Kdo nás soudí???

Poslanci a vláda nestojí prý za nic. Za co stojí naši soudci?? Aneb pár ne příliš příjemných dat z veřejně dostupných zdrojů……

Nad parlamentem, mocí to zákonodárnou, hořekujeme posledních pár dnů velmi usilovně a jen tak potažmo předpokládáme, že ani vláda (tedy moc výkonná) za moc nestojí, když ustavení další složky moci výkonné, totiž prezidenta, způsobuje takový rozruch, že poslanci i senátoři kolabují, kulky v dopisech lítají a otevřeně se hovoří o igelitkách s oběživem made in Česká národní banka….

Nadávat na justici jsme v posledních dnech pozapomněli, a protože všechny tři složky státní moci jsou stejně důležité, nezbývá, než přispěchat s troškou do mlýna a poukázat na pěkných pár nešvarů i tímto směrem. Nepříjemné na tomto poukazování je pouze to, že všechno, co bude níže předestřeno, bylo získáno zcela legální cestou pohledem prostým do údajů na www.justice.cz, případně dotazem prostým na Ministerstvo spravedlnosti, na který ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím Ministerstvo muselo odpovědět.

Je faktem, že justice v dnešní době je nefunkční a většině lidí, když se řekne soudce, se otevře kudla v kapse.

Funkčnost či nefunkčnost justice bývá spojována s několika faktory, které bývají označovány takto:

1) Nedostatečná legislativa

2) Nevhodný výběr osobností soudců

3) Nevhodná organizační struktura soudů

Pojďme se podívat na naše soudce. Kdo a za jakých podmínek má být soudcem je ve vztahu k justici jedním z velkých témat.

Aby bylo možno analyzovat, kdo má být soudcem, je nejdříve nutné zjistit, kdo je soudcem a podle jakých kritérií se jím stal. Od Ministerstva spravedlnosti jsem získala následující údaje, platné k 31. červenci 2007:

K 31. 7. 2007 je v České republice jmenováno celkem 3.016 soudců.

V první polovině roku 1992 došlo v souladu s novým zákonem č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích k jmenování stávajících soudců po ověření a posouzení jejich dosavadní činnosti. Takto jich bylo jmenováno 1.175. Celkový počet těchto soudců s praxí před rokem 1989 se snižuje, neboť jde většinou o soudce s delší praxí a vyššího věku, kteří postupně z justice odcházejí. Roku 2002 jich bylo ve stavu již jen asi 1.064, roku 2005 zhruba 1000; v současné době se počet těchto soudců s praxí před rokem 1989 pohybuje mezi 900 až 950. Představují tak přibližně 31% současného celkového počtu.

U vyšších soudů je ovšem stav následující:

u Nejvyššího soudu je z 61 soudců 51 s praxí před r.1989,

u Vrchního soudu v Praze je z 91 47 soudců s praxí před r. 1989,

u Vrchního soudu v Olomouci je jich z 48 26 s praxí před r. 1989

Z mého pohledu advokáta je justice zaplněna „starými kádry“, u kterých strany zejména v občanskoprávním řízení automaticky předpokládají spjatost s minulým režimem.

 

Jak na tom justice s těmi starými kádry je, jsem se po mírném přetahování s Ministerstvem spravedlnosti dozvěděla, když jsem jim zaslala dvanáctistránkovou tabulku se seznamem předsedů a místopředsedů soudů a zdvořile je požádala, aby mi doplnili datum, od kdy je dotyčný soudcem a kdy byl jmenován do současné funkce. (Celou tabulku naleznete na www.lawyers.cz) Chvíli to sice trvalo, ale nakonec jsem to z nich vypáčila. Bilance je tato:

Předsedkyně Nejvyššího soudu soudí od r. 1975

Předsedové vrchních soudů soudí jeden od r. 1978, druhý od 1979.

Předsedové krajských soudů začali svoji soudcovskou kariéru takto: Praha- 1983, Kraj Praha – 1975, ČB – 1984, Plzeň- 1981, H.K. – 1987, Brno- 1992, Ostrava – 1987, Ústí – 1978.

P.t. čtenářstvo zajisté není stiženo stavem totálního zapomnění, aby si nepamatovalo, jaké to tady v letech uvedených výše bylo…..

Z osmi krajských soudů je pouze jeden, kterému nevelí soudce s předlistopadovou minulostí…

Směrem k okresním soudům „minulost“ poněkud řídne, ale celkem vzato to taky není nic moc…. Jestli jsem se nepřepočítala, tak k 15. 1. 2008 jsme měli 78 předsedů okresních soudů. Z nich 55 začalo soudit před rokem 1989, tedy byli do soudcovské funkce ustanoveni komunistickým režimem. Celkem 35 předsedů okresních soudů pak bylo ustaveno do funkce soudce v průběhu 70. let…. Ne, nechci pořádat žádný antikomunistický hon na čarodějnice, ale kdybychom takovou koncentraci osob dříve loajálních (a jiní být nemohli, neboť jinak by se soudci nestali) měli třeba v poslanecké sněmovně, tak ze 200 poslanců by jich bylo asi tak 130 poslanci za KSČM a kdo by dnes seděl na Hradě, by bylo též evidentní.

Zajímavé je také vysledovat, jaké jsou „hard skills“ dnešních soudců. Strávila jsem několik útěšných hodin nad třítisícovým seznamem všech soudců, uveřejněným na www.justice.cz, a výsledek je tento:

Z celkového počtu 3016 soudců dosáhli soudci vyššího než magisterského (Mgr.) nebo doktorského (JUDr.) gradu případně dalšího vzdělání takto:

titul Počet

JUDr. CSc. 7

JUDr. CSc. Doc. 2

JUDr. PhD. Doc. 1

JUDr. PhD. Prof. 1

JUDr. PhD. PhD. Ing. 1

JUDr. PhD. LLM. Ing. 1

JUDr. PhD. LLM. 2

JUDr. PhD. Ing. 2

JUDr. PhD. 38

JUDr. Dr. 2

JUDr. LLM 2

Mgr. PhD. 4

Vyššího akademického právního vzdělání dosáhlo 63 soudců

Titul Počet

JUDr. Ing. 5

JUDr. Mgr. 2

Mgr. PhDr. 1

Mgr. Ing. 7

Mgr. Mgr. 1

Mgr. Bc. 3

Dalšího kromě právnického vzdělání získalo 19 soudců.

Znamená to, že z celkového počtu 3.016 vyšší právní vzdělání dosáhlo zhruba 2 % soudců. Toto číslo samo o sobě svědčí o tristním stavu jejich dalšího vzdělávání. Navíc na vzdělání soudců evidentně nenavazuje žádný kariérní řád; soudců s vyšším vzděláním je nejvíce soustředěno na Nejvyšším, respektive Nejvyšším správním soudě, paradoxně pak na soudech okresních.

Největšími soudními šprty jsou a největšího počtu akademických hodností dosáhli:

JUDr. Ing. Petr Slunský, PhD., PhD. (Okresní soud Znojmo) ( a to ing. jak mi je známo, je za atomovou fyziku)

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, PhD., LLM (Okresní soud Praha – západ)

Vzdělávání soudců je - jak vidno - jejich vlastní soukromou iniciativou, systémem justice nikterak podporovanou a vyžadovanou.

Justice, to není jenom jeden odbor Ministerstva spravedlnosti, jak by se snad mohlo zdát. Je to jeden z pilířů fungování státu. Na čem ten pilíř stojí, je vidno ze shora uvedených dat.

Pro mne je z nich zřejmé jedno: jestliže za této situace soudci usilují o svoji samosprávu a úplnou nezávislost na Ministerstvu spravedlnosti, pak musí přesvědčit české občany, že všechny výše uvedené údaje jsou naprosto irelevantní a nebrání v řádném dosahování práva pro každého, kdo u soudu bude hledat ochranu. Dnes se mi však jeví situace tak, že kdyby soudcovská samospráva měla být v plném rozsahu ustavena, byl by nejvyšší čas vyrazit na Václavák – ale na to cinkání si s sebou vzít něco účinnějšího, než jen klíčky….

Pro ty, kteří se těší na moje blogy:

Příště na téma „ jaký by soudce měl být“.

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

bigjirka napsal(a):

Téda to jste si dala práci..

Máme soudkyni sousedku, kamarádku, moc hodnou a poctivou ženskou. Ovšem i na ní je vidět stavovská svornost (jak pronásledujou chudáka Sováka kvůli pár řádkům..). A z PC práv lumpů by se člověk vzteknul. Když jí říkám :odsuď ty lumpy k smrti nebo alespoň k bičování", nechce poslechnout :-/

Soudkyně myslím Hurvátová, která zavraždila Vonku, soudí dál..

Pan Ligasoudce je blbec bez špetky psychologických znalostí a bez špetky empatie - viz jeho domácí zabíjačku - jeho moudro mi fakt uniká.

Soudce Berka a spol... a myslím, že zrovna ten Sovák byl taky na té síti - skoro všichni soudí dál. Prima nezávislost - hlavně na spravedlnosti. Tak nevím..

O nejvyšší soudkyni Brožové nemluvě, neschopná neodvolatelná dáma, neuřídila by kočce nohy...

Co si myslet o celku?

16.02.2008 16:26:38

Al Jouda napsal(a):

Výborně ! Jen tak dál, ať se ministr spravedlnosti chytí za nos !

16.02.2008 17:09:39

bigjirka napsal(a):

oprava: Horvátová

16.02.2008 17:48:08

js napsal(a):

Vypadl vám tam jeden nováček na Nejvyšším správním soudu s v Česku ojedinělým titulem S.J.D. (Doctor of Juridical Science), jinak též doc. JUDr. LL.M. Ph.D., narozený někdy v 70. letech. (Osobně se neznáme.) :-)

BRAVO!

16.02.2008 17:50:57

Ivan napsal(a):

Zajímavý rozbor. Dokonce i to porovnání s parlamentem o něčem hovoří. Hovoří o nevyváženosti této společnosti.

16.02.2008 18:01:46

Petr napsal(a):

Pro Al Jouda, Vy chytráku a co dělali celých 8 let, to za prvé a když p. klaus je také nespokojen se soudy, tak mu jěště nadávají. Tomu už nerozumím !

16.02.2008 18:10:53

Lukáš Křístek napsal(a):

Ze seznamu šéfů soudů Vám vypadl Nejvyšší správní soud.

Mohla byste dále porovnat vzdělání "obyčejných" soudců a soudců Ústavního soudu.

A vzdělávají se více soudci nebo advokáti? A proč?

16.02.2008 18:48:27

alena-m napsal(a):

Vzdelani napr na Karlove univerzite a dalsich podob.je zastarale a nedostatecne, to

bohuzel tvrdi i zahranicni studenti, kteri se ucastni ruznych vymen.[programu]-

modernizace prislusneho prav.

studijniho progamu a jeho flexibilita pro exter.a dalsi studujici by mela probehnout!

16.02.2008 20:12:18

vlk napsal(a):

Tohle paní doktorko dokazuje pramálo.

Několik titulů před jménem a za jménem ještě neznamená dobrého profesionála. Vničem. Jen říká, že ten člověk je schopen se dobře učit. A najít si na to čas. A dává předpoklad, že by mohl vědět více než druhý.Už nic neříká o schopnosti dotyčného tyto vědomosti navíc používat.

Víte já mám spolužáka - vystudoval na červený diplom. Na škole jsem na něj neměl , ať jsme dělal cokoliv. Života praxe naše role obrátili. On se ukázal pro praktický život nepoužitelný. Měl zůstat na škole. Nezůstal. Šel do praxe. Dnes se žvií tím, že dělá příležitostného průvodce cestovkám.

Nic neznamená ani to jestliněkdo soudil nebo nesoudil za minulého režimu. V té množině jsou nepochyběn "esa" jako Horvátová, Slepičková, Horký,možná Berka. ale jistě tam bude i značná část těch, které považujete za elitu soudcovského sboru. Tak jako v jiných povoláních.

Apropos, udělal a jste náhodou stejnou tabulku mezi advokáty? Kolik a jaké vzdělání, kolik se živilo právničinou , advokátskou i jinou, za bývalého režimu?

Pokud bych totiž musel před soud je pro mne advokát , jako procesní stranu, nejméně stejně důležitý jako soudce. ne li důležitější.

16.02.2008 20:32:33

klaravesela napsal(a):

Milý Vlku!! najednou by to bylo všechno dlouhé, tož po troškách! Příště o advokátech, aneb, trochu do vlastních řad..

Jen ale pro úplnost - advokát nikdy nerozhoduje. Soudce vždycky. Nesouměřitelné...

Pane Lukáši Křístku, díky za upozornění, ale oni totiž na NSS zapomněli na portálu justice a já chybu zkopírovala. Na rozdíl od jiných soudů ovšem NSS má uvedeny zcela volně info, které jsem já pracně dolovala všude jinde. NSS též s ohledem na to, že byl ustanoven teprve před pár lety, netrpí zlořády soudů jiných.

AD JS: Na doc. Kühnla se strašně, ale STRAŠNĚ těším, zejména jako na ad hoc jmenovaného soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Strasburku k projednávání stížnosti majitelů domů na protiprávní regulaci nájemného.....

16.02.2008 20:43:13

fafnir napsal(a):

paní Kláro

tak to bylo dobré popsání stavu.Chyba se myslím stala v době svatého porevolučního nadšení,předčasným stanovením definitivy soudců a jejich praktické neodvolatelnosti.Jenže ,kudy teď z toho ven.To je věc která mě naplňuje hlubokou skepsí.

16.02.2008 21:17:14

Karel napsal(a):

Soudím, že odpovídající školní vysvědčení je pro soudce nezbytnou, nikoliv však hlavní součástí kvalifikace. Těmi důležitějšími jsou znalosti a respektování zákonů a schopnost vyznat se v džungli novel, důležitější jsou také životní zkušenosti a vyzrálost osobnosti a nejdůležitější je -odvaha, statečnost, odolnost proti nátlakům a hrozbám. A jistě i další osobní vlastnosti.

Zkuste tohle dát do tabulky paní Samková.

Pozn. Právník nejsem. U soudu jsem byl jednou v životě jako svědek. Zato jsem kdysi dávno poznal právníka, který se někdy před patnácti lety stal soudcem. Dnes patří mezi soudce nejvyšší kategorie. Hrůza mne jímá, že by třeba rozhodoval o mně.

16.02.2008 21:58:24

klaravesela napsal(a):

AD Karel - nebojte, dám. Dali totiž přede mnou už jiní :-)

16.02.2008 22:15:38

vlk napsal(a):

Klara vesela

jistě, advokát nerozhoduje. "Jen" má za úkol zvrátit případ ve prospěch svého mandanta.... Fakt banalita.

16.02.2008 22:34:46

bigjirka napsal(a):

vlku, máš tržní možnost vybrat si dobrého advokáta. soudce je určeným státním rozhodčím. stav mi připadá dost tristní, myslím, že nadměrné nezávislosti soudců oni ještě nedorostli. myslím, že dosud by nad sebou potřebovali poměrně tvrdý dohled. a pan nadsoudce liga, ten bz potřeboval výchovnou facku přes celu hubu

16.02.2008 22:52:45

VK-Can. napsal(a):

Vazena pani doktorko.

Ryba vzdy zacina hnit od hlavy!

Napred by to asi chtelo dat do poradku parlament!

Abych byl presnejsi, dat do poradku mam na mysli, aby poslanci byli skutecne voleni obcany a nikoliv dosazovani aparatciky.

Muj dojem je, ze vetsina poslancu jsou jen urednici plnici direktivy a ani nevedi jakou skutecne maji moc v rukou!

Pokud by to nahodou vedeli, tak by se to stejne bali pouzit!

Befel je befel a pres ten se nekálí!

Mam pocit, ze par opovazlivcu se pri "volbe" presidenta postavilo "na zadni" a ted budou asi chodit domu kanálama.

Jakmile se toto srovna v parlamente, potom myslim, ze srovnani justice nebude dlouho pozadu.

16.02.2008 22:55:55

Delaware rented napsal(a):

Ačkoliv nejsem soudce, jsem se soudnictvím v denním styku. Tudíž můžu jen konstatovat, jak účelově populistický je tenhle článek. Očekával jsem rozbor situace, nedostatky justice, největší nešvary soudců apod. a namísto toho takovej kybl špíny. Česká justice má nepřeberno problémů, ale minulost soudců to rozhodně není. Z osobní zkušenosti vím, že tito "staří kádři" jsou ti nejkvalitnější pracovníci. Jsou erudovaní, mají vztah ke své práci, provádí ji POCTIVĚ a s fortelem. Nová generace vnímá soudnictví jako hon na čisla a statistiky vyřízených věcí. Souhlasim s fafnirem. Navíc paní autorkyně by taky měla střílet do vlastních řad. Znalosti většiny advokátů jsou ubohé. Ostatně, může být zákonná regulace protiprávní? Takže poznámka nakonec: Díky bohu za staré soudce, bez nich už by naše slavné soudnictví šlo do kytek.

16.02.2008 23:19:38

důchodce68r napsal(a):

Pane Delaware. Myslím, že máte ve značné míře pravdu. Píšete ale v množném čísle. Jistěže jsou takoví dobří. Ale snad také uznáte, že ne všichní. A jsme u problému. Chybí objektivní statistika - kolik takových, kolik pardon, makových. A také nejde o soudce jen černé a bílé. Myslím, že bez znalosti podrobnější statistiky se ke spravedlivému posouzení celkového stavu neprokoušem. Věřím, že znáte mnoho konkretních případů, že vlastní statistiku máte a mohl byste ji uvést. Ale, vůbec Vás neznám, a měl bych jí věřit? To jsou úskalí těchto jinak výborných diskuzí. Chybí objektivita a chybí čísla.

Moje jediná vlastní zkušenost: byl jsem svědkem, šlo o odbornou záležitost v níž "jsem doma", dalším svědkem byla absolutní špička v oboru v tomto státě. Nebylo pochyb, jak to může dopadnout, dopadlo to ale naopak. Moje důvěra šla k nule. Nejsem nejmladší, důvěra se začne zvedat snad v dalších generacích. Zatím se jen snažím z jednoho případu negeneralizovat. Nevím, z kolika případů vycházíte vy, ale stále jsme u problému, do celkového posouzení nelze jít bez adekvátní statistiky. Počet nevydařených případů nutně musí být mizivý.

Zdravím vespolek.

17.02.2008 01:56:08

Důchodce68r napsal(a):

Paní Veselá. Moc se mi Váš článek líbí. Jdete na to ze strany opačné, i když jistě máte také mnoho svých jednotlivých případů. Váhu tomu dává ta objektivní statistika. Ale také je to jen nakousnutí problému, protože jde o jediný parametr (datum), který sám k postižení nestačí. Dobře to vyjádřil pan Karel - ....... a osobní vlastnosti. Slíbila jste, že i tyto parametry dáte do tabulky - zatím netuším, jak je můžete získat. Ale je to právě ono, co tomu chybí.

Velice Vám (i ?nám?) přeji, aby se Vám to dařilo. (Asi to bude nadmíru obtížné, spíš nemožné, a aby to netrvalo desetiletí. Mělo by se začít vedoucími pozicemi, pak už by ---- omlouvám se, s těmi "hraběcími radami" už to přeháním. Věřím, že si tu velkou práci dáte, takže s konečným posouzením stavu bude souhlasi třeba i například pan Delware.

Mně osobně (když už jsem svým způsobem prožil komunizmus) Vaše statistika už tak říká dost.

Mnoho zdaru, i všem diskutujícím, důchodce.

17.02.2008 01:57:06

Ládik napsal(a):

A pak zde máme ještě takzvané samosoudce, což je něco jako PS VB. Převážná většina soudců je spojena s komunismem, u těch mladších jsou (byli) komunisti rodiče. Je to kasta, mafie.

17.02.2008 09:19:21

Charlie napsal(a):

Paní Samková-Veselá

díky za oětavou práci na analýze. Výsledek je nejen vypovídající, ale i velice zarmucující.

Bohužel, v této době je to už druhá špatná zpráva v krátké době za sebou.................

17.02.2008 11:25:45

vlk napsal(a):

bvigjirka

a jak poznám dobrého advokáta? A jak vím, že mne neprodá protistraně? A jak vím, že se bude dostatečně zabývat mým případem?

všechno jen na základě referncí, které nemusí zas až tak moc znamenat.

17.02.2008 12:21:16

Zacheus napsal(a):

Je to od paní obhájkyně opravdu etický přístup k soudcům, který ve svém příspěvku předvedla.

Zajímavé je, že si paní doktorka nezamete nejdříve před vlastním prahem a nenapíše obdobný seriál o advokátech...

17.02.2008 14:05:19

klaravesela napsal(a):

Milý pane Zacheusi,

dle instrukcí blogvedúciho je článek delší než čtyři stránky blogařskou sebevraždou. Proto soudci, nikoliv již advokáti. Bude další článek - statistiky mám...

17.02.2008 14:35:13

Vico napsal(a):

Paní Samková, a co vy_ Vystudovala jste v temných předrevolučních letech. Tak se zařaďte do řady. Jsem nespravedlivý? Používám jen stejnou argumentační logiku. Jinak je mi z vašeho kádrování lehce nevolno. Dýchla na mně léta osmdesátá.

17.02.2008 16:23:21

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Vico, máte úplnou pravdu. jsem stejný právník na baterky jako ti soudci - kromě pár stáží tak různě po světě, včetně College of Law v Londýně a tak - což ovšem není úplné akademické vzdělání, jak má být. A s obhajobou svojí PhD. práce, která mi jediná zbývá ke složení - kdo ví, možná neprolezu....

Ale na rozdíl od soudců nerozhoduji o právech a povinnostech jiných, hýčkajíc si svoji trojku z marxáku... Nu a s těmi osmdesátými léty: právě v nich se naši p.t. soudci nacházejí, tak to neházejte na mne....

17.02.2008 16:30:52

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor,

kupa titulů před a za jménem ještě z nikoho neudělala odborníka.Dobře je to ukázáno třeba v Nemocnici na kraji města v osobě doktora Cvacha.

Soudnictví je v našich podmínkách silně feminizováno a to na všech úrovních.Zejména je to opatrovnické soudnictví a pokud se týká ekonomického,administrativního a správního zázemí už vůbec není o čem mluvit.Podle mého soudu by to mělo být 50/50 jinak se vždy může hovořit o podjatosti podle pohlaví!

Dále se tu vůbec nezmiňujete o "Bohu" naší demokracie, vzývaného a adorovaného všemi našimi politiky a osobnostmi,kterým je Ústavní soud! Nemám možnost posoudit a sestavit statistiku jeho rozhodnutí,ale mám pocit,že je velmi tendenční a jednobarevně politicky zabarvený!

Ad Ladik:chlapče vemte si tužku a papír a počítejte.Členů KSČ bylo cca 1 milión 400 tisíc.V té době se jednalo o rodiny s průměrným počtem členů 4 a něco.Kolik je to podle Vašeho kádrováckého uvažovaní nevyhovujících občanů?Nerad to připomínám ale prezident Klaus měl oba rodiče v partaji a matka byla dokonce předsedkyně ZOKSČ!Závěrem si dovoluji podotknout že tady se v celém rozsahu u Vás projevilo bolševické myšlení(na barvě nezáleží jestli červené nebo modré)!Vaše vyjádření:"Převážná většina soudců je spojena s komunismem, u těch mladších jsou (byli) komunisti rodiče. Je to kasta, mafie."

Nejste objevitel!Již oni tvrdili,že děti mohou za rodiče,něco jako dědičný hřích což má zase v technologii církev katolická!Navrhuji Vám modráskům a lidem podobného ražení inovovat na naše poměry norimberské zákony z roku 1935 dr. Hanse Globka.Ani by jste s tím neměli moc práce.Jen slovo Žid by jste přepsali na slovo komunista a barvu hvězdy by jste změnili ze žluté na červenou.Možná některým z Vás by dělalo problémy transformování tvaru hvězdy ze šesticípé na pěticípou,ale i to se dá naučit.Víte jak by to zvedlo Vaše sebevědomí když by ti ohvězdovaní chodili pod chodníkem,uctivě smekali před prověřeným panstvem,žili v ghetech etc.Ještě by jste taky mohli realizovat křišťálovou noc.Váš guru má přece nacistickou terminologii tak už zažitou,že by mu zřejmě její organizace nedělala žádné potíže.Tal do toho modří bratři!

17.02.2008 16:44:25

Kingkong napsal(a):

Paní Veselá Samková - tento článek se mi velmi líbil!

Moc se těším na pokračování!

17.02.2008 18:14:31

fafnir napsal(a):

vlku

vám taky každý furt jen ubližuje,i ten advokát vás chce prodat.......

17.02.2008 18:18:15

fafnir napsal(a):

leváku,vy fakt umíte jen levárny.Vy už jste zapoměl na to co to znamenalo "nevhodný třídní původ"?To jsem zažil na vlastní kůži,vy komunisto nevinej.

17.02.2008 18:23:46

bigjirka napsal(a):

fafnire, diskuse s Levákem je bezpředmětná

vlku, tady holt je to jako se vším.. jako když kupuješ nebo prodáváš barák, taky ekonomický poradce tě může zradit a prodat... náš bývalý účetní nám nabídl, že se u nás ve firmě zakoupí.. co by to znamenalo? že my, pracující poradci/společníci/ jednatelé bychom se stali zčásti jeho zaměstnanci... účetní období ještě dokončil.. jakousi regulaci provádí advokátní komora, myslím, že jako jediná z komor nějaké advokáty vyloučila.. to komora exekutorů, to jsou jiní kosové! futrál gangsterů.

Paní Kláro, zajímavá je i úvaha, kam by mělo další vzdělávání soudců směřovat. Docela mne překvapilo, že pan liga Jirsa nemá elementární tušení o psychologii. Pro mnoho caus by asi prospělo ekonomické vzdělání. Soudci jsou schopni přijmout zcela nesmyslný znalecký posudek o nehodě - taky trochu techniky? Nějaká specializace?

17.02.2008 18:39:23

klaravesela napsal(a):

Milý Bigjirko, protže kritizovat umí každý... (že, Leváku) dodám také něco hraběcích rad k nápravě... příště. K:-)

17.02.2008 18:49:47

klaravesela napsal(a):

Ještě ad Levak: Ústavní soud NENÍ obecným soudem, je ochráncem ústavnosti. Nespadá pod ministerstvo spravedlnosti a není součástí obecné soudtavy soudů. Proto jsem se jím vůbec nezabývala. Ale protože jsem už tady cestou utrousila asi tři sliby na další blogy, klidně utrousím i další: jak a proč se tak Ústavá a soudy obecné milují... těšíte se? Klára :-)

17.02.2008 18:51:45

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor,já nevím o jakou kritiku v mém příspěvku mluvíte.Podle mě tam žádná není!Jestliže se Vám ale líbí,že Ladik nám tu chce zase nastolit dědičný hřích("Převážná většina soudců je spojena s komunismem, u těch mladších jsou (byli) komunisti rodiče. Je to kasta, mafie."),

tak je to Váš názor!Ale i tak já jsem ho prakticky nekritizoval, jen jsem uvedl nějaké fakta a ve smyslu jeho vyjádření jsem mu navrhl řešení a že guru modrých ptáků inklinuje k fašistické terminolgii(zum beispiel:Es komm der Tag!) myslím nemůžete popřít!

17.02.2008 20:07:58

Líný černý pes napsal(a):

to vkl 12:21 :

Dobrý advokát se pozná stejně jako dobrý pokrývač nebo dobrý inženýr - i když ho konkurenti nemají rádi, mluví o něm s úctou. Stačí jen dobře poslouchat, případně se ptát.

17.02.2008 21:39:33

Ladislav napsal(a):

Oni uz to tady asi rekli jini ale pokud se budou profesionalove hodnotit jen podle toho v ktere dobe se narodili a kolik si nastradali papirku se stemplem tak se sotvaco zmeni k lepsimu. Metoda kterou tady popisujete je v zdejsi justici bezne pouzivana, at uz formalne nebo neformalne?

17.02.2008 23:29:41

ventos napsal(a):

v těch titulech jsem jaksi zatápal a tak jsem zadal do Googlu LLM a mimo jiné mi to nabídlo "Liga lesní moudrosti", asi by to pro mnohé soudce nebyla špatná volba, a to bez ohledu na původní povolání a třídní a sociální původ ,-o))

18.02.2008 00:51:44

Al Jouda napsal(a):

To Delavare rented : Zaujala mne Vaše otázka, zda může být zákonná regulace protiprávní ? Odpovím také otázkou : Může být zákon protústavní ?

18.02.2008 09:36:57

klaravesela napsal(a):

To. Al Jouda a Delavare...

Norimberské zákony byly zákonnou regulací.... byla protiprávní?? Byla.. stála proti vyšším právním principům.

18.02.2008 11:09:23

Leo napsal(a):

Paní doktorko, trochu jste se minula povoláním. Měla byste se stát kádrovačkou.

18.02.2008 11:14:18

Pepik napsal(a):

Paní doktorka, rád čtu Vaše blogy. Kromě právničiny by jste byla perfektní novinářkou, zejména v komentování jednotlivých soudních rozhodnutí a informací z jednání soudů. Jen tak dále, už se těším na další Váš článek, zejména z právních disciplín a co uvedete k postoji dnešních advokátů, kteří z hojné části byli prokurátory. Pepik

18.02.2008 12:34:03

lada napsal(a):

Zajímavé je,kolik lidí používá spojení titulu JuDr. a LL.M.Přitom LL.M. je anglosaský titul pro absolventy právnícké fakulty.

18.02.2008 13:13:51

Deny napsal(a):

Dobrý den paní doktorko, tak teď jsem z toho jelen. Co myslíte za vyšší právní předpisy v případě norimberských zákonů? Pokud máte pravdu, proč se nezruší? Pokud máte pravdu, proč se nezruší Benešovy dekrety? Naši restituenti, zejména kolaborující šlechta, by to uvítala.

Teď se Vás paní doktorko nechci nějak dotknout, vím, že umíte "tnout i do vlastních řad", ale není Vaše odpověď včera 18.51 ohledně Ústavního soudu tak trochu výmluva, samoúčel? Myslím tím, že jste vzdělání těchto soudců neposuzovala. Možná se teď pletu, ale jakým soudcem jste se to chtěla stát Vy?

18.02.2008 13:17:21

Jana Mihovičová napsal(a):

Kláro, zdravím vás. Díky za tenhle blog.

18.02.2008 15:29:55

klaravesela napsal(a):

Deny, máte ze značné části pravdu. Soudci Ústavního soudu vypadají, co sr vzdělání táká, úplně stejně jko obecná soudcovská sebranka.... leč není...Projděte si životopisy ú)stavních soudců, jsou na http://www.concourt.cz. Je to řádné promíchaná cháska, ale jedno sdílejí: přirozenoprávní pohled na svět. Co to přináší jejich pozitiviskitckoprávním kolegum obecních soudů, to bude ...kolikátý už slíbeny? další blog.

18.02.2008 20:46:35

Bára napsal(a):

Já teda nevím, ať počítám jak počítám, tak od "plyšové" revoluce uplynulo necelých 19 let. Předsedou soudu by měl být člověk s dlouholetou praxí, zkušený. Podle mě ani není možné, aby předsedy soudů (přinejmenším krajských a výš) byli lidé, kteří začali soudit po roce 1989, poněvadž za porevoluční dobu prostě nemohli stihnout dosáhnout takové praxe, aby se vypracovali z okresních soudů na krajské a potom až na post předsedy. Nebo se pletu?

Tím ovšem neobhajuji stav našeho soudnictví, který není objektivně v pořádku.

21.02.2008 14:26:37

klaravesela napsal(a):

ad Bára: podle této logiky mi nezbývá než vzpomenout zlatého proslovu Milouše Jakeše z tuším Červeného Hrádku, že ona ta výchova kádrů, soudruzi, pěkně dlouho trvá.... takže pojďme nainstalovat do vlády starého osvěečeného Štrougala - tak bude nejlépe... KVS

21.02.2008 15:01:50

hynzek napsal(a):

Vážená paní doktorko, dovolte, abych Vám jako jeden z "mladých" soudců (ročník 76) sdělil několik postřehů, které mě napadly při čtení Vašeho příspěvku.

Představa, co soudce před rokem 89, to zakuklený komunista, je podivná. Předseda MS v Praze nezapomenutelně popisuje, jak se v osmdesátých letech rozhodl pro soudnictví víceméně náhodou, protože ve všeobecném marasmu bylo v podstatě jedno, jakou konkrétní profesi si právník zvolí. Vždy ho čekala kličkovaná mezi tlakem doby a svým svědomím. Paradoxně naopak soudnictví nebylo tak svázáno komunistickým kádrováním jako mnohé jiné obory, protože ve společnosti, kde právo=vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon slovo stranického funkcionáře znamená více než rozhodnutí soudu. Ožehavé případy byly svěřovány prověřeným kádrům, které byly expoziturou strany na jednotlivých soudech...a ostatní mohli jakžtakž přežívat v šedé zóně. (Krásně o tom hovoří osoba nadmíru povolaná, dr. Motejl.) Ještě více mě udivuje Váš názor, že spjatost s minulým režimem se předpokládá u soudců občanskoprávních, když z povahy věci plyne, že represivním nástrojem vládnou spíše soudci trestní. A jen tak na okraj, proč Vaše statistika nemá žádnou vypovídací hodnotu: po roce 89 byli do funkce soudců jmenováni např. bývalí vojenští prokurátoři, lidé z hospodářské arbitráže a jiné osoby, které se mohly s režimem zamazat více než jen tím, že v osmdesátých letech rozváděly manželství.

Aby bylo jasno. Soudnictví je u nás z mnoha příčin v otřesném stavu, což je ovšem věrným odrazem celé společnosti. Názor, že za to mohou staří a mocní komunisté, kteří se drží svých pozic (proboha, proč zrovna v soudnictví, kariéra, moc a peníze se získávají jinde), je zcestný a odvádí od skutečných problémů. Skutečnost je mnohem banálnější: z historických důvodů, zejména kvůli tomu, že bylo třeba na počátku 90.let nabrat do soudnictví velké množství lidí, kteří by zřejmě za stabilizovaných poměrů na talár nedosáhli, jsou v justici soudci schopní, méně schopní, i ti neschopní a všichni dohromady jsme za daného stavu prakticky neodvolatelní. Jestli někdo z mých kolegů soudil už v době, kdy jsem ještě nebyl na světě, s tím nemá nic do činění.

K Vaším "hard skills". Chtělo by se zvolat, aby si každý nejprve zametl před vlastním prahem (vím, na PhD. se usilovně pracuje), ale to je příliš laciné. I coby majitel jediného titulu, a to ještě pouhého Mgr., snad mohu zhodnotit, že míra erudice je u jednotlivých advokátů eufemisticky řečeno velmi různorodá a u mnoha účastníků je advokát jejich největší "přitěžující okolností". Minimálně jednou za měsíc mě v jednací síni vyrazí nějaký advokát dech svojí absolutní neznalostí materie a nezřídka to bývá osoba honosící se titulem CSc. či něčím obdobným. Již dávno jsem vypozoroval přímou úměru: čím méně vládne profesionál tím tolik opovrhovaným pozitivním právem, tím více plamenně hovoří o rozporu s dobrými mravy, nutnosti vidět věc v širších souvislostech etc. Jako onen nejmenovaný advokát ne zcela neznámého jména, který podal evidentně opožděné odvolání a když jsem mu ho odmítl, nařkl mě, že se jako "začátečník" dopouštím protiústavních rozhodnutí. (Člověk se nezavděčí. Nesoudit před listopadem 89, přitom nebýt mladý, to jde těžko.) Jak jinak...před klientem je třeba zachovat tvář, to ne advokát učinil šlendrián, když si nechal prošvihnout lhůtu, soud je na vině!

A s tou nechutí se vzdělávat a leností soudců... Nedávno jsem si spočítal, že měsíčně napíši, popřípadě nadiktuji, v průměru minimálně 100 normostran opravdu závažného textu (míněno rozsudků či jiných rozhodnutí ve věci samé). Sám, bez asistentů, bez koncipientů, dvěma prsty do klávesnice. Orientovat se v aktuální judikatuře mi zabere veškerý čas určený na sebevzdělávání. A tak to musí dělat každý, pokud chce končit těch svých ministerským úředníkem stanovených 32 věcí měsíčně (skutečná čísla jsou pak mnohem, mnohem vyšší). Pokud mám o víkendu volno a rodina již spí, surfuji po blozích advokátů a vedu s nimi bezzubé polemiky...

23.02.2008 23:51:19

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Mgr. Hynzku... děkuji Vám za Vaše bezzubé polemiky! Myslím, že pokud jde o nápravu věci samé (a mně JDE o nápravu věci)musí být polemika jistým způsobem bezzubá, protože se zuby bychom se všichni pouze pokousali, k polemice by nedošlo a kk vysledku žádnému by se nepřišlo.

Snažím se zjistit, čím to je, že naše justice tak zázračně nefunguje... Otázka stáří soudců a jejich spjatost s minulým režimem není jen otázka "stranické příslušnosti", ale i otázkou zásadně ideologickou. Řekněme normativci x přirozenoprávní škola?? I Vy, zde proklamovaný normativista díky svému pozdějšímu vzdělání máte podstatně odlišný právní přístup než my (:-) co máme státnicí z marxáku....

Co se týká psaní právních textů, tak Vás úplně chápu - jsem totiž na tom velmi obdobně - dnes už píši "jen" okolo 3 stran právního textu denně, ovšem další desítky či spíše stovky stran měsíčně zkontroluji po svých pracovnících a odkonzultuji s nimi desítky hodin - a to mi veškeré požadované materiály donesou, na rozdíl od Vás, až pod nos, neboť to jsou moji zaměstnanci a když jim řeknu, co mi mají připravit, tak prostě musí.... Za těchto situací napsat jakékoliv další texty teoretického charakteru jsou úplně nad lidské síly.... také rodina večer již dvno spí a já ve tři ráno tvořím vědu, takže vím přesně, o čem píšete...

A k úloze advokáta v dějinách?? Je mi poměrně jasné, KAM šli všichni ti soudci, kteří neprošli začátkem devadesátých let justičními prověrkami a z justice odešli.... obzvláště významnou kapitolkou je kapitolka zvaná "komerční právníci" (sama jsem se touto kličkou rovněž dostala do advokátního stavu, takže vím, o čem mluvím) V advokacii nikdy nikdo nemusel mít lustrační osvědčení a ... nu, tnutím do vlastních řad se bude zabývat můj další blog...

Řekněte mi ale PROSÍM, kudy ven ze situace, kdy se není možno dohodnout se soudci ani na tom pozitivním právu, když judikáty z NS a ÚS založím jako pomoc soudu do spisu, tento se na mne oboří, že "soud zná právo" a co si to dovoluju a jistá místopředsedkyně jistého krajského soudu na mne ječí ( a to je to správné slovo, skutečně), že ji ve vztahu k OSŘ nějaká Ústava vůbec nezajímá... A abych ještě vylila svou číši jedu zúplna, Soudcovská unie se chová jako železničářské odbory když jejím zaměstnancům chtějí vzít permici pro rodinné příslušníky....

Dejte návrh, kudy se dát a já ze svého titulu uznávané politické mrtvoly jej šoupnu dál - moje slovo.... KVS

25.02.2008 08:42:15

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Mgr. Hynzku... děkuji Vám za Vaše bezzubé polemiky! Myslím, že pokud jde o nápravu věci samé (a mně JDE o nápravu věci)musí být polemika jistým způsobem bezzubá, protože se zuby bychom se všichni pouze pokousali, k polemice by nedošlo a kk vysledku žádnému by se nepřišlo.

Snažím se zjistit, čím to je, že naše justice tak zázračně nefunguje... Otázka stáří soudců a jejich spjatost s minulým režimem není jen otázka "stranické příslušnosti", ale i otázkou zásadně ideologickou. Řekněme normativci x přirozenoprávní škola?? I Vy, zde proklamovaný normativista díky svému pozdějšímu vzdělání máte podstatně odlišný právní přístup než my (:-) co máme státnicí z marxáku....

Co se týká psaní právních textů, tak Vás úplně chápu - jsem totiž na tom velmi obdobně - dnes už píši "jen" okolo 3 stran právního textu denně, ovšem další desítky či spíše stovky stran měsíčně zkontroluji po svých pracovnících a odkonzultuji s nimi desítky hodin - a to mi veškeré požadované materiály donesou, na rozdíl od Vás, až pod nos, neboť to jsou moji zaměstnanci a když jim řeknu, co mi mají připravit, tak prostě musí.... Za těchto situací napsat jakékoliv další texty teoretického charakteru jsou úplně nad lidské síly.... také rodina večer již dvno spí a já ve tři ráno tvořím vědu, takže vím přesně, o čem píšete...

A k úloze advokáta v dějinách?? Je mi poměrně jasné, KAM šli všichni ti soudci, kteří neprošli začátkem devadesátých let justičními prověrkami a z justice odešli.... obzvláště významnou kapitolkou je kapitolka zvaná "komerční právníci" (sama jsem se touto kličkou rovněž dostala do advokátního stavu, takže vím, o čem mluvím) V advokacii nikdy nikdo nemusel mít lustrační osvědčení a ... nu, tnutím do vlastních řad se bude zabývat můj další blog...

Řekněte mi ale PROSÍM, kudy ven ze situace, kdy se není možno dohodnout se soudci ani na tom pozitivním právu, když judikáty z NS a ÚS založím jako pomoc soudu do spisu, tento se na mne oboří, že "soud zná právo" a co si to dovoluju a jistá místopředsedkyně jistého krajského soudu na mne ječí ( a to je to správné slovo, skutečně), že ji ve vztahu k OSŘ nějaká Ústava vůbec nezajímá... A abych ještě vylila svou číši jedu zúplna, Soudcovská unie se chová jako železničářské odbory když jejím zaměstnancům chtějí vzít permici pro rodinné příslušníky....

Dejte návrh, kudy se dát a já ze svého titulu uznávané politické mrtvoly jej šoupnu dál - moje slovo.... KVS

25.02.2008 08:42:20

Kukin napsal(a):

Vážená paní doktorko,

děkuji Vám za krásné blogy. Vždycky se těším až nějaký nový blog napíšete. Vašim úžasným blogům mohou konkurovat snad jen rozhodnutí kárných senátů ve věci soudců a státních zástupců uvěřejněná na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Nejvíce mne rozesmála věta o jedné opakovaně projednávané státní zástupkyni, kdy bylo konstatováno, že se jedná o speciální recidivistku i co se alkoholu značky "fernet" týče:))

Takže jen tak dál a houšť!!!

Váš věrný KUKIN

26.02.2008 19:59:17

bigjirka napsal(a):

paní Klárko, já bych obecně spolupracovníkům StB jejich agentství nevyčítal, ať si i advokátují, hlavně aby nezůstávali pořád nad námi. a samozřejmě, hlavně aby nevytvářeli nové sítě...

26.02.2008 21:22:03

kacir napsal(a):

ještě, že tam není nikdo s ďábelským titulem RSDr. , ikdyž praktiky mnohých tomuto titulu odpovídají. Naopak možná někdo získal PhD. od Větrovce ? :)))