Máte právo na protokol své vlastní výpovědi???

Život tropí hlouposti a občas se po mnohých z nás chce, aby se někam dostavil a svědčil. Tož splníte svou občanskou povinnost, na předvolání se dostavíte a sdělíte, co víte. Přijdete domů a řeknete: „... a tak jsem jim mámo řek....“ Co vlastně??? Nepamatujete se? Vaše chyba. Máte si pamatovat. Nebo též budete mít štěstí a náhodou narazíte na normálního státního zástupce, eventuálně normálního policistu a ten vám váš protokol dá....

Možná tomu nebudete chtít věřit, ale i moje klientka, paní Marcela Urbanová, na jednoho normálního státního zástupce narazila a kdo by to byl řekl, dotyčný úřaduje v Jihlavě..... Ne, nebyl to světoznámý JUDr. Salichov, byl to jeho podřízený, nicméně máme černé na bílém, že jeho postup byl správný.

Celá záležitost se vyvinula tak. 26. července 2007 se moje klientka dostavila do úřadovny PČR v Praze a absolvovala tam pěkný sedmihodinový výslech ve věci p. Čunka. Zdvořile požádala ona i její právní zástupkyně (tedy já) jestli by mohla dostat kopii své výpovědi, protože sedm hodin je sedm hodin a jeden by byl docela rád, kdyby měl přehled o tom, co kde říkal. Nedostali jsme nic a pan vyšetřovatel ve vysoké policejní důstojnické hodnosti nám řekl, že taky nic nedostaneme, protože konec konců v trestním řádu ani v zákoně o policii není nikde napsáno, že by svědek měl nějaký protokol dostat. Pan státní zástupce Salichov nám taky řekl, že nedostaneme nic, protože v trestním řádu ani v zákoně o policii není nikde napsáno, že by svědek měl nějaký protokol dostat.
Tak jsem pár dnů poté sedla a napsala jsem na Okresní státní zastupitelství v Jihlavě dosti dlouhé pojednání o tom, jak je výpověď svědka projevem osobní povahy a jak nemůže být někomu zabraňováno v získání něčeho, co je vlastně jeho. Moc velké naděje jsem v to nevkládala, ovšem o to větší bylo moje překvapení, když mi obratem dorazil protokol a výzva, nechť do státní kasy zaplatím tuším 68,50 za fotografické práce. Požadovanou částku jsem uhradila obratem a moje klientka se mohla kochat tím, co kde řekla.
Proti tomu ovšem stála jednak původní stanovisko JUDr. Salichova a příslušného vyšetřovatele, jednak stanoviska dalších policistů z různých dalších českých a moravských končin, kde paní Urbanová vystupuje jako svědek.
Z Ostravy nám třeba napsali:
„K samotnému nároku na pořízení kopie protokolu o vlastní výpovědi pak sděluji, že pokud uvádíte, že toto právo není explicitně upraveno v trestním řádu, pak Vaše argumentace není zcela přesná. Ustanovení § 65 odst. 3 trestního řádu stanoví, že tomu, kdo měl právo být úkonu přítomen, což je nepochybně i osoba svědka, nemůže být odepřeno nahlédnutí do protokolu o takovém úkonu. Jistě je Vám známo, že praxe policejních orgánů se při hodnocení obsahu pojmu „nahlédnutí“ opírá o jazykový výklad ust. § 65 odst. 1 trestního řádu, z něhož je patrno, že zákonodárce nepovažuje „nahlížení“ za pojem, jež by v sobě zahrnoval i právo na pořízení kopie ze spisů.“

Inu, tento výklad mi sice znám nebyl, ale zato jsem si velmi dobře pamatovala na výklad dříve platného správního řádu zejména složkami PČR, které tvrdily, že pojem „pořizování si výpisů a opisů“ nezahrnuje pořizování fotokopií, neboť to není v zákoně explicitně uvedeno. Mno, bodejžď by bylo, když předchozí správní řád byl z roku 1967, kdy kopírky byly ještě v IT nebi na houbách.... následkem čehož jsem strávila v útulných pracovnách PČR nejednu hodinku opisováním dokumentů, sedíc hned vedle zcela funkční kopírky. Při mém čitelném rukopisu bylo toto počínání obzvláště funkční.....

Majíc na paměti výše uvedený příklad a fakt, že trestní řád je z roku 1964, takže snadno by to mohlo být s „výkladem vůle zákonodárce“ (už jen pomyšlení, kdo to tehdy byl!!) velmi různé, obrátila jsem se na Krajské státní zastupitelství v Brně s dotazem, zda tedy byl protokol svědkyně s její vlastní výpovědí vydán jí poprávu či nikoliv...
Odpověď z konce března mi dala s tou „vůlí zákonodárce“ za pravdu mně, neboť v odpovědi KSZ bylo uvedeno: „ trestní řád výslovně poskytnutí protokolů o vlastní výpovědi vyslýchané osobě nezakazuje a tento zákaz nelze dovodit pouze z absence práva k nahlížení do spisového materiálu. Tyto protokoly navíc na rozdíl od dalšího spisového materiálu zaznamenávají pouze údaje, které vyslýchaná osoba sama uvedla, jsou jí tedy známy a může do nich pochopitelně nahlédnout, když potvrzuje svým podpisem, že obsah výpovědi souhlasí s tím, co vypověděla. .... Lze tedy shrnout, že státní zástupce nemá povinnost poskytnout protokoly o její výpovědi vyslýchané osobě, ale současně mu ani žádné ustanovení trestního řádu v tomto nebrání.“

Takže nezbývá než doufat, že se v tomto smyslu polepší i PČR Ostrava, eventuelně další....
Možná, že se p.t. čtenářům zdá „boj o protokol“ malicherný. Ale z tak zvaně malicherných věcí se skládá právo. Na začátku – nejde o nic. Na konci – jde o všechno....

Na základě výše uvedeného stanoviska KSZ Brno je možno inkriminované dokumenty na příklad dát k nahlédnutí p.t.l publiku. Což učiníme na www.lawyers.cz v nejbližším možném termínu....

P.S. Jelikož se tentokrát jedná o MOJI kauzu, očekávám, že tentokrát mi vážení čtenáři budou jako obvykle vyčítat „pouze“ to, že zviditelňuji sebe a svoji klientku a nikoliv, že strkám nos do cizích případů. Pokud bych ovšem měla nestrkat nos do cizích případů a zároveň se „nezviditelňovat“ na svých případech, přičemž zároveň bych se měla držet dalších mnohých rad, totiž nevyjadřovat se k tomu, čemu nerozumím, potažmo co není mojí profesí, nezbude už nic, o čem bych vlastně měla psát. To máme dneska krásný den, že???

 

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Čochtan napsal(a):

Mám dojem, že protokol se musí podepsat, je to tak ? Alespoň to tak v detektivkách býva :"Tak tady nám to podepište, pane...."

No tak dokud nedostanu můj exemplář, tak nepodepisuji. Tečka.

08.04.2008 08:04:35

Maturant napsal(a):

Paní doktorko, samozřejmě máte pravdu a patří vám dík. Ale váš případ jen dokazuje jak jsou právníci zbyteční a škodliví.
Zejména škodí jejich vliv na státní zaměstnance (policisty, zástupce, úředníky), kteří z práva pochopili jenom to, že není důležitá logika, morálka
ani jazykový význam. Tupě pouze opakují některé zpaměti naučené paragrafy.
Ve vašem případě nakonec někdo moudřejší pouze rozhodl, že když někdo něco chce a neškodí to žádnému veřejnému zájmu, tak to má dostat. Nejvýše je možné po něm chtít náklady (68,50Kč).K tomu není potřeba právní "vědy".
na to stačí každý maturant.

08.04.2008 08:10:41

Idealista napsal(a):

Paní Samková,
již několik měsíců se vždy těším, kdy budete mít nový příspěvek, kteréžto mi připadají na vysoké úrovni jak lidské tak odborné.
A tak jsem si říkal, jak by vypadal komtentář k případu Čunek x Urbanová, pokud by jste měla současnou povědomost o tomto případu, ale byla nezávislá.
Opravdu by mě zajímala "pravda", když musím řict, že ani jedna strana mi nepřijde příliš věrohodná.
P.S.: A co kdyby soudní řízení obecně probíhalo tak, že by se sešli advokáti, st. zástupci a soudce a řekli si, kde je pravda, a dohodli se (na výši trestu, odškodnění, ...) ;-)

08.04.2008 08:20:17

Okurka napsal(a):

"A co kdyby soudní řízení obecně probíhalo tak, že by se sešli advokáti, st. zástupci a soudce a řekli si, kde je pravda, a dohodli se (na výši trestu, odškodnění, ...) ;-)"

Uznávám, že jste hoden svého "nicku" pane ;)

Paní VS, jistě se shodneme na tom, že sedmihodinový výslech na PČR je i pro profesionála stresující záležitostí... nicméně Čhochtan má naprostou pravdu. PROČ nechat klienta podepsat papír, když nemá v ruce kopii?

Prosím nechápejte to jako osobní výpad. Paní Urbanovou to při její inteligenci mohlo napadnout také.

08.04.2008 08:57:20

klaravesela napsal(a):

Milý Čihty čochty a okurko:
to je fakt těžký, když chcete být konstruktivní a vstřícný a neprudit. Jo a zkuste z PČR - útvar na odhalování organizovaného zločinu bratru v osm odejít s tím, že nepodepíšete svůj 7mi hodinový výslech....
Ubezpečuji vás však, že už nás ta vstřícnost přešla a když není oceněna, nebude ani poskytována. Hold, poučení z krizového vývoje... KVS

08.04.2008 09:11:24

David napsal(a):

Vždycky jsem si o sobě myslel, že jsem rebel a někdy taky referent přes katastrofy. Ale co jsem proti Vám, paní doktorko! Slovy Jiřího Paroubka --- jen Vám okopávám kotníky. V hluboké úctě a s přáním pevného zdraví se připojuje nick David.

08.04.2008 09:24:51

Petr Havel napsal(a):

Vážená paní Samková,
takových advokátů jako jste Vy by mělo být vidět mnohem více! Děkuji za článek.

P.

08.04.2008 10:14:20

Al Jouda napsal(a):

Nechápu, na co se paní Urbanové mohli ti vyšetřovatelé celých 7 hodin ptát ! Měl by být přijat zákon, že výslech svědka nesmí trvat déle než 1 hodinu.Další výslech až po uplynutí 24 hodin.To by si páni vyšetřovatelé museli ty otázky pěkně připravit.To by byl zákon na ochranu svědka!

08.04.2008 10:16:26

Železnohorský napsal(a):

Když vidím nějakou nepravost, přecházím na druhý chodník, když někoho bijou, nevidím, když mě někdo žádá o pomoc, neslyším, nevnímám, nejsem tu... Jen abych nemusel potom jít na policii vypovídat jako svědek. Když tady čtu, že paní Urbanová vypovídala sedm (slovy sedm) hodin jako svědek (slovy svědek), tak si říkám, zaplaťpámbů, že jsem za víc než půl století, co chodím po téhle zemi, nic takového nemusel, a když si dám pozor, tak ani nebudu muset... To spíš jako obviněný, to budu mít víc práv...

08.04.2008 10:19:02

Ládik napsal(a):

Taka si myslím, že 7hodinový výslech je trestný čin - hned bych ty policajty strčil na 5 dní do samotky.

08.04.2008 10:24:59

Kvs napsal(a):

Davide, referent přes katastrofy, to je trefné. Někdy mám pocit, že není katastrofy, která by nepřešla přes můj psací stůl. Je to poněkud únavné... kVS

08.04.2008 11:16:24

Javít napsal(a):

Paní KVS, příště si ssebou vezměte digitální fotoaparát a protokol výslechu si vyfotografujte. Vytisknout to potom je již hračka.
A policajti utřou hub.. (ústa).

08.04.2008 11:54:25

klaravesela napsal(a):

Milý Javíte, toto není dovoleno. Věřte, že jsem vyzkoušela již vše. V polovině devadesátých let, kdy PČR vymyslela výše popsanou zhůvěřilost o možnosti "činění výpisů a opisů", jsem si nosila s sebou vlastní přenosnou kopírku )nebyly ještě foťáky se stabilizátorem). V jednom případě mi ovšem nedovolili se ani napíchnout do polic ejní el. sítě, abych neužírala proud. od té doby jsem několik let chodila po světě jak magor s přenosnou kopírkou a akumulátorem, původně určený,m jako zálohový zdroj k serveru. Jak vidno, na jednání s PČR jest třeba mít též fyzickou kondici... KVS

08.04.2008 12:12:00

Cicero napsal(a):

Osobne pokladam stanovisko KSZ za prinejmensim podivne. Od kdy ve verejnem pravu plati zasada, ze je dovoleno, co neni zakonem zakazano? Tam preci plati zasada prave opacna, Listina zakladnich prav a svobod i Ustava hovori zcela jednoznacne. Pokud zakon nebo predpis vyssi pravni sily neumoznuje policejnimu organu nebo statnimu zastupitelstvi protokol svedkovi vydat, no tak ho jednoduse vydat nesmi, tecka. Desim se toho, ze by si organy verejne moci prisvojovaly opravneni nad ramec toho, co jim sveruje zakon, i kdyby to slouzilo dobre veci. Pokud cesky pravni rad toto opravneni nezna, a vnitrostatnimi prostredky nelze dosahnout napravy, potom je na miste obratit se na strasbursky soud, a pokud vyhovi, bude zde znacny tlak na zmenu pravni upravy. Ale jit cestou implicitnich pravomoci je cesta do pekel.

08.04.2008 12:33:09

Železnohorský napsal(a):

Paní Veselá, vy si z nás děláte srandu. Že se tohle děje, vám nikdo neuvěří. V neděli jsem poslouchal ministra vnitra a z jeho slov jsem nabyl dojmu, že policie je tu od toho, aby pomáhala a chránila, že to dělá perfektně a že pokud nebude muset zasahovat na fotbalových stadionech a nejezdit k dopravním nehodám, bude to dělat ještě perfektněji. Nedovolili vám ofotografovat spisy? To ne, to si vymýšlíte, protože ty chlapce a dvěčata v uniformách (brzy nových) nemáte ráda. Vsadím se, že je to jinak, že by vám umyli i okna úřadovny, abyste na to fotografování měla dobré světlo... :-)

08.04.2008 12:37:07

Maturant napsal(a):

Pane Cicero, udělejte si pořádek v Češtině. Vaše věta "Pokud zákon neumožňuje orgánu protokol vydat, tak ho ho vydat nesmí" je nesmyslná. Význam slova neumožňuje není totožný s významem slova nesmí.

08.04.2008 13:01:05

Zuzka napsal(a):

Vážená paní doktorko,
opravdu si Vás začínám velmi vážit, zvláště pak Vaší obdivuhodné vytrvalosti. Snad to nehrozí, ale kdybych se někdy ocitla v maléru, moc bych si přála jako advokáta ne-li Vás, tak člověka Vám alespoň podobného. Paní Urbanová má kliku, že ji zastupujete právě Vy a doufám, že Čunkův případ dopadne tak, jak má. Hezký den.

08.04.2008 13:19:04

Javít napsal(a):

Paní KVS, stále mě, bohužel, utvrzujete v tom, že ČR má do demokratického státu ještě dost daleko. Aj, aj. Hrozné pomyšlení.

08.04.2008 14:25:04

MS napsal(a):

Pane Cicero, nevím zda nepleteme dvě různé věci dohromady. Musím s Vámi souhlasit, pokud jde o právo veřejné, ale paní Urbanová byla vyslýchaná podle práva trestního (jestli jsem správně pochopila), a tam je to myslím jiné. Každopádně musím říci, že i paní Klára to ve svém článku motá dohromady (tresní řád - je pro orgány v trestním řízení (ale pozor není z roku 1964, ale z r. 1961) a správní řád pro veřejnou správu - zákon 71/1967 Sb.(nyní je již nový zákon z r. 2004)). Nevím, nemám vystudované právo a také asi neuvádím vše úplně správně.
Pro Maturanta - je vidět, že každý maturant na to nestačí. V normálním životě neumožňovat a nesmět možná smysl nedává, ale právo bohužel není normální život. Možná to mělo být vyjádřeno učeněji, ale význam to má a tento význam tam byl zaveden proto, aby občan byl chráněn od zvovůle úředníků (které bez zardění kritizujete, ale pokud jste maturant i věkem, tak na to máte právo). Maturantovi (a nejen jemu) se to asi zdá nepochopitelné, ale při troše studia to určitě pochopíte. Právo je věda sama pro sebe (bohužel).

08.04.2008 14:25:31

Kopidová napsal(a):

Tak MY to tady podepište?! Omlouvám se, že kritizuju, dokud jsem nepřečetla článek, ale tohle fakt tahá za uši!

08.04.2008 15:06:46

stejskal napsal(a):

Dobrá den, paní Kopidová,

s tou strašnou hrubkou nemá paní doktorka nic společného. Tu jsem vyrobil já a moc se za ní stydím. Už asi začínám být roztržitý neúnosně.

Za chybu omlouvám.

Libor Stejskal

08.04.2008 15:34:54

Razzi napsal(a):

Kopie protokolu o výpovědi může být docela užitečná i nadále, uvedu příklad, který se mi bohužel stal.
Účastnil jsem se dopadení zloděje, který vykrádal na parkovišti u supermarketu auto. Jako jeden z mála jsem policii předal své osobní údaje, posléze si vzal půlden volna a přišel na policii podat svědectví. Asi rok se nic nedělo, pustil jsem vše z hlavy. Pak mi přišlo předvolání abych svědčil znovu, tentokrát před soudem. Inu spravedlnost je pomalá ale jistá, řekl jsem si a vzal si další volno. Před soudem jsem pověděl jak jsem zloděje viděl vykrádat auto, jak jsme ho pak ještě s dalším svědkem chytili atd. Nicméně nastal výslech obhájcem: Kolikátého že to bylo? Vy nevíte ani den v týdnu? Jaké bylo počasí? V které řadě parkovalo to vykrádané auto? Jakou mělo barvu? Co měl obžalovaný na sobě? Cože, vy si nepamatujete takové důležité věci, jak potom můžete vědět že to auto vykrádal zrovna obžalovaný, neviděl jste náhodou někoho jiného? ...No co budu psát, obžalovaný vesele popřel že mě kdy viděl, soud se odročil kvůli dalším svědkům a jestli si soudce nevymyslel rozsudek někde u piva tak se to soudí dodnes :-/
Takže poučení na závěr: Kopie protokolu je dobrá věc pokud můžete čekat že se vás na ty samé věci bude ptát soud za pár let znovu a vy nemáte paměť jak slon :-)

08.04.2008 15:36:45

Milan napsal(a):

Fandím vám vážená paní

08.04.2008 16:14:44

klaravesela napsal(a):

pane/paní MS trestní právo je součástí práva veřejného. Podle správního řádu je postupováno i v dalších řízeních před státními orgány, v tomto případě, který jsem vzpomínala, to byla cizinecká policie...
pane Maturante: křívdíte panu Cicerovi. Možná to vyjádřil neobratně, ale podle mého názoru má pravdu) proto jsem také byla tak mírně překvapena, jak to nyní dopadá. Pan Cicero říkal, že obecně platí, že co není výslovně zakázáno, je dovoleno. Ovšem v trestním právu by mělo platit co není výslovně dovoleno, je zakázáno. Samozřejmě, že na vině je trestní zákoník a trestní řád z roku 1961!! (Omlouvám se, 1964 je občan.) Pakliže tady máme právní normu, která je přijata v době tuhého socialismu a od té doby pouze novelizována, je evidentní, že "duch zákona" v ní zůstal..
zdravím, Klára

08.04.2008 16:19:59

hawk napsal(a):

Paní Samková, jak si to představujete? Myslíte, že tr. zákon i rád by se měl volně vykládat? Ale houby. I kdyby tyto zákony byly zbrusu nové, nelze to takhle pojmout.

A když tady čtu, jak je strašný 7-mi hodinový výslech, mno, taky jsem dělal výslech 16 hodin najednou, ne u jednoho člověka, ale z výjezdu, při loupeži, kdy byli 4 obvinění a 2 svě+dci. Hm, kdopak mě jako bývalého vyšetřovatele polituje a pokud ano, co mi to bude platné?

No a nakonec, vaše klientka je pro mě nedůvěryhodná. Ale to je moje věc, vy jako obhájce jí přece musíte háji. Touto nedůvěryhodností si vysvětluji onen dlouhý výslech.

08.04.2008 16:43:19

klaravesela napsal(a):

Milý pane Hawku, bolestně jsem Vás postrádala, vítejte zpět. V zásadě jje mi vždy líto, když člověk musí pracovat, když nechce :-(
Nicméně policisté mají takovou práci, že prostě dojde i na takové přesčasy, jaké popisujete. Ne že by nebyly hnusné a a že bych Vás nelitovala, ale je (byla) to Vaše PRÁCE. U svědka není jeho PRÁCE, ab někde byl.
Tento můj příspěvek není o důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti paní Urbanové, ba dokonce jsem si ani na ten sedmihodinový výslech já nestěžovala. Já jsem si stěžovala k tomu, že je to takové vachrlaté s tím vydáváním protokolů. Vzhledem k tomu, že do podobné situace se může dostat prakticky každý, myslím, že info o tom, na co má kdo právo a na co nikoliv může být zajímavé i pro ostatní. O tom, jak vykládat 50 let starý právní předpis, přijatý za úplně jiných společenských podmínek, jsme se, nemýlím-li se, dohadovali již několikrát. Kdyby zákony byly zbrusu nové, osobnostní a lidská práva by mosela být do nich zahrnuty. Takto se to děje výkladem, který může být jednou takový, podruhé makový... cozž, souhlasím s Vámi, býti nemá.
Zdravím srdečně, KVS

08.04.2008 16:59:45

Železnohorský napsal(a):

Promiňte, pane vyšetřovateli, pro vás byl výslech práce ve smyslu zaměstnání, pro svědka (svědka, ne tedy obviněného) nikoliv, jestli tohle nejste schopen rozlišit, pak jen dobře, že už jste bývalý... Z té vaší kratičké repliky dokonce vyčuhuje, jako jste ke svědkovi i k obviněnému přistupoval stejně...

08.04.2008 17:00:11

Maturant napsal(a):

Pro MS.
Právo není normální život.
Právo je věda sama pro sebe.
Znáte ještě nějaký takový obor lidské činnosti?
Ochrana občana před zlovůlí úředníků. Co jsou ti úředníci zač, že u nich zákon předpokládá zlovůli?
Vydání záznamu vlastní výpovědi je zlovůle?
Musím však uznat, že policejní praxe při tvorbě protokolů je demokratičtější než lékařská praxe při tvorbě zpráv. U policajtů nám to dávají podepsat.
U lékařů naše výpovědi překrucují a podepsat nám to nedají.

08.04.2008 17:06:38

tata napsal(a):

nejhorší že v tomto statě maj pravo skoro jen darebací poctiví člověk aby se bal ,doklad je soudce si vymyslí rosudek a není ani vyhozen to je vysměch spravedlnosti a to stale volaj po vetších pravomocí to aby sme se bali, druha věc neomezena moc exzekutoru kam tendle stat spěje, politici se hadaj o blbostech,ale spravedlivost v tomto statě je opravdu slepa

08.04.2008 17:21:23

Kritik napsal(a):

Škoda, že se takových neústupných obhajovatelů práva nenajde více. Proti zvůli mocných je jich opravdu málo...

08.04.2008 17:28:19

fudoshin napsal(a):

souhlasím s tím závěrem.článku i krajského státního zastupitelství.není povinností záznam vydat, nicméně na žádost by tomu bránit neměli, respektive vyhovět musí...to že si započítají nějaké náklady je přirozeně jejich právo...ale jako všude záleží na lidech.na podání vysvětlení jsem byl všehovšudy asi 3x a když jsem při jedné příležitosti o záznam požádal, byl mi vydán zcela automaticky a bez obstrukcí.bohužel v dnešní době úřady odmítají vydávat věci,listiny a informace na které mají občané nárok.a někdy je potřeba neústupnosti, aby si člověk toto své právo vydobyl.a je pak úspěšný, protože úředníci většinou vědí, na co nárok máte,ale z různých důvodů vás "natahují" a snaží se tak množství těch žádostí,respektive vyřízených žádostí,maximálně snížit. viz kniha vyvolávač deště, takže to vlastně nedělají jenom úřady,ale i pojišťovny,pošty ,stavební spořitelny,leasingové firmy apd.prostě někdo se pořád snaží vrtěti psem :)

08.04.2008 17:30:38

m&m napsal(a):

Je neuvěřitelné, že na kopii svědecké výpovědi nemá člověk právo zcela automaticky. Když jsem jednou vypovídal jako svědek u nějaké maličkosti, s úžasem jsem hleděl, jaké nesmysly policista do počítače jedním prstem "naklapal". Vůbec to neodpovídalo tomu, co jsem vypovídal. Protože zjevně nechápal, co chci na zápisu měnit, s úžasem hleděl na to, jak mu větu za větou obracím smysl sděleného, šlo jen o formalitu a já jsem spěchal, podepsal jsem ten nesmysl. Představa, že by však o něco skutečně šlo, a já bych některý z těch jeho nesmyslných detailů přehlédl a na místě v rozrušení podepsal, mě však docela děsí... Možná jsem měl smůlu, i když známí to nepotvrzují :-(

08.04.2008 17:48:11

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor pokud mě paměť nemýlí tak Štrougál byl souzen podle zákona z roku 1853,tak vo co gou?V té době ani jeden z Vaší právnické branže neprotestoval.Typicky české povahy.Dokud se mě to netýká tak proč bych měl protestovat.Až se mě to dotkne,tak začnu křičet a tvářit se ukřivděně,že mě nikdo neslyší a nepodá mi pomocnou ruku!Můžeme si za to jen a jen sami!Hlavní věc když kvete a rozvíjí se partajnictví a touha po korytech!
PS:Štrougala zrovna nemusím,ale šlo mi o příklad!

08.04.2008 18:20:03

Zacheus napsal(a):

To Klára Veselá .

P.T. Publikum se jistě těší na uveřejnění výpovědi paní U. Možná, že by nějaký ten drobek z této výpovědi mohl být umístěn i zde ve Vašem blogu . A třeba by stálo za úvahu napsat i knížku, jistě by šla na odbyt. To dávám jako bezplatnou radu, bez nároku na honorář a tiché společenství.

P.S. Na nynější trestní řád bych zase tak nebyl na Vašem místě nabroušený, otázka je, co "zplodí" naši legislativci nyní.

08.04.2008 18:23:31

KVS napsal(a):

Milý Leváku, zcela s Vámi souhlasím, žeš se rozvíjí partjnictví a touha po korytech. Vrozporu se svými tužbami musím vzpomenout blahé minulosti, kdy byla partaj pouze jedna, koryta taky jen jedna a bylo jasno, kudy se k nim dostat - pro ty, kdo po tom tak prahli. Dnes je těch partají povícero a kromě hlídání si vlastního koryta je nutno hledět i na tzv. "protikoryto" a eventuelně si to dělat dobrý i u něj... Obávám se, že na tohle nestačí ani moje právnické vzdělání....

Vážený pane Zacheusi, nabídku na napsání knihy jsme s paní Urbanovou již dostaly a zatím jsme ji dali k ledu. Zdá se nám totiž, že ještě některé velmiodstatné kapitoly nenapsal život sám.... tak čekáme, až nám to dopředepíše :-)
Dle Vaší rady obzvláště pěkné pasáže z výpovědi paní M.U. uvedu zde. Zatím trávíme podvečery začerňováním osobních údajů v protokolech, že aby se někdo neurazil...
Co se týká dnešních legislativních počinů, měla jsem tu čest sice nešťourat do tresta, ale mírně do občana. Jakmile se mi časově trochu uleví, sepíšu samostatný bložík.... to se ještě budeme ohlížet někam k Viktorínovi Kornelovi ze Všehrd, protože i Všeobecný občanský zákoník 1811 by vedle toho byl příliš progresivní...
zdravím,
KVS

08.04.2008 18:40:23

bigjirka napsal(a):

Pokud vím, tak stát nesmí konat nad rámec zákona. Ale jak praví Čochtan, ke všeobecným zásadám by mělo patřit dostat kopii (či přímo stejnopis?) všeho, co podepisuji. Asi nepodepsat protokol. Prudit.

08.04.2008 18:45:22

Taras napsal(a):

Paní doktorko,
a jak by se potom mohly ze spisů ztrácet protokoly, když budete mít kopii s podpisem vyšetřovatele? Vy chcete podkopat základní kámen trestního řízení?
Znám případ, kdy v rámci šetření tr. oznámení na vysokou státní úřednici byla tato podezřelá persona sice vyslechnuta, dostavila se k podání vysvětlení, ovšem o výslechu nebyl učiněn záznam a věc byla odložena.
Nejlepší případ je odložený případ.

08.04.2008 19:26:52

m&m napsal(a):

Taras: to vypadá smysluplně, to mě nenapadlo :-)

08.04.2008 20:01:19

tata napsal(a):

o tomle by se politici mněli dohadovat a i lidi hadame se o tom jesi pravice nebo levice ale každyho z nas by mnělo zajimat že politici všech stran se svorně dohodnou na lumparnach,a je jim jedno že pravo u nas se neda skorem dohnat to pak kauza čunek je vlastně neduležita jestli byl nebo nebyl ale že je naše soudnictví a potažmo vyšetřovaní nak mimo prava člověk se pomalu bojí otevřít televizi jak se nanej hrne jedno bezpraví za druhym proboha at stím neco ty chytry lidi dělaj

08.04.2008 20:31:38

KVS napsal(a):

Milý pane Tarasi, to víte, co můžete ode mne očekávat jiného, než že budu proti Vlasti, Národu, a beztakže i tej Spravedlnosti.... když je jen pro někoho.:-)
Budeme si někdy vykládat o listinných důkazech, které se "záhadně" ztratily ze soudních spisů?? Zaručené téma až do rána....

08.04.2008 20:49:30

vlk napsal(a):

Netušil jsem, že explicitně neexistuje NÁROK svědka na jeho vlastní paré protokolu.
V obchodním styku absolutní normálka - například zápis z jednání. Neumím si představit, že ho nedostane protistrana...

A dotaz - protokol snad musí být podepsaný svědkem. Tedy z výslechu svědka, Jinak je policii i státnímu zastupitelství k ničemu. nebo s epletu?
Pokudne, co takhle sdělit - podepíši to, ale jedině, když dostanu druhý originál. Schválně, co by se asi tak dělo?

Jo a pokud jde o to nahlížení a záznamy - být advokátem, poohlénu se po nějaké lehké , přenosné kopírce nebo scaneru,nebo aspoň dobrém foťáku. a nosil bych to s sebou,kdybychšel nahlížet do spisu. Nebo je to také problém?A nesmí se to?

08.04.2008 21:42:43

sonufabe napsal(a):

Pokud si snad ještě pamatuji, jedna ze základních zásad trestního řízení je zásada veřejnosti. Tzn. že veřejnost má být účastníkem v určité míře trestního řízení, rozhodně při soudním řízení.Proto jsem do dnešního dne nepochopil, proč případ Čunek nebyl projednán před soudem,aby byly soudem (za přítomnosti veřejnosti) posouzeny důkazy pro a proti a tím byly odstraněny spekulace, zda došlo k tr. činu, či nikoliv.Pokud bude uveřejněně nějaký "ten drobek", jak píše Zacheus, tak podle mého názoru je výše uvedená zásada správně aplikována.

08.04.2008 22:12:18

kuk napsal(a):

souhlasím s KSZ Brno. jde skutečně o neřešenou věc. Naopak nesouhlasím s názorem, že svědek má na kopii právo, neboť měl právo se účastnit svého výslechu. To je omyl - svědek má povinnost svědčit, tudíž tento argument nemůže obstát! Nicméně chce to zdravý rozum. Proč kopii nedat? PS: trestní řád je z roku 1961, ne z 1964:O)))

08.04.2008 22:34:32

fudoshin napsal(a):

mám sice jenom základní právní povědomí,ale dovoluji si nesouhlasit s panem cicerem (nebo ciceronem :) ale možná se pletu. trestní právo,respektive trestní vymezuje práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení.nesmí samozřejmě činit nad rámec pravomocí přidělených mu příslušnými právními normami.pokud by tak činil,ale výhradně k vynucení práva,případně jinému způsobu nedobrovolného plnění, ze strany vyslýchané,je toto protiprávní a jednalo by se o zneužití pravomoci.v tomto případě však nejedná svévolně,ale na žádost protistrany a v jejím zájmu,což je dost podstatné.píšete, že i kdyby byl veden dobrým úmyslem.já se domnívám,že na žádost vyslýchaného,v záležitosti,která je v jeho zájmu, tak učinit může, pokud to není v rozporu s jeho povinnostmi,případně toto není zákonem zakázáno.nemá povinnost,ale zakázáno to nemá.a v tomto případě už nejde o trestní právo,kterým se řídí vyšetřovatel,ale také o lidská práva vyslýchaného,které vycházejí už z ústavy a listiny základních práv a svobod.jestliže mám právo na spravedlivý proces, na obhajobu,na hájení svého zájmu i za cenu lží a na odepření výpovědi apd., zcela jistě mám právo i na záznam své výpovědi.a je jedno z jakého důvodu.ten důvod může mít každý jiný,ale má právo,aby mu bylo vyhověno...a není k tomu žádný důvod nevyhovět.pokud ale někdo nechce např. za každou cenu nachytávat svědky na rozporech ve výpovědích, jež jsou mimochodem často výsledkem diletantismu ze strany vyslýchajících. po sedmihodinovém utrpení asi každý nebazíruje nad slovíčky a rezignovaně podepíše i něco co ve skutečnosti neřekl, aniž si v té únavě a částečné dezorientaci uvědomuje následky...a to že to později odvolá sice nečiní dobrý dojem,ale po tom, co jsem sám zažil, naštěstí ve věcech tak banálních,že jsem nad tím mohl mávnout rukou, se opravdu nedivím množství odvolávaných výpovědí...

08.04.2008 23:31:28

Miki napsal(a):

Všem diskutujícím,

současné poměry v trestním řízení jsou nastaveny tak, aby gauneři a lumpové unikli spravedlnosti. Stíhají se prkotiny - například kradená jízdní kola a podobně, ale závažná kriminalita se stíhá pouze tehdy, když stíhání neohrožuje mocné.

Nejlepší na vyšetřování trestné činnosti je to, že Policie ČR "vyšetřuje" svými "odborníky" několik let aniž by sdělila komukoliv obvinění a promlčecí doby vesele běží a běží.
Nakonec se vydá usnesení o odložení věci a oznamovatel má na podání stížnosti proti odložení věci pouhé 3 (slovy tři) dny. Upozorňuji, že nejde o dny pracovní, protože do této podivně krátké lhůty se počítají i dny pracovního klidu. To znamená, že když održíte od vyšetřovatele něco ve čtvrtek, tak musíte reagovat nejpozději v pondělí (naštěstí máte možnost podat svoji stížnost první den po dni pracovního klidu - v případě, že šibeniční termín připadá na den pracovního klidu).
Přitom nemáte k dispozici téměř nic - všechny důkazy a výpovědi svědků a podezřelých má pouze vyšetřovatel, který do usnesení napíše pouze to, co uzná za vhodné. Při psaní stížnosti tedy vlastně vaříte "z vody".

Když už jste natolik otrlý, že podáte stížnost vždy včas, tak se státní zástupce "náhodou splete" a označí vaši stížnost za pozdě podanou.

Případně Vám je skrytě vyhrožováno tak, že Vám iniciativně pošlou "Poučení oznamovatele" (tento text má výšku písma cca 4 cm !!!) a v něm Vás "orgány" poučují o tom co všechno riskujete při svých pokusech dobrat se spravedlnosti - výčtem všech možných trestných činů, které můžete spáchat při podávání trestního oznámení. Text je v závěru doplněn tvrzením, že jste byl "poučen", ale neobsahuje žádný podpis osobou, která Vám to poslala....

Výše uvedená zkušenost s podivným poučením je velmi čerstvá - stalo se včera. Trestní oznámení se podávalo pro podezření z trestného činu podvodu, kterého se mělo dopustit cca 40 osob....

09.04.2008 04:21:31

Vasja napsal(a):

Právo, neprávo. Já bych si chtěl přečíst výroční zprávy občanského sdružení Dženo, kterým se živí Váš manžel.

09.04.2008 08:03:51

Silvie napsal(a):

Paní doktorko, zajímalo by mě, proč mi policie odmítla dát kopii protokolu trestního oznámení na mou osobu. Jednalo se o bezpředmětnou záležitost, která byla shrnuta jedním mým výslechem se stolu, ale nepochopila jsem tuto praxi. Podle mého soudu policie pochybila, protože mi uvedené trestní oznámení dala pouze přečíst. Kdyby nešlo o tak pofiderní záležitost a měla bych s sebou advokáta, určitě by si nedovolili odmítnout. Dostala jsem pouze kopii vlastní výpovědi.Pokud mi můžete odpovědět, děkuji.

09.04.2008 08:24:07

Plim napsal(a):

Klaro Vesesela Samkova

Mohu si pri vyslechu porizovat svuj vlastni audiozaznam?Predpokladam,ze co neni zakazano je povoleno.

09.04.2008 09:02:11

hawk napsal(a):

jak se tak na to dívám, blog paní samkové se stal právní poradnou zdarma:-)

Ještě ke včerejšímu dialogu, ano, byla to moje práce, nicméně u svědka je to zákonná povinnost. Příjemný den.

09.04.2008 09:23:11

David napsal(a):

Vážená paní doktorko,

velmi Vám děkuji právě za toto téma, které považuji za velmi důležité. Jak diskusní příspěvky ukazují, je nejvyšší čas s tímto problémem něco konkrétního udělat. Ale jak, když poslance a senátory naše „přízemní“ starosti nezajímají? Jsou důležitější témata, jako barva a nápisy na policejních autech.

Ještě jen můj komentář k - nicku – fudoshin z 8.4.08 – 23:31:28

Cit.: „pokud ale někdo nechce např. za každou cenu nachytávat svědky na rozporech ve výpovědích, jež jsou mimochodem často výsledkem diletantismu ze strany vyslýchajících. Po sedmihodinovém utrpení asi každý nebazíruje nad slovíčky a rezignovaně podepíše i něco co ve skutečnosti neřekl, aniž si v té únavě a částečné dezorientaci uvědomuje následky...“

Mám stejné zkušenosti a jsem přesvědčen o tom, že právě něco takového se mohlo s vysokou pravděpodobností stát i u paní Urbanové. Podle mého názoru toho zneužil, všeho schopný darebák Salichov, když jí pak na základě nějakých drobných nepřesností veřejně označil za nedůvěryhodnou lhářku. Útok na důvěryhodnost jakékoliv osoby je útokem nejúčinnějším! Já jsem se s podobnými metodami setkal vícekrát a na různých místech a mohu všem čtenářům s naprostou jistotou vlastní zkušenosti sdělit, toto je SYSTÉM, metoda jak zatočit se slušnými lidmi. Jediné po čem neustále pátrám je zjistit, kde sídlí to školící středisko, kde se tyto metody ti všichni darebáci učí, protože je používají, aniž by se vzájemně znali, a to jak se říká od Šumavy k Tatrám.

k - nicku – Taras z 8.4.08 – 19:26:52

Cit.: „ a jak by se potom mohly ze spisů ztrácet protokoly, když budete mít kopii s podpisem vyšetřovatele? Vy chcete podkopat základní kámen trestního řízení?“

k – nicku – Miki z 9.4.08 – 4:21:31 --- Děkuji! Perfektní! Bez komentáře!

Uvádím citace, protože já bych to lépe nenaformuloval. Děkuji proto nickům – fudoshin, Taras a Miki.

Na závěr. Ve slušné a demokratické společnosti by mělo vždy, všude a bez rozdílu platit toto „základní lidské právo“, že to co podepisuji, tak mám právo na kopii takového dokumentu a to bez jakýchkoliv dalších obstrukcí.

09.04.2008 09:28:26

Plim napsal(a):

Hawk

Jestli to byla reakce na me,tak ja se snazim o zjisteni moznosti k tematu.Ostatne na pravni otazky mam sveho pravnika,ktery je placen pristehovaleckou rodinnou prislusnosti:)

09.04.2008 10:20:59

hawk napsal(a):

Plim:

nebylo to osobní, jen obecně, trošku se to zvrhlo, když člověk čte příspěvky odshora až dolů :-)

09.04.2008 10:41:46

klaravesela napsal(a):

No, právní rady zdarma, to je skutečně to, čeho se nemohu nabažit.... ale třeba se někdy objeví i nějaká platící klientel :-)
K Silvii: vůbec si nejsem jista, jestli máte právo na fotokopii trestního oznámení, které bylo na Vás podáno!! Záleží to na stádiu vyšetřování, ve kterém se nacházíte. Jestliže jste "pouze" podezřelá, tak podáváte vysvětlení a nemáte právo NA NIC. Nemáte právo na ex offo advokáta, nemáte právo na nahlížení do spisu, nemáte právo navrhovat důkazy. prostě jedno velké kulaté NIC. Za tohoto stavu řízení ovšem klasicky doporučuji všem svým klientům, aby využili svého zákonného práva nevypovídat. jestli chce PČR obvinit, pak se musí posnažit na základě toho, co má... teprve až se z vás stane obviněný, tak můžete VŠE - nahlížet do spisu, dělat si fotokopie, výpisky etc... taky moc dobrý, že?? (doufám, že oceňujete právní radu zdarma).
Ad nahrávání: když soudu oznámíte, že si děláte audionahrávku pro vlatní potřeby, nemůže to odmítnout - dokonce i Minsprav., na to dohlíží a nerudné soudce trestá (viz http://www.iustin.cz - kauza p. Patery) jak je to u výslechů na policii Vám sdělím v zápětí, jakmile půjde paní Urbanová k výslechu.. klára

09.04.2008 11:15:32

POlata napsal(a):

ze správa OMBUDSMANA za rok 2007:

Nahlížení do spisu, pořizování vlastních fotokopií
Ochránce v roce 2007 řešil také případy, kdy stěžovateli (coby účastníkovi řízení) nebylo při nahlížení do spisu umožněno pořizovat si fotokopie listin ze spisu vlastním digitálním fotoaparátem. Předsedové příslušných soudů odmítali pořízení kopií s odůvodněním, že z právního předpisu (§ 44 odst. 1 občanského soudního řádu) nevyplývá právo fotografovat dokumenty ze spisu vlastní technikou. Současně předsedové uváděli, že zde existuje riziko, že dokument bude účastníkem změněn v některém z počítačových programů (naopak pokud pořizuje soud kopii sám, garantuje shodnost kopie s listinou ve spisu).

Skutečností zůstává, že pořizování vlastních fotokopií není u soudů jednoznačně řešeno (řada soudů zvolila pragmatické řešení a fotografování spisů účastníkům umožňuje), přičemž v zájmu jednotného postupu soudů by problematika fotografování listin ze spisu měla být výslovně upravena přinejmenším ve vnitřním a kancelářském řádu soudů. Ochránce je toho názoru, že soud musí účastníkům pořizování fotokopií vlastní technikou umožnit.

09.04.2008 12:03:44

hawk napsal(a):

POlata:

nelze aplikovat OSŘ na trestní řízení, vůbec v ničem.

Ve vyšetřování, o jeho průběhu, rozhoduje vyšetřující orgán na základě zákona. Nikde v zákoně není uvedeno, že je povinen předat kopii čehokoliv. Pokud se tedy rozhodne, že to z jakéhokoliv důvodu neudělá, má pravdu a nelze jej za to nijak postihnout. U soudu za totéž odpovídá předseda senátu se stejnými právy a povinnosmi.

Za svou praxi vyšetřovatele jsem kopie čehokoliv předával pouze v případě, když jsem věděl, že příslušné předání neublíží mému vyšetřování. A to pouze z hlediska etiky a dobré vůle, nikoliv za účelem právní nutnosti.

09.04.2008 12:34:40

bara napsal(a):

Akorát si myslím, že obyčejná fotokopie vůbec k ničemu není ve smyslu zabránění případné manipulaci a falšování. Aby to bylo uznatelné, musela by být fotokopie či opis ověřená/ý, nebo by se muselo jednat o jeden z originálů opatřený datem a podpisy obou stran.
Takže donést si vlastní foťák či kopírku a protokol si zkopírovat, má čistě jen informační význam (bez záruky), jako pojistka to sloužit nemůže.

09.04.2008 12:56:42

hawk napsal(a):

baro, samozřejmě je to jen pro potřeby toho člověka, který vypovídá, aby si někdy vzpomně, co vlastně říkal, zvláště, když to trvá dlouho.

Tato kopie nikdy nemůže oponovat oficiálnímu spisu :-)

09.04.2008 13:00:45

Deny napsal(a):

Dobrý den paní doktorko, malý dotaz. Vámi požadované fotokopie byly obyčejné fotokopie či ověřené? Předpokládám, že neověřené, takže v případě, že by se ze spisu ztratily originály, tak ty Vaše neověřené asi nebudou mít moc velkou váhu. Doporučuji proto příště žádat o ověřené či autorizované fotokopie příslušným vyšetřovatelem
To jak Ministerstvo vnitra tvoří vyhlášky, bych dokumentoval na jednom příkladu. Národní archiv (spadá pod MV) v příloze č. 4 vyhlášky 645/2004Sb uvádí ceník služeb. Pokud si necháte okopírovat archiválii (dokument), zaplatíte 9Kč/str. Pokud si tuto fotokopii necháte ověřit, v ceníku je položka 30Kč/str., ale nezaplatíte jak by se mohlo zdát 39Kč/str, ale 80Kčs/str., protože v jiném odstavci je uvedeno, že "pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie" se účtuje za 50Kč/str.
Národní archiv to zdůvodňuje tím, že pokud po něm chcete pouhou fotokopii, tak on funguje jako "obyčejná knihovna", pokud chcete ale ověřenou fotokopii, pak je to "státní orgán".
Dvojí účtování jak vyšité. Tak jsem podal stížnost na MV, jsem zdědavý, jak mi odpoví.
Mě by zajímalo, co by jste platila Vy, kdyby jste chtěla po Policii ověřenou fotokopii výpovědi a jestli vůbec takový dokument jsou ochotni ověřit.

09.04.2008 13:06:58

MS napsal(a):

Paní Kláro, děkuji za přiblížení, ale pak nechápu Váš článek. Buď to měla být právní rada zdarma a pak by tomu slušel víc jiný než konfrontační tón a nebo to mělo být Vaše zviditelnění, které v konci článku odmítáte nebo neodmítáte? Nehledě na to, že se zviditelňujete i právní radou zdarma, ale proč ne? A nebo je chyba ve mne, protože jsem alergická na všechny, kteří si umí akorát na něco stěžovat, a proto, i mimo jiné, mám zatemnění.

Pro Maturanta - určitě by se našlo plno jiných oborů, viz Vámi uvádění lékaři, ale třeba taková komora architektů, to je někdy taky síla.
Úředníci jsou lidé a kdo jiný než lidé páchá zlovůli? Když si odmyslíme konkrétní případ a podíváme se na to z druhé strany, ano jako policejní úředník mohu páchat zlovůli tím, že vydám protokol svědkovi s jeho vlastní výpovědí, protože svědek mohl vypovídat křivě a já mu protokolem pomohu zapamatovat si a dále domyslet jeho lži a ztížím soudu nebo i znemožním najít "pravdu". Tím silně ovlivním vyšetřování a poškodím vyšetřovaného. Všechno má svůj rub i líc. Demokracie končí tam, kde začínají práva druhého. Kde je přesně ta hranice? A jak ji správně vymezit?

09.04.2008 13:12:00

bara napsal(a):

hawku,
ani ne tak co svědek říkal, jako spíš to, co si zapsali :)

A to je svědkovi platný jak mrtvýmu kabát v případě, že by ty protokoly po čase případně nějak pozměnili.
Ale osobně si myslím, že v běžném trestním se nic nefalšuje, tam to fakt jako "paměťový zápisník" asi má význam.
Na druhou stranu tam, kde má vyšetřování politický charakter, se falšovalo, falšuje a bude falšovat a dezinterpretovat vždycky. O to přece jde a není důvod si myslet, že se na tom něco změnilo.
A ověřenou kopii či stejnopis ti v těchto případech nikdo nedá. A nedělám si ani iluze, že by na jejich vydání někdo při tom závěrečném podpisu moc trval - po sedmi hodinách ... :-/

09.04.2008 13:16:06

Železnohorský napsal(a):

hawk: omlouvám se dopředu, vím, že je to jen slovíčkaření a o to tu nejde, ale když je něco nepříjemného součástí vaší práce, máte volbu, můžete se živit jinou činností, když je ale něco nepříjemného spojené s vaší zákonnou povinností, žádnou volbu nemáte... A to je dsot podstatný rozdíl.

09.04.2008 13:18:26

hawk napsal(a):

bara:

Ale on musí podepsat do spisu, co vypověděl, nelze to pak měnit. Jen idiot podepíše něco, co neřekl. Tedy směrodatná je podepsaná výpověď.

09.04.2008 13:30:53

hawk napsal(a):

Železnohorský:

Máte zcela pravdu a co to mění na věci?

09.04.2008 13:32:10

Železnohorský napsal(a):

hawk: Mění to na věci to, že se bojím být svědkem. Ale vážněji: Nevím, jak to chodí, tudíž mě vystrašilo tvrzení autorky blogu, že kdybych nedejbože svědkem byl, mohl bych tam tvrdnout (resp. měknout) i sedm hodin a nakonec bych stejně nedostal kopii zápisu toho, co jsem tam za těch sedm hodin napovídal (a za sedm hodin se toho dá napovídat) a co jsem podpesal, ale vy jste mě uklidnil, že když bude vyšetřovatel rozumný, dostat bych tu kopii mohl. Třeba až budu psát paměti, abych ji použil. Anebo abych třeba za tři roky, až mě zavolají svědčit k soudu, věděl, proč to vlastně je... :-)

09.04.2008 15:15:17

hawk napsal(a):

Železnohorský:

To jste si vzal špatně, normálně je výslech otázkou asi tak půl hodiny, pokud tam nesedí trotl, který neumí psát. Ovšem je pravda, že pokud je to taková kauza, kde se moc svědkovi nevěří a kde je věc dopředu zpolitizovaná a propíraná v tisku, pak je to delší, o hodně, protože je to prostě potřeba pro objektivitu věci, je to daleko důkladnější a tím také pro zúčastněné strany nepříjemnější.

Samozřejmě jsem neviděl spis v ttéto konkrétní věci a neznám výpovědi ostatních svědků, takže erudovanou odpověď vám nemůžu dát, nicméně vyšetřovateli se nedivím, že je velmi pečlivý a opatrný.

Stále však platí, že dostat do ruky nemusíte vůbec nic, ale můžete.

09.04.2008 16:12:11

bigjirka napsal(a):

Nejsem právník, ale myslím si, že je možno "vyčachrovat" podpis za stejnopis. Podepíšu, když dostanu vámi podepsaný stejnopis. Svědek musí vypovídat, ale nedovedu si představit, co by jej nutilo podepsat. Nesouhlasím a tedy nepodepíšu. Co brání svědkovi odejít, kdy chce? Je svědek zajištěn, je jeho svoboda pohybu omezena? Má někdo právo mu bránit v odchodu?

09.04.2008 20:41:27

Miki napsal(a):

Báro a ostatní,

jste na velikém omylu, že kopie listiny je k ničemu. Také jsem si to myslel - dokud jsem nebyl účastníkem soudního řízení o cca 30 milionů. Tam byla žalobcem předložena neověřená fotokopie pětistránkového dokumentu, ve kterém dokonce chyběla strana 3. Hned v první instanci jsem namítal, že uvedený dokument je neúplný a je "nedílnou součástí smlouvy" (uvedeno doslova ve smlouvě) a že by měl být předložen jeho úplný originál. Žalobce na dotaz soudu - zda má originál, odpověděl, že jej nemá u sebe, ale v kanceláři. Přesto soud prvního stupně žalobě vyhověl - tedy na základě neúplné smlouvy a pouhé fotokopie. U odvolacího soudu bylo opětovně namítnuto, že nebyl předložen originál a jednání bylo odročeno s tím, že bylo žalobci uloženo předložit vše v originále a ověřené fotokopii. Soudem uložený úkol žalobce nesplnil - zmíněný dokument opět předložen nebyl, odvolací soud však připustil předložení dalších důkazů, které však neprokazovaly nic podstatného.
Potom byl kupodivu vynesen rozsudek potvrzující rozhodnutí soudu prvního stupně. Absurdní divadlo bylo opepřeno ještě tím, že advokát žalovaného (ctihodný a vážený člen advokátní komory, který byl dlouhé roky profesorem PF UK) nebyl třikrát připuštěn ke slovu předsedkyní senátu s tím, že ona už všechno ví... Žalovaný tak byl zcela zbaven práva obhajoby - evidentně v zájmu toho, aby žalobce s nedostatečnými důkazy neprohrál.
Nedlouho poté se zmíněná předsedkyně senátu Městského soudu objevila v senátu u Vrchního soudu (???), který rozhodoval případ související s jejím rozhodnutím u Městského soudu (dokonce s výše uvedeným případem). Tvářila se kysele a otráveně, když byla namítána její podjatost (přitom se měla sama označit za podjatou) a senát Vrchního soudu pouze balancováním a kličkováním mezi paragrafy nakonec námitku podjatosti odmítl.
Nedivím se - kdyby námitku neodmítl, měla by zřejmě nectihodná paní doktorka úspěšně našlápnuto směrem ke kárnému řízení...
Vskutku podivný stav naší justice, která mnohdy připomíná loterii, v lepším případě hru v kostky...

10.04.2008 06:35:32

Miki napsal(a):

hawku,

"jen idiot podepíše něco co neřekl" je Vámi hezky naformulováno. Obvykle mám však pocit, že idiot nejsem já, ale ten, který je na druhé straně stolu.
Vzhledem k tomu, jak se tyto věci provádějí je zřejmě nezbytné pořizovat si tajně audiozáznam. Nutné je však dělat to tajně - aby protistrana byla "uvolněná" a zvýšila se tak "hodnota" nahrávaných informací. Rozhodně nedporučuji sdělovat záměr nahrávat, protože v tom okamžiku jsou nahrané informace bezcenné.
Je dobré přímo diktovat záznam své výpovědi přítomnému "vyšetřovateli" raději sám. Nebo - s ohledem na velmi dobrou radu paní Samkové raději nevypovídat. Ještě je dobré trpět amnézií, t.j. ztrátou paměti, což je velmi rozšířené onemocnění, zejména mezi lumpy, gaunery a politiky.

10.04.2008 07:00:02

Miki napsal(a):

bigjirko,

svědkovi a ani podezřelému v odchodu nebrání vůbec nic. V případech, které řeším je tato metoda jednou (hlavní) podezřelou používána velmi často. Vychází jí to na sto procent - jakmile cítí, že by se začala zaplétat do svých lží, tak se jí jako udělá špatně a odchází. Vzhledem k tomu, že vyšetřovatel má zřejmě shora nařízeno věc odložit, tak jí to celkem hladce prochází.
Jde přece o úplnou prkotinu - tunel za miliardu, který se úspěšně "vyšetřuje" již 5 (pět) let - bez toho, že by bylo někomu sděleno obvinění. A promlčecí doba u trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku je 5 let...
Takže již brzy bude dotyčná osoba ze všeho venku. To, že cca 400 lidí muselo dosud zaplatit ze svého cca 40 milionů nikoho vlastně netrápí - zejména ne orgány činné v trestním řízení.
Tunel majetku za miliardu "vyšetřuje" 1 (jeden) policejní komisař již pátý rok. A zřejmě velmi úspěšně, protože byl před rokem povýšen do hodnosti kapitána...

10.04.2008 07:19:40

Silvie napsal(a):

Paní doktorko, děkuji vám za odpověď - ta záležitost je sice staršího data, ale zajímalo mě, zda policie postupovala správně. Už jsem se několikrát setkala s tím, že policisté dostatečně neznali zákony a dopustili se vážných pochybení.
Pokud jde o paní Urbanovou, upřímně ji lituju, protože kombinace mocenských tlaků a nízké úrovně morálky soudců je vražedná.

10.04.2008 08:19:48

Železnohroský napsal(a):

Připadá mi to úsměvné, paní autorce je divné, když svědkyně nedostane kopii vlastní výpovědi, a přitom policie (nebo kdo) klidně vydá podezřelému věc, kterou ta svědkyně přinesla jako důkaz, a podezřelý ji zničí. Tu věc. Koneckonců i tu svědkyni taky...

10.04.2008 09:50:17

bigjirka napsal(a):

Myslím, že v případu Čunek nejde ani o "podezřelého" jako osobu, ani o "svědkyni".

11.04.2008 08:22:18

jaryn napsal(a):

V případu Čunek jde o to se zbavit Čunka. Je jedno proč a jak. Přirozená spontánní podpora většiny národa se neodpouští. Je třeba co nejrychleji vytvořit klima polopravd, lží, výmyslů a zapojit všechny dostupné sdělovací sračkomety, aby bylo vše tak, jak má byt, jak pravil Mazurek, a Čunek zmizel. Poslouží vše včetně vhodných právníků či právniček...

11.04.2008 15:12:57

bigjirka napsal(a):

myslím, že to bude něco vnitročernoprdelního, ona se asi Čunkova popularita nehodí Kalouskovi...

11.04.2008 21:15:29

Ekofob napsal(a):

Což takhle do toho zapojit autorská práva? Výpověď před orgánem určitě splňuje podmínku na autorské dílo!

To by bylo, kdyby bez souhlasu autora ho nemohli použít...

JO, o takovéhle nápady určitě právníci nemají nouzi - nosím dříví do lesa.

14.04.2008 15:59:29

pepa napsal(a):

To by me zajimalo, jak nekdo tak tupy jako hawk mohl delat vysetrovatele. Tim narazim na jeho neschopnost pochopit rozdil mezi jeho praci a sikanou svedka.

14.04.2008 16:05:20

Miki napsal(a):

pepo,

na tom není co k divení. Spíš by bylo divné, kdyby byl vyšetřovatelem někdo "netupý".
Žiju v Praze přes 30 let a za tu dobu jsem potkal pouze 1 (jednoho) chytrého a pracovitého policajta a ještě ke všemu za totality. Asi už u Policie ČR není, chytré lidi tam vedení nepotřebuje, protože by jim třeba přerostli přes hlavu....

14.04.2008 19:11:40

bara napsal(a):

Mily bigjirko,

mohu te ujistit, ze "bara" zde diskutujici nejsem ja. Muzes overit IP.
No, co si budem povidat...

14.04.2008 22:19:22

bigjirka napsal(a):

a hýml.. ono téma nebylo nějak kontroverzní, tak jsem nebádal.. :-).. no já jsem změnil nicka, protože jsem si psal jirka a taky mne někdo stínoval.. pan Stejskal na stížnost usoudil, že na jirku nemám dost silnej kopyrajt, tak jsem se přeškolil. pak to zase různí aršlochové všelijak psychologizovali, tak jsem je pozval na facku, aby viděli, že při 195/115 jde jejich "psychologie" stranou, ale zbaběle jen plivají po straně, viz čarodějnici. ..chjo, co je to za lidi

14.04.2008 23:46:00

klaravesela napsal(a):

Bigjirko! Konečně jste zveřejnil svoje míry! Já to tušila, jak to s Vámi je :-)
Synek jedné mojí přítelkyně má třídního učitele, který poprvé vstoupil 1. září do jejich 6. třídy a pravil: pamatujte si 190: stodevadesát výška, stodevadesátváha a stodevadesát tlak. Jestli mi jej stoupnete ještě trošku, tož poletíte se mnou všeci. A bylo taky po psychologii, ve třídě je svatý klid. Že bych změnila taky nicka??

15.04.2008 06:01:16

vitar napsal(a):

V principu s Vami souhlasim. Otazka dobre/zle vule policie/st. zastupcu, ale i jinych uredniku, advokatu a soudcu (a vubec lidi) je problem, ktery je natolik rozsireny a pritom vagni, ze nema jednoduche reseni. V podstate jedinym resenim je to, co jste udelala: individualni souboj s "vetrnymi mlyny" v mezich zakona a mirneho pokroku. Vlastne presne o to jde tem, kteri tyto obstrukce delaji - vycerpat vase casove, moralni, pripadne financni zdroje.

Na druhou stranu mi netvrdte, ze to je poprve, co se s podobnymi praktikami setkavate. Vzdyt to je naprosto nejbeznejsi nastroj v rukou pracovniku "spravedlnosti" ve chvili, kdy chybeji jine, vecne argumenty. Zrovna kauza Cunek x Urbanova je ukazkou podobnych praktik z obou stran. O pani Urbanove, zrovna jako o panu Cunkovi mam coby vsetinak sve mineni, a neni zrovna ve prospech Vasi klientky! Ze se nechala pouzit jako loutka ve "hre mocnych", to spise nez o cemkoliv jinem svedci o jeji neopatrnosti az hlouposti, ne-li o zlych osobnich umyslech (pocit krivdy nebo neco podobneho) vuci panu Cunkovi, ktery ji kdysi propustil. Bohuzel pro ni se ji to vymstilo.

Chapu, ze jako jeji obhajkyne jste doslova placena za to, ze stojite na jeji strane a udelate vse mozne pro to, aby se cela zalezitost zvratila v jeji prospech, ale tim se zaroven stavate neduveryhodnym zdrojem pro podavani relevantnich informaci o cele kauze... Stejne jako bych chtel po lobistovi Capsche aby priznal, ze satelitni system vyberu mitneho je mnohem efektivnejsi, dynamictejsi, mene nakladny a otevrenejsi zmenam, nez system statickych mytnych bran. Proste to nikdy neudela... stejne jako Vy.

Suma sumarum: System zavisici na "dobre vuli" uredniku a umoznujici obstrukce neni v poradku a prici se mi jakekoliv projevy teto urednicke neochoty (kdysi se rikalo zvule). Ackoli je Vami popisovany priklad jeho typickou ukazkou, nema zadnou vecnou vypovidajici hodnotu o kauze Urbanova x Cunek. Toto je potreba rici, aby Vas clanek nevyznel mylne timto zpusobem.

15.04.2008 09:45:01

Jakub napsal(a):

68,50 za fotografické práce?

To dělal fotokopie Saudek?

15.04.2008 10:22:21

Husita napsal(a):

"Fajn, tak si spěte v noře a netřete na můj monitor,. nikdo Vás nezval a
jestli si čtete blogy, je to vaše rozhodnutí, nikdo Vás k tomu nenutí.
A odprejskněte.
KVS"

- to je velmi roztomilý příspěvek do diskuse :-)

23.04.2008 16:49:04

KVS napsal(a):

Takže to bylo naposled, co jsem panu Husitovi odpoěvěla soukromě z jeho soukromého e-mailu na můj soukromý e-mail. Pan Husita zapomněl dodat, že posledně jím uvedený můj komentář je posledním z řady reakcí na jeho e-maily, ve kterých se nejen odmítnul podepsat, ale vysmíval se mi, že já jsem ochotná jít s kůží na trh a on - proč by to dělal, když si může rejpat zpozaroha bez jakékoliv odpovědnosti?
Prosím BigJirku o zjištění IP adresy a zkontrolování všech dalších přístupů, abych se s ním skutečně již neobtěžovala. Když někdo diskuse zneužívá, zjevně nemá smysl...

23.04.2008 17:40:31

KVS napsal(a):

Vážená paní KVS,
Vy jste vážně rozkošná. Proč mi přisuzujete projekci "vysmíval se mi, že já jsem ochotná jít s kůží na trh a on - proč by to dělal, když si může rejpat zpozaroha bez jakékoliv odpovědnosti?"

Vysmíval jsem se Vám? A jak jste na to proboha přišla? Vy jste telepatka, paní advokátko? Pokud vím, pouze jsem si liboval, jak mi to vyhovuje.
Vy potřebujete ke své profesi jistou míru odvahy, jelikož si tím vyděláváte penízky.
Mezi námi: často sklízíte to, co jste zasela.

Zdraví JHusita
P.S. Ten V.Mikota Vás nenaučil, aby jste více hloubala, než něco plácnete, paní advokátko?
Pak jde odpovědnost do háje.

24.04.2008 13:22:55

JHusita napsal(a):

Mimochodem: Z čeho jste si vyvodila, že zneužívám diskusi a tím pádem rozprava ztácí smysl? To je další Vaše "sofistikovaná" projekce? Nebudete mi věřit, ale já to nahlížím subjektivně poněkud jinak. Na rozdíl od "jisté" advokáty nesděluji lidem - s nimiž nesouhlasím - aby odprejskli. Tak se mějte blaze, paní KVS

24.04.2008 13:32:35

JHusita napsal(a):

Odkaz pro Vás, KVS:
http://derewi.blog.cz/0610/...

25.04.2008 16:13:10

bigjirka napsal(a):

paní Klárko, je to ještě větší blbec, než jsme doufali...

29.04.2008 00:26:41

JHusita napsal(a):

to bigjirka:
ty jsi " devótní poskok" paní advokátky, bigjirka? Anebo bigjirka je KVS? Nějak zmlkla činorodá advokátka.
http://derewi.blog.cz/0610/...

29.04.2008 10:29:19

bigjirka napsal(a):

Komu tykáš, skunku? Jestli se rozzlobím, knihovna ti bude malá, zbabělče!

29.04.2008 12:51:04

JHusita napsal(a):

bigjirka
ty jsi mluvčí té nóbladvokátky?

30.04.2008 13:35:27

bigjirka napsal(a):

komu tykáš, hovado? mám na tebe vlítnout do té knihovny? to se nezastavíš, flákači! Kdes se to flákáš v pracovní době?

30.04.2008 19:51:51

JHusita napsal(a):

Ty si nezasloužíš mé vykání.
Proč? Podívej se do zrcadla.
A Samková snad nepotřebuje obhájce, ne?

01.05.2008 15:32:41

bigjirka napsal(a):

Dobrá, kreténe, je vidět, že jsi hovado. Zvážím, zda si tě mám přijít podat do knihovny, či zda bude stačit doporučení zaměstnavateli. Nemám rád taková hovada jako jsi ty.

01.05.2008 19:09:44

bigjirka napsal(a):

husita? tvoje jméno to není a nemyslím, že husiti byli zbabělci.

01.05.2008 19:10:52

bigjirka napsal(a):

.. podívejme, kreatura zná i cestu do internetové kavárny... a snad má internet i doma.. to se podívejme...

01.05.2008 23:51:17

pozorovatel napsal(a):

Pane Stejskale, nebylo by dobré mazat "příspěvky" typu JHusita - bigjirka s odvoláním na Kodex, kde se píše, že debata se má týkat navozeného tématu a ne poměřování osobních vlastností debatérů?

02.05.2008 09:02:47