Skutečně musíte platit za jeho chybu?

Jestliže váš bývalý partner zarytě předstirá mrtveho brouka, pozvěte si ho na rande k soudu. 

Přítelův pes se mi vytrhl a vběhl pod auto. Zatímco můj partner odjel se zvířetem k veterináři, policisté mě donutili podepsat, že šlo o mého psa. Nenapadlo mě však, že ponesu zodpovědnost za poškození auta já. Přítel zviře nepojistil a pojišťvna ted' požaduje, abych jí uhradila škodu ve výší 150 000 Kč. Mezitím jsme se rozešli a on nechal všechno na mně. Co mám dělat?

- Tereza, Uherské Hradiště¨

Celá situace nemusí zůstat tak beznadějná, jak se vám zatím jevila. Odpovědnost za škodu, která obecně vzniká, když někdo poruší svou povinnost, upravuje občanský zákoník v paragrafech 420 až 450. Váš bývalý přítel měl jako majitel psa povinnost učinit veškerá opatření, aby zabránil jakékoli škodě, kterou by mohlo jeho zvíře způsobit. A co udělal? Jen mu připnul vodítko, aby ho mohl vést - níc víc. Zvolil síce nejběžnější postup, jenže ten se ukázal jako naprosto nedostatečný. Pes vás zřejmě nebyl zvyklý poslouchat a vy jste neměla dost síly, abyste ho udržela. Z tohoto pohledu je snad jasné, že se váš partner dopustil chyby ještě před samotnou nehodou. Vy jste však svolila, že zvíře povedete, a v tu chvíli jste nevědomky vstoupila do takzvané konkludentně sjednané smlouvy. Ta se uzavírá faktickým jednáním; nemuseli jste se tedy výslovně dohodnout, že za psa přebíráte jistým způsobem odpovědnost. Což v žádném případě neznamená, že by váš bývalý partner už neodpovídal za škodu, kterou jeho pes zavinil. Bude však obtížné posoudit, kolik zodpovědnosti nesete vy a kolik on, protože psa jste měla v době incidentu na starostí vy. Nejprve se musí prokázat, kdo byl skutečným vlastníkem. Pokud přítelův čtyřnohý kamarád měl psí známku, je zaregistrován na obecním úřadě.
Za sporné lze označít také jednání policisty. V dané situaci měl pouze právo požádat vás, abyste celou událost vylíčila a uvedla, komu pes patří. Pokud naléhal, abyste mu podepsala i další dokument, ve kterém se navíc uváděla nepravdivá tvrzení, překročil své pravomoci; měla byste na něj podat stížnost.
S vaším případem také souvisí otázka odpovědnosti za škodu, kterou zvíře způsobílo. Řada pojišťoven ji automaticky zahrnuje do pojištění domácnosti, takže byste určitě měla přezkoumat, zda váš expřítel takové pojištění neuzavřel. Navíc lze samostatně sjednat i pojištění za zodpovědnost za škodu způsobenou v občanském životě. Toto pojištění, které se vám může hodit například ve chvíli, kdy na sebe svrhnete regál v obchodě, stojí u jednotlivých pojišt'oven 300 až 500 Kč ročně a můžete uzavřít i smlouvu o připojištění za škodu, k níž dojde vínou zvířete, které vás přijde asi na dvacet korun za rok. Vím, že vám tato pozdní informace teď nepomůže, ale může se vám hodit v budoucnu. Abyste svou situaci uspokojivě vyřešila, musíte zapojit veškeré své síly. Nejprve pojištovně, která na vás vymáhá škodu, sdělte, komu pes ve skutečnosti patří. Dále je nutné, abyste co nejdříve kontaktovala svého expřítele. Obrat'te se na něj naléhavým doporučeným dopisem. Upozorněte ho, že jestli se urychleně nezačne o celou záležitost zajímat, může se mu velmi lehce stát, že se s vámi sejde u soudu při projednávání vzájemných žalob týkajících se náhrady škod.