Křečkovo koule

Dementi:
Místopřísežně prohlašuji, že odvolávám co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil(a) a JUDr. Stanislavu Křečkovi
n e n a k o p u koule. Činím tak z důvodu technické nevykonatelnosti tohoto záměru, neb bylo experimentálně prokázáno, že s pravděpodobností blížící se jistotě jmenovaný uvedeným ustrojením není vybaven, takže cíl zmizel.

Pozoruhodné přitom je, že z experimentu rovněž vyplynulo, že s pravděpodobností blížící se jistotě jmenovaný neoplývá ani dalšími orgány, které se v každém živém jedinci nacházejí a jejichž absence je obvykle považována za neslučitelnou se životem.

Jinak si totiž nelze vysvětlit jednání jmenovaného, které lze shrnout takto:
Zhruba před rokem mi JUDr. Stanislav Křeček vykradl moji soukromou e-mailovou schránku, jmenovitě uveřejnil na stránkách Sdružení na ochranu nájemníků moji SOUKROMOU korespondenci s mými klienty, které zastupuji u Evropského soudu pro lidská práva.

Odmítnul mi sdělit, kdo z těchto mých klientů – adresátů SOUKROMÉHO e-mailu mu můj e-mail předal. Tím zmařil soukromí vztahu mezi klientem a advokátem.

V jednom z následujících SOUKROMÝCH e-mailů, který byl opět adresován pouze mým klientům, jsem vyslovila jistá varování. Během několika velmi málo dnů mne JUDr. Křeček kontaktoval dopisem a žádal mne o potvrzení autentičnosti tohoto e-mailu. Nedomnívám se, že bych byla povinna komukoliv – zejména nikoliv advokátovi, jehož zájmy jsou zcela protichůdné k zájmům mých klientů - sdělovat cokoliv ohledně svojí SOUKROMÉ korespondence s mými vlastními klienty.
Opětovně jsem jej však požádala, aby mi sdělil jména těch mých klientů, kteří vlastně ani mými klienty nejsou, neboť jsou pouze nastrčenými figurkami, které mají donášet moje informace protistraně s opačnými zájmy. Ráda bych jim totiž vypověděšla plnou moc pro ztrátu důvěry. JUDr. Stanislav Křeček to opětovně odmítnul.

Je tedy zřejmé, že JUDr. Stanislav Křeček je buď zloděj, který mi vykrádá moji e-mailovou schránku s mojí soukromou korespondencí a svádí to na neexistující špehy, nebo sprostý podrazák, který skutečně pracuje pomocí špehů a zneužívá svého souběžného postavení advokáta, poslance a předsedy Sdružení na ochranu nájemníků.

Za této situace se JUDr. Stanislav Křeček obrátil na Českou advokátní komoru, které si nyní stěžuje, že jsem jej urazila ve svojí SOUKROMÉ korespondenci, která nebyla určena ani jemu, ani komukoliv z jeho okruhu, a kterou on neoprávněně a podvodem získal.

Za těchto okolností je zřejmé, že původní záměr o směru kopů prostých nemohl být naplněn.

Jde otázka, zda by bylo možno se strefit do náhradního cíle, jsem však v podezření, že v dané trajektorii se nenachází vůbec žádný materializovatelný cíl. Zda tento eventuální náhradní cíl – a eventuálně jaké barvy – jest či není dosažitelný, již rovněž zkoumat nebudu. Z takové investigace by totiž mohl pro mne poplynout vznik psychického traumatu, což při svojí křehké konstituci nemohu riskovat.

Závěrem si dovoluji sdělit p.t. blogvedúcimu Liborovi Stejskalovi, že na dnešní dýchánek aktuálně.cz se dostavím a v případě, že tak učiní i JUDr. Stanislav Křeček, jsem zcela připravena jej sevřít v dceřinném obětí, a to zejména s ohledem na příslušné biblické doporučení, dle kterého mají býti blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Ubezpečuji přitom všechny, a to včetně mého drahého JUDr. Stanislava Křečka, že i nadále budu psát ve své SOUKROMÉ korespondenci skutečně to, co sama uznám za vhodné. Pakliže jej to poté, co se k této mojí SOUKROMÉ korespondenci neoprávněně dostane, urazí, je to skutečně jen a pouze jeho osobní problém. Jediné, co pro něj mohu osobně udělat, je doporučit mu kvalitního psychoterapeuta. Jistojistě se mu uleví.