Nezabíjejte ihned, zkuste nejdříve reklamovat!

Každý den vyvstává nejmíň tisíc důvodů, proč se cítit jako pitomec. Když ale stojíte v obchodě a dožadujete se toho, na co máte nárok, není k tomuto pocitu důvod: právo je totiž na vaší straně.

Pokud vám prodávající nepředloží reklamační řád, tak skutečně stojíte před rušitelem zákona.

"Koupila jsem si kožené zimní boty a až po týdenním nošení jsem zjistila, že zip na jedné z nich je našitý tak, že trhá silonky, ponožky i mou vlastní kůži. Při pokusu o reklamaci mi v obchodě řekli, že tak už to přišlo z Itálie a že s tím nemohou nic dělat. Zůstaly mi nenositelné boty za dva a půl tisíce, rozdrásaná noha a chuť vrazit vedoucímu facku."

Marie D., Pelhřimov

Stojíte před pultem, kramflek odseparovaný od botičky. Sekačka na trávu přestala sekat po dvou víkendech, koženou bundu vám cpou zpět stejně špinavou, jako jste ji donesla, s tím, že: "Líp to nejde." Stojíte před pultem, nasupený prodavač za pultem - a co dál? Především podle občanského zákoníku prodávající či poskytovatel služeb odpovídá za vady prodávané věci či poskytované služby. Obecná pravidla, za co prodávající odpovídá a jak reklamovat, jsou uvedena v občanském zákoníku. Prodávající odpovídá za jakost, množství a kvalitu zboží. Podle § 619 dále zodpovídá za vady, které prodaná věc či poskytnutá služba má. Prohlášení typu: "Ale my jsme to tak z velkoskladu už dostali," vás vůbec nemusí zajímat. Maloobchodník má totiž možnost reklamovat u velkododavatele nebo u výrobce úplně stejně, jako máte vy zákonnou možnost reklamovat u něj. Než se ale pustím do toho, jak věc prodavači vrátit, řekněme si něco o tom, jak věc správně koupit. Zákon na ochranu spotřebitele, který spatřil světlo světa pod č. 634/1992 Sb. a naposledy byl novelizován zákonem č. 104/1995 Sb., vám totiž dává netušené možnosti, o nichž často ani nevíte. Bohužel často o nich neví ani prodavač. Tak především: prodávající je povinen (!) vás informovat o vlastnostech výrobku či charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití výrobku či o případném riziku, které vyplývá z provedení služby. Každý výrobek přitom musí být označen poměrně značným množstvím údajů, a to především svým názvem, dále jménem dovozce či dodavatele, údajem o hmotnosti, množství nebo velikosti. U textilu musí být uvedeno složení materiálu, u potravin datum trvanlivosti či datum použitelnosti. Výrobek či služba musí být též označeny cenou. Za uvážení by přitom stálo, nakolik je korektní ono v dnešní době tak rozšířené uvádění ceny bez DPH.

Podle mě má takto rozdělená "cena" výrobku právě ten účel, který ust. § 12 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele přímo zakazuje - totiž vzbudit zdání, že cena je nižší, než jaká ve skutečnosti je. Nyní ale zpět k reklamaci. Záruční doba je stanovena § 620 občanského zákoníku a na jednotlivé druhy výrobků je různá. Tak třeba štěně, želva, had a akvarijní rybičky, jakož i závodní koně, papoušek za sto tisíc či lev královský vám musí vydržet šest týdnů, potom mohou vesele zaklepat ploutví či kopýtkem a prodávající je z obliga. Nákup ze "samošky" má povinnost neshnít osm dní, křečci jsou na tom líp, jejich oblíbené zrní musí vydržet tři týdny. Když si koupíte cokoliv jiného, oněmi výše zmíněnými botami počínaje a raketoplánem konče, nesmí se vám podle českého práva rozsypat po následujících šest měsíců. Pakliže tak učiní, uplatníte následující postup: Dostavíte se na místo, kde jste dotyčnou závadnou věc zakoupila. Pečlivě se rozhlédnete - podle § 13 zákona na ochranu spotřebitele musí někde na zdi viset reklamační řád. Pokud nevisí, s úsměvem o něj prodávajícího požádejte. Nevyhoví-li, víte již, s kým máte tu čest - s rušitelem zákona.

Reklamovat můžete tehdy, jestliže má vámi zakoupená věc či odebraná služba vady. Možnost pro uplatnění reklamace začíná okamžikem, kdy věc převezmete, a trvá do půlnoci posledního dne záruční lhůty. Jestliže se na vámi koupeném zboží vyskytne vada odstranitelná, musí tuto vadu prodávající "bez zbytečného odkladu" odstranit. Skřípání zubů začne v okamžiku výkladu, co je to "bez zbytečného odkladu". Výklad zákona praví, že tuto lhůtu je nutno vykládat "přiměřeně okolnostem". Teprve když nepomůže ani druhá oprava téže vady, máte právo věc vyměnit nebo odstoupit od smlouvy, tedy česky řečeno vámi zakoupený ujídač nervů vrátit a žádat vrácení zaplacených peněz. Než nastane doba, aby se reklamace vadného výrobku nestala vředotvorným zážitkem, uplyne asi ještě dost času. Když se ale svých práv nebudete domáhat, budou se vaše frustrace jen a jen prohlubovat. Takže nezbývá než jeden za všechny, všichni za jednoho, k reklamačním řízením vpřed!