Co když vám přinesou jídlo pozdě?

Pokud v restauraci "zapomněli" na vaši objednávku, můžete se s nimi soudit.

S přítelem jsme v jednom podniku čekali na jídlo hodinu a půl, aniž se nám personál omluvil. Umožňuje mi v takovém případě nějaký právní předpis odmítnout zaplatit účet?

- Markéta, Kralupy

Žádný takový předpis sice neexistuje, ale tím, že si objednáte pokrm, uzavřete smlouvu podle paragrafů 43 až 51 občanského zákoníku. Ta má jednoznačný obsah: provozovatel vám dodá ve svém zařízení k tomu určeném, tedy v restauraci, ke stolu menu, které jste zvolila. A donesou vám ho ve správném množství, které se obvykle na jídelním lístku uvádí, a v příslušné kvalitě. Vy na oplátku akceptujete danou cenu. Zbývá už jen otázka času, respektive lhůty pro dodání objednaného zboží, ve vašem případě pokrmů. Jiný předpoklad platí u hotových jídel, jiný u minutek či speciality šéfa kuchyně. Povinností restaurace je dodat pokrm v "době obvyklé" pro přípravu a podání objednaného jídla. Tu lze určit jednak prostým rozumem, jednak - třeba pro účely soudního jednání soudněznaleckým posudkem. Jestliže vám tedy pokrm včas nedonesli, porušil dodavatel dohodu. Protože došlo ke změně smluvních podmínek, můžete žádat slevu z ceny nebo od dohody odstoupit. Takto byste postupovala v souladu s paragrafem 49 občanského zákoníku, který upravuje odstoupení od smlouvy z důvodu omylu; právní úkon, ke kterému došlo objednávkou jídla, byl proveden neplatně. Kdybyste totiž věděla, že příprava pokrmu bude trvat tak dlouho, neobjednala byste si ho. Fakt, že vás restaurace uvedla v omyl, se dá dokázat snadno, pokud na jídelním lístku neupozorňuje na delší dobu přípravy. Pak by se měla vyrovnat náhrada škody ve smyslu paragrafu 420 a následujících občanského zákoníku. Vy byste měla zaplatit materiál, z něhož se jídlo připravovalo, a podnik by vás měl odškodnit za to, že vás tak dlouho ponechal hladovou. Jak získat důkaz, že personál smlouvu porušil? Pokud se nedohodnete třeba na slevě, můžete trvat na tom, že nezaplatíte. Chtějte hovořit s odpovědným zástupcem podniku. Nebude-li ani s ním možná dohoda, doporučte mu, ať zavolá policii. Policisté sepíšou úřední záznam, ve kterém uvedou, že odmítáte uhradit objednávku a proč. Tento záznam pak bude důležitým východiskem pro soud. Za zmínku stojí i ustanovení § 8 zákona na ochranu spotřebitele: "Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje, anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek." Nedodání jídla v přiměřené lhůtě se může jednoznačně hodnotit jako porušení této povinnosti a potom je zcela v souladu se zákonem i logikou věci, když se se svou stížností obrátíte na Českou obchodní inspekci.