jméno Libuška a ne Bushka.Teď před volbami to nemusí dělat dobrotu.

To vlk
neříkejte, že byste o jedno balení mazadla na klouby neměl taky zájem.Opodeldok se už přece nedělá.

13.07.2008 12:58:53

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

milý příteli, ještě ne! Ještě to nemám zapotřebí. Sám se tomu divým, leč je to tak.
Ale jméno paní Bushky si hodlám pečlivě zapamatovat. A až to přijde, požádám paní KVS o laskavou přímluvu a páchání dobra. I přes veškerá příkoří, které jsme oběma dámám již přivodil a v budoucnu přivodím.

A přiznám, že s touto vidinou jsme nakonec před odesláním smázl jeden už napsaný příspěvek na adresu paní KVS. Prostě uvědomil jsme si , že pohár její dobroty apochopení byeventuálně mohl přetéci. A nemám váš šarm příteli.

13.07.2008 13:49:41

bigjirka napsal(a):

Zdravím, Klárko, bigjirka je vždy nablízku! nevím, jestli popořádku: zatím jsem byl s milostmi pana presidenta navýsost spokojen - vyjma této drogové. Ten šmejd měl shnít v kriminále. Co se týče marjánky a lysohlávek, snadno dostupných a snadno pěstovatelných - pokud je něco ve formě masti, obkladů a podobně, nevšímal bych si toho vůbec. Přípravu pro vlastní potřebu byť i hulení nechal bych být. Jakékoli šíření, za peníze či zdarma bych kriminalizoval jako jakýkoli jiný obchod s drogami.

Koukal jsem koukal, vlku, že jsi občas divý.

13.07.2008 17:13:16

skeptický napsal(a):

Pan Pepa.
Opodeldok se prý dělá.

13.07.2008 20:06:03

klaravesela napsal(a):

Milí pánové, tož vás s nedělí zdravím., Vlku, začínáte dotahovat na Pepu Řepu, neobávejte se, že by pohár přetekl. Konec konců, každý jsme nějaký a se mnou taky občas není k vydržení.A to jsem nedávno varovala manžela předem, ať začne trénovat, protože tak za dva - za ři roky budu já v přechodu a darinka v pubertě - to si teprvá užijeme srandy!!!

Jinak písemný rozsudek jako vždy bedlivě prostuduji a vyvěsím na web, jakmile jej obdržím. Pakliže moje ubohé právnické ucho správně rozumělo, pak pěstování konopí není trestné. příprava masti není trestná. Takže, pánové, je něco, co vám brání v tom, abyste zaseli?? I Čochtanovi pod meruňkami a na vinohradě se ujme - a ten že to mazání po letošní sklizni pořebovat bude....
srdečně, KVS

13.07.2008 20:14:18

bigjirka napsal(a):

Porozhlédl jsem se po netu a vypadá to, že Opodeldok už se průmyslově nedělá, neměl by být problém si jej vyrobit a vyrobila by jej každá lékárna, která dělá přípravu. Vzpomínám, že maminka magistra říkala nízkým širokým skleničkám se závitovým víčkem opodeldočky. Vzhledem k obsahu kafru a silic to určitě působí, ten čpavek.. muselo to smrdět přenáramně, ta směs kafru se silicemi.. taky výrazná..

Jejda Klárko a pěstování že volné?

13.07.2008 20:19:41

Iva2 napsal(a):

bigjirka

a co to ten Opodeldok je? Co se tím léčilo...

13.07.2008 21:46:22

bigjirka napsal(a):

Ivo, opodeldok bylo mazání na revma a klouby si s tím mazal blahé paměti Švejk. Inu, na těkou artrózu stejně nic moc nepomůže, ale ten kafr byl dobrý proti bolesti a ty ostatní věci dráždily a prokrvovaly... asi docela fajn a ulevovalo to, smrad to musel bejt hroznej... kafr, mentol, levandulová silice, čpavek...

13.07.2008 22:05:29

Iva2 napsal(a):

bigjirka

ted jsem za úplného trotla.....:)Nemám revma, holt se nemažu :)Ale dík za vyčerpávající odpověd.

13.07.2008 23:32:01

Bushka Bryndová, ENCOD napsal(a):

Rp.: Opodeldok tekuté mazání

90g olivového oleje,
25g bílého včelího vosku,
25g jemného terpentýnu,
10 g kyseliny salicylové,
5g jalovcového oleje,
5g rozmarýnového oleje,
5g pryskyřice olibánové (kadidla)
3g japonského kafru.

Kafr, terpentýn, vonné oleje, pryskyřice a salicyl se rozpustí v 25 ml lihu, vosk a olivový olej se rozpustí zvlášť na mírném teple.
Obě složky se poté ještě za tepla v kelímku smíchají a spojí na homogenní směs.
Uchovávat v těsně uzavřené lahvi.

Rp.: Opodeldok mast

100g žlutého včelího vosku,
20g olivového oleje,
10 g kyseliny salicylové,
5g jalovcového oleje,
5g rozmarýnového oleje,
5g pryskyřice olibánové (kadidla)
5g japonského kafru.

Kafr, pryskyřice a salicyl se rozpustí v 20 ml lihu, vosk a oleje se rozpustí zvlášť na mírném teple.
Obě složky se poté ještě za tepla v kelímku opatrně smíchají a utřou.
Uchovávat v těsně uzavřeném kelímku.
- - -
Samozřejmě, účinnost opodeldoku se prudce zvýší nahrazením obyčejného olivového oleje olejem konopným.
I samotný nekonopný opodeldok je ovšem věc velice účinná a doma jej máme stále v pohotovosti.
Kafr nemusí být přímo japonský, funguje to i s technickým kafrem.
Vonné oleje a pryskyřice je možno též v nouzi vynechat.
Pro drsné povahy (a pro zvýšený účinek) je možno přidat trochu kapsicinu. I přírodního ze superpálivých minifeferonek.

14.07.2008 02:58:27

klaravesela napsal(a):

Proboha, Bushko, a kam se na to vše chodí??? Vidím, že jsou světy, které mi doposud zůstaly utajeny ( a jdu se nalít geladrinkem, poctivým, z lékarny, za 600,-Kč pixla na měsíc...)
KVS

14.07.2008 07:30:21

vlk napsal(a):

KVS

no to teddy určitě!
Vás poslechnout.
Přijdu domů a sdělím Karkuli. Ženo ,klouby nás zatím nebolí , ale o kdyby. Opatřil jsem něco semen konopí a budem pěstovat, abychom si mohli uklohnit mastičku.
Po tom všem, co jsme se jí naprováděl mi nepochybně láskyplně zašeptá do ouška...jo jo vlkouši, já ti s tím ráda pomůžu..
Poletím z baráku, že se ani nebudu schopen rozlloučit se psem...

Má žena má pořád ještě zdravý rozum. I přes vzájemné dlouhé soužití se mnou.

14.07.2008 11:08:58

petka napsal(a):

Mám nápad. Co kdybyste někdy pustil vaší ctěnou Karkulku ke klávesnici a ona by nám své názory prezentovala sama za sebe.... To jsem ale drzá, což O:))

P.S. Vás sice klouby ještě nebolí, ale je notoricky známo, za kým šla Karkulka lesem, než narazila na vás....no, a babičky klouby bolívají...
Takovým malým zadostizčiněním některých diskutujicích by jistě bylo vaše rezignující..."Tak tam té babičce tu mast do košíku přihoď, no." o:((

14.07.2008 11:28:45

Iva2 napsal(a):

Petka

otřásám se smíchy při představě jak vlk, navzdory různým avizovaným choutkám si stejně uvědomuje, že Karkulka to VÍ líp :)))Myslím že kdysi bojoval....:)) Myslím že s Karlulkou bývá legrace :)

14.07.2008 11:48:27

bigjirka napsal(a):

Paní Bushko, děkujem... Klárko, dejte si tlačenku alias presbuřt, bude to levnější a celkem stejně účinné

14.07.2008 20:02:16

Pepa Řepa napsal(a):

Paní Bryndová
měl bych jeden dotaz. Co diabetes a seté konopí? Jak se dají zkamarádit?
Děkuji za zprávu.

14.07.2008 21:14:10

Bushka Bryndová, ENCOD napsal(a):

Milý Pepo Řepo,
konopí a diabetes jsou největšími nepříteli, přímo úhlavními! Tajnou zbraní konopí je konopný olej lisovaný za studena ze semen technického konopí. Ale mohl by se vyrábět i z psychoaktivního konopí a stejně by v něm nebyl žádný zakázaný THC, protože tato látka prostě do semen nepřechází.
Zato je v ní jiný cannabinoid, kterému říkáme cannabidiol alias CBD. Tento nepsychoaktivní panáček je velmi udatný a bojuje jako lev proti bakteriálním infekcím, zánětům, spasmům atd. a má i omezené působení proti bolesti. Spolu se svým zhulujícím bratrancem THC dokáží dělat přímo divy, ale každý zvlášť již tak výkonní nejsou. Na to přišel už v 50. letech profesor Jan Kabelík z Palackého university.
Dalšími bojovníky pod praporcem konopného oleje jsou nenasycené esenciální kyseliny (EMK) omega-3 a omega-6 v poměru ideálním pro lidský organismus. Tyto látky si náš organismus neumí sám vyrobit, takže se musí dodávat v potravě. Bez nich naše tělo nemůže správně fungovat a jejich nedostatek se projevuje různými problémy a nemocemi až po ztrátu imunity. Přidáním 2-3 polévkových lžic konopného oleje ke stravě můžete účinně bojovat proti ateroskleróze a kardio-vaskulárním problémům, posílit si imunitu a zlepšit stav svých vlasů a pokožky, a ještě si pochutnat na skvělé zálivce do salátu!
Je účinný i zevně a v preparátech posiluje účinek aktivních složek. V dnešní době se např. hojně používá v kosmetice. Podobně výživné je i konopné semínko nebo konopná mouka.

Tak jsem se nějak rozkecala, zítra bude pokračování o dalších bojovnících v barvách konopí.

KVS - většina ingrediencí do Švejkova mazání se dá sehnat ve specializovaných bylinkářských obchodech (i na internetu). Dají se i vyrobit z pěstovaných bylinek, ale je to velmi pracné a vyžaduje to zařízení pro parní destilaci. Včelí vosk se sežene u včelaře, kyselina salicylova je proste aspirin, no a kde vzit kadidlo, to tu radeji ani nebudu rozvadet, abych se nedopustila šíření toxikomanie. Na kadidlo totiž nedávno prasklo, ze ma podobně psychoaktivní účinky jako konopí. Raději se k tomu ve své situaci zdržím veřejného komentáře...

Olivový olej pokud možno řecký, nebo nějakou dobře ověřenou značku. Španělské a italské jsou v poslední době strašně pančované, zásadně kvalitu Virgen Extra (panenský lisovaný za studena). Kupovat pokud možno ve skle. Modlit se, abyste nepadli na nějakou pančovanou značku, kterých je teď bohužel habaděj.

Pokračování příště:o))

14.07.2008 22:20:02

Iva2 napsal(a):

Bushka

Tak to jsem se pobavila :))).....mám kadidlo v podobě malých světlých kuliček doma :)miluji tu vůni.

14.07.2008 23:00:20

bigjirka napsal(a):

Bushko! a kam pro ten konopný olej? neříkejte, že pěstovat a lisovat!

14.07.2008 23:32:37

Renata Vostrovská napsal(a):

Milá paní KVS,
paní Bushka sice nelétá, ale je jistě už teď neméně velké lákadlo pro nás-plebs. Kéž vyšetříte chvilku a stvoříte další knížku (navíc dvě ženy - nápěv pro feministky).
Držím Vám palce, ať veškerý ten nápor vydržíte. Bavím i učím se při čtení Vašich blogů. Díky
RV

15.07.2008 06:51:09

bigjirka napsal(a):

a nepoužíval on ten konopný olej taky feldkurát k poslednímu pomazání?

15.07.2008 13:13:34

klaravesela napsal(a):

Renato, booooože, další knížka?? to už fakt nestihnu psát a požadavky se množí!! No, upřímně řečeno, dík za inspiraci, fakt mě to nenapadlo... KVS

16.07.2008 07:35:38

sam_proti_bolesti napsal(a):

Pani KVS, dekuji.
Dekuji za podlozene info jak se to ma s "legislativou v boji proti BOLESTI". Dekuji za postrk...snad se z predepisovanych opiatu vymanim.

16.07.2008 11:55:40

PK napsal(a):

Pani kolegyne mela jste pravdu v poznamce k memu postu, a vas prispevek je vyjimkou z pravidla.

Co se tyka karneho rizeni, myslim,ze vam tento post asi zrovna nepomuze. Kazdopadne soudim ze je nedustojne pro nas stav se furt schovavat za dustojnost naseho stavu.

16.07.2008 13:13:08

Pepa Řepa napsal(a):

To B.B.
Děkuji za rady.
Psssst Komorous nikdy nespí!!!!

16.07.2008 14:19:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Klára Veselá-Samková.
Ahoj Klárko,
když jsem si přečetl titul "Happening v Táboře", myslel jsem nejdříve, že máš na mysli tvoji návštěvu s manželem u nás na zámku. Nyní k věci. Když jsem studoval v Západním Berlíně jako vedlejší obor práva, Prof.Dr. Vogel nám sdělil. V německém trestním právu se při analýze skutkové podstaty používají dvě teorie: kauzální a nebo finální. Co to znamená? "Božena" je těhotná a chce se zbavit plodu. Kamarádka radí: "Pij hodně vody a dítě se utopí!" Božena tak činí. Nic se nestalo, ale soudce jí odsoudí na 10 let za pokus o vraždu. Chtěl zabít dítě a omylem použila nejapného prostředku (kuzální teorie) - všechno se vším souvisí. Jiný soudce Boženu osvobodí. Pít vodu není trestné. Nikomu se nakonec nic nestalo (finální teorie). Kdybych byl táborským soudcem, vyslovil bych rozsudek anglickým způsobem (maximálně tři věty. Přelíčení by trvalo dvě minuty): Obžalovaná jednala v souladu s ústavou, která pohlíží na zdraví a život člověka jako na nejvyšší možnou hodnotu. Obžalovaná použila prokazatelně a s úspěchem rostlinné prostředky k záchraně vlastního života a zdraví. Chránit život a zdraví není trestným činem (finální teorie).

16.07.2008 23:50:30

skeptický napsal(a):

Podle mne je to jasná konspirace.

17.07.2008 01:16:05

klaravesela napsal(a):

TO: jan Buquoy,
Milý Jene, Vaše vysokoblahorodí: díky za vzdělání a návod, v odvolání to dozajista použiji... že jsem na tu Ústvu nepřišla... zdravím, Klára

17.07.2008 10:56:14

zdenek napsal(a):

soudružko kláro.¨,držím vám samozřejmě palce ve vaší bohulibé činnosti,ale nedělejte ze mne vola stran vaší nezištnosti...
ochota právníků pracovat zadarmo,nebo za málo peněz se odvíjí od toho zda ie kauza nějakým způsobem zajímavé a zajímavá je zejména tehdy může-li advokátovi poskytnout reklamu ve sdělovaích prostředcích a ta vám byla v tomto případě poskytnuta více neř vrchovatě ,takže shrnuto podtrženo to byl v každém případě dobrý obchod jak jistě sama velmi dobře víte,ale trochu nás lakujete narůžovo když v úvodu své reportáže píšete o jisté nevyhnutelnosti se pomoci bližnímu v rámci své výrazně zištné profese které se prostě čas od času,případ od případu nemůžete ubránit,je to prostě silnější než vy a ejhle to je náhodička ,dokonce tři televizní štáby a spousta novinářů byli přítomni ,aby byl národ informován kdože to stojí na straně utlačovaných jako obhájce.
ano,opět klára veselá samková-doufám ře jsem žádné vaše další jméno nezapoměl-tak to je tedy taky náhodička,jako v případě těch tří tv.štábů,že?
ruku na srdce kláro versus samková ,co takhle přišel-li by do vaší a.kanceláře někdo absolutně neznámý,kterému by se stala poměrně iritující křivda v případu médii naprosto opomenutém a ten řlověk by vám za vaši službu nemohl dát o mnoho více než svůj vděk,pomohla by jste mu?

17.07.2008 22:56:34

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Zdeňku, nechejte si od cesty svoje narázky na moje příjmení, Vy nejste schopen uvést ani jedno.
O mých případech, které zastupuji zadarmo nebo za zcela symbolický peníz pochopitelně nic nevíte, protože nejsou mediálně známé - přesně tak, jak to sám říkáte....podle sebe soudím tebe - že?? kdypak jste VY osobně pro někoho hnul zdarma prstem?? A jen tak mimochodem: je sice pravda, že na příklad případ Bushky Libušky je mediálně známý, ovšem z "mediální známosti" mzdy svým zaměstnancům, sociální a zdravotní, elektřinu ani telefony nezaplatím... takže summa sumárum, i kdyby se mediální známost dala považovat za příjem, uplatnitelnost této měny je velmi omezená....KVS

18.07.2008 09:02:19

buldatra napsal(a):

To zdenek
a KVS:

Předesílám,že mám právníky rád.(na právníky mi nešahejte!)
A kdo by je taky rád neměl?
Když Mr.Bean provázel diváky peklem,ukázal vpravo,kde nachází se oddělení,v němž umístěni v kotlech pekelných jsou gangsteři,zloději a všelicí jiní porušovatelé světských zákonů.Pak ukázal vlevo a řekl: „zde jsou právníci“.
Ne,netěší se právníci oblibě u lidu obecného.Proto by mělo existovat alespoň několik právníků s lidskou tváří.Taková jakási právnická Potěmkinova vesnice.Anebo by měla existovat etika v pravém slova smyslu.
Místo toho však existují prachy.Ty má každý rád,ale mnoho lidí jich má málo.Snad s výjímkou právníků.
Doufám,že až se znovu narodím,bude to v době právníků prosté.Neboť lidé nebudou již nelegálně pěstovat konopí a budou se věnovat jen bohulibým činnostem.Například četbě,zpěvu a tanci a tak.

Zatím však lidé konopí pěstují.Takže bohatnou pěstitelé,bohatnou dealeři.Tím pádem mají o práci postaráno lékaři,pohřebáci,politici,policisté,novináři.Ti také nedělají zadarmo.Na své si přijdou právníci.Dodavatelsko-odběratelské vztahy v kombinaci se zákonem a sdělovadly všeho druhu,fungují v tomto případě přímo vzorově tržně.Proč potom přicházejí právníci do pekla?To mi bude muset ještě Mr.Bean vysvětlit.

Každý nemajetný hříšník je taky jen člověk.Je-li popotahován po soudech,dozajista uvítá právníkovu pomoc(zadax),i kdyby měl právníka z pekla vytáhnout.V tomto případě právník nahrazuje stéblo.
Proto je lepší nejdříve se zeptat těch,kteří se stébla chytají,proč právníka nemají.

18.07.2008 12:38:32

klára veselá samková napsal(a):

Jeden speciálně pro buldatra:

Jednoho dne umře inženýr, který žil celý život v míru a pokoji u rýsovacího prkna.
Jde rovnou do nebe, jako všichni inženýři, ale už u brány ho čeká nepříjemné překvapení. Svatý Petr ho odmítá pustit dovnitř.
"Je PLNO!"
"Ale já jsem Inženýr, já musím do nebe..."
"Je mi líto, ale je PLNO!"
"Ale..."
"Už žádné ’ale’ a jdi to zkusit do pekla," prohlásí nesmlouvavě svatý Petr.
Inženýr se tedy sebere a jde do pekla. Tam na něj divně koukají, posílají ho od čerta k ďáblu, až tedy u toho Ďábla nakonec opravdu skončí.
Ten si ho přeměřuje a nakonec povídá:
"Mno, jistý jsou dvě věci: Zaprvé tady nemáš co dělat. Sem Inženýři nechoděj. Ale zadruhé, když už jsi tu, tak pro nás uděláš pár věcí a budeš si žít líp než v nebi."
Jak se rozhodlo, tak se udělalo a Inženýr se pustil do práce. Opravil klimatizaci, zavedl automatické kotle, jezdící schody, výtahy, plynové hořáky a podobné kejkle. Ďábel svou část úmluvy také plní a vše jde přímo nádherně, věčnost ubíhá, až tu najednou přijede Bůh na inspekci. A jen co vleze dovnitř, jen zírá. Nejde mu to na rozum a tak si nechá předvolat Ďábla. Ten mu vysvětluje situaci kolem pekelné průmyslové revoluce a Bůh ho přeruší:
"Cože? Inženýr v pekle?" rozzlobí se. "To nejde, toho nám musíte okamžitě vrátit!!!" naléhá Bůh.
Ale Ďábel se jen usmívá a odmítá.
Bůh kontruje: "Takže vy ho nedáte? Dobře, budeme se o něj soudit!"
A Ďábel se rozchechtá:
"Tak to jsem fakt MOOOOOOOOOOOC zvědavej, kde vezmete právníky..."

18.07.2008 14:30:30

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm Kam asi přijde pan Komorous?
Nebe, peklo, ráj?

To buldatra
Předesílám,že mám právníci taky rád.(na právníci mi nešahejte!)

Nejvíc se vyznamenal dnešní ombudsman, který v Ječné prošvihnul mému kamarádovi, jistému J.H.termín odvolání dělení vařeček se slovy: Tak mě pane H. zabijte.

Nezabil.Myslíte, že to byla chyba?

18.07.2008 14:59:21

bigjirka napsal(a):

Pepo, mě se Komorous spíš zamlouvá. Je to policajt a nemá rád zločince a drogisty. Myslím, že je trochu narcísek a to je k výkonu tohoto povolání lepší než hladovec. Já bych si alespoň tipnul, že by nevzal. Ženskejm se určitě bude líbit, že mu uniforma sekne.. se mnou to nic nedělá... :-)

18.07.2008 15:23:49

zdenek napsal(a):

to klára
nic proti vám nemám,proč by jste si cílevědomě nebudovala svojí značku,jenom Vás ještě jednou úpěnlivě prosím,nelakujte nšs narůžovo stran vaší nezištnosti-možná si znovu přečtěte úvod svého článku-.
jo a ptáte se kdy jsem já hnul pro někoho cizího zadarmo prstem? ptáte e takovým způsobem,jako by jste předjímala holou nemožnost něčeho takového,to je tedy docela stupidní,vyzařuje z toho pýcha a přitom také vy o mně nic nevíte,takže abych ukončil tuto mou úpěnlivou prosbu-víc přemýšlejte nad tím co píšete,zdar

18.07.2008 17:39:31

zdenek napsal(a):

p.s.to klára
ještě k té mediální známosti z které nezaplatíte své změstnance atd.
ale zaplatíte a vy to také dobře víte-předpokládám samozřejmě že najte tak hloupá-,samozřejmě se jedné o dobrou cerorepublikovou reklamu,navíc velmi pozitivní-zdarma-,tak jestli jste toto netušila...a víte co nedělejte Zagorku

18.07.2008 18:02:34

klára veselá samková napsal(a):

Zdeňku, na to, aby byl právník "za vodou", na to musí být onačejší kos než já! Na to Vám nepomůže celorepubliková reklama, musíte mít naopak známosti, o kterých se neví... fakt, věřte mi, to prostě funguje jinak. Já chápu, že to vypadá nelogicky, ale jak říká můj dobrý kamarád akademický malíř a sochař Jaroslav Róna: sláva znamená peníze všude na světě kromě Moldávie a Česka. Jak přišel na tu Moldávii nevím, ale o Čechách to platí. Myslím,k že jsem docela známá osoba - alespoň podle toho, jak jsem známá, bych musela prachy přehazovat vidlema (vloni tuším třetí nejcitovanější právník v médiích). Přečtěte si o tom článek v Hospodářkách zde.
http://vyhledavani.ihned.cz...

Bohužel vycházíte z něčeho, co ve skutečnosti neexistuje, mne to už unavuje a když se ohradím, tak mne obviníte z pyšnosti. I Vy pane, se můžete mýlit - jako v tomto případě a proto i já Vás žádám, abyste se na věc pokusil podívat i z jiného úhlu pohledu a poučeněji... děkuji za pochopení... KVS

P.S. jestli jste to nepostřehl, tak nejsem blondýna.... též nemám ty správné ďolíčky a tvářičky, takže Zagorku bohužel neumím...

18.07.2008 18:55:00

zdenek napsal(a):

no tak to máte tam někde ,možná nahoře, dobrý že vám podvědomý kalkul neznehodnocuje morální profil,abych pravdu řekl tak je mi úplně fuk přehazujete-li peníze malými nebo velkými vidlemi nebo je máte na účtě,tak jsem prostě přestřelil,jen doufém že jsem se vás nšjak nedotkl ,feiser ani jsem vás nepodezříval z něčeho obzvlášt ohavného,spíše jen z takového nenápadného a víceméně běžného vymývání mozků,tak se mějte,s pozdravem

18.07.2008 21:01:04

klára veselá samková napsal(a):

Zdeňku, to je úplně v poho: někdy to prostě v životě chodí jinak, než si dovede dotyčný jeden představit. konec konců každý žijeme jiný život a máme jiné životní zkušenosti. Vaše podazření bylo samozřejmě zcela legitimní a jsem ráda, že jsme si to vyjasnili.... hezký víkend, KVS

19.07.2008 15:33:16

zdenek napsal(a):

asi si také založím blog.pracuji jako montér čehosi a je fakt,že těch přímřch zakázek moc nemám,asi nemám ty správné známosti ani vůli nabízet stavitelům s kterými se setkám něco za zprostředkování,což je asi chyba či nedostatek podnikavosti. ted se však cítím inspirován,budu psát o kauzách které prožívém na stavbách-jo třeba my když dělali u vachlera,kellnera,bartoníčka, atd atd atd. o zábavu není nouze o podrazy také ne všechno se neustále mění,žádná moc jistota.myslím sice že by to nikoho zrovna moc nezajímalo,ale když by to hodilo dva,tři zákazníky ročně,kteří by skrze blogy pojaly důvěru,tak proč ne.
sic nejsem zrovna v takové fázi,že bych musel sedět u počítače a bušil do něj ,ale myslím,že by to stálo za to ,to zkusit.v dnešní době musí být člověk vidět ,nebo aspon slyšet.ne nadarmo se říká něco o líný hubě,ale ono to možné souvisí i s tím testosteronem a estrogenem,např. podle jedné studie britských všdců bylo zjištěno že žebrák jehož organismus produkuje více testosteronu si vyžebrá více než ten,jehož organismus produkuje téhož méně.
co z toho vyplývá?pro mne z toho jednoznačně vyplývá,že pouhá inspirace nestačí,je potřeba vůli a s tou tedy není žádná legrace.možná tak kdybych ještě byl žena a měl v sobě více estrogenu než mém,tak bych věřil,že se do toho zakousnu ,nebudu vidět napravo ,nalevo a vlítnu do toho hlava nehlava plna posvátného nadšení, ale bohužel jsem líný,neschopný muž,který když má nějaký rádobymarketingový nápad tak se tak maximálně utápí v představách a snech a život jde dál postaru jako jakási karikatura možného i nemožného,
proto mě nezbývé než obdivovat takové ty jako jste třeba vy,to víte občas do vás musím šít,to je potřeba máme demokracii,zvonili jsme klíčema,tak je také potřeba si to užít.
nemyslete si,do toho sokola jsem taky šil,ale také jsem přesvádčen o jeho čistých úmyslech,navíc on honí ty černý pasažéry po praze,tak má také velké zásluhy,jenže ten je ještě pořád v podezření,ještě se ne a ne očistit,ale já myslím,že to s ním nakonec dopadne dobře a pan sokol se očistí,to ja hotový to vám říkám.
jediný co asi dopadne blbě bude asi ten můj blog,tý námahy kolem toho,úplně neznámý námahy,brrr,moc se mi do toho tedy nechce i když mne láká ta představa,no prostě prekérní situace,vůbec mě není co závidět.budte ráda,že jste taková akční,že prostě do toho vlítnete a hotovo,ale ono v tom bude i to brno navíc.já vás znám vy brnáci,nemyslete si,já vás znám.vy prostě ,tak za 1.jte extrovertnější 2.nebráníte se experimenu,co nebráníte ,vy jste experimentátoři,někdy až moc ovšem,až to zavání jž výše zmíněným vymýváním moyků 3.nebráníte se kýči,v ideálním případě posouváte hranice,což se zase tak často nedaří,ale nevadí žvot je dél hm tak nevím pan sokol jestli je brnák,když není ještě to neznamená že nemám pravdu,jen chci říci že vy brnáci jste pro život velmi dobře vybaveni a pro člověka jako jsem já je velmi obtížné,co obtížné,zhola nemožné udělat pár věcí které jsou pro vás úplně normální,takže abych to opět zbytečně neprodlužoval,.nehledejte v tomto nějaké narážky,to bych nerad,každý jsme jiný a absolutně není možné se shodnout na výchozím bodě z čehož vznikají trapná nedorozumění,jestli se mi podaří zorganizovat blog tak vás o tom určitě zpravím aby jste do mně mohla také šít -a to si vyprošuju-hlava nehlava,jak to jistě také umíte a to klidně pod nějakým pseudonymem abych nevěděl které bije.
může se stát ,že také vy se stanete potřebná a z titulu mé profese využijete mých služeb což bych považoval za menší marketingový úspěch,v opačném případě se může stát,že já budu potřebovat služby vaší,ale nevím jaké máte ceny,ale to by se vidělo ,já myslím,že si stejně žádný blg nepořídím,tak není o čem...
limburg

20.07.2008 22:16:11

rats napsal(a):

Dobry den, pani Klaro,
Je smutne, ze lide dobri jsou v techto vecech postihovani, kdezto vycuranci se vetsinou jen smeji.
Drzim vam vsem palce, na pana redaktora se nezlobte, jiste ho mrzi co nechtene zpusobil, a zady se k vam jiste neobratil.
Navic vam dal moznost, a nam nadeji, vykorenit z naseho systemu jednu z nebetycnych hlouposti. Vim, me se to mluvi...
Ale vezte, ze vam drzi palce minimalne pulka statu, byt jen proto, ze se tu mozna bude dat dychat zas o trochu volneji.

30.07.2008 19:15:35

zdenek napsal(a):

to rats
ano,budem dýchat marjánku!

30.07.2008 20:07:11

GanjaMan napsal(a):

to Pobo:

Ja bych si to náhodou s tou slepicí vyměnil...

01.08.2008 09:57:41

GanjaMan napsal(a):

to Pobo:

Ja bych si to náhodou s tou slepicí vyměnil...